30 prosince 2015

Hra velká globální změna: naše civilizace směřuje k osudu doby bronzové - zániku


Laura Knight-Jadczyk 
Sott.net
Již poměrně dlouhou dobu jsem pro SOTT nic nenapsala, hlavně proto, že, z mého pohledu, jsem v desítkách článků během let řekla vše, co jsem si myslela, že mělo být řečeno. Není to o tom, že bych se vzdala, jen jsem svoji pozornost zaměřila na historický výzkum, kde se snažím najít klíč, který možná odemkne systém umožňující změnu. Nenašla jsem ho. Ve skutečnosti mě historický výzkum přesvědčil víc než kdy předtím, že lidstvo nečeká dobrý konec, pokud bude současný stav dál pokračovat stejným směrem. Pokud lidské bytosti brzy nezabijí miliardy dalších lidských bytostí, potom to, podle všeho, planeta nebo vesmír udělá za nás.

Je pravda, že Vladimír Putin narušil snahu globálních elit ovládnout celou planetu, ale poslední osoba, která to udělala v rámci něčeho, co můžeme považovat za obdobné impérium, byl Julius Caesar a podívejte se, jak dopadl.

V současné době procházím detailním popisem rozpadu civilizace doby bronzové a srovnání s naší dobou je tak zajímavé, že si myslím že vás s ním seznámím. Na konci doby bronzové došlo k dokonalé souhře podmínek a událostí, které uvrhly obyvatele Středozemí - možná i obyvatele celé planety, pokud by bylo možné shromáždit data – do doby temna, ze které nevyšli zhruba 300 let. Myslím si, že pokud lidstvo vůbec přežije, čeká nás něco podobného.

Za prvé je tu změna klimatu. Změna klimatu vede k neúrodám, nedostatku a hladomoru. Tyto věci vyvolávají a/nebo urychlují socioekonomické krize, včetně hromadné migrace. Klimatická změna, která zasáhla dobu bronzovou předtím, než došlo k jejímu kolapsu, začala „globálním oteplováním“. Ano, globální oteplování je skutečné, ale lidmi způsobené globální oteplování není. A globálnímu ochlazování předchází globální oteplování. Tak to tehdy proběhlo.

Samozřejmě
že v minulosti byla sucha a potopy a nárůst těchto prvků nemůže sám o sobě zapříčinit zánik civilizace. Nicméně bych chtěla čtenáři připomenout „tajnou zprávu Pentagonu, publikovanou před několika lety, která varovala, že pro lidstvo je hrozba změny klimatu mnohem větší než terorismus a že z Británie bude do 20 let Sibiř. To byl rok 2004. Uplynulo jedenáct let a jediné co globální elita dělá je, že pokračuje ve své válce teroru. Možná si myslí, že vytvoření teroristické hrozby byl chytrý způsob, jak upevnit moc nad lidmi tak, aby až se nakonec v důsledku tenčících se zásob jídla a vody začne šířit anarchie, budou moci vybrat kdo jíst bude a kdo ne.

To mi připomíná hru „Globální změna“ od Boba Altemeyera. Zde je krátký přehled parametrů hry: