25 února 2017

Válka proti cholesterolu byla vždy naprostým nesmyslem


Tactical InvestorMimořádně zdravé a výživné potraviny [pokud si je opatříte z domácích, ověřených chovů nebo alespoň v bio kvalitě, pozn.překl.]

Média, lékařský, potravinářský a farmaceutický průmysl se společně s dalšími odvětvími spojily, aby prodaly masám hromadu lží. A stejně jako laboratorní krysy, masy věří tomu, čím jsou uměle krmeny, místo aby si našly chvilku udělat jednu prostou věc, a raději spolknou tu modrou pilulku, která jim byla podána, než aby se nad vším zamýšlely a o všem pochybovaly. Jednoduchá otázka směřuje ke zkoumání a zkoumání přináší alternativní úhly pohledu. Mozek, který se necvičí, je bezcenný nástroj, a čím déle ho nepoužíváte, tím zbytečnějším se stává.

SOTT komentář: A cholesterol je nepostradatelný pro optimální fungování mozku.

V minulosti jsme mnohokrát konstatovali, že válka proti cholesterolu je naprostým nesmyslem. Ve skutečnosti je cholesterol potřebný; je to léčivý prvek a když je jeho hladina vysoká, znamená to snahu ochránit organismus před alergeny nebo zanětlivými látkami. Stejně jako farmaceutický průmysl kdysi lživě přesvědčil společnost, že vejce jsou nezdravá, tak jeho lidé pokračují nadále v propagaci nesmyslu, že cholesterol je špatný, přičemž neexistují skutečně přesvědčivé důkazy, které by toto tvrzení podpořily. Když čtete výzkumné studie které citují, zjistíte, že přinejlepším pracují s tím, čemu se říká chybná logika, případně přímo lžou, aby podpořily svá divoká tvrzení.


23 února 2017

Libyjský kmenový vůdce: Trumpovo cestovní omezení je oprávněné, teroristé používají falešné libyjské pasy pro vstup do USA [a Evropy]


Harrison Koehli
Sott.net


Pasy syrských žoldáků, kteří přicházejí do Libye, aby dostali nové identity.


Prezident Trump podepsal během prvního týdne v úřadu nařízení, které dočasně zastavuje imigraci ze sedmi zemí Středního východu a severní Afriky, včetně Libye. Podle Trumpa je účelem nařízení „udržet Ameriku v bezpečí“ tím, že zastaví skupiny lidí které nelze řádně prověřit. Trumpovi kritici označili nařízení jako „muslimský zákaz“, který považují za nespravedlivý, zlý a rasistický. Jeden nedávný úvodník dokonce kritizoval Trumpa za to, že zneužívá „smyšlenou teroristickou hrozbu“ z dotčených zemí.

Poté, co americký odvolací soud potvrdil dočasný soudní zákaz, vydaný proti výkonnému nařízení soudcem federálního soudu Robartem, to vypadá. že Trump plánuje podepsat nové výkonné nařízení před, nebo jako alternativu k, odvoláním k nejvyššímu soudu. Ale otázka zůstává: je výkonné nařízení nerozumné? A je teroristická hrozba „fiktivní“? 


20 února 2017

Západní média se očividně nestarají o ruské ženy


Paul Kaiser
Russia Insider


Přestaňte využívat ženy k tomu, abyste sbírali laciné politické body

Nechceme se tímto tématem zabývat příliš dlouho, protože upřímně, pomalu dosahujeme takové úrovně absurdity, která by se dala nazvat „psaní proti zdi”.

Rusko nedávno přehodnotilo trest za týrání partnerek a dětí pro dříve netrestané z trestného činu na přestupek. To znamená, že v případech, kdy dojde k ublížení bez ohrožení života, byl trest změněn na pokutu. Když to býval trestný čin, násilník mohl jít do vězení.

Ruští zákonodárci pochopili, že lidé neradi vidí členy svých rodin uvězněné a že policie, která v mnoha částech Ruska není příliš zdvořilá a vstřícná, neměla motivaci vyšetřovat, jestli Vladimír uhodil svého syna nebo ne, pokud to vůbec bylo oznámeno, čímž se vracíme k prvnímu bodu. [Nově stanovená] Pokuta vytváří pobídku pro policii, aby zareagovala, a navíc vybízí k většímu počtu ohlášek. Vznikla oboustranně výhodná sitace.


17 února 2017

Kulturní válka v Kanadě: „Učíme studenty vysokých škol lži“ - rozhovor s Dr. Jordanem Petersonem

(Image: Marta Iwanek)


NA SEVERU komentář: Úvod a pozadí tohoto článku
Jordan Peterson je kanadský klinický psycholog a profesor psychologie na Torontské univerzitě. Mezi oblasti jeho výzkumu patří sebeklam, mytologie, náboženství, příběhy, neurologie, osobnost, klam, tvořivost, inteligence a motivace.

V září 2016 Peterson publikoval první video z třídílného přednáškového seriálu o politické korektnosti. Ve videu se ohrazuje proti zákonu Bill C-16, který schválila kanadská vláda, a který navrhuje zakázat obtěžování a diskriminaci na základě genderové identity a genderového projevu podle kanadského zákona o lidských právech a trestního zákoníku. Jeho námitky proti návrhu zákona se netýkaly právní debaty diskriminace LGBT, nýbrž dopadů na svobodu projevu na základě pozměňovacích návrhů v C-16 ..., pokud jde o povinnost vyhovět osobě ohledně  formy zvoleného oslovení. Dále argumentoval, že nové změny umožní, aby „zaměstnavatelé a organizace mohly podléhat trestu, pokud některý zaměstnanec nebo spolupracovník řekne něco, co lze vykládat jako ,přímo nebo nepřímoʻ urážlivé.“ Peterson dále tvrdí, že je nezbytné, aby lidé uznali důležitost svobody projevu a především svobodu projevu na univerzitách. [Zdroj]


Peterson veřejně prohlásil, že nebude používat genderově neutrální zájmena, jako je „ze“ nebo „zher“ vynucované některými transsexuály, protože je považuje za „předvoj post-moderní, radikální levicové ideologie.“ Bill C-16  je podle něho „útok na biologii a implicitní útok na myšlenku objektivního světa.

13 února 2017

PŘIPOMENUTÍ: Psychopati, psychopatie a jejich role ve světě
Psychopati řídí náš svět. 6% světové populace se rodí jako genetičtí psychopati. Víte co to znamená pro zbytek nás?  © sott.net"Odborný název sociopat nebo psychopat často vyvolá v naší mysli přestavy sadisticky násilnických jednotlivců, například Teda Bundyho, nebo fiktivní postavu Hannibala „Kanibala" Lectora z knihy a filmu Mlčení Jehňátek. Hlavní charakteristická vlastnost sociopatů ve skutečnosti zahrnuje mnohem širší spektrum jednotlivců, než si většina z nás umí představit. Sociopat, bez svědomí nebo citů pro druhé, je skutečně zabraný sám do sebe a společenská pravidla pro něj nemají sebemenší smysl. Většina z nás zná, nebo přišla do styku, se sociopatickým jednotlivcem aniž bychom o tom věděli. [Wendy Koenigsmann]

--------------------------------------------------------------------


Psychopat - Maska příčetnosti

Představte si – jestliže můžete – nemít svědomí, vůbec žádné, žádné pocity viny nebo soucitu, ať uděláte cokoliv, žádná omezující starost o prospěch cizích osob, přátel, nebo dokonce členů rodiny. Představte si, že nemusíte zápolit se zahanbením, ani jednou jedinkrát po celý váš život, bez ohledu na to jak moc sobecký, škodlivý nebo nemorální skutek jste učinili.

A dále předstírejte, že pojem odpovědnosti je vám neznámý, leda jako zátěž kterou ostatní, jak se zdá, přijímají bez otázek, jako důvěřiví hlupáci.

Dále k této podivné fantazii přidejte schopnost skrýt před ostatními to, že vaše psychologická konstituce je zcela odlišná od jejich. Jelikož každý jednoduše předpokládá, že svědomí je mezi lidskými bytostmi univerzální, potom skrývání faktu, že jste bez svědomí, jde téměř bez námahy. 10 února 2017

První studie svého druhu ukazuje, že silná deprese se dá eliminovat změnou jídelníčku


Alex Pietrowski

Více než 15 miliónů Američanů trpí vážnou depresí a odhaduje se, že ve světě se s touto těžkou psychickou nemocí potýká kolem 350 miliónů lidí. Zatímco příčiny deprese jsou různé a povětšinou těžko identifikovatelné, farmaceutický průmysl začal již v 50. letech minulého století vyvíjet širokou škálu antidepresiv a současné odhady pro USA hovoří o 8-10% obyvatel užívajících nějaké antidepresivum.

Problémy s antidepresivy jsou rozsáhlé a zahrnují závislost, vysoké náklady a mnoho nežádoucích vedlejších účinků včetně emocionální otupělosti a zvýšeného rizika sebevražedných sklonů. Přestože antidepresiva mohou pomoci některým lidem velmi dobře krátkodobě překonat depresívní stavy, použití psychofarmak depresi nevyléčí.

Mnozí při zkoumání důvodů velkého nárůstu depresí v naší společnosti spekulují, že za ním stojí kombinace životního stylu, sociální odloučenosti v technologicky vyspělé společnosti, nedostatku cvičení, znečištěného životního prostředí a zvýšené konzumace nevýživných a značně průmyslově zpracovaných potravin. Přesto se lékařská věda velmi zdráhá toto plně potvrdit, doporučit pacientům změny v životním stylu, a místo toho upřednostňuje doporučování psychofarmak.

08 února 2017

Ruský vědec: ,začala nová malá doba ledováʻ


Marc Morano

© repealtheact.com


Představeno v nové knize, která je skeptická vůči globálnímu oteplování: Nová kniha: Věda o klimatu založená na důkazech: ,Údaje oponující tvrzení, že emise CO2 jsou primárním zdrojem globálního oteplováníʻ

Kapitola 17:

Astrofyzik Dr. Habibullo Abdussamatov, vedoucí Vesmírné výzkumné laboratoře v Pulkovské hvězdárně Ruské akademie věd, v Petrohradu, v nové knize:


Slunce je od roku 1990 v sestupné fázi kvazi-dvousetleté variace pro celkové sluneční ozáření (TSI) [total solar irradiance, pozn. překl.]. Pokles části TSI absorbovaného Zemí od roku 1990 zůstalo nevykompenzováno zemskou dlouhovlnnou radiací do vesmíru na předchozí vysoké úrovni, z důvodu tepelné setrvačnosti světových oceánů. V důsledku toho má Země, a bude mít i nadále, negativní průměrnou roční energetickou bilanci a dlouhodobé nepříznivé tepelné podmínky.

05 února 2017

Divoké počasí ve Španělsku zdevastovalo salátové plodiny a vedlo k přidělům zeleniny v britských supermarketech


Charlie Moore 
Daily Mail

Vykukujíc ven z na kámen ztvrdlé sněhem pokryté země, tato španělská zelenina se už nedostane do regálů našich supermarketů.


Obchody byly nuceny začít dávkovat zeleninu poté, co sníh a bouře ve Středomoří způsobily jejich nedostatek, který bude trvat až do dubna.

Ohromující fotografie z Murcia v jižním Španělsku zachycují rozsah problému, zatímco celé pole brokolice a salátu leží zasněžené.


Obchody prodávají zeleninu na příděl, poté co sníh a bouře ve Středomoří zničily plodiny, což vyvolalo nedostatek, který bude trvat až do dubna


02 února 2017

SOTT Proměny Země - prosinec 2016: Extrémní jevy počasíSOTT Proměny Země - prosinec 2016: Extrémní jevy počasí, přírodní indikátory ,planetárních zvratůʻ (seizmické, vulkanické, atd.) a blízkozemní objekty v podobě jasných meteorů

Jak s inaugurací Donalda Trumpa, jako prezidenta USA, vstupujeme do nového a nejistého geopolitického klimatu, taktéž se jeví, že vstupujeme do nového a nejistého přírodního klimatu. Neúprosný nárůst extrémního počasí, geologických zvratů a kosmického bombardování pokračoval také minulý měsíc, čímž se zakončil rok, o kterém úřady tvrdí, že byl (opět) „vůbec nejteplejší – a může za to člověk.“ Stále nám zodpovědné instituce nepodaly vysvětlení, jak může být ,člověkem vyprodukované CO2ʻ příčinou (mimo jiných nových nebo silnějších přírodních jevů) všech těch smrtonostných závrtů, narůstajících meteorických sprch, změn v tryskovém proudění vzduchu vysoko v atmosféře a až trojnásobnému nárůstu četnosti zemětřesení. Ale těchto detailů si vůbec nevšímejte – jsou to nejspíš jen znamení, že se blížíme k vstupu do další doby ledové.

01 února 2017

Protibarevná revoluce: lidové „anti-Sorosovské“ hnutí zahájeno v Makedonii


Whitney WebbNová globální iniciativa, nazvaná Stop Operation Soros (SOS) [Zastavte operaci Soros, pozn. překl.], byla nedávno zahájena v Makedonii, s cílem omezit vliv jednoho z nejkontroverznějších miliardářů USA.

Pouhý týden poté, co Maďarsko učinilo opatření proti vlivu mnohých organizací, financováných globalistickým miliardářem Georgem Sorosem, vzniklo v Makedonii hnutí zaměřené na zmírnění Sorosem financované snahy politického a sociálního inženýrství. Známé jako Stop Operation Soros (SOS), tato iniciativa byla založena třemi největšími makedonskými novináři, s cílem „odsorosovat“ zemi. Nikola Srbov, redaktor nového provládního portálu Kurir a spoluzakladatel SOS, během tiskové konference tvrdil, že Soros zmonopolizoval občanskou společnost a prostřednictvím svých organizací se snaží rozvrátit a potlačit nesouhlasné názory: