07 května 2007

...několik bodů od Éttiena de la BoétieNěkolik „bodů k zamyšlení“ z knihy The Politics of Obedience: Discourse of Voluntary Servitude (Politika Poslušnosti: Pojednání o Dobrovolném Nevolnictví) od Éttiena de la Boétie (1530 -1563).

Přeloženo a převzato z článku od Laury Knight-Jadczyk To Bee or not to Be na stránkách www.signs-of-the-times.org:
Každý z nás se rodí svobodný a od přírody jsme svobodní.

Lidé, kteří se narodí do otroctví, jej považují za přirozený stav.

Obecně řečeno, lidé jsou ve větší míře tvarováni jejich prostředím, než jejich přirozenými schopnostmi – když to dovolí.

Zvyk a tradice patří mezi silné síly, které drží lidi v otroctví.

Dospělí, kteří dospěli, by měli zvolit rozum jako svého průvodce a nikdy by se neměli stát otroky kohokoliv.

Vždy se najdou lidé, které nelze zkrotit, podrobit nebo zotročit. I kdyby byla svoboda zcela potlačena, tito lidé by ji znovu vynalezli.

Milovníci svobody mají tendenci být neefektivní, neboť neznají sobě podobné.

Lidé, kteří ztratí svojí svobodu, zároveň ztratí svou neohroženost (sílu mysli, odvahu).

Mezi svobodnými lidmi existuje soupeření konat dobro pro lidstvo.

Lidé mohou být zotročeni buď silou nebo klamem.

Když lidé ztratí svojí svobodu skrze klam, je to proto, že sami sebe uvedli do omylu.

Lidé se zdají být nejdůvěřivější k těm, kteří se záměrně rozhodnou je oklamat. Je to jakoby lidé měli potřebu být klamáni.

Tyrani ohromí své oběti „křiklavými kratochvílemi a zbytečnými rozkošmi před jejich očima.”

Tyrani se staví na odiv jako „praktikanti magie”

Jejich oběti si sami přivodí své podrobení – vyhrají „své zotročení.”

Tyrani docílí svého postavení prostřednictvím: (a) Síly, (b) Rodu nebo (c) Voleb

Tyrani mají pouze tu moc, již jim jejich oběti uvolnili.

Tyran je často pouze slabý malý muž. Nemá žádné zvláštní vlastnosti, které by jej odlišovali od kohokoliv jiného. – přesto z něj důvěřiví učiní idol.

Tyrani vytvoří strukturu moci, která se skládá z mnohovrstevné hierarchie, do které jsou dosazeni komplici, kteří se podílejí na spiknutí. Komplicové obdrží své pozice jako laskavost od tyrana.

Tyrani mohou vrátit pouze část toho, co prvně vzali svým obětem.

Kolem tyrana se shromáždí nejhorší spodina společnosti – jde o lidi se slabým charakterem, kteří mění servilnost za nezasloužené bohatství.

Komplicové mohou vytěžit mnoho z jejich pozic v hierarchii.

Jakmile se rozhodnete nadále nesloužit, jste volní.

Pokud je tyran bez násilí jednoduše neuposlechnut, stane se „ruinou, nahým a nicotným.

Jestliže lidé odeberou tyranovi jejich podporu, tyran se převrhne svou vlastní zkorumpovanou vahou.