01 května 2011

Radioaktivita z Fukušimy naměřena napříč celou severní hemisférou


Science DailyOd dvojité katastrofy v Japonsku z 11. března 2011 v podobě zemětřesení o síle 9.0 stupňů Richterovy škály a vlny tsunami, která zasáhla statisíce lidí a vážně poškodila jadernou elektrárnu Fukušima, se nepatrné stopy radioaktivních emisí z Fukušimy rozšířily po celé severní polokouli. Monitorovací síť vybudovaná za účelem odhalování jaderných výbuchů zaznamenala tyto stopy pocházející z postižené elektrárny.


© Německý federální ústav pro geologické vědy a přírodní zdroje
Rozptyl radioaktivity po poškození japonské jaderné elektrárny Fukušima z 11. března 2011.

K dnešnímu dni poskytlo více než 30 radionuklidových stanic Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) informace o šíření radioaktivních částic a vzácných plynů z havárie ve Fukušimě. IMS tvoří globální síť, která po svém dokončení bude zahrnovat 337 zařízení. 63 z plánovaných 80 IMS stanic měřících radionuklidy je již v provozu a schopno měřit přítomnost radioaktivity ve vzduchu.

Počáteční nálezy

Výsledky první analýzy monitorovacích údajů byly k dispozici několik dní po nehodě. Poskytly jasný přehled situace K počátečnímu potvrzení přítomnosti radioaktivity došlo 12. března v japonské stanici Takasaki, pouhých 300 km od problémové elektrárny. Rozptyl radioaktivních izotopů mohl být 14. března vysledován do východního Ruska a dál na západní pobřeží Spojených států o dva dny později.

Šíří se napříč celou severní polokoulí


Devět dní po nehodě se radioaktivní mrak přenesl přes Severní Ameriku. O tři dny později, kdy stanice na Islandu zaznamenala radioaktivitu, bylo jasné, že mrak doputoval do Evropy. 15. den od havárie byly zaznamenány stopy z havárie ve Fukušimě po celé severní polokouli. Radioaktivita se drží nad severní polokouli, neboť rovník se chová jako dělicí čára mezi severními a jižními vzduchovými masami.

11 dubna 2011

Radioaktivita, jaderné výbuchy a rakovina


Joe Vialls
Web Archive


...
Nelze zveličit celkovou závažnost rizika rakoviny plic z atmosférického radioaktivního spadu. Předtím než Rusko, Británie a Amerika zakázaly 5. srpna 1963 atmosférické testy, bylo do atmosféry vypuštěno více než 4 200 kilogramů plutonia. Protože víme, že méně než jeden mikrogram [miliontina gramu] vdechnutého plutonia způsobí u člověka smrtelnou rakovinu plic, tudíž vaše přátelská vláda vynesla do atmosféry 4 200 000 000 [4,2 miliard] smrtelných dávek, kdy radioaktivní poločas přeměny částice je minimálně 50 000 let. Děsivé? Bohužel je to mnohem horší.

Výše zmíněné plutonium existuje ve vlastní jaderné zbrani před detonací, ale zdaleka největší množství smrtelně radioaktivních částic vznikne z obyčejného prachu nebo písku, který je nasátý ze země a ozářen během vzestupu ohnivou koulí. Tyto částice tvoří zdaleka největší obsah sloupce
dýmu”, který lze vidět na libovolné fotografii atmosférického jaderného výbuchu. Ve většině případů je vtaženo několik tun materiálu, který je při průchodu trvale ozářen, ale buďme neuvěřitelně konzervativní a budeme tvrdit, že pouhých 1000 kilogramů povrchového materiálu je vtaženo během jednotlivé atmosférické jaderné zkoušky.


Předtím než Rusko, Británie a USA zakázaly atmosferické jaderné zkoušky, bylo provedeno celkem 711 testů, které vyprodukovaly 711 000 kilogramů smrtících mikroskopických radioaktivních částeček, k nimž je třeba přičíst původních 4200 kilogramů pocházejících ze samotných zbraní, čímž se zhruba dostaneme k velmi konzervativnímu celkovému množství 715 200 kg. V každém kilogramu se nachází více než milion smrtelných dávek, což znamená že vaše vlády zamořily atmosféru více než 715 000 000 000 [715 miliardami] dávek, které jsou dostačující, aby 117krát způsobily rakovinu kůže nebo plic u každého muže, ženy a dítěte na zemi. ...
Mapa každého jaderného výbuchu od r. 1945

09 dubna 2011

Radioaktivita nad Evropou

Znázornění šíření radioaktivity z japonské jaderné elektrárny Fukušima, vytvořená švýcarským zpravodajským portálem 20 Minuten online, znázorňuje, údajně na základě měření, vysokou úroveň radioaktivity, která na konci března 2011 dorazila do západní Evropy a severní Afriky.

Odkaz na sekvenci

(po otevření stránky klikněte na šipku v pravém dolním rohu pro posunutí v čase)

22 března 2011

Velkolepý start ruské rakety – další důkaz kometárního prachu zatěžující naši atmosféruKniall
Sott.net


SOTT publikovalo tyto záběry startu rakety plus s UFO spirálou. Dotyčný jedinec, který video nahrál na YouTube, dokázal sám sebe přesvědčit, že tato velkolepá podívaná je výsledek „převzetí řízení rakety“ které provedlo UFO poté, kdy raketa vystoupala do určité výšky. No od té doby jsem vyhledal další videa startu bez zavádějícího textu a „blikajících světel“ (která byla podle všeho dodatečně přidána pro dosažení většího efektu, ne-li rovnou se záměrem přímo klamat). Zde je YouTube video s nadpisem ‚Start rakety Soyuz 2 nesoucí satelit Glonass-K‘:


Žádná blikající světla okolo rakety, ani popisek který vám nutí, že mimozemšťané z jiné planety mají dálkové ovládání.
Zde je další video startu, tentokrát amatérské záběry pořízené z odlišného místa. V čase okolo 2:04 se rozzáří výfukové plyny:


Velmi nerad zklamávám skutečné věřící tam venku, ale není to „pochodeň mimozemšťanů“! Čímž ale není myšleno, že UFO nemají historii přeletů nad raketovými sily a vojenskými zařízeními, a že nedochází ke krajním podivnostem okolo a u startů raket. Ale myslím že sami vidíte, když porovnáte upravenou verzí startu rakety označenou ‚UFO sprirála‘ se dvěma výše uvedenýma, že se někdo snaží odvést naší pozornost od nečeho mnohem důležitějšího.

Otázka: (Perceval) Ta věc nad Kazachstánem o které jsme si mysleli že je kometa, byla to ruská raketa tak jak bylo oznámeno?
Odpověď: Ne.
Otázka: (Perceval) Byla to kometa?
Odpověď: Ano
Otázka: (Perceval) Vypadalo to jako kometa podle toho co víme o kometách.
Odpověď: Očekávejte nárůst počtu výmluv tupu „start rakety“. Pokud by se opravdu jednalo o „start rakety“, byli by schopni nalásit předem.

31 ledna 2011

Chemtrails? Kondenzační stopy? Podivné nebe


Laura Knight-Jadczyk
Sott.netKondenzační stopy jak je lze vidět z vesmíru: skutečnost, že kondenzační stopy nyní dlouho přetrvávají je samo o sobě známením, že něco není v pořádku, ale NENÍ to důkaz o tom, že se jedná o chemtrails”Pár věcí které by měly být zváženy, když se bavíme o takzvaných chemtrails”:

1) Samozřejmě že nějaké rozprašování” probíhá a že to není ku prospěchu lidstva. Slyšela jsem od lidí pár příběhů o velmi nízko letících letadlech, které rozptylují něco, co následně všechno pokryje, nebo z čeho lidé onemocní. A myslím tím opravdu NÍZKO letící.

2) Rozprašování, které skutečně postihne určenou oblast pod rozprašovačem (dotyčné letadlo), musí proběhnout v poměrně malé výšce, jinak to co je rozstřikováno nedopadne na oblast, nad kterou dochází k rozprašování.. To je způsobeno tím, že naše atmosféra má řadu vrstev a každá vrstva má svou vlastní teplotu a rychlost a směr větru, a velmi často trvá velmi dlouho a velkou vzdálenost, než se věci v jedné vrstvě promíchají nebo setkají s ostatními vrstvami, POKUD se vůbec smíchají, Obvykle jsou rychlosti větru v horních vrstvách takové, že cokoli sem vložené možná pronikne pouze do nižších vrstev počasí, po překonání mnoha tisíců kilometrů. Jedná se o velmi nelineární a velmi, nemožně, nepředvídatelnou situaci.

3) Takže pokud se bavíme o chemickém rozprašování, které můžete vidět na obloze, které pak dopadá na oblast pod ním, musíte hovořit o velmi nízkém rozprašování.

4) Proto stopy, které jsou na obloze velmi vysoko, které nemají žádnou naději, že dojde k jejich styku s povrchem pod nimi, nemůžou být správně nazývány chemtrails”, snad možná pokud je rozprašována chemická látka, která má ovlivnit počasí (a i to se provádí poměrně nízko). Zasévání mraků (cloud seeding pozn. překl.) se provádí rozptylováním prvků do atmosféry, jako krystaly suchého ledu nebo jodidu stříbrného, za pomoci letadla, nebo dokonce z pozemních stanic. Setí mraků údajně podporuje kondenzaci vodních kapek, tudíž deště.

5) Setí mraků se obvykle provádí DO mraků, nevytváří je. Navíc i to musí být provedeno v poměrně nízké výšce, aby efekt ovlivnil oblast pod touto činností. V opačném případě vyšší rychlosti větru v horních vrstvách odnesou jodid stříbrný, rozptýlí jej a nedojde tak k požadovanému efektu. Zde je stránka o setí mraků: http://www.sandylandwater.com/ops.htm

6) Malá soukromá letadla létají maximálně ve výšce 12.000 stop. Cestovní letadla létají ve výšce od 25.000 do 45.000 stop. Nadzvukový Concorde létal rychlostí Mach 2 ve výšce 57 000 stop. Vojenské stíhačky se dostanou až do 80 000 stop, u některých speciálních letadel, jako špionážní U2 a SR-71, se předpokládá že se dostanou až do 120 000 stop. X-15 má strop ve výšce 354 000 stop.


Schéma atmosférické úrovně a typy mraků, které tvoří na těchto úrovních.


7) Z Wikipedie :

Cirrus oblaka jsou obecně atmosférické mraky, které se vyznačují tenkými, chuchvalcovitými pramínky, často doprovázené chomáčky, což vede k jejich obecnému (nestandardnímu) jménu kobylí ocas. [1] Někdy jsou tyto mraky tak rozsáhlé, že je jeden od druhého prakticky nerozeznatelný a vytváří souvislou pokrývku cirrů zvanou cirostratus. Konvekce ve vysokých nadmořských výškách někdy vytváří další formu cirrů, tzv. cirokumulus, struktura malých chomáčků, které zahrnují kapičky zmrzlé vody. Název je také používán pro některá mezihvězdná mračna, která se skládají z prachových částic menších než mikrometr.[2].

Mnohé cirry vytvářejí z těžších ledových krystalů vlákna připomínající vlasy, která se z ních uvolňují. Tyto „padající pruhy”, forma srážkových pruhů, často signalizují rozdíl v pohybu vzduchu (střih větru) mezi horní částí cirrového oblaku a vzduchem pod ním. Někdy se horní část cirrového oblaku pohybuje rychle nad pomalejší vrstvou vzduchu, nebo se pruh propadá do rychleji se pohybující spodní vrstvy. Směry těchto větrů se také mohou měnit.

Oblaka cirrů se tvoří když vodní pára zamrzá v krystalky ledu v nadmořské výšce nad 8000 m (26.000 stop). [3] Vzhledem k minimální vlhkosti ve vysokých nadmořských výškách mají tendenci být velmi tenké. [1] Letadla v této výšce zanechávají kondenzační stopy, které se mohou proměnit v cirry. [4] To nastane když horké výfukové plyny, většinou voda, zmrznou, čímž zanechají viditelné stopy. Pruhy mohou být při absenci střihu větru rovné, což mrakům dodá vzhled podobný čárce (Cirrus uncinus), nebo smotku, což je indikace vysoké úrovně turbulence. Padající ledové krystalky se odpaří před dopadem na zem.


© Wikimedia Commons

Obloha pokrytá Cirry


Cirry pokrývají až 30% Země a mají celkový oteplující účinek. Cirry účinně absorbují odchozí infračervené záření (teplo) pod nimi (skleníkový efekt), zatímco jen okrajově odráží přicházející sluneční záření (albedo) [5].

Velký počet cirrů může být známkou blížícího se frontálního systému nebo narušení ve vrchnich sférách. To obvykle signalizuje změnu počasí v blízké budoucnosti, většinou blížících se bouřek. [6]. Cirry mohou být i zbytky bouřky. Souvislé pokrytí cirrů a cirostratů obvykle doprovází odtok hurikánů nebo tajfunů ve vysoké nadmořské výšce. Vznik cirrů byl rovněž pozorován po vzniku přetrvávajících kondenzačních stop letadla. Nárůst letecké dopravy je možnou příčinou rostoucího množství cir [7].

8) A teď, co není v pořádku ve výše uvedeném?

Odpověď: nadmořská výška cirrů vs nadmořská výška mnohých dopravních letadel, které křížují oblohu a zanechávají stopy, které jsou očividně mnohem níž, než je výška určená pro cirry

PŘESTO se tyto stopy zanechané těmito letadly CHOVAJÍ způsobem, který byl typický v mnohem vyšších nadmořských výškách.

Nejlogičtější (a nejstrašidelnější) závěr: studená vrstva horní vrstvy atmosféry se dostala níž a je pravděpodobně silnější a proto větší počet letadel letících v nižších výškách vytváří kondenzační stopy v tomto ledovém vzduchu, který býval mnohem vyšší doménou cirrů.

Protože, znovu, pokud rozumíte vrstvám atmosféry, teplotě, větrech, atd. tak si uvědomíte, že to, co se děje NENÍ stříkání lidské populace, nebo dokonce úmyslná manipulace s počasím, je to DŮKAZ že atmosféra naší planety se v posledních deseti letech nebo tak nějak dramaticky změnila. Je to spíš blíž k 20, protože to je období, kdy jsem si začala všímat změn ve formaci oblak.

9) Všimněte si také, že stopy zanechané letadly v mnohem NIŽŠÍCH nadmořských výškách se obvykle rychle rozptýlí. Špatná zpráva je, že v těchto výškách VŮBEC zanechají stopu! (A když z výše uvedeného víme jak vrstvy, které tvoří cirry, fungují, potom docela dobře chápeme, že žádný postřik věcí dole na zemi neprobíhá.) Samozřejmě MŮŽE nastat přirozená formace cirrů v důsledku výfukových plynů letadel nebo vypuštění paliva za letu A ve stejnou dobu rozprašování „něčeho“ v nízkých výškách. Navrhuji, že takové případy jsou „zametání stop“ stejně tak, jako jsou nekonečné únosy šedými mimozemšťany” zametáním stop toho, co mimozemšťani na této planetě OPRAVDU dělají.

Například toto velmi hloupé video, které prohlašuje že zachycuje „zasévání mraků“.
Není to tak. Je to důkaz toho, že atmosférická vrstva kterou letadlo prolétá, je velmi chladná. Nyní, zda-li se jedná o problém nebo ne závisí na tom, kde a v jakém ročním období bylo video pořízeno. V některých případech by studený vzduch tak nízko nebyl, abych tak řekla, mimo sezónu.

10) Mají tyto aktivity jakýkoli vliv na počasí?

Nepochybně ano. Ale není to úmyslné. Viz předchozí diskuse o cirrech, kde je konečný výsledek OHŘÍVÁNÍ atmosféry

Co se podle všeho děje je to, že oblast jevů počasí - troposféra – byla jak se zdá stlačena rozšiřující se (nebo klesající) stratosférou a u samotné stratosféry, podle všeho, došlo ke změně její charakteristiky. TOTO je VELMI znepokojující! Jsou to znamení a symptomy, spolu s mnoha dalšími které jsme zaznamenali na SOTT, že se něco velmi neobvyklého děje v našem kosmickém okolí, protože změny počasí probíhají i na jiných planetách. Mohu vám zaručit, že na Marsu nebo Jupiteru nebo Saturnu nedělají chemtrails”.

11) Pokud si prostudujete práci Jamese McCanneyho, potom dojdete k pochopení, že 5 vrstev zemské atmosféry je také vrstvami střídavých elektrických nábojů. TO JE DŮLEŽITÉ. McCanney také popisuje, jak u těchto elektrických toků na zemi a v jejích okolí, dochází k vzájemnému působení mezi zemí a sluncem tak, že vytvářejí naše počasí/podnebí. Piers Corbyn začíná být známým pro své využití podobných principů k mnohem přesnější předpovědi počasí, než jaké jsou schopni vypracovat tradiční klimatologové. Skutečnost že Corbyn JE SCHOPEN předpovídat počasí tak přesně je argumentem proti tomu, že chemtrails” je činnost pro modifikaci počasí. Jeho metoda se zabývá sluneční aktivitou, ne takzvanými chemtrails”.

12) Pokud jde o tyto vrstvy elektromagnetismu okolo Země, v roce 1958 byly provedeny některé věci, které velmi dobře mohou mít velký vliv na podmínky panující na naší planetě v současné době. Ráda bych, abyste o tom zapřemýšleli v souvislosti se změnami klimatu, takzvanými chem-trails” a HAARP.

"Od srpna do září 1958 explodovalo americké námořnictvo tři termonukleární atomové bomby 480 km nad jižním Atlantikem, ve spodní části Van Allenova pásu, který je nejblíže k zemskému povrchu. Dále byly odpáleny dvě vodíkové bomby 160 km nad Johnstonovým ostrovem v Tichém oceánu. Armáda to nazvala největším vědeckým experimentem který byl kdy podniknut.” Experiment byl navržen americkým Ministerstvem obrany a americkou Komisí pro atomovou energii, pod krycím jménem Projekt Argus. Záměrem se zdá být posouzení vlivu jaderných výbuchů ve vysoké výšce na rádiový přenos a radarový provoz v důsledku elektromagnetického pulzu (EMP), a ke zvýšení porozumění geomagnetického pole a chování nabitých částic v něm. Tento gigantický experiment vytvořil nové (vnitřní) pásy magnetického záření obklopující téměř celou zemi, a vpustil do ionosféry dostatečné množství elektronů a dalších energetických částic, aby zapříčinily celosvětové dopady. Elektrony cestovaly tam a zpět podél magnetických siločár, což při střetu s atmosférou v blízkosti severního pólu způsobilo umělou polární záři”. Bylo to ohlášeno až mnohem později 13.- 20. srpna 1961 v Keesings Historisch Archief (KHA). Ve zprávě stálo, že americká armáda plánovala vytvořit telekomunikační štít v ionosféře ve výšce 3000 km tím, že vynese na oběžnou dráhu 350 000 milionů měděných jehlic, každá 2-4 cm dlouhá [o celkové hmotnosti 16 kg], které vytvoří pás 10 km široký a 40 km dlouhý, s rozestupem jehlic asi 100 m. Záměrem bylo nahradit ionosféru, protože telekomunikace jsou postižené magnetickými bouřemi a slunečními erupcemi.“ USA plánovaly navýšit počet měděných jehel v případě, že by se experiment ukázal být úspěšným. Tomuto plánu silně odporovala Mezinárodní unie astronomů.“

Dále:

USA začaly dne 9. července 1962 další sérii experimentů s ionosférou. Z jejich popisu: jedno kilotunové zařízení, ve výšce 60 km a jedno megatunové a jedno více-megatonové, ve výšce několika set kilometrů". (KHAHAHA, 29. června 1962).

Tyto testy vážně narušily nižší Van Allenův pás, podstatně proměnily jeho tvar a intenzitu. V tomto experimentu bude vnitřní Van Allen pás na určitou dobu prakticky zničen; částice pásu budou přesunuty do atmosféry. Předpokládá se, že zemské magnetické pole bude po dobu několika hodin narušeno na velkou vzdálenost, což znemožní rádiové komunikace. Exploze ve vnitřním radiačním pásu vytvoří umělou klenbu polárního světla, která bude viditelná z Los Angeles..” (KHA 11.května 1962).

Jednalo se o experiment, který vyvolal ve Velké Británie silné protesty Hvězdáře královny sira Martina Rylea. 19. července ... NASA oznámila, že v důsledku vyškové jaderné zkoušky z 9. července byl vytvořen nový radiační pás, táhnoucí se ve výšce asi 400 km až do 1600 km; ten může být viděn jako dočasné rozšíření nižšího Van Allenova pásu”(KHA 5 srpen 1962).

... Hvězdice [Starfish, pozn. překl.] vytvořila mnohem širší pás [než projekt Argus], který se rozprostírá od malé nadmořské výšky až za L = 3 [tj. tři poloměry země nebo asi 13.000 kilometrů nad povrchem země].” SSSR podniklo později v roce 1962 podobné planetární experimenty, které vytvořily tří nové radiační pásy 7 000 až 13 000 km nad zemí. Podle encyklopedie, elektronové toky v nižších Van Allenových pásech se po výškových jaderných explozích v roce 1962 uskutečněné USA a SSSR výrazně změnily, nikdy se nevrátily do svého původních stavu. Podle amerických vědců může trvat stovky let, než se Van Allenovy pásy stabilizují na své obvyklé úrovni.”

Mějte na paměti, že zatímco vyhazují do vzduchu naši atmosféru, tak chtějí svést vinu globálního oteplování na masy běžných lidí!

Z mé zahrady za domem je výhled na Pyreneje, křižovatku letecké dopravy mezi Evropou a Afrikou, Jižní Amerikou a Španělskem, severní Evropou, Anglii, Skandinávii, a jižní Evropou a Afrikou. Je to velmi rušné místo. Sedím u psacího stolu vedle okna, ze kterého je výhled na tuto oblohu a během dne se často dívám z tohoto okna a všímám si oblohy ve všech rozpoloženích. Následující fotografie, které jsem pořídila z mého dvorku, jsou KONDENZAČNÍ STOPY vytvořené hustou leteckou dopravou, které, v některé dny, zanechají přetrvávající pruhy díky určitým podmínkám ve stratosféře. Tyto podmínky jsou souvztažné s podmínkami v troposféře, stejně tak s počasím před, během a po dnech, kdy se tyto pruhy tvoří a zůstávají dlouhou dobu. Kdybych byla hysterický potřeštěnec s vymytým mozkem, myslela bych si že mě zabíjejí jedem. Ale já vím co jsou zač, protože jsem je pozorovala celé hodiny a dny a mám vzpomínky na podobné jevy v mnohem menším měřítku - a mnohem méně častých, protože planetární podmínky byly odlišné - když jsem vyrůstala. Věřte mi, jsou to KONDENZAČNÍ STOPY...


© Laura Knight-Jadczyk
Nedávné změny atmosférických podmínek vytvořily oblohu na které se toho hodně děje.


© Laura Knight-Jadczyk © Laura Knight-Jadczyk


© Laura Knight-Jadczyk © Laura Knight-Jadczyk


© Laura Knight-Jadczyk

KONDENZAČNÍ STOPA ne chemtrail”!


© Laura Knight-Jadczyk


© Laura Knight-Jadczyk


Během 80. let 20. století byl počet celosvětový startů raket asi 500 až 600 ročně, s vrcholem v r. 1989 s 1500 starty. Během války v Perském zálivu jich bylo mnohem více. Raketoplán je největší raketou na pevná paliva, která má dva 45 metrové pomocné startovací stupně. Všechny rakety na tuhé palivo vypouštějí z výfukových plynů velké množství kyseliny chlorovodíkové, každý let raketoplánu vypustí do stratosféry asi 75 tun ozón ničícího chloru. Rakety vypuštěné od roku 1992 vypustí do stratosféry (která obsahuje ozónovou vrstvu) ještě více ničivého chloru, asi 187 tun.

Čtu článek o kometárních dopadech, ve kterém jsou některé informace, které souvisejí s našim tématem a myslím, že mu můžeme důvěřovat, protože nebyl vypracován v programu určeném dezinformovat ve vztahu k takzvaným chemtrails.

První věc hodná zájmu je hlavní historicky známé velké tělo, které dopadlo na Zemi: objekt z Tungusky. Co je pro nás důležité ve vztahu k chemtrails je to, že tento objekt v červnu 1908 explodoval v atmosféře a obloha mnoho nocí poté neobvykle světélkovala nad celou Evropou a západní Asií, což umožnilo lidem číst noviny v noci.

Když se v roce 1927 vědci konečně dostali až do vzdáleného místa, nebyly nalezeny žádné viditelné úlomky vybuchlého tělasa.. Pozdější práce v terénu odhalily v půdě četných malých, mělkých a oválných kráterů podivné černé, lesklé, kovové kuličky– o průměru 50 až 200 m - podobné kráterům Carolina Bays. Tyto kuličky jsou typické pro mimozemská tělesa, neboť obsahují vysoké množství iridia, niklu, kobaltu a dalších kovů.


© Neznámý
Stromy popadané směrem ven v
místě odlehlé centrální Sibiře nad kterým v roce 1908 v horní vrstvě atmosféry explodoval kometární fragment


Nyní se dostáváme k souvislosti: neobvykle vysoký obsah týchž kovů byl později nalezen v antarktických ledových jádrech, ale ve vrstvě vztahující se k roku 1912.

To znamená, že trvalo čtyři roky, než nánosy ze stratosféry dopadly na zem.

Na základě dat z Antarktidy byl celosvětový spad z Tunguského tělesa odhadnut na 7 milionů tun, což znamená, že jeho průměr by byl asi 160 metrů.

Prach z těchto objektů, které vybuchly ve stratosféře, se rozptýlý po celém světě a obvykle trvá asi tři až šest měsíců než k tomu dojde. Čas, který je třeba, aby se cokoli ve stratosféře dostalo na zem, je asi 3 roky (nebo více) a to je nezávislé na počátečním množství prachu {nebo čehokoliv).” Také existuje tolik atmosferických proměnných, že nemůže být určeno kam ty věci doputují.

Totiž hmota vrhnutá do stratosféry NEdopadá na povrch nad kterým byla „položena” (jako u takzvaných chemtrails) leda, možná, téměř náhodně, a mnohem, mnohem později.

To, opět, nemá žádný vliv na postřiky, které probíhají v mnohem nižších výškách, tedy v troposféře, ale očividně, to co se děje ve stratosféře NEJSOU chemtrails”.

Myslím že jsem uvedla více než dostatečné množství k zamyšlení na téma takzvaných chemtrails”, abych naznačila, že ano něco opravdu zlé se děje, ale není to co si myslíte. Ve skutečnosti je to ještě horší. ANO, něco je velmi v nepořádku na naší obloze - ale nejsou to chemtrails. Samy KONDENZAČNÍ STOPY se změnily a TO je velké varování o naší atmosféře a klimatu, a důsledky jsou mnohem děsivější, než jen kdyby se nás nějací potřeštěnci v Pentagonu snažili otrávit. Sakra, to bychom mohli přežít.Většina živého na Zemi NEpřežije to, co tyto kondenzační stopy věští!


Zdroj: Chemtrails? Contrails? Strange Skies


01 ledna 2011

MMS: zázračné minerální řešení nebo trojský kůň? Vaše tělo a DNA rozhodnou


Gabriela Segura
Dot Connector Magazín

© Neznámý

Tento článek byl poprvé zveřejněn v časopise Dot Connector, oficiální publikaci Sott.net.

Miracle Mineral Solution (MMS) je horečně nabízeno jako zázračná alternativní léčba pro AIDS, hepatitidu, malárii, herpes, tuberkulózu, rakovinu a mnoho dalších lidstvem nejobávanějších nemocí. Pravdou je, že MMS je nebezpečný jed a jako takový nemá vůbec co pohledávat v alternativní zdravotnické aréně.
Mnoho lidí neví, že MMS je v podstatě bělidlo (pozn. překl.: přeloženo z anglického slova bleach, které je používáno jak jako obecný název pro bělidlo, tak i pro domácí čistící přípravek podobný savu). Je velmi účinné pro zabíjení bakterií na toaletách, ale určitě byste to neměli polykat. Účinná látka v MMS není minerál, ale oxid chloričitý (kyslíkatý chlór), který vzniká z chemické kombinace chloritanu sodného a kyseliny octové (ocet) nebo kyseliny citrónové. MMS jako jed zabije dotěrné bakterie ve vašem těle, ale bylo by naivní se domnívat, že si pečlivě vybírá co zabije a zničí, nebo si myslet, že škody které napáchá mají jen omezený dopad. Je šokující, že MMS je tak široce doporučováno, že je nabízeno již oslabeným jednotlivcům a že je doporučováno pro dlouhodobé užívání. Potenciální dlouhodobé a nebezpečné vedlejší účinky pravidelného užívání MMS by popravdě řečeno měly každému nahnat husí kůži.
Předtím, než budeme pokračovat, je třeba důležitá lekce o oxidaci a volných radikálech, která nám pomůže porozumět dlouhodobým následkům používání MMS1 a jeho nástupce MMS2. Tato informace je zásadní k tomu, abyste viděli proč MMS není alternativním zdravotním řešením.

Kyslík je zásadní prvek podporující život, ale na špatném místě, nebo v nevhodnou dobu, může napáchat velké škody na našich buňkách, způsobit rakovinu, přispět ke kardiovaskulárnímu onemocnění, degenerativním onemocněním a stárnutí procesem zvaným oxidace. Následky oxidace vidíte vždy, když jste pozorovali zhnědnutí a zkažení jablka po jeho vystavení vzduchu, nebo když pozorujete plamen svíčky.

Využíváme kyslík k tomu, abychom dostali elektrony z molekul cukru a tuku které používáme jako palivo. Avšak molekuly, které chceme zachovat neporušené, jsou vystaveny spalovacímu vlivu kyslíku a jsou v ohrožení ztráty elektronů. Oheň plamene svíčky vhodně ilustruje oxidaci, při které jsou elektrony vosku vytrhnuty atmosferickým kyslíkem, což vede k samo se obnovujícímu vydávání světla a tepla. Jak kyslík postupuje tělem, ztrácí mnoho jeho molekul elektron. To znamená, že se z něho stanou chemicky nestabilní a vysoce reaktivní ionty a vznikají tak volné radikály. Tyto nestabilní vedlejší metabolické produkty z výroby energie v buňkách se snaží stabilizovat tím, že ˛ukradnouʼ náhradní elektron z libovolné sousedící molekuly, čímž za sebou zanechávají další poškozené molekuly. To je způsob jak v našem těle vznikají volné radikály a jak způsobují zánět, což je proces nejlépe známý jako oxidační stres nebo oxidační poškození. Oxidace může dokonce způsobit ničivé změny v DNA.

V závislosti na místě, kde dojde k oxidačnímu poškození, může nastat celá řada následujících onemocnění: ateroskleróza (plak v cévách), rakovina, artritida, šedý zákal, neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova choroba, autoimunní onemocnění a řada dalších zdravotních problémů, které obecně souvisejí se stárnutím. Jakýkoli volný radikál, který obsahuje kyslík, může být označen jako reaktivní kyslíkový radikál (ROS). Velmi dobrým příkladem ROS je kyselina chlorná, která je nyní také známá jako Miracle Mineral Solution 2 (MMS2). Mějte na paměti, že ztráta elektronů z molekul, jejichž neporušenost je zásadně důležitá pro strukturu našich buněčných membrán, DNA, kůže nebo očí vede k poškození a nemoci. Oxidace je nejjedovatější síla, která ovlivňuje všechny molekuly v těle, je to nepřítel mládí, spojenec všech onemocnění a elementární mechanismus všech zranění, veškerého stárnutí a nakonec smrti [1].

Teď už byste měli chápat, proč jsou antioxidanty tak důležité. Antioxidanty pomáhají zmírnit nebo neutralizovat volné radikály předtím, než monou poškodit naše zdravé buňky tím, že podají pomocnou ruku (ve skutečnosti v podobě elektronu) když je třeba stabilizace.To je důvod, proč máme tak rádi mnohé antioxidanty, jako např. vitamin C, E, karotenoidy, resveratrol, taurin, koenzym Q10 a melatonin, abychom jmenovali jen několik.
Každý člověk je vystaven oxidantům a každý z nás má různorodou antioxidační obranu a schopnost obnovení DNA. Tyto faktory dohromady určují rozsah oxidací způsobeného poškození DNA v každém z nás a rozsah těchto škod může v mnohém přispět k riziku rakoviny, obzvlášť v tkáních kde mohly již nastat další změny. Ale mějte na paměti, že ochrana DNA je nezbytná nejen k ochraně před rakovinou, ale také proto, že DNA je ve všech našich buňkách nositelem dědičné identity a instrukcí a informací, které udržují naše tělo. Mohli bychom také uvažovat nad tím, jaké jiné neobyčejné vlastnosti by mohly dřímat v naší DNA.


Ale prozatím se vraťme k MMS1, které je v podstatě kombinací chloritanu sodného a kyseliny octové (ocet) nebo kyseliny citrónové, které společně tvoří oxid chloričitý (kyslíkatý chlor). Toxické účinky oxidu chloričitého jsou spojeny s účinky chloritanu sodného - velmi silný oxidant, který je při dávce 10-15 gramů považován za smrtelný. Dokonce i u malého množství okolo 1 gramu lze očekávat, že způsobí nevolnost a zvracení. Dávejte pozor: návod užívání MMS tvrdí, že je denně rozumné brát až 60 kapek. V jednom gramu je 20 kapek, což znamená že návod užívání může požadovat požití 3 nebo více gramů toho, co je v podstatě bělidlo. To je trojnásobek množství potřebného k vyvolání nevolnosti a zvracení, a 20% z množství které by vás zabílo [2]. Přestože je tu tvrzení, že nevolnost a průjem jsou pozitivní příznaky detoxikace, které se dostaví při dodržování návodu užívání MMS, můžete si být jisti, že se ve skutečnosti jedná o způsob, jakým nám naše tělo sděluje, že jsme právě byli otráveni. Pokud jste náhodou zvraceli, potom můžete být ujištěni, že vám to právě mohlo zachránil život tím, jak jste se vyhnuli smrtícímu předávkování MMS! Ve skutečnosti existuje několik svědectví o negativních vedlejších účincích a alespoň jedno úmrtí v souvislosti s MMS, které můžete snadno najít na internetu [2].

Popularita MMS a jeho vášnivý, téměř náboženský marketing, se týká tvrzení o vyléčení malárie u desítek ne-li stovek tisíc lidí. Zní to opravdu velmi ušlechtile, ale je to jen přirozené, neboť je dobře známo, že chloritan sodný obsažený v MMS, způsobuje hemolýzu červených krvinek – to znamená, že červené krvinky prasknou a jsou zničeny. K zabití parazita malárie vlastně dochází prostřednictvím zabíjení červených krvinek, protože parazit napadá červené krvinky. MMS pravděpodobně zabíjí parazita a červené krvinky. Vlastně u konzumentů MMS může dojít k anémii.

MMS opravdu vypadá jako nebezpečná alopatické droga, podobná antibiotikům nebo chemoterapii. Proč nevidíme mnoho pokusů na odstranění tohoto jedu z trhu, když byl v poslední době vyvinut tlak na stáhnutí zdravých vitamínů a antioxidantů a to agenturami jako je FDA a Codex? MMS je větší zabiják než antibiotika a má potenciál zabít všechny druhy mikrobů včetně virů. Takováto vražedná zbraň má další dopady na vaše tělo a vražedné terapie by nikdy neměly být prvním krokem v postupu proti nemocí. Neměly by nikdy být volbou, když jsme schopni převzít kontrolu nad naším zdravím, prostřednictvím stravy a vhodnými a skutečně alternativními zdravotními terapiemi.

Komentář: Po vydání tohoto článku v 10 čísle časopisu Dot Connector FDA varovala spotřebitele o vážném ublížení na zdraví ke kterému dojde po vypití MMS ! FDA doporučuje spotřebitelům, aby okamžitě přestali používat MMS a vyhodili ho.

Nyní se podívejme na některé bezpečnostní listy složení MMS: oxid chloričitý je silný oxidant a jako takový prudce reaguje s hořlavými materiály, rtutí, čpavkem, sírou a mnoha dalšími organickými sloučeninami [3]. Chloritan sodný vyvolává silné podráždění kůže, očí a dýchacích cest, je to silné oxidační činidlo, která podporuje spalování, jeho koncentrované roztoky mohou jako žíravina leptat kůži a oči, mírrná hemolytická anémie a zvýšený methemoglobin u mužů byla pozorována u krmných studií zvířat [4 ]. Akutní zdravotní následky oxidu chloričitého: požití není normální cesta vystavení (tedy kromě prostřednictvím MMS!), zdraví škodlivé při spolknutí, může způsobit podráždění úst, jícnu, žaludku a sliznic (proto průjem, nevolnost a zvracení!). Zasažení očí: kontakt způsobuje zarudnutí, podráždění, bolest, rozmazané vidění, slzení, poškození rohovky a popáleniny. Vdechnutí: škodlivé při vdechnutí, kašel, bolesti hlavy, ztížené dýchání, nevolnost, dušnost, plicní edém. Chronické dopady na zdraví: může mít vliv na plíce a vést k chronické bronchitidě a trvalému poškození plic [5]. MMS by stručně řečeno NIKDY nemělo být zdravotní léčbou, ať už alternativní nebo jinou!
A nyní to začíná být mnohem zajímavější. Přichází MMS2, které pracuje jemněji a proto mnohem nebezpečněji než jeho předchůdce.
MMS2 je v podstatě chlornan vápenatý, což je chemická sloučenina, která je široce používaná pro úpravu vody a jako bělicí a dezinfekční činidlo (bělicí prášek). V tomto případě se opravdu jedná o minerál, ale minerál který reaguje a při požití vytváří kyselinu chlornou. Kyselina chlorná (HClO), která je kombinací vodíku, kyslíku a chloru je vytvářena některými našimi bílými krvinkami a to za účelem zabití bakterií, prostřednictvím známého procesu nazývaného oxidace. HOCl je opravdu silný oxidant, a jak jsem již dříve zmínila, je to dokonalý příklad nebezpečného reaktivního kyslíkového radikálu (ROS). Stejně jako u MMS1 si patogeny nemohou vytvořit odolnost vůči MMS2, což souvisí se silnými volnými radikály které se uvolňují. Zní to dobře? No vůbec ne. MMS2 vytváří v našem těle vysoké koncentrace této nebezpečné oxidační kyseliny chlorné, aby zabíla ,odolné a nevyléčitelnéʼ nemoci, alespoň se to tvrdí. Bohužel, množství HClO, které je naše tělo schopné samo vyrobit, je již tak nebezpečné. Ve skutečnosti některé z našich bílých krvinek mají toxické a škodlivé účinky na naši DNA, prostřednictvím tvorby kyseliny chlorné [6, 7]. Navíc probíhá výzkum antioxidantů, které jsou úspěšné používány k zablokování kyseliny chlorné, aby nedocházelo k poškození DNA [7, 8, 9, 10]. Ano, poškození DNA! Je to extrémně nebezpečné!

Další způsob, kterým MMS2 může způsobit poškození, je přes aktivací ,zlýchʼ transkripčních faktorů. Volné radikály, jako kyselina chlorná a další toxiny, mohou spustit u transkripčních faktorů sérii genetických reakcí, které vedou k rakovině. Transkripční faktory jsou bílkoviny, které usnadňují exprese genů - to znamená že způsobují, aby genetický materiál něco udělal. Určitý transkripční faktor, NF kappa B, je ovlivněn volnými radikály nebo toxiny, které jej obvykle aktivují. Jakmile je aktivován, prochází tento transkripční faktor do jádra našich buněk, kde sídlí naše DNA a může aktivovat geny, které mohou změnit potenciálně zhoubné buňky v buňky naprosto zhoubné [8]. Kyselina chlorná (MMS2) aktivuje tento neslavný transkripční faktor NF-kappa B a to zejména v případě absence antioxidantů jako je taurin [11,12]. NF-kappa B také hraje zásadní roli při zánětu, a tudíž v konečném důsledku, vyvolává nemoc. To, že je MMS2 propagováno jako lék proti rakovině a mnoha dalším nemocem, je jednoduše matoucí.
Ale to není všechno lidičky. Je to ještě horší! Ve skutečnosti kyselina chlorná (MMS2) má sílu chlorovat stavební kameny DNA, rozlomit dvoušroubovici DNA a tím narušit její nezbytné biologické funkce [13]. Mimochodem, ty nové bezpečnostní letištní skenery, jsou také schopné rozlomit dvojitou šroubovici naší DNA [14]. Vidíme zde opakující se vzor?
Někteří tvrdí, že kyselina chlorná je nebezpečná pouze pro dotěrné bakterie, ale ve skutečnosti existují studie které zjistily, že vlastnosti kyseliny chlorné, díký kterým je tak silným prostředkem pro zabíjení bakterií, můžou poškodit naše těla prostřednictvím stejného mechanizmu, který je používaný ke zničení invazních patogenních bakterií [15]. Jedna taková studie nemohla mít vhodnější název: „Život s vrahem: účinky kyseliny chlorné na buňky savců [15].“
Gabriela Segura, MD

Bylo dostatečně zdokumentováno, že existují různé poruchy, které jsou spojené se škodlivými účinky kyseliny chlorné v našem těle, včetně cukrovky, obezity, deprese, vysokého krevního tlaku, dny, selhání ledvin a autismu včetně dalších stavů [12]. Na základě našeho stručného přehledu o oxidaci to dává smysl: všude tam, kde je oxidační poškození, je nemoc. A co víc, naše mozky mají vysokou spotřebu kyslíku a proto jsou obzvlášť citlivé vůči oxidačnímu poškození. Proto není žádným překvapením, že naše mysl je často kanárkem v uhelném dole. Často si poprvé všimneme prvních příznaků zánětu v našem těle díky mlhavému myšlení, poruchy paměti a nespavosti. Kyselina chlorná má potenciál být extrémně neurotoxická pro naše mozky, ve kterých doslova oxiduje určité lipidy a bílkoviny, což jim brání vykonávat jejich funcí a přispívá k neurodegenerativním onemocněním jako je Parkinsonovou choroba, Alzheimerova chorobou a roztroušená skleróza [16].

Navíc kyselina chlorná může být velmi nebezpečná v některých prostředích [17]. Její silná oxidační síla z ní činí velmi nebezpečnou chemikálii, protože se může stát výbušnou v kombinaci s určitými látkami. Přidání kyselin do roztoku kyseliny chlorné urychlí tento proces, směs se stane nestabilní, začne se uvolňovat plynný chlor a potenciálně může způsobit výbušnou chemickou reakci. Je třeba zacházet se sloučeninou opatrně, protože může uvolnit, pokud dojde ke smíchání se zdánlivě bezpečnými výrobky pro domácnost, nebezpečný chlorový plyn. Chlorový plyn může způsobit značné zdravotní problémy nebo smrt a to zejména ve špatně větraných prostorech, což je jeden z důvodů, proč je nevhodné míchat libovolně domácí chemikálie jako např. bělidlo.

Další komplikace této tragédie je, že MMS je nabízeno k použití dohromady s DMSO [18]. DMSO (dimethylsulfoxid) je rozpouštědlo, které zvyšuje dostupnost a účinnost mnoha léků v celém našem těle, čímž umocňuje jejich účinky. Má schopnost rozvést léky hluboko do našeho těla. Znepokojující věcí je, že DMSO též velmi snadno prochází přes hematoencefalickou bariéru. Tato vlastnost je právě důvodem, proč je DMSO široce používáno jako účinný nosič určitých látek do našich mozků, které jinak nemohou proniknout přes zmíněnou bariéru [19]. I když je DMSO samo o sobě silným antioxidantem, mějte na paměti, že má schopnost zesílit a pronést do mozku nebezpečný jed jako MMS1 a MMS2. Doufám, že v tomto bodě je jasné, proč je to velmi, velmi špatný nápad.
Prosím dejte tento článek kterémukoliv uživateli MMS. Mají právo vědět, co se děje uvnitř jejich těla - a DNA - pokud užívají tohoto trojského kůně!

O autorce

Gabriela Segura, MD je srdeční chirurg s rozsáhlými zkušenostmi a zájmem o alternativní léčení, výzkum, psychologii a stav lidstva. Pracuje pro Fellowship of the Cosmic Mind. Navštivte její webové stránky na health-matrix.net

Poznámky
[1] Sydney Macdonald Baker, Detoxification and Healing. New York: McGraw Hill, 2004. [Sydney Macdonald Baker, Detoxikace a léčení. New York: McGraw Hill, 2004. New York: McGraw Hill, 2004.]
[4] Sodium chlorite entry on Haz-Map.nlm.nih.gov [Chloritan sodný heslo na Haz-Map.nlm.nih.gov]
[5] Chlorine Dioxide Material Safety Data Sheet from Halox Technologies, Inc. (PDF) [Bezpečnostní přehled oxidi chloričitého z Halox Technologies, Inc (PDF)]
[6] Güngör N, Knaapen AM, Munnia A, Peluso M, Haenen GR, Chiu RK, Godschalk RW, van Schooten FJ. Genotoxic effects of neutrophils and hypochlorous acid. Mutagenesis, Volume 25, Issue 2, 2010, Pages 149-154.
[] Güngör N, Knaapen AM, Munnia A, Peluso M, Haenen GR, Chiu RK, Godschalk RW, van Schooten FJ.Genotoxické účinky neutrofilů a kyseliny chlorné. Mutageneze, svazek 25, číslo 2, 2010, str. 149 do 154.]
[7] Gomez-Mejiba SE, Zhai Z, Gimenez MS, Ashby MT, Chilakapati J, Kitchin K, Mason RP, Ramirez DC. Myeloperoxidase-induced genomic DNA-centered radicals. The Journal of Biological Chemistry, Volume 285, No. 26, 2010, Pages 20062 - 20071.
[Gomez-Mejiba SE, Zhai Z, Gimenez MS, Ashby MT, Chilakapati J, Kitchin K, Mason RP, Ramirez DC. Myeloperoxidázou indukované genomické DNA soustředěné radikály. Žurnál biologické chemie, svazek 285, č. 26, 2010, stránky 20062 až 20071.]
[8] Burt Berkson, M.D., PhD. The Alpha Lipoic Acid Breakthrough, New York: Three Rivers Press, 1998.
[Burt Berkson, MD, PhD. Průlom: kyselina alfa lipoová, New York: Three Rivers Press, 1998.]
[9] Ximenes VF, Padovan CZ, Carvalho DA, Fernandes JR. Oxidation of melatonin by taurine chloramine. Journal of Pineal Research, 2010, May 27.
[Ximenes VF, Padovan CZ, Carvalho DA, Fernandes JR. Oxidace melatoninu taurinchloraminem. Žurnál výzkumu epifýzy, 2010, 27. května]
[10] Kawai Y, Matsui Y, Kondo H, Morinaga H, Uchida K, Miyoshi N, Nakamura Y, Osawa T. Galloylated catechins as potent inhibitors of hypochlorous acid-induced DNA damage. Chemical Research in Toxicology. Volume 21, Issue 7, 2008, Pages 1317-1495.
[Kawai Y, Matsui Y, Kondo H, Morinaga H, Uchida K, Miyoshi N, Nakamura Y, Osawa T. Gallované katechiny jako silné inhibitory poškození DNA kyselinou chlornou. Výzkum v chemické toxikologii. Svazek 21, číslo 7, 2008, str. 1317-1495.]
[11] Schoonbroodt S, Legrand-Poels S, Best-Belpomme M, Piette J. Activation of the NF-kappaB transcription factor in a T-lymphocytic cell line by hypochlorous acid. The Biochemical Journal. Volume 321, 1997 Pages 777-785.
[Schoonbroodt S, Legrand-Poels S, Best-Belpomme M, Piette J. Aktivace NF-kappaB transkripčních faktorů v T-lymfocytní buněčné linii kyselinou chlornou. Žurnál biochemie. Svazek 321, 1997 Str. 777 až 785.]
[12] Pennathur S., Maitra D., Byun J., Sliskovic I., Abdulhamid I., Saed G. M., Diamond M.P. and Abu-Soud H. M. Potent antioxidative activity of lycopene: A potential role in scavenging hypochlorous acid, Free Radical Biology and Medicine, Volume 49, Issue 2, 2010, Pages 205-213.
[Pennathur S., Maitra D., Byun J., Sliskovic I., Abdulhamid I., Saed G. M., Diamond M.P. and Abu-Soud H. M. Silná antioxidační aktivita lykopenu: potenciální role v úklizení kyseliny chlorné, Biologie volných radikálů a lékařství, svazek 49, číslo 2, 2010, strany 205 až 213. ]
[13] Prütz, W. A. Hypochlorous acid interactions with thiols, nucleotides, DNA and other biological substrates. Archives of Biochemistry and Biophysics, Volume 332, No. 1, 1996, Pages 110-120.
[Prütz, W. A. Interakce kyseliny chlorné s thioly, nukleotidy, DNA a dalšími biologickými substráty. Archivy biochemie a biofyziky, svazek 332, č. 1, 1996, strany 110 až 120.]
[15] Pullar J.M., Vissers M.C., Winterbourn C.C. Living with a killer: the effects of hypochlorous acid on mammalian cells. IUBMB Life, Volume 50, 2000, Pages 259-266.
[Pullar J.M., Vissers M.C., Winterbourn C.C. Život s vrahem: účinky kyseliny chlorné na buňky savců. IUBMB Life, svazek 50, 2000, str. 259 až 266.]
[16] Nusshold C., Kollroser M., Köfeler H., Rechberger G., Reicher H., Üllen A., Bernhart E., Waltl S., Kratzer I., Hermetter A., Hackl H., Trajanoski Z., Hrzenjak A., Malle E. and Sattler W. Hypochlorite modification of sphingomyelin generates chlorinated lipid species that induce apoptosis and proteome alterations in dopaminergic PC12 neurons in vitro, Free Radical Biology and Medicine, Volume 48, Issue 12, 2010, Pages 1588-1600.
[Nusshold C., Kollroser M., Köfeler H., Rechberger G., Reicher H., Üllen A., Bernhart E., Waltl S., Kratzer I., Hermetter A., Hackl H., Trajanoski Z., Hrzenjak A., Malle E. and Sattler W. Modifikace sphingomyelinu chlornanem generuje chlorované lipidové druhy které indukují apoptózu a proteomové změny v dopaminergních neuronech PC12 in vitro, Biologie volných radikálů a lékařství, svazek 48, číslo 12, 2010, strany 1588 - 1600.]
[17] What is Hypochlorous Acid?, wiseGEEK.com [Co je kyselina chlorná? , wiseGEEK.com]
[18] A New Way to Administer MMS, mms-articles.com [Nový způsob jak podávát MMS, mms-articles.com]
[19] Dr. Morton Walker. DMSO Nature's Healer. New York: Avery, 1993.
[Dr. Morton Walker. DMSO přírodní léčitel. New York: Avery, 1993. New York: Avery, 1993.]

Komentář: Včera jsme obdrželi následující e-mail:

Jméno: Jim Humble
Pro: Gabriela Segura, MD

Právě jsem četl váš článek MMS: zázrak nebo trojský kůň. Jak asi víte, já jsem ten kdo objevil MMS. Objevil jsem ho před 14 lety a mimo mnohé jiné věci, do této doby v loňském roce, více než 5 milionů lidí si stáhlo moji bezplatnou knihu o MMS. Moho [sic] více do současnosti.

Je mi 78 let a osobně jsem ošetřil přes 5000 lidí tím, že jsem jim osobně předal MMS v Africe a zemích mimo Afriku. Viděl jsem uzdravit se z nevyléčitelných nemocí větší počet lidí, než jakákoli jiná osoba. Když budeme počítat lidi v Africe a Evropě a okolo, potom více než 200 000 životů bylo zatím zachráněno.

Nebyla hlášena žádná úmrtí s výjimkou dvou, u kterých nejsou žádné důkazy které by podpořily tato tvrzení, s výjimkou u těch, kteří chtějí ukázat něco špatného. Jako lékař a člen vašeho náboženství očekávám, že se na věc podívate trochu blíže.

Byl bych rád, kdybych s vámi mohl otevřít přátelský dialog. Nechci otevřít dialog ve kterém je sarkasmus a nenávist. Dovolte, abych se vám znovu představil, jsem biskup James V Humble zacvěcený [sic] do linie biskupa, která vede zpět k Ježíši Kristu v Antiochu, když dal příkaz: „jděte do světa a uzdravte nemocné.“ Jelikož jsem biskup očekává se ode mě, že vytvořím církev což jsem udělal. Církev zdraví a léčení Genesis 2. To je naše činnost. Provádíme léčení. Provádíme léčení zdarma a provozujeme církev z darů. Nevyučujeme náboženské pravdy, ale naopak to necháváme ostatním církvím, zatímco se soustředíme na uzdravování nemocných. Naši ministři, samozřejmě, dělají to samé.

Doufám, že se spolu se mnou podíváte z jiného úhlu na MMS, neboť váš článek bude mít za následek, že mnoho lidí jež by mohli být uzdraveni, budou nadále trpět. Nebyl bych vůči nim spravedlivý a domnívám se že vy to nemáte v úmyslu, pokud nemáte jiné motivate. Děkuji za vaše uvážení v této záležitosti.

Biskup Jim Humble

Ti, kteří užívají MMS a MMS2 a zjišťují, že nemají vůbec žádné vedlejší účinky, by měli pochopit, že subklinická dávka jedu účinkuje kumulativně. Obzvlášť hodné pozornosti jsou klinicky prokázané důkazy, že tato látka může poškodit DNA a poškozená DNA se může projevit jako jakýkoli (nebo více) z mnoha stavů včetně rakoviny. To znamená, že se se zpožděním může projevit dlouhodobé poškození, buď po krátko nebo dlouhodobém užívání, v závislosti na genetické dispozici jednotlivce.

SOTT chce po Jimu Humblovi ověřitelné důkazy jeho tvrzení. Přinejmenším chceme svědecké potvrzení od osob, které je možné kontaktovat a kteří mohou lhaním něco ztratit, ne jen anonymní dav. Dále chceme jeho ověření totožnosti. Tvrdí, že je chemik, no ať nám ukáže své ověřitelné CV.

Co se týče tvrzení pana Hublea že je biskupen, můžete si o tom vše a více přečíst zde: Down the Rabbit Hole - The Assassination of JFK, Bishop Jim Humble And The Nexus Conference [Dolů do králičí nory – atentát na JFK, biskup Jim Huble a Nexus konference]