19 prosince 2017

SOTT Proměny Země - listopad 2017: extrémní počasí, planetární změny, bolidySOTT Media
Tento listopad prolomil mnoho rekordů; od bolidů, po záplavy a mimosezónní sněžení na obou polokoulích naší planety. Po neobvykle silné sluneční erupci třídy X a neobvyklé sluneční aktivitě během září, která možná souvisí s řadou silných zemětřesení nad M7.0 v Nové Kaledonii a Mexiku, tento měsíc byl poznamenán třemi zemětřeseními v Iráku / Íránu, Chile a Jižní Koreji, kde způsobily rozsáhlé škody.

Mezitím se zdá, že sopečná činnost dosáhla sezónního vrcholu (ano, již brzy budeme muset začít mluvit o ,sopečné sezóněʻ!). Tyto stále častější geologické jevy, spolu s oficiálními prognózami nárůstu výskytu zemětřesení v roce 2018 v důsledku zpomalení rotace země, zanechaly u postižených osob pocity strachu. Během minulého měsíce byly Portugalsko a Španělsko také zasaženy suchem, zatímco obrovské množství vody padalo v Jižní Americe, Austrálii a ve většině oblastí Asie.

To vše v době, kdy meteorologové zjišťují, že potřebují používat termín ,atmosférické jevyʻ, protože slovo déšť již nestačí. Trumpetové zvuky a znamení na obloze byly v minulosti považovány za předzvěst období změn, od oblastí společenských a politických, až po významné vesmírné události. Takže si lidičky zapněte bezpečnostní pásy, protože se zdá, že to bude divoká jízda.

17 prosince 2017

Neviditelná ruka vesmírného šprýmaře: krajní podivnost a paranormální povaha fenoménu UFO


Zoya Klebanova
Sott.net


© Dremworks Pictures
  

Podle všeho jsme obklopeni téměř neviditelným světem, který nás může manipulovat jakýmkoliv způsobem. ~ John Keel


V neděli 30. října roku 1938 byly miliony posluchačů rádia napříč USA hluboce šokováni po rozhlasovém oznámení, že marťani zahájili invazi na Zemi. Vypukla panika, někteří vyběhli s křikem ze svých domovů, jiní sbalili věci do svých aut a prchli. Přestože tato průlomová zpráva byla ve skutečnosti část rozhlasové adaptace známé knihy „Válka světů“ od H.G. Wellse v podání Orsona Wellese, mnozí z posluchačů uvěřili, že to co slyšeli v rádiu, bylo skutečné.

Orson Welles v jeho nechvalně známém vysílání uvedl posluchače do obrazu těmito slovy: „Nyní víme, že v prvních letech dvacátého století byl tento svět pozorně sledován inteligencemi vyššími, než je ta naše, a přitom stejně smrtelnými, jako my sami..."

Zatímco Wellesův rádiový kousek byla fikce, pečlivá analýza důkazů naznačuje, že skutečná realita kolem UFO a všeho, co je s nimi spojeno, je mnohem podivnější, než jakákoliv fikce, kterou kdy vymyslela lidská mysl.

04 prosince 2017

Šílenost vynucené řeči se šíří do Francie: francouzský jazyk má být ,opravenʻ bizarním rodově neutrálním ,inkluzivním psanímʻ


Gina Doggett
Yahoo News© AFP Photo / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Ministr školství Jean-Michel Blanquer odsoudil „opakované útoky na francouzský jazyk“.

Kroky, díky nimž se má francouzský jazyk stát mnohem přátelštější k ženám, vyvolaly ve Francii vášnivou debatu, kdy zděšená Academie Française varuje před „smrtelným nebezpečím“ hrozícím jazyku Moliera. 


V centru diskuze je rostoucí používání formulací, jako „lecteur.rice.s“ pro slovo „čtenáři“, která mají zahrnout obě pohlaví. Několik vládních ministerstev, univerzit a odborových svazů používá tzv. „inkluzivní psaní“, které ale do značné míry uniklo pozornosti veřejnosti - až do letošního podzimu, kdy se objevilo v učebnici dějepisu pro základní školy


Academie Francaise, která je arbitrem francouzského jazyka,  jež od svého založení v roce 1635 uvedla do funkce pouhých osm žen, si nebrala servítky. 

Tváří v tvář této ,inkluzivníʻ aberaci čelí francouzský jazyk smrtelnému nebezpečí,“ stálo v prohlášení této instituce. Dále tvrdí, že rozsáhlé přijetí inkluzivního psaní by přidalo vrstvu složitosti, která by francouzštinu učinila méně atraktivnější na světové scéně ve prospěch jiných rozšířených jazyků. 

Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer se také přidal a odsoudil  „opakované útoky na francouzský jazyk“. Francouzština „by neměla být využívána pro boj v bitvách bez ohledu na míru jejich legitimnosti,“ řekl. 

Ale „defenseur.e.s“ (obránci) inkluzivního psaní říkají, že francouzský jazyk musí držet krok s probíhajícími změnami.

27 listopadu 2017

Zpochybňování proměnlivosti pohlaví se stalo novým rouhačstvím


Brendan O'Neill


Kapitulace establishmentu vůči politice transgenderismu je ohromující. Snažím se vzpomenout si na jiný příklad, kdy byla nová a sporná ideologie tak nekriticky přijata existujícími mocnostmi.

Máme konzervativní toryovskou vládu, která prosazuje zákon o uznání pohlaví, který by každému umožnil změnit jeho nebo její pohlaví, aniž by dostali jedinou hormonální pilulku. Etablovaná církev, která včera vydala pokyny svým školám, ve kterých je povzbuzuje, aby nechala děti  ,zkoumat rodovou identituʻ. Policejní síly vyměňují přilby za čepice, protože ,pokrývka hlavy založená na roduʻ je neuctivá vůči translidem. A samozřejmě univerzitní systém - živitel budoucích vůdců - ve kterém se ženské vysoké školy překotně otevírají lidem, kteří se narodili jako muži, žáci by měli používat rodově neutrální zájmena a každý, kdo říká, že ,muži se nemohou stát ženamiʻ, může očekávat, že bude hnán z akademické půdy. 

Od staromódních konzervativních toryů přes ozbrojené křídlo státu až po skutečnou Anglikánskou církev, základní instituce národa jedna po druhé přijaly myšlenku, o které bychom opravdu měli více diskutovat, ne? Tedy že pohlaví je proměnné. A že by děti měly mít možnost rozhodnout se, zda jsou muž nebo žena. A že muži, kteří se přemění na ženy, jsou skutečnými ženami - plnohodnotnými, právně rozeznatelnými, které mohou do ženské kabiny typ ženy - spíše než transženy, jak byly s respektem mnoho let označovány. Každý, kdo tvrdí, že transpolitika je na hraně, si dělá blázny: je to jeden z nejzavedenějších, nejvíce chráněných způsobů myšlení naší doby.

Zkuste třeba jen kriticky pípnout o ideologii proměnlivosti pohlaví, nebo o moudrosti stahování hrudníku dospívajících dívek, které si myslí že jsou chlapci, nebo zda by základní školy opravdu měly nechat malé kluky nosit šaty do školy, a budete sestřelen s obviněními z ,transfobieʻ. Dokonce i naznačit, že existují dvě pohlaví a že se člověk skutečně nemůže stát tím druhým, tedy uvést to, co mnozí lidé považují za biologickou skutečnost, riskujete, že budete označen nálepkou fobie.

17 listopadu 2017

SOTT Proměny Země - říjen 2017: extrémní počasí


V říjnu jsme byli svědky pokračujícího trendu smrtících a rekordních divokých požárů, extrémně silných dešťů, nevídaného krubobití a záplav, a náhlých a silných průtrží, které napáchaly spoušť po celé planetě. 

Předčasné říjnové sněžení překvapilo mnoho lidí od USA až po Čínu, zatímco mnozí další byli svědky padajících bolidů, kdy jeden z těchto vesmírných kamenů pravděpodobně zažehl lesní požár! Jeden nebo dva lidé téměř pocítili tento chaos na vlastní kůži po jejich opravdu blízkém setkání s bleskem!Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net 08 listopadu 2017

Recenze: „Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení“© SOTT.net / Red Pill Press
 


Pokud jste někdy chtěli číst pojednání o tom, jak je důležité vidět realitu místo iluze, hledat pravdu místo lží, pak si musíte přečíst tuto knihu. Klikatící se tryskové proudění, zpomalení Golfského proudu, hurikány, zemětřesení, sopečné výbuchy, bolidy, tornáda, potopy, noční svítící oblaka, to vše se od začátku tohoto století děje ve stále větší míře. Znamená to, že zastánci lidmi způsobeného globálního oteplování měli pravdu, nebo se na naší planetě děje něco jiného, ​​něco mnohem většího? Zatímco věda hlavního proudu popisuje tyto proměny Země jako vzájemně nesouvisející, Pierre Lescaudron používá poznatky z paradigmatu elektrického vesmíru a fyziky plazmatu pro podporu tvrzení, že tyto jevy by mohly být ve skutečnosti úzce příbuzné a vycházející z jediné společné příčiny: blízké přiblížení ,dvojčeteʻ našeho Slunce a doprovodného kometárního roje. Autor s odkazováním na historické záznamy odhaluje silnou souvztažnost mezi dobami autoritářského útlaku a katastrofickými a kosmicky vyvolanými přírodními katastrofami. 

S odkazem na metafyzický výzkum a teorii informace, Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení je průlomový pokus znovu propojit moderní vědu se starodávným pochopením, že lidská mysl a stavy kolektivní lidské zkušenosti mohou ovlivnit kosmické a pozemské jevy. Kniha Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení zahrnuje širokou škálu vědeckých oborů a je bohatě ilustrována s více než 250 ilustracemi a čerpá z 1000 pramenů, a je prezentována v přístupném formátu pro každého, kdo se snaží porozumět znamením naší doby.


03 listopadu 2017

Zánik západní civilizace: „genderová proměnlivost“ jako předzvěst postmodernistického pekla


Zoya Klebanova
Sott.net

TRADIČNÍ HODNOTY
Respekt, Důvěra, Rovnost, Čestnost, Laskavost, Věrnost, Soucítění, Přijímání, Odvaha, Spravedlnost, Štědrost, Odpuštění, Sdílení

 
Tradiční hodnoty se týkají těch přesvědčení, morálních kódů a společenských mravů, které jsou předávány z generace na generaci v rámci kultury, subkultury nebo komunity. Jejich předmět obvykle zahrnuje rodinu, komunitu, náboženství a umění. A ačkoliv každá kultura má vlastní definici tradičních hodnot, tak podle všeho existují univerzální principy, které byly vytvořeny za účelem zachování celistvosti společností, které jsou tvořeny širokým spektrem lidí s různými osobnostmi a zájmy, aby se zabránilo propadu do společenského chaosu.

Vezmeme-li to dále, toto hluboce zakořeněné vědění je, alespoň částečně, formováno evolucí. Je také formováno různými psychologickými a psychopatologickými jevy, prostřednictvím interakce mezi naším subjektivním vědomím - individuálně a jako druh - a ,skutečným světemʻ napříč v čase.

V podstatě od samotného počátku člověka lidé chápali, že lidské chování může přitahovat nebo odpuzovat „hněv bohů“.

„Člověk v dřívějších dobách podle všeho chápal, že má určitou kontrolu nad vlastním osudem a osudem společnosti prostřednictvím svého počestného chování. Teoxenie [téma v řecké mytologii, kdy lidské bytosti demonstrují svoji počestnost nebo zbožnost poskytnutím pohoštění prostému cizinci (xenos), který je ve skutečnosti přestrojený bůh (teos), se schopností věnovat dary, pozn. překl.] byl morální standard. Na každého člověka se pohlíželo tak, že má potenciál buď napomáhat nebo brzdit prosperitu a zdraví pro všechny. Přestože někdo mohl dát víc než jiní, všichni měli výsadu a povinnost přispívat jak nejlépe mohli. Jednání každého člověka se počítalo a podle jejich činů následovala spravedlivá odezva prostřednictvím jiných lidí a vesmíru.

Ale došlo k zakořenění patologie a ačkoliv nedokázala úplně změnit povahu člověka nebo vzít mu možnost volby, ovlivnila společnost a změnila směr lidstva, protože jsme ji přijali. Jak postupně klesalo povědomí, dobré úmysly byly podkopány a naše integrita jako živočišného druhu se vytrácela. Lidé se stali živočichem naladěným do entropie a to, co si vybereme a vyjádříme, se stane našim osudem. Vzdali jsme se naší osobní odpovědnosti vůči sobě navzájem jako hostitelé a hosté, a tudíž budeme naší vlastní zkázou.“

Dne 17. května 2016 představila kanadskému parlamentu liberální vláda premiéra Justina Trudeaua „zákon o změně kanadského zákona o lidských právech a trestnho zákoníku (zákon C-16)“:

18 října 2017

SOTT Proměny Země - září 2017: Extrémní počasíZáří bylo opět dalším extrémně divokým měsícem z hlediska ,proměn Zeměʻ.

Série slunečních erupcí třídy X se zdá být předzvěstí nebývalých přírodních jevů, a to jak z hlediska počtu, tak i intenzity.

Dvě historicky silná zemětřesení postihla Mexiko, kde způsobila více než 300 úmrtí, zničila stovky budov a poškodila tisíce dalších.

Letošní hurikánová sezóna v Atlantiku se řadí mezi deset nejaktivnějších v historii a stále není u konce. Prozatím byly nejvíce šokující tři hurikány najednou, kdy dva z nich, Irma a Maria, způsobily rozsáhlé škody napříč Karibikem až na střední Floridu.

Mimosezónní sníh a nízké teploty zasáhly v září i severní Evropu a severní státy USA, zatímco krupobití nadměrné velikosti, silné deště a záplavy udeřily na Evropu, Jižní Asii a Afriku.

 
Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

09 října 2017

LGBTQIAP+ ... Pedofilie? Hlavní holandská homosexuální publikace zveřejnila rozhovor o hlášení se k pedofilii


 
© Expreszo
Text na obrázku: „Mami, mám velký problém: přitahují mě mladí chlapci“ Odhalení se jako pedofil


Expreszo, který byl založen v roce 1998, je jediný časopis pro lesbickou, homosexuální, bisexuální a transsexuální mládež distribuovaný v Nizozemsku a nizozemsky mluvící severní belgické oblasti Flandry. Tento měsíc byl na jejich webových stránkách zveřejněn článek, který silně naznačuje, že se tato LGBT organizace přidala k podpoře pedofilie.

11. srpna Expreszo publikoval rozhovor, který byl původně zveřejněn v dubnu 2016 na webových stránkách pedofilie.nl („Mami, mám velký problém: přitahují mě  mladí chlapci“), ve kterém se třiadvacetiletý muž ,Codyʻ v přítomnosti rodičů prohlásil za pedofila.

Pod pohovorem je redakční komentář: „S tímto příběhem chce autor a Expreszo upozornit na výzvy, kterým čelí mladí pedofilové.

Muž vysvětluje, jak těžké pro něj bylo udržet si toto tajemství pro sebe, které u něj bylo zdrojem deprese, dokud o tom jednoho dne neřekl své matce, která to následně řekla jeho otci. Podle rozhovoru oba rodiče přijali tuto skutečnost a jsou přesvědčeni, že nikdy nebude sexuálně zneužívat děti. Novinář položil Codymu otázku, zda může vysvětlit svou ,sexuální orientaciʻ, na což odpověděl:


„Přitahují mě ženy v mém věku a chlapci ve věku od 8 do 12 let. Tyto dvě orientace jsou rovnoměrně rozloženy, řekněme 50/50. Má přitažlivost k ženám je menší v porovnání se 100% heterosexuály. Všímám si toho, když chodím po městě se svými přáteli, nebo mým bratrem. Oni si všímají krásných žen rychleji a častěji než já. To, co oni nevidí, ale co já ano, jsou krásní chlapci. To, že mě také přitahují chlapci, je něco, co bych raději nechtěl mít“.

03 října 2017

Uniklé dokumenty odhalují jak USA a spojenci v Perském zálivu posílají pod diplomatickou ochranou zbraně teroristům


Joe Quinn
Sott.net


 Díky Ameriko! Jsi jednička!

 Bulharská investigativní novinářka Dilyana Gaytandžieva byla vyhozena z bulharských novin Trud poté, co informovala o tom jak CIA (a další) provozují tajné operace, při kterých jsou využíváni smluvní dodavatelé z USA, kteří nakupují zbraně od bulharských a dalších východoevropských výrobců zbraní a které posílají teroristickým skupinám po celém světě, včetně al-Kajdy/al-Nusry/ISIS v Sýrii.

Gaytandžieva získala v prosinci 2016, během svého pobytu v Aleppu, přístup k podzemním skladům zbraní patřícím al-Nusře, teroristické skupině která byla vyhnána z Aleppa Syrskou arabskou armádou a Ozbrojenými silami Ruské federace. Gaytandžieva  našla ve skladovacích prostorách bedny se zbraněmi, na kterých byla čísla leteckých účtů, seznamy balení a další značení, která dokazovala jejich původ od bulharských výrobců.

28 září 2017

Postnihilismus; šablona toho kam směřujeme


Pierre Lescaudron
Sott.net© EricallieNěkteří z vás si možná pamatují můj poslední článek, ,post-imperialismus, šablona nového společenského řáduʻ, ve kterém jsem popisoval utopickou společnost. Diskutovalo se v něm o pojmech jako společenství, hodnoty, hledání pravdy a objektivní realita. Současný článek jde téměř opačným směrem, neboť popisuje aktuální stav naší společnosti a cíl ke kterému pravděpodobně směřuje. Konkrétněji se v něm zaměřím na vznik a převahu ,organizovanýchʻ menšin, ať už jde o homosexuály, ateisty, migranty, pohany, nadšence do moderního umění, vegetariány, obhájce LGBT a mnoho dalších. 


Seznam je dlouhý a stále se prodlužuje, jako kdybychom vstoupili do věku kdy se závodí v tom, jak být obětí. Většina z těchto menšin se považuje za ,bojovníky za sociální spravedlnostʻ nebo BSS. Pokusím se vysvětlit, jak BSS vnutili většině svou vizi světa a odkud pochází tento zuřivý proselytismus, který se u BSS projevuje. K popisu dystopického světa, ve kterém se nacházíme, bylo použito mnoho označení: materialistický, vědecký, ateistický, individualistický, racionalistický, spotřebitelský. Všechno to jsou odpovídající popisy, přestože se týkají pouze jednoho z aspektů naší globální společnosti. Někteří myslitelé se nedávno pokusili dodat podrobnější popis naší společnosti a označili ji za nihilistickou, relativistickou, postmoderní. To, co mají tyto tři pojmy společné, je, že tvrdí že neexistuje žádná objektivní pravda, žádný objektivní význam a žádné objektivní morální hodnotyAle když pozorujete vehementní proselytismus, který projevují ,aktivníʻ menšiny, tak podle všeho pevně věří, že drží pravdu a jsou za ni velmi ochotni bojovat. Jak je to možné v nihilistické/relativistické/postmoderní společnosti, kde není žádná pravda, žádná budoucnost a žádný cíl? 


Spolu se stopováním základních příčin a původu horlivosti a proselytismu, který projevují ,převažujícíʻ menšiny, se pokousím popsat současné dynamiky a ukázat, že jde o mnohem víc než ,nihilismusʻ. Proto používám pojem ,post-nihilismusʻ abych zohlednil společnost, která vzniká po přechodné ,nihilistickéʻ fázi

Od utlačovaných menšin k utlačujícím menšinám


21 září 2017

SOTT Proměny Země - srpen 2017: Extrémní počasí, planetární změny, bolidy

Vzhledem k tomu, že se pozornost médií ve většině západního světa soustředila na hurikány Irma a Harvey, dá se pochopit, pokud jste si mysleli, že zbytek planety byl z klimatického pohledu docela v klidu. Bohužel, opak je pravdou. Ve skutečnosti přišel v samém závěru měsíce hurikán Harvey, který přinesl další řadu velice ničivých přírodních pohrom a anomálního počasí po celém světě, které z hurikánu Harvey dělají relativně jen událost do počtu. 

Od rekordních záplav na všech kontinentech, přes související sesuvy a výstražný počet velmi silných bouří a nekontrolovatelných požárů, environmentální a klimatický chaos byl v srpnu opět hlavní silou určující život na planetě Zemi. 

Podívejte se sami a děkujeme že se díváte, nezapomeňte si nás přidat mezi oblíbené, abyste nepropásli pokračující drama! 

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte! 

Navštivte naše stránky: http://sott.net

06 září 2017

SOTT přehled krajních podivností - duben až červen 2017


SOTT.net
  
Nejlepší UFO pozorování a další anomální jevy - duben až červen 2017

Upozornění: Videa v tomto přehledu byla přezkoumána naším týmem. Nicméně u některých nejsme schopni ověřit jejich pravost. Cointelpro, počítačová animace, záměrné podvrhy a falešná videa, která lidé zabývající se šířením lží předkládají jako pravá, v dnešní době převažují.

Předchozí videa:  
 

02 září 2017

Charlottesville, USA: předzvěst blížícího se teroru


Laura Knight-Jadczyk
Facebook
Charlottesville je předzvěst, a protože mou prací je tak nějak předpovídání budoucnosti - a mám v tom značný úspěch - myslím, že dnes právě zde učiním předpověď.V USA dojde k rozsáhlé a násilné revoluci a levice bude u jejího zrodu. Ale jejím výsledkem však kuriózně nebude to, co lidé skutečně očekávají: levice je odsouzena k prohře a až přijde teror, stanou se hlasitě se projevující levičáci hlavními cíli. Proč to říkám? Zvažte následující: levice je z vojenského hlediska poměrně slabá. Tradiční pravice je tvořena bohabojnými křesťany se zbraněmi. Ať už to jsou  jakékoliv síly, které toto představení skutečně řídí, jsou si velmi dobře vědomy těchto „drobných detailů“. Je to jako když si položíte otázku: „Hmm, jak to jen navléct? Potřebujeme 2 ozbrojené strany... Počkat, už vím! Každý pravičák má bunkr a 10 000 nábojů, takže jen musíme rozvášnit levici a vyzbrojit ji! HOTOVO!“ Každopádně něco na ten způsob. ALE nejsem si příliš jistá, že je v plánu vyzbrojit levici a to z tohoto důvodu.Levice se většinou skládá z vysokoškolsky vzdělaných elit, které poporují Hillary a její partu. Jedná se ve skutečnosti o menšinu, i přesto, že jsou v současnosti schopni dát na protesty dohromady několik milionů a tak dále v důsledku programování, které proběhlo prostřednictvím vzdělávacího systému za posledních deset let nebo déle.

Dobře, takže levice může dát dohromady několik milionů rozzlobených BSS [bojovníků za sociální spravedlnost, originál Social Justice Warriors, pozn. překl.]... možná 13% populace, 1% psychopatů spolu s 12% patologických autoritářských stoupenců, kteří je obecně obklopují a aktivně podporují. Pokud zvážíte celkový počet obyvatel USA, je to asi 45 milionů lidí, z nichž VĚTŠINA zůstane doma.


17 srpna 2017

#Pedogate: tichá epidemie obchodování s lidmi a pedofilie, do které jsou zapleteni policisté a politiciBrently Kopopolous
Sott.net


© Getty Images / Scott Olson
Dennis Hastert v říjnu, jak přichází k soudu v trestním řízení souvisejícím s údajným podplácením za účelem umlčení.


Zatímco zprávy jako FBI vyšetřující ,ruské kontaktyʻ prezidenta Trumpa, londýnský útok autem/nožem a propadák v podobě nového zdravotnického plánu Republikánů patřily mezi hlavní titulky zpráv, bylo tu několik zpráv, které úplně zapadly.... až do sklepa, kde byly zavražděny, rozsekány, spáleny a jejich ostatky pohřbeny gaunery od Hillary. 

Jennifer Williamsonová zveřejnila krátké video, které se začalo rychle šířit po internetu, ve kterém je natočen její syn Aron, jak podstupuje osobní prohlídku protože trpí poruchou smyslového zpracování a proto si pro svého syna požádala o náhradní kontrolní postup. Nakonec byli oba drženi déle než hodinu, zmeškali svůj let a Aaron musel projít přehnaným osaháváním v rukou agenta TSA [Úřad pro bezpečnost v dopravě, pozn. překl.]. Tady je video:


Většina komentářů, ne-li všechny, u původního videa odsuzují tento podivný standardní postup. V době kdy píšu bylo video shlédnuto ~5,6 milionkrát a má asi 58 000 komentářů a téměř 100 tisíc sdílení. Vypadá to, že mnoha lidem se to nelíbí. Zajímá to TSA? Ani ne.SOTT Proměny Země - červenec 2017: extrémní počasí, planetární zvraty, jasné meteory


Zatímco se chladné letní teploty a mimosezónní sněžení stávají novým normálem na celém světě, silné deště a záplavy překonávají dlouhotrvající rekordy a způsobují rozsáhlé škody a smrt stále vyššímu počtu lidí.

Stále více a více zvířat hyne úderem blesku, plasmovými jevy; četnost nadoblačných blesků a nočních svítících oblaků je také na vzestupu, společně s množstvím pozorovaných bolidů.

Tento měsíc zuřily divoké požáry v Kalifornii, Britské Kolumbii, Chorvatsku, Černé Hoře, Indonésii, Francii a Portugalsku, záplavy postihly oblasti od Indie po Indonésii a ničivé krupobití úřadovalo snad na každém kontinentu.

Byl to další divoký měsíc na planetě Zemi. Ale kolik lidí tomu věnuje pozornost?

03 srpna 2017

Nebezpečí pro civilizaci hrozící od meteorů a komet


Laura Knight-Jadczyk

© SVM Clube


Poté, co jsem nedávno napsala recenzi knihy Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení, jejímž autorem je dendrochronolog Mike Baillie z Queen´s University v Belfastu, Irsko [Poznámka Na Severu: překlad tohoto článku, který je součástí Seriálu o kometách a katastrofách, je k dispozici zde], jsem se rozhodla ponořit hlouběji do tohoto tématu. Během posledních několika týdnů mi bylo postupně doručováno velké množství knih, které jsem objednala a které se hromadí na mém stole po rychlém prolistování ... tolik práce, tak málo času.  

Mezitím mě můj známý (který je klimatickým vědcem ve významném americkém výzkumném centru) nasměroval k zajímavému objevu, přednášce, jež byla adresována Evropské kanceláři leteckého a kosmického výzkumu a vývoje, ze dne 4. června 1996 s názvem: „Nebezpečí pro civilizaci hrozící od meteorů a komet“ od S.V.M. Clubea. (Pro nezasvěcené, Clube je astrofyzik na Oxfordské univerzitě).

Clube píše v tomto krátkém (4 strany) dopise a souhrnném prohlášení (zvýraznění v originále, je na vás jak si to vyložíte):


Asteroidy, které prolétávají blízko Země, byly plně přijmuty lidstvem jen během asi posledních 20. let. Dříve byla myšlenka, že by se podstatné nepozorované objekty mohly dostat dostatečně blízko na to, aby představovaly potenciální nebezpečí pro Zemi, předmětem stejného druhu výsměchu jako nepozorovaný éter. Vědci se samozřejmě zabývají stanovováním všeobecných principů (např. relativita) a zemské, údajně klidné, uniformitariánské prostředí, bylo již dlouhodobě ustanoveno. Výsledkem bylo, že vědci, kteří dávali více než jen slovní podporu objektům dostatečně blízko na to, aby se střetli se Zemí, tak činili v atmosféře sotva skrývaného opovržení. Dokonce i dnes je pro laiky obtížné docenit obludnost intelektuálního zásahu, který nedávno utrpěla věda a ze kterého se nyní snaží vzpamatovat.

19 července 2017

SOTT Proměny Země - červen 2017: extrémní jevy počasí, planetární zvraty, bolidy


Červen byl skutečně ,mimořádnýʻ z hlediska celosvětového klimatického chaosu. Doslovné ,provazy deštěʻ byly zaznamenány v mnoha různých oblastech, kde způsobily rozsáhlé záplavy a smrtící sesuvy půdy, spolu s působivými ,tzv. downburstyʻ, znepokojivě velikým krupobitím a překvapivým sněžením. Tornáda a vodní smrště tento měsíc dala pocítit svoji sílu od Číny a Ruska až po New Jersey, USA. A samozřejmě také stále častější bolidy, závrty a požáry.


Pro pochopení současných událostí vás odkážeme na naši knihu, která vysvětluje jak jsou všechny tyto události součástí přirozené klimatické změny a proč probíhá právě teď: Earth Changes and the Human-Cosmic Connection [Proměny země a lidsko-vesmírná spojitost].  

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

Navštivte naše stránky: http://sott.net


Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

02 července 2017

Muslimáci přicházejí! Adoptujte uprchlíka!


Joe Quinn
Sott.net

 
Pozor. Muslimové přicházejí!


Ze skromných počátků, které zahájily válku proti muslimskému terorismu, na základě sloganu „nenávidí nás kvůli našim svobodám“ a proto musíme „proti nim bojovat u nich, abychom s nimi nemuseli bojovat u nás“, teď západní národy čelí existenciální hrozbě a musí zvolit jednu ,stranuʻ, nebo budou zatraceni do sedmé úrovně pekla, která je vyhrazena pro ty, kteří zůstávají neutrální v době krize. Možnosti, z nichž si musíme všichni vybrat, jsou poměrně jednoduché: obecně řečeno, můžete být „vlevo“ nebo „vpravo“ – nebo-li libdebil nebo fašista, pokud chcete. 

Pravičáci (implicitně nebo explicitně) argumentují, že:

a) Islám jako náboženství a sociální a právní zákon je zcela neslučitelný se západními hodnotami (s výjimkou misogynie a homofobie). Nebo když použijeme slova zákonodárce státu Oklahoma Johna Bennetta, „Islám není ani náboženství, je to společenský, politický systém, který používá božstvo k prosazování své agendy světové nadvlády.“

b) Migrace z muslimských zemí je proto pro Evropu špatná.

c) Bílá rasa a kultura jsou ohroženy masovou migrací tmavých lidí z muslimských zemí (a džihádisty kteří jsou údajně mezi nimi). Migranti musí být zastaveni a bílá rasa a kultura musí být aktivně bráněny, aby nedošlo k tomu, že se obě utopí pod vlnami nařízeného multikulturního džihádistického marxismu.

Takže otázka zní: kdo z nás, na Západě, odpoví na tuto naléhavou výzvu do zbraně a zastaví muslimskou lavinu a bude bránit hodnoty bledé tváře tím, že stráví další půlhodinu denně navíc tím, že bude bojovat na sociálních sítích?