25 dubna 2007

Včely vymírají

Tento článek je převážně výtah z článku od Laury Knight-Jadczyk To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.
"Zprávy o vymírání včel se začaly objevovat těsně před tím, než začalo podivné počasí na začátku ledna. Někteří spekulovali, že k výkyvu počasí došlo díky krátkému zastavení atlantského teplo-slaného proudu (golfského proudu). Když půjdete na tuto stránku a podívate se na obrázky golfského proudu, a když se posunete dolů kde uvidíte "Animations of the Gulf Stream velocities are here" potom klikněte a zvolte "Last 52 weeks." Dívejte se a až se načte animace, všimněte si krátkého období asi jednoho týdne, mezi 11 a 19 prosincem, kdy golsfký proud ve skutečnosti přestane proudit směrem k Evropě a vrací se zpět bez toho, aby dokončil svůj běžný oběh. A právě po této události se zdá, že se počasí zbláznilo na celé planetě."
Ale zpět ke včelám.
Alber Einstein poznamenal:
„Pokud by na zemi zmizely včely, zbývají lidem pouhé 4 roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk.”
Posledních pár měsíců se v médiích objevují zprávy o vymírání včel.
Články na českém internetu:
blisty.cz 17.4.2007

Vědci tvrdí, že radiace z mobilních telefonů způsobuje záhadný rozpad kolonií včel.
Vypadá to jako zápletka obzvláště nepravděpodobného hororu.Avšak někteří vědci varují, že mobilní telefony mohou vést k obrovskému nedostatku potravin, protože likvidace včel povede ke zhroucení pěstování plodin.
Vypracovali teorii, že radiace, která vychází z mobilních telefonů a jiných elektronických přístrojů je zřejmě důvodem, proč v přírodě dochází k záhadnému a bizarnímu jevu - náhlé zmizení včel, které normálně opylovaly plodiny.
Včely nejprve zmizely v USA, pak se začaly ztrácet v kontinentální Evropě a prý problém nyní zasahuje i Británii.
Vědecká teorie argumentuje, že radiace z mobilních telefonů ruší navigační systémy včel, takže nenajdou cestu zpět do úlu. I když se to zdá být velmi nepravděpodobné, nyní jsou k dispozici důkazy, že tomu tak opravdu je.
K rozkladu včelích kolonií dochází, když náhle zmizí všechny obyvatelky úlu, v úlu zůstane jen královna, vajíčka a několik nedospělých pracovnic. Včely, které se ztratily, se už nikdy nenajdou, ale zdá se, že umírají jednotlivě daleko od domova. Paraziti, jiný hmyz a jiné včely, které normálně po úmrtí kolonie využívají zbylého medu a pylu, se opuštěným úlům vyhýbají.
Poplach vznikl v USA loni na podzim, ale nyní problém zasáhl polovinu všech amerických států. Na západním pobřeží USA zmizelo 60 procent včel, na východní pobřeží 70 procent.
Mezitím začaly včely mizet v Německu, ve Švýcarsku, ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii a v Řecku. Případy zmizení včel byly také zaznamenány v Anglii a ve Skotsku.
Rychlost mizení včel je znepokojující. Většina plodin na světě závisí na přenášení pylu včelami. Albert Einsten jednou řekl, že kdyby včely zmizely, člověk přežije jenom čtyři roky.
Výzkum, prováděný v Německu, už před časem dokázal, že včely mění své chování v blízkosti elektrického vedení.
Studie na Landau University zjistila, že se včely odmítají vrátit do úlu, pokud umístíte v jeho blízkosti mobilní telefon.
aktualne.cz 15.4.2007 čtk, man
Na masivním úbytku včel má podíl radiace z mobilů
Londýn - Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.
Radiace z mobilních telefonů totiž možná způsobuje vymírání včel.
Hrozí potravinová krize?
Britský list The Independent dnes napsal s odvoláním na vědce, kteří se problémem zabývají a citoval vědecké kruhy, podle nichž by pro část lidstva mohl v důsledku úbytku včel nastat problém v zásobování potravinami.
Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen čtyři roky".
Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy.
Trochu velké mobilní telefony
Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.
Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic. Chovatelé se domnívají, že včely umírají osamoceně daleko od úlů.
Včelí genocida v USA
Úbytek je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60 procent včel, na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu, Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.
Teorie o vlivu roztočů, pesticidů ani globálního oteplování nejsou
přesvědčivé.

Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev
mění v blízkosti elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon.
a další
19.4.2006 Petr Havel aktualne.cz
Praha - Vyšší než obvyklé ztráty na včelstvech předpokládají v letošním roce včelaři.
Ztráty kvůli nezvykle dlouhé zimě budou vyšší než obvykle. Běžně po zimě ubude asi deset procent včelstev. "Letos to bude víc, ale nepřekročí to hranici dvaceti procent," tvrdí tajemník Českého svazu včelařů Miloslav Peroutka.
Chybí tisíce včel
Na opylování hospodářských plodin i planě rostoucích bylin tak bude letos "pracovat" o deset až patnáct tisíc včelstev méně než loni.
Zatímco v roce 2004 podle Peroutky včelaři zazimovali téměř 557 tisíc včelstev a stavy k 1. květnu 2005 dosáhly 467 tisíc včelstev, v loňském roce bylo zazimováno 540 tisíc včelstev a k 1. květnu 2006 předpokládá Svaz počet 450 tisíc včelstev na území ČR.
Stavy včelstev u nás každoročně mírně klesají. To způsobuje jednak mírné komplikace při jarním opylení důležité zemědělské plodiny řepky, ale také postupné vymírání některých jarních hmyzosnubných bylin, jako jsou sasanky, podléšky a další rostliny.
Pokles počtu včel tak podle Peroutky přispívá ke snižování druhové pestrosti bylin rostoucích v České republice. Optimální počet včelstev nutných k plnohodnotnému opylení rostlin u nás je podle svazu 650 tisíc, k tomu je nutné zazimovat zhruba 750 000 včelstev.
Takový stav byl ale v Česku naposled počátkem 90. let. [...]
Na českém internetu tedy nic moc a ani zmínka o širších souvislostech, jak typické. Navíc více méně vycházejí z jednoho článku. Tady je přehled článků ze zahraničí za posledních pár měsíců v článku To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.

Mystery killer silencing honeybees - If the die-off continues, it would be disastrous for U.S. crop yields. (Záhadný zabiják umlčuje včely – Jestliže úmrtí budou pokračovat bude to pohroma pro Americkou úrodu)
Famine is Coming to the U.S.: Honeybees Vanish, Leaving Crops and Keepers in Peril.(Hladomor míří do USA: Mizí včely, Nnchávají plodiny a ošetřovatele v ohrožení)
… “Každí třetí ukousnutí v naší stravě závisí na včelách a jejich opylování.” ..
Wild Bees Reject Genetically Engineered Crop. (Divoké včely odmítávají geneticky modifikované rostliny)
Komentář: Byla porovnána üroveň opylování u plodin bez chemických postřiků, s chemickým postřikem a s geneticky modifikovanými plodinami. U prvního nebyl žádný nedostatek, u druhého malý, ale u třetího značně nízká úroveň opylování.
The Silence of the Bees (Včelí ticho)
… “Bez včelího opylování by Californské mandlové stromy - hlavní exportní plodina státu – vyprodukovaly 40 liber mandlí na ar, díky včelám moho vyprodukovat 2400 liber. Včely poskytují stejnou službu pro více než sto jiných plodin, od salátu k ostružinám k pomerančům k řepce” [...]
Vědci si pohrávají s mnoha hypotézami mezi něž patří teorie, že hnojiva monou být příčinou neurologického poškození, které narušuje jejich smysl pro orientaci. Jiní obviňují sucho a dokonce vlny mobilních telefonů, ale je jisté, že nikdo neví co přesně stojí za tímto syndromem.”
Komentář: Všimli jste si čísla z 2400 liber na 40 na ar? Představte si podobný úbytek na celém světě!
Are GM Crops Killing Bees? (Zabíjejí geneticky modifikované plodiny včely?) Z německého časopisu Der Spiegel, kde se pokoušejí spojit fakt, že se včely vyhýbají geneticky modifikovaným plodinám s faktem, že včely všude mizí. Vědci byli dále překvapeni, že včely a jiný hmyz neobsadili opuštěné úly, což se běžně děje když dojde k oslabení kolonie.
Dále, poté co se začaly šířit zprávy z USA, začaly podobné zprávy přicházet z ostatních zemí, hlavně Británie a Německa.
Flowers and fruit crops facing disaster as disease kills off bees. (Květiny a úroda ovoce čelí pohromě zatímco nemoc zabíjí včely)
Komentář: Někteří tvrdí, že je příliš brzo na to tvořit nějaké závěry. ”Jestliže někdo ze včelařů má obavy, ať se obrátí na místního inspektora.” To je jako tvrdit lidem na Titaniku: ”ano, do něčeho jsme narazili, ale je brzo dělat jakékoliv závěry.”
A i kubánský vůdce Fidel Kastro se přidal:
Where Have All the Bees Gone? And Other Reflections on the Internationalization of Genocide. (Kam se poděly všechny včely? A jiné úvahy o mezinárodní genocidě)
Komentář: Asi si říkáte, no jo, pan diktátor. Důležité je si uvědomit, že nám naši falešní demokratičtí politici lžou, spolu s médii ovládanými Sionisty. Tento článek je o etanolu – palivu, které je založené na zemědělství a je jednoduché vidět spojení: etanol vyžaduje zemědělství, zemědělství potřebuje včely; žádné včely, zemědělství zkolabuje a žádný etanol.
Jak je uvedeno v článku, přeměna biomasy na palivo by ve skutečnosti znamenalo smrt z hladu pro miliony a to jenom proto, aby si bohatí mohli zachovat svůj luxusní životní styl. Západní civilizace je ve skutečnosti velká zrůda, která nás všechny pohltí.
Ethanol demand good for corn crop. (Poptávka po etanolu dobrá pro kukuřici)V titulku není nic o včelách, ale celý článek je hlavně o nich.
Where Are All the Bees? (Kam se poděly všechny včely?)
Komentář: Všichni hledají nějakou chemikálii nebo nemoc, na kterou by mohli svést vinu a poukázat na fakt, že včely které zůstaly jsou nakažené různými mikroorganizmy. Královna je nalezená se zásobou jídla a několika nemocnými pomocnicemi, které předpokládáme jsou infikované. Ale co potom ta zásoba jídla? Jsou doložené zprávy o útěku zvířat z místa budoucího neštěstí, zdánlivě potvrzené po tsunami v Indonésii. Je tedy možné, že včely jsou si vědomy něčeho velmi důležitého v místech, ze kterých se ztrácejí, opouštějí slabé a nemocné jedince, ale humánním způsobem se zásobou jídla, která pravděpodobně vystačí na zbytek jejich života.
Losing Bees, Butterflies And Other Pollinators (Ztráta včel, motýlů a jiných opylovačů)
Komentář: Tento článek se snaží aby to vypadalo, že jde o obecný problém lidstva a ne problém hamižných korporací. V článku se zniňuje návrh pro vytvoření ’státního opylovacího týdne’ a vydat známky s motivem včel. To vše v době, kdy stojíme před možnou nedozírnou katastrofou.
Are mobile phones wiping out our bees? (Ničí mobilní telefony naše včely?)
Komentář: Nedávné výzkumy spojily radiaci z mobilních telefonů s rakovinou a poškození mozku. A mnoho studií zjistilo obavy vzbuzující příznaky u lidí blízko sloupů. Bude někdo bojovat proti moderním technologiím? Asi ne, nedají se na to vydělat peníze.
Porovnejte s hysterií kolem kouření, která je založená na pa-výzkumu vytvořeného pro tři účely: 1. zakrýt nemoci způsobené průmyslovým znečištěním a experimenty vlád na lidech 2. přivyknout obyvatelstvo na fašistické regulování jejich soukromého života a vytvořit nevraživost mezi lidmi 3. vydělat více peněz pro tabákový průmysl”
Wi-Fi: Children at risk from 'electronic smog': (Wi-Fi: Děti ohroženi elektronickým smogem)
… Někteří vědci se obávají, že Wi-Fi může způsobit rakovinu a předčasnou senilitu.

Téměř žádné studie se neuskutečnily ohledně vlivu Wi-Fi na studenty, přestože
vyzařují radiaci v podobném množství jako mobilní telefony nebo telefonní sloupy.
Profesor Olle Johansson, z prestižního Karolinska Institutu, který má obavy ohšíření Wi-Fi, a který říká že “tisíce” článků ve vědecké literatuře prokazují “nepříznivé následky na zdraví”. Dodává: “Nevíme již dost k tomu abychom řekli Dost?” …
Komentář: Lidé dostávají rakovinu, mozkové buňky dětí umírají a miliony z nich čelí budoucnosti s předčasnou senilitou, a v čláku se píše o návrhu na vyšetřování. Mezitím včely mizí po miliardách a to, spojené se změnou počasí a nedostatkem vody znamená, že planeta je na prahu hladomoru biblických rozměrů, jako že možná I PŘÍŠTÍ ROK!
Co uděláte, pošlete petici místním zastupitelům, aby strhli antény pro mobilní telefony? Budete mezi prvními kdo odhodí svého mobilního miláčka? A k čemu to asi bude podle vás dobré?


... „nyní tedy víte co vás – každého z nás – čeká. Mezi tyto problémy patří i další, a to že vůdci a experti, které jsme naučeni poslouchat a ke kterým hledíme pro udání směru, si jednoduše neví rady nebo je to nezajímá.
„Asi je to obojí. Jsou to psychopati. A psychopati jednoduše nejsou schopni se naučit cokoliv abstraktního. To je důvod, proč vlády v moci psychopatů se ve velmi krátkém čase zhroutí do trosek. Představa Nera, jak hraje na housle zatímco Řím hořel, je vhodná metafora pro psychopaty u moci.

Ti co jsou u moci jsou stále zaměřeni na shromažďování více a více peněz, chtějí uchopit více a více moci a vůbec jim nedochází, že jsme se dostali do stavu, kdy, velmi brzy, nebude kde utrácet peníze a nikdo nad kým mít moc. Psychopati jsou jako bacily, kteří si neuvědomují, že i oni zemřou po smrti těla které infikovali.
Většina lidí po celém světě je naučená si myslet, že spravnou reakcí na to co vám říkám je “zeptat se expertů”, nebo věřit ve správné fungování politického procesu. Vytvořit “týden opilování” a vydat známky, navrhnout vládní schůzi, zaměstnat tajně výzkumný tým.
Nemyslíte si že se nacházíme za tímto bodem?
Došlo vám skutečně, že ve skutečnosti potřebujeme učinit neuvěřitelný krok a za prvé přestat dělat to, co současný bordel způsobilo: spoléhat se na psychopaty. Nejenom včely ztratily směr, zmatené klamnými signály. Osud včel je osudem lidstva. Jsme schopni je zachránit? Pokud ne, není žádná šance zachránit nás ."

Zdroj: výběr z článku od Laury Knight-Jadczyk To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.

Ponerologie, psychopati, Gurdžijev (Gurdjieff), obsah blogu

Kromě dlouhých článků-překladů dojde častěji na sledování „znamení časů", hledání souvislosti a možných lekcí, neboť dle mého mínění jsme tu právě proto, abychom objektivně sledovali co se ve světě děje a snažit se pochopit lekce které nám jsou k dispozici.

Někteří lidé si myslí, že svět je tu od toho, aby byl překonáván, měněn a vůbec přetvářen podle obrazu daného člověka. Tedy aby odpovídal jejich představě. Já spíš zastávám názor, že svět je takový jaký je a my jsme tu od toho, abychom se rozhodli na které straně budeme stát. Takové rozhodnutí je možné učinit jen při vědomém rozhodnutí, které není možné uskutečnit bez objektivního pohledu na svět a na sebe samého. Až poté jsme schopni konat. Pro ilustraci je tu příběh z knihy In Search of the Miraculous (Hledání zázračného) od Ouspenského, samotná historka je připisována Gurdžijevovi, přeloženo z Cassiopaea.org The Wave Series


"V jedné historce z východu se pojednává o velmi bohatém kouzelníkovi, který měl velké množství ovcí. Kouzelník byl ale současně velmi zlý. Něchtěl najímat ovčáky, ani postavit plot kolem pastvy kde se jeho ovce pásly. Následkem toho se ovce často zatoulaly do lesa, spadly do strží, a tak dále, ale nadevše utíkaly, neboť věděly, že kouzelník chce jejich maso a kůže a to se jim nelíbilo.

"Kouzelník nakonec našel řešení. Zhypnotizoval své ovce a vnuknul jim, že jsou za prvé nesmrtelné a že se jim neděje nic zlého, když jsou stahované z kůže, že, právě naopak, to pro ně bude velmi dobré a dokonce příjemné; zadruhé jim vnuknul, že kouzelník je dobrý pán, který miluje své stádo tak moc, že je ochoten pro ně udělat cokoliv na světě; a po třetí jim vnuknul, že jestliže se jim vůbec něco stane, nebude to teď, v každém případě ne v ten samý den, a proto není třeba aby o tom přemýšlely. Dále kouzelník vnuknul svým ovcím, že ve skutečnosti nejsou žádné ovce; některým z nich vnuknul, že jsou lvi, jiným že jsou orli, jiným že jsou muži a jiným že jsou kouzelníci.

"A po tomto jeho veškeré starosti a obavy s ovcemi skončily. Již nikdy neutekly, ale tiše čekaly na dobu, kdy kouzelík bude potřebovat jejich maso a kůže."


Postupně se propracovávám k tématům, která mají zásadní vliv náš život a na život na zemi. Téma psychopatů je jedním z nich. Začal jsem s velmi krátkým úvodem o psychopatech a postupně budu pokračovat hlavně s vlivem psychopatů v dnešním světě jak ve vysokých pozicích tak i v každodenním životě.

Jedna ze zásadních knih na téma 'makro-sociálního zla' je kniha Andrew M. Lobaczewského Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposess (Ponerologie v Politice: Vědecká studie zla přizpůsobená pro politické účely). Slovo ponerologie pochází z řeského poneros - zlo, ponerologie je tedy věda o zlu, a přímo o vlivu psychopatů a psychopatického myšlení na společnost, její mravy, zákony či myšlení obecně. Ale to hodně zjednodušuji a předbíhám. Rozhodně jde o jednu z knih která vám může zachránit život. Kniha je jen v angličtině (možná někdy dojde i na český překlad) a pokud vládnete anglickým jazykem, můžete si stáhnout ukázku zde nebo celou knihu zde, nebo objednat papírovou verzi zde.

Stručné shrnutí na zadní straně knihy:


„První rukopis této knihy skončil v ohni pět minut před tím, než dorazila tajná bezpečnost v komunistickém Polsku. Druhá kopie, úmorně poskládaná vědci kteří pracovali v nemožnými podmínkách represe, byla poslána kurýrem do Vatikánu. Její příjem nebyl nikdy potrvrzen a nikdo nikdy neslyšel od kurýra - rukopis a veškerá jeho cenná data byl ztracen. Třetí kopie vznikla poté, co jeden z vědců pracujících na tomto projektu utekl v 80 letech do Ameriky. Zbigniew Brzezinski zabránil jejímu vydání.

Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes byla kována v ohni toho samého předmětu který studovala. Vědci žijící pod represivním režimem se jej rozhodnou klinicky studovat, jeho zakladatele a příznivce režimu zla, aby určili společný jmenovatel stojící za vzestupem a šířením nelidskosti muže proti muži."

Šokující v klinicky strohém popisu pravé povahy zla, pronikavý v pasážích literárnější povahy a kde autor odhaluje utrpení zažité výzkumníky, kteří byli zamoření nebo zničeni tou samou nemocí kterou zkoumali, proto by tato kniha měla být povinným čtením pro každého občana v každé zemi, která si nárokuje morální nebo humanistické základy. Protože je jisté, že mravní zásady a humanismus nemohou dlouho odolávat útokům Zla. Znalost jeho povahy, jak vytváří své sítě a jak se šíří, jak zákeřný je jeho lstivý přístup, je jediná protilátka."


Mezi další hlavní témata, o kterých budu později psát, patří globální změna počasí. Že se něco děje je jasné každému. Šílené počasí je na denním pořádku. Co přesně se děje a co je příčinou, na to už je těžší odpověď. I když tradiční média se nás snaží přesvědčit, že je to jen naše vina a že si za vše můžeme sami díky našemu chování. Samozřejmě, vypouštění tun skleníkových plynů má svůj vliv, ale ve stejnou dobu je tu mnohem více událostí a informací, které se k nám skrz cenzurovaná masová média nedostávají.
Jde tu o to, že globální změny počasí mohou být spojené s jistými cyklickými událostmi, ke kterým opakovaně dochází na této planetě a jejichž existenci potvzují jak současný vědecký výzkum, tak i starodávné historie, mýty a i tzv. inspirační zdroje které jsem již zmiňoval. A my právě stojíme na prahu podobné kataklyzmatické události. Pár článků na začátek, které bych osobně doporučil (a které doufám v budoucnu přeložím) jsou:


Fire and Ice: The Day After Tomorrow,

Climate Change Swindlers and the Political Agenda,

Forget About Global Warming: We're One Step From Extinction! a

The Hope.


Edit: Přeložené výše uvedené články:


Oheň a Led: Den poté

Podvodníci klimatických změn a politická agenda

Zapomeňte na globální oteplování: jsme na pokraji vyhynutí!


na článku Naděje se zatím pracuje


22 dubna 2007

Psychopati, psychopatie a jejich role ve světě
Psychopati řídí náš svět. 6% světové populace se rodí jako genetičtí psychopati. Víte co to znamená pro nás ostatní?  © sott.net


Od metafyzických témat postoupíme dále k představení, dle mého mínění, zásadního tématu, které umožnuje hlouběji porozumět jak zkušenostem na úrovni osobní, tak událostem ve světě, ať už v dnešní době či minulosti. Toto téma není obecně v podvědomí lidí, a pokud ano, většinou ve formě nejasných představ, které pocházejí převážně z filmů a televize.

Dle mého mínění bude na začátek vhodné se podívat na celkový problém. Samozřejmě jde jen o velmi obecný popis velmi složitého fenoménu a každý by si měl na základě svého průzkumu vytvořit hlubší obrázek. A opět je třeba zdůraznit, že je třeba přistupovat ke všem informacím s velmi kritickým přístupem, snažit se trpělivě skládát skládačku.

Tzv. "oficiální kultura" ovlivňuje způsob, kterým pohlížíme na ostatní lidi a svět kolem nás, způsob kterým hodnotíme motivace, která stojí za jejich činy. Motivace lidí - proč dčlají to co dělají - jsou obecně, až na pár výjimek, považovány za podobné napříč společností. Jedním příkladem je pojem "dobra", na který se většinou pohlíží tak, že se zásadně neliší od člověka k člevěku, až na těch pár výjimek vyšinutých jedinců. Většina lidí se shodne na tom, že nechtějí manipulovat lidi aby se například mezi sebou navzájem zabíjeli.
Mezi námi se však vyskytují jedinci, jejichž pojem dobra (pro ně samotné) je natolik odlišný od pojmu dobra většiny populace, že pokud bude přetrvávat neznalost o jejich existenci, může to vést k tomu, že se nejen jednotlivci, ale i celé společnosti stanou jejich obětí. Řeč je o psychopatech - lidech bez svědomí - a následující článek (a budoucí články) je o nich.

Na úvod tedy pár výňatků, které byly přeloženy a převzaty z výzkumu skupiny Quantum Future Group na stránkách Cassiopaea.org."Odborný název sociopat nebo psychopat často vyvolá v naší mysli přestavy sadisticky násilnických jednotlivců, například Teda Bundyho, nebo fiktivní postavu Hannibala „Kanibala" Lectora z knihy a filmu Mlčení Jehňátek. Hlavní charakteristická vlastnost sociopatů ve skutečnosti zahrnuje mnohem širší spektrum jednotlivců, než si většina z nás umí představit. Sociopat, bez svědomí nebo citů pro druhé, je skutečně zabraný sám do sebe a společenská pravidla pro něj nemají sebemenší smysl. Většina z nás zná, nebo přišla do styku, se sociopatickým jednotlivcem aniž bychom o tom věděli. [Wendy Koenigsmann]
---------------------------------------------------------------------------------
Psychopat - Maska příčetnosti


Představte si – jestliže můžete – nemít svědomí, vůbec žádné, žádné pocity viny nebo soucitu, ať uděláte cokoliv, žádná omezující starost o prospěch cizích osob, přátel, nebo dokonce členů rodiny. Představte si, že nemusíte zápolit se zahanbením, ani jednou jedinkrát po celý váš život, bez ohledu na to jak moc sobecký, škodlivý, nebo nemorální skutek jste učinili.

A dále předstírejte, že pojem odpovědnosti je vám neznámý, leda jako zátěž kterou ostatní, jak se zdá, přijímají bez otázek, jako důvěřiví hlupáci.

Dále k této podivné fantazii přidejte schopnost skrýt před ostatními to, že vaše psychologická konstituce je zcela odlišná od jejich. Jelikož každý jednoduše předpokládá, že svědomí je mezi lidskými bytostmi univerzální, potom skrývání faktu, že jste bez svědomí, jde téměř bez námahy.

Vaše touhy nejsou omezeny vinou nebo studem a nikdy se vám nestane, že by se vám druzí vzepřeli vaší chladnokrevnosti. Ledová voda ve vašich žilách je tak podivná, zcela mimo jejich osobní zkušenosti, že zřídkakdy jenom vytuší váš skutečný charakter.

Jinými slovy jste zcela osvobozeni od vnitřních omezení a vaše nespoutaná svoboda dělat si co chcete, bez soužení svědomí, je vhodně skrytá okolnímu světu.

Můžete dělat cokoliv co se vám zachce a přesto vaše podivná výhoda nad většinou lidí, těmi kteří jsou vedeni svým svědomím, zůstane pravděpodobně skrytá.

Jak budete žít váš život?

Co budete dělat s vaší ohromnou a skrytou výhodou, a s tím odpovídajícím znevýhodněním ostatních?

Odpověď převážně záleží náhodně na vašich touhách, protože lidé nejsou stejní. I ti naprosto bez výčitek svědomí nejsou stejní. Někteří lidé – a nezáleží na tom zda mají svědomí – dávají přednost lehkosti setrvačnosti, zatímco jiní jsou plní snů a divokých ambicí. Některé lidé jsou skvělí a talentovaní, někteří jsou přihlouplí, a většina, ať už se svědomím nebo bez, je někde mezi. Lidé jsou násilní a mírumilovní, osoby které jsou motivovány touhou po krvi a ti, kteří nemají podobné choutky. [...]

Za předpokladu že vás nikdo nezastaví silou, můžete dělat cokoliv.

V případě, že se narodíte ve správné době, s jistým přístupem k rodinnému bohatství, a jestliže máte zvláštní talent pro burcování nenávisti a pocitu nedostatku u jiných lidí, můžete zařídit smrt velkého počtu nic netušících lidí. S dostatkem peněz to můžete dokázat s odstupem, usazeni v bezpečí, a sledovat s uspokojením. [...]

Šílené a děsivé – a pravdivé, asi u 4 procent populace....

Míra výskytu anorektické poruchy příjmu potravy je odhadovaná na 3.43 procent, považováno za téměř epidemické, a přesto tento údaj je pouhým zlomkem míry výskytu asociální osobnosti. Důvěrně známé poruchy v kategorii schizofrenie se vyskytují u asi 1 procenta [obyvatelstva] – tedy pouhá čtvrtina v porovnání s výskytem asociální osobnosti – a Centra dohledu a prevence nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) uvádějí, že úroveň výskytu rakoviny tlustého střeva ve Spojených Státech, považovaná za „nebezpečně vysokou“, je asi 40 ze 100 000 – stokrát nižší než úroveň asociální osobnosti.

Vysoký výskyt sociopatie v lidské společnosti má hluboký vliv na zbytek nás, kteří musíme žít na této planetě, tedy i ti z nás kteří nebyli klinicky traumatizovaní. Jednotlivci, kteří tvoří zmiňovaná 4 procenta vysávají naše vztahy, naše bankovní konta, naše úspěchy, naše sebevědomí, náš mír na zemi.

Přesto, překvapivě, většina lidí nic neví o této poruše, nebo v případě že vědí, myslí pouze v rámci násilnické psychopatie – vrazi, sérioví vrazi, masoví vrazi – lidé, kteří opakovaně a jasně porušili zákon a kteří, v případě že jsou chyceni, jdou do vězení, nebo možná jsou dokonce usmrceni naším právním systémem.

Obecně si nejsme vědomi, nebo obvykle nerozpoznáme, vysoké množství nenásilných sociopatů mezi námi, lidé kteří často nejsou očividnými narušiteli zákona a proti kterým náš oficiální právní systém poskytuje mizivou obranu.

Většina z nás neuvidí žádné spojení mezi plánováním etnické genocidy a, řekněme, lhaní bez pocitu viny našemu šéfovi o spolupracovníkovi. Přesto se jedná z psychologického hlediska o to samé; a je to navíc hrůzné. Jednoduché a hlubokomyslný, společným jmenovatelem je nepřítomnost vnitřního mechanizmu, který nám dá pár facek, pocitově řečeno, když se rozhodneme způsobem, který je z našeho pohledu nemorální, neetický, nedbalý nebo sobecký.

Většina z nás se cítí lehce provinile, jestliže sníme poslední kus dortu v kuchyni, natož jak bychom se cítili kdybychom se záměrně a metodicky zaměřili na ubližování jinému člověku.

Ti, kteří nemají žádné svědomí, jsou skupinou pro sebe, ať už jde o vraždící tyrany nebo bezcitné společenské ostřelovače.

Přítomnost či nepřítomnost svědomí tvoří zásadní lidský předěl, prokazatelně závažnější než inteligence, rasa nebo dokonce pohlaví.

Co odlišuje sociopata který žije z námahy druhých od toho, který občas vyloupí malý obchod, nebo od toho který je současným zlodějským baronem – nebo co tvoří rozdíl mezi obyčejným otravou a sociopatickým vrahem – není nic víc, než společenské postavení, průbojnost, intelekt, krvežíznivost nebo jednoduše příležitost.

 To, co odlišuje každého z těchto lidí od nás ostatních, je naprosto prázdná díra v jejich psychice, na místě kde by měla být jedna ze všech nejvíce vyvinutých polidšťujících funkcí. [Martha Stout, Ph.D., The Sociopath Next Door (Sociopat od sousedů)] (velmi doporučeno)

Pro ty z vás, kteří chtějí porozumět psychopatii, je
kniha Hervise Cleckleyho The Mask of Sanity (Maska příčetnosti) naprosto nezbytnou studií psychopata, který není nutně typem zločince. Tato kniha již není k dostání. My jsme ji naskenovali a náš výzkumný tým pracovníků strávil dva týdny opatrného pročítání textu pro odstranění chyb převodu. Můžete si ZDARMA stáhnout celou knihe ve formátu PDF z odkazu vlevo nahoře. zde. ( Přečtěte si ukázkovou kapitolu z Masky Příčetnosti)

„Příjemný“, „Okouzlující“, „Inteligentní“, „Bystrý“, „Působivý“, „Inspirující sebevědomí“, a „Velmi úspěšný u žen“: Tato a podobná označení jsou opakovaně užívána Cleckleyem v jeho slavných případových studií psychopatů. Dále jsou, samozřejmě, „nezodpovědní“, „sebedestruktivní“ a tak dále. Tyto charakteristiky objasňují ohromnou frustraci a záhadu obklopující studium psychopatie.

Zdá se, že psychopati mají velké množství právě těch vlastnosti, které jsou nejvíce žádané normálními lidmi. Ničím nenarušitelné sebevědomí psychopata zdá se býti téměř nemožným snem a je obecně tím, o co „normální“ lidé usilují získat návštěvami kurzů zvýšení sebevědomí. V mnoha případech se zdá být magnetická přitažlivost psychopata pro členy opačného pohlaví téměř nadpřirozená.

Cleckleyho klíčová hypotéza týkající se psychopatů je, že vskutku trpí opravdovou duševní nemocí: hlubokým a neléčitelným nedostatkem emocí. Jestliže cítí alespoň trochu, jde pouze o emoce nejnižšího druhu. Psychopat koná podivné a sebedestruktivní věci, protože následky, které by běžného člověka naplnili studem, znechucením se sebou samým a hanbou, jednoduše nemají
na psychopata vůbec žádný vliv. Co by pro ostatní znamenalo neštěstí, je pro něj pouhým pomíjivým nepohodlím.

Cleckley zároveň dodává podporu pohledu, že psychopatie je poměrně běžná ve společnosti obecně. Cleckley shromáždil některé případy psychopatů, kteří obecně normálně fungují ve společnosti jako podnikatelé, doktoři a dokonce jako psychiatři. Někteří výzkumníci nahlížejí na zločinnou psychopatii – která se často označuje jako porucha asociální osobnosti – za extrém „běžného“ rozměru osobnosti.

My bychom charakterizovali kriminální psychopaty jako „neúspěšné psychopaty.“ Z toho samožřejmě vyplývá, že mnoho psychopatů funguje ve společnosti a dokážou si poradit lépe než ti, kteří se dostanou do rukou právního a sociálního systému.

Harrington jde tak daleko, že považuje psychopata za nového člověka, za výsledek vývojového tlaku moderního života. Jiní badatelé tento pohled kritizují a poukazují na opravdové postižení, kterými klinický psychopat také trpí.

Studie „ambulantních“ psychopatů – které nazýváme „zahradní typ psychopata“ – nicméně sotva začal. Velmi málo je známo o nekriminální psychopatii. Nicméně někteří výzkumníci začali vážně zvažovat myšlenku, že je důležité zkoumat psychopatii ne jako umělou klinickou kategorii, ale jako obecnou osobnostní vlastnost napříč celou společnosti. Jinými slovy, psychopatie začíná být považována za více méně případ odlišného druhu člověka.


 Jednou velmi zajímavou stránkou psychopata je jeho „skrytý život“, který občas není velmi dobře ukryt. Zdá se, že psychopat má pravidelnou potřebu jít na „dovolenou do špíny a ponížení“ stejným způsobem, jakým běžní lidé jedou na dovolenou do střediska, kde si užívají krásného okolí a kultury. Pro hlubší náhled a celkový pocit této podivné „potřeby“ psychopata – potřeba která nasvědčuje, že „chovat se jako člověk“ je pro psychopata velmi stresující – si přečtěte více z The Mask of Sanity, kapitola 25 a 26.

Navíc si můžete přečíst Cleckleyho spekulace o tom, co je „ve skutečnosti v nepořádku“ s těmito lidmi. Je velmi blízko návrhu, že nejsou lidmi v každém ohledu – nemají duši. Tato vlastnost „nepřítomnosti duše“ z nich činí velmi účinné „stroje“. Mohou být velmi talentovaní, mohou psát vědecké práce, napodobovat slova o citech, ale po čase je jasné, že jejich slova neodpovídají jejich činům. Jde o typ lidí, kteří mohou tvrdit, jak jsou zdevastováni žalem a kteří následně odejdou na večírek „aby zapoměli.“ Problémem je: oni OPRAVDU zapomenou.

Protože jsou velmi účinné stroje, jako počítač, jsou schopni vykonat složité rutinní postupy, za účelem docílení podpory u ostatních pro své potřeby. Tímto způsobem je mnoho psychopatů schopno dosáhnout v životě velmi vysokého postavení. Pouze časem si jejich společníci začnou být vědomi, že fakt jejich postupu po žebříčku úspěchu je pouze díky porušování práv ostatních. „I přesto, že jsou lhostejní k právům svých společníků, jsou schopní inspirovat pocity důvěry a jistoty.“


"Psychopat nevidí žádný nedostatek ve své psychice, žádnou potřebu pro změnu."

Poznámka NA SEVERU: Druhý článek ze série Psychopat - Maska příčetnosti: Psychopati v New Age

Příště pokračování o psychopatii a jejím šíření napříč společností. 

03 dubna 2007

Hustoty (část 2)Opět než budu pokračovat musím VAROVAT, že některé materiály na těchto stránkách mají povahu inspirační, tedy nemělo by se k nim přistupovat jako k věrohodným informacím, neboť jejich podstata je taková, že se nedají ověřit. Přístup je důležitý a jak se říká, čert je v detailech. Je tu tedy pokračování představování některých základních pojmů, přeloženo ze stránek Cassiopaea.org z glossary.cassiopaea.com


1. Hustota

Na stupnici hustot odpovídá 1. hustota neživé hmotě a energii. Protože stupnice hustot je převážně odvozena od způsobu jakým vědomí působí na své prostředí, lze tedy označit 1. hustotu za hrubý materiál, na který působí vědomí za účelem tvoření.

Materiál Cassiopaea navrhuje, že naprosto vše, tudíž i neživá hmota, se učí podle svého stylu a neexistuje nic, co by nějakým způsobem nemělo původ ve vědomí. V tomto smyslu můžeme o 1. hustotě prohlásit, že jde o spící vědomí, neuspořádané do organizmů nebo druhů živých tvorů. Jak hustoty postupně stoupají, jsou bytosti v dané úrovni čím dál tím různorodější a živější, tedy mají v sobě více “života“, informací nebo inteligence pro jednotlivou bytost.

Neživé hmotě nemůžeme připisovat vědomí podobné lidem nebo zvířatům. Sheldrakova tvrzení o morphické rozonanci mezi krystaly, mohou být považována za podobné učení na úrovni první hustoty. Tedy jesliže vykrystalizuje jedno řešení, potom další prováděná v experimentech na jíném místě, vykrystalizují rychleji. Tvrzení o paměti vody mohou být dalším příkladem učení v první hustotě. Přenesení vzorů na roztok během opakovaného ředění, což je postup přípravy homeopatických léků, může být dalším příkladem.

Konečným výsledkem učení v 1. hustotě je, aby se hmota naučila tvořit samorozmožující se organizmy, čímž vzniká život. V kosmologii Cassiopaea/Ra neprobíhá tento process zcela nezávisle na již existujícím vědomí, přesněji lze prohlásit, že vědomí z budoucnosti si vytvoří své hmotné začátky v minulosti. K tomu může dojít díky různým procesům, například manipulací quantových vlivů na molekulární úrovni za účelem podpory vzniku základních kamenů a prvotních genetických informací pro primitivní organizmy.

U Gurdjieffa a jeho stupnice vodíků odpovídá první hustota H3072, což je kategorie kovů a minerálů a obecně látek, které nemají biologický původ.


2. Hustota

Na stupnici hustot odpovídá druhá hustota všemu, co biologicky roste až do bodu vývoje, kdy se jeho důraz odkloní od biologického vývoje druhu směrem k duševnímu a duchovnímu vývoji jednotlivce osamostatněného od druhu.

Druhá hustota začíná s příchodem seberozmožujících se organizmů podřízených biologickému vývoji. Určit přímý předěl mezi druhou a třetí hustotou je těžké, ale obecně odpovídá předělu mezi moderním typem člověka a primáty.

K učení dochází ve všech hustotách a v druhé hustotě převážně na úrovní druhu, který se přizpůsobuje ekologické situaci nebo oblasti. Každopádně na druhou hustotu nelze pohližet pouze podle Darwinova rámce. Za povšimnutí stojí, že předěl mezi druhy je jasně stanovený, lze vidět zřetelné rozestupy a náhlé zrození druhu, spíš než postupné přechody. Ezoterické materiály hovoří o existenci druhových nadduší, které by v tomto případě tvořily nehmotný protipól živočišného druhu. Hmotný projev zmíněné nadduše je DNA, která definuje druh, jeho učení se fyzicky znázorní jako biologická evoluce této DNA. Na nehmotné úrovni se nadduše druhu, tedy jednotka která ovlivňuje evoluci, učí díky celkovému součtu veškerých inkarnací každého jednotlivce jednodnoho druhu.

S postupně stoupající kapacitou jednotlivých členů druhu se učit, např. u vyšších zvířat, se může důraz na vývoj přesunout od geneticky přenášeného učení pro celý druh k tomu, co se jednotliví jedinci druhu naučí a co se uloží v jejich mozku nebo též “duševním otisku“. U “duševního otisku“ tudíž nemusí již docházet k rozpuštění či asimilaci do anonymní kolektivní duše druhu.

Jednotlivé části druhové nadduše si mohou tudíž začít uvědomovat sami sebe a jsou připraveni na sklizeň do třetí hustoty.

Pojem tzv. organic portal (biologická brána) dále komplikuje přechod mezi druhou a třetí hustotou. Na vznik osamostatněné duše kromě toho nelze pohlíže pouze z pohledu reflexivního uvědomování si sebe sama, kognitivního nebo behaviorálního učení. Více v urývku Ra níže.

Z materiálu Ra:

TAZATEL: Zaměřme se na bod, kdy je osamostatněný tvor v druhé hustotě připraven postoupit do třetí. Je tímto tvorem ve druhé hustotě to, co bychom nazvali zvíře?

RA: Já jsem Ra. V druhé hustotě existují tři typy tvorů, které se stanou, řekněme, oduševnělými. Prvním je zvíře. Ta převládají. Druhým je rostlina, hlavně to co nazýváte, zvukový vibrační komplex , “strom”. Zmínění tvorové jsou schopni dávat a příjimat dostatek lásky k tomu, aby se stali jednotlivcem. Třetím je minerál. Občas se jistá poloha/místo, jak jej můžete nazývat, může vybudit k jednotlivosti skrz lásku, kterou obdrží a předá ve vztahu k bytosti třetí hustoty s ní ve vztahu. Jde o nejméně častý přechod.

TAZATEL: Poté co dojde k přechodu z druhé do třetí hustoty, jak se potom bytost, ať už jde o zvíře, [rostlinu] strom, nebo minerál, stane oduševnělou?

RA: Já jsem Ra. Bytosti se nestanou oduševnělé. Postupně si začnou uvědomovat inteligenční energii v každé části, buňce nebo atomu, jak je nazýváte, svého bytí. Toto uvědomování obnáší uvědomování si již daného. Z nekonečna pochází veškeré hustoty. Uvědomování si sebe sama nastane zevnitř, na základě katalyzátoru jistých zkušeností porozumění. Můžete potom vidět, že existuje nevyhnutelný tah směrem, co vy můžete nazývat, ke konečnému uskutečnění sebe.

Z materiálu Cassiopaea:

O: […] pozor: orientace 3. hustoty SS [služba sobě, nebo-li service to self, pozn. překl.] obnáší myšlenku “nadvlády” nad 2. hustotou, což je pouhým pokračováním energetického nakupení blížícího se příchodu Vlny ... Některé lekce jsou opravdu zajímavé. Když předpokládáte, že chycení a uvěznění těch s nižší schopností než vy je “dobré“, proč byste potom neměli očekávat, že ti s vyšší schopností než vy, budou uvažovat stejným způsobem o vás?!? […]

O: ... Co když ve 2. hustotě jsou předměty vnímány podle jejich podobnosti. Ve 3. hustotě jsou předměty vnímány podle jejich odlišnosti, a ve 4. hustotě jsou předměty vnímány ve smyslu jejich vlastního spojení-jednoty se všemi ostatními?

D: (L) Existuje způsob, jak se dorozumět s velrybami nebo delfíny, a můžeme najít způsob a překlenout rozdíly a tímto dosáhnout rozumné, inteligentní výměny s velrybou nebo delfínem, nebo dokonce i se slonem? O: Není třeba rozhovoru “s“ když existuje vyšší telepatická úroveň. O: (L) Delfíni a velryby se dorozumívají telepaticky? O: Ano. A i psi a kočky a hadi atd. atd., pouze lidé se naučili "nadřazenější“ technice verbální komunikace.

V Gurdjieffově nazvosloví tvoří druhou hustotu “jedno a dvou mozkové bytosti“. Tyto “mozky“ jsou také známé jako pohyblivé centrum a emoční centrum. Každý živý tvor má pohyblivé centrum přizpůsobené druhu regulující jeho fyzické pochody, ať jsou jakékoliv. Pokročilejší zvířata mají navíc emoční centrum. Každé z těchto center má inteligenci ve svém poli působnosti, ale přesto nemají kapacitu pro abstraktní myšlení, prozatím. Abstraktní myšlení je charakteristický znak “trojmozkových bytostí“, v Gurdjieffově názvosloví se jedná o bytosti třetí hustoty a vyšší bytosti.

3. Hustota

Na stupnici hustot odpovídá třetí hustota živým tvorům, s jistým stupňem osobního vědomí a odpovídající svobodné vůli, alespoň potencionálně. To znamená, že řádný tvor 3. hustoty je morální bytost s doprovodnou zodpovědností. Zatímco zvíře koná převážně dle typického chování druhu, bytost 3. hustoty by měla mít reflexivní (zpětné) uvědomování sebe sama a svobodnou vůli, a nese tudíž odpovědnost z hlediska karmy a vývoje duše.

Zatímco lekce ve 2. hustotě jsou spojené s vývojem bytosti, která začíná jevit známky jednotlivé osobnosti a jednotlivé inteligence, spíš než chování diktované druhem, proto lekce 3. hustoty posunují tyto lekce dál a umožňují vývoj trvale osamostatněné duše. Katalyzátorem, který umožňuje vývoj tímto směrem, je lidské tělo, fyzicky slabší a méně specificky adaptované na rozdíl od pokročilejších druhů 2. hustoty. Rovněž verbální dorozumívání a potřeba naučit se jazyk se poprvé objevuje ve 3. hustotě. Zvířata jsou obecně více v rovnováze se svým okolím a mají jasnější, i když více specializovanější, mezidruhovou komunikaci. Podle Cassiopaei, pokročilejší zvířata žijí v jakémsi telepaticky fungujícím druhovém vědomí. Pokud podobný vztah existuje mezi lidmi, je slabší a méně spolehlivější, tudíž jednotlivci jsou od sebe izolováni. Na druhou stranu, větší fyzická zranitelnost lidského těla znamená, že spolupráce je potřebnější než je tomu obecně u zvířat. To má za následek evoluční uspořádání pro vývoj inteligence jednotlivce.

Vývoj myšlení jednolivce a jasné osobnosti během fungování v lidské společnosti potom funguje jako katalyzátor pro vývoj duše jednotlivce. V tomto procesu jde v podstatě o volbu svobodné vůle mezi službou sobě a službou druhým, tedy zásadní volba ve vývoji duše.

Tento proces je každopádně doménou ezoterické práce a není automaticky důsledkem pouhého bytí jako bytost 3. hustoty.

Gurdjieff mluví o člověku jako o 'tří mozkové bytosti', na rozdíl od 'dvou mozkové bytosti', tímto výrazem označuje pokročilejší zvířata. Tento výraz vyzdvihuje, že člověk má tři centra, tedy pohybu, cítění a myšlení, zatímco pokročilejší zvířata mají pouze centra pohybu a cítění. Tudíž pro Gurdjieffa je rozhodující faktor vývoj schopnosti myslet.

Steiner vidí toto téma trochu jinak. Pro Steinera mají zvířata  fyzické, éterické a astralní tělo, a člověk má navíc 'Já'. Zatímco pokročilejší zvířata, zdá se, mají víceméně totožné základní emoce jako lidé, lidská podoba se odlišuje rozvinutějším uvědomováním si sama sebe, nebo přemýšlení o sobě. 'Já' je nicméně více než psychologický mechanizmus sebepozorování nebo metavědomí. Pro Steinera to je reinkarnující se bytost. Na druhé straně u 4. Cesty je podobné 'Já' pouze možností, kterou lze uskutečnit skrz ezoterickou práci. Uvědomování si sebe sama v psychologickém slova smyslu je užitečné, ale samo o sobě nevytvoří stálé 'Já'.


Záležitost třetí hustoty je dále komplikována pojmy člověka typu Adamského a před-Adamského, který je znám jako biologická brána (organic portal). Podle Mouravieffa a materiálu Cassiopaea, má člověk vždy tři nižší centra pohybu, cítění a myšlení, ale může a nemusí mít potenciál pro usazení osamostatněné duše ve 'vyšších centrech'. Člověk typu před-Adamského je, v podstatě, zvíře vybavené lidským tělem a rozumem. Jako takový je před-Adamský člověk stupínkem na žebříku vývoje duše od stádia kolektivní druhové duše v druhé hustotě, do vzniku jednotlivce ve třetí. Dalo by se také říci, že před-Adamský člověk napodobuje funkce duše člověka, který má osobní duši, jakýmsi pohlcováním a odrážením energií přijatých od nich z vyšších center. Tento rozdíl však není viditelný, neboť po psychologické stránce jsou oba druhy člověka téměř totožné, jediným rozdílem zůstává prožívání duchovního nebo transcendentního. Rozdíl nemusí být nutně v psychické citlivosti, neboť podobné smysly rovněž existují v druhé hustotě a mohou proto být silnější a spolehlivější než ve třetí.

Obecně platí, že citový obsah jednotlivce se stane uvědomělejším v průběhu cesty 3 hustotou. Základní vzorce bolesti, rozkoše, instinktivní preference a nelibost, teritorialita, stresové reakce, vztah k druhovi nebo skupině, smysl pro hierarchii, primitivní žal a podobné, přenesené z pozdního období druhé hustoty nadále přetrvávají. Jde převážně o automatické funce a jejich základní vzorec pochází z procesu přebírání chování. Tyto procesu nemusejí nutně být trvale usazené a mohou být poddajnější k tvarování samotným člověkem, než tomu bylo ve zvířecím těle. Přítomnost emocí by se neměla zaměňovat s vývojem duše. Na druhou stranu, podle učení Mouravieffa, čím jsou emoce kultivovanější nebo 'inteligentnější', například nesobecká láska, ohled na svobodnou vůli, smysl pro posvátnost nebo tajemno, úsilování o duchovno, smysl pro osobní integritu a podobně, může překlenout mezi nižším a vyšším. Dalo by se říci, že může jít o formování vlastností vznikající osamostatněné duše. Na druhou stranu se zdá, že osamostatnělá duše může vzniknout na základě pronikavé potřeby ovládat, což odpovídá polaritě SS. V každém případě si bytost zvolí, které emoce rozvine a které nevyjádří.

Pojem dvou druhů člověka jednoduše poskytuje podrobnější diagram při učení lekcí osamostaťňování. Pouze v pozdější části těchto lekcí se, volba osobní svobodné vůle mezi polaritami SD [služba druhým] a SS [služba sobě], stane významnou. Tato volba, v případě že je dotažena do určité ryzosti a důslednosti, připraví člověka na další hustotu. Právě tak jak lze vidět, že základní emoce a společenské uspořádání se rozvíjejí v řadě pokročilejších zvířecích podob, by se dalo říci, že základy duchovně uvědomělé, bezpodmínečné svobodné vůle, se rozvinou v pozdější části třetí hustoty. 


4. Hustota

Pro Cassiopaeu/ Ra to je pojem způsobu bytí mezi hmotným a éterickým. Tento pojem je důležitý pro současnou práci, neboť tento stav může velmi dobře být výsledkem Velké Práce alchymisty, Vzestupu, Dokončení studia po příchodu Vlny atd., ať použijeme jakéhokoliv pojmu. Kromě toho se podobná úroveň zdá být místem, ve které vyšší kádry 'matrixu' operují, proto nemůžeme ignorovat možnou existenci podobné úrovně reality při výzkumu hlubší podstaty světa.

V ezoterické literatuře obecně není popsáno nic, co by odpovídalo meziúrovni mezi typem lidského života a zcela nevtěleného bytí. Gurdjieffova kosmologie s diagramem všeho živého se přibližuje myšlence bytostí v odlišné hustotě. Kategorie andělů/planetárních bytostí může odpovídat 4. hustotě a kategorie archandělů/solárních bytostí zase 6. Každopádně podobná jména jsou velmi jinotajná.

Nemáme k dispozici matematický popis možných zákonů, které mohou na podobné úrovni řídit čas a prostor. Navíc není ani jisté, zda podobná úroveň existuje. Lidé mohli zažít stavy a vjemy, které jsou typické pro tuto úroveň, ale podobné zážitky jsou samy o sobě nejasné, jak bývá zvykem u mystických zážitků. Jsme si vědomi, že se snažíme uchopit pojem, který nemůžeme celkovým nebo neodporujícím si způsobem popsat.

Existence takovéto úrovně je nepřímo podepřena velkou podivností [tzv. high strangeness z angl. originálu, pozn. překl.] spojenou s fenoménem UFO. Rovněž mýtické povídky, ve kterých se mluví o bytostech na rozmezí mezi hmotou a energií. Podivnosti zahrnují časové anomálie, procházení skrz hmotné předměty, místa větší uvnitř než vně atd.

V případě pohledu na vývoj vědomí u Cassiopaei/Ra ukončí jednotlivci studium ve 3. hustotě, která odpovídá lidskému bytí tak jak jej známe, a přejdou do 4. hustoty, tedy poté co vyčerpali možnosti vývoje ve 3. hustotě. Hlavním kritériem je dosažení pevného já, které je pevně oddáno službě druhým nebo službě sobě. To přirozeně vyžaduje jistou úroveň znalostí a inteligence, neboť každá z polarit nemůže být bez těchto vlastností určena.

Tento přehled obecně pouze shrnuje channeligový materiál v případě, že se na něj odkazuje. Uděláme výjimku, neboť více materiálu není v tomto případě k dispozici.

Od Ra:

TAZATEL: Děkuji. Je možné, abyste nám poskytli krátký popis podmínek ve 4. hustotě?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás, abyste zvážili zatímco mluvíme, že neexistují slova pro kladný popis čtvrté hustoty. Můžeme pouze vysvětlit co čtvrtá hustota není a přiblížit to co je. Za čtvrtou hustotou je naše schopnost dále omezená a to až do bodu, kdy nemáme žádná slova.

Co čtvrtá hustota není: není v ní slov, pokud nejsou zvolena. Není v ní těžkých chemických prostředků pro složité tělesně činnosti. Není v ní disharmonie uvnitř já. Není v ní disharmonie mezi lidmi. Není v ní možnost způsobit disharmonii jakýmkoliv zůsobem. Přiblížení kladných tvrzení: je to rovina pro druh dvounohého prostředku, který je mnohem hustší a plnější života, je to rovina kde si je jedinec vědom myšlenek ostatních já, je to rovina na které si je jedinec vědom vibrací jiných já, je to rovina soucítění a porozumění s žalem třetí hustoty. Je to rovina, která usiluje o moudrost nebo světlo, je to rovina kde jsou jednotlivé rozdíly vysloveny, přesto automaticky harmonizovány ve skupinové shodě.
Zdroj Cassiopaea:
O: Ne tak jednoduché … Představte si, že chcete dojet do Mexika autem a mezitím “přeskočíte” a dorazíte do San Diega namísto toho, nebo ... jedete autem do obchodu v Santa Fe a skončíte v Moskvě místo toho. […]

O: […] Teď dávejte pozor! Co když: jedinec ve 2. hustotě vnímá předměty díky jejich podobnosti. Jedinec ve 3. hustotě vnímá předměty díky jejich odlišnosti, a jedinec ve 4. hustotě vnímá předměty na základě jejích jednoty se všemi? […]

D: (A) Mám další otázku. Při sezení z dubna jste učinili následující poznámku: 'čtyř rozměrné, čtvrtá hustota, vidíte?' Tedy, spojili jste čtyři dimenze se čtvrtou hustotou. Neznám matematické znázornění hustoty. Vím, jak zobrazit čtyři dimenze. To bylo poprvé, co jste spojili dimezi s hustotou. Je tu opravdu vztah?

O: Ano, protože 4. hustota se žije ve 4 rozměrné realitě.

D: (A) Když mluvíme o 4 rozměrné realitě, jde o čtyř rozměrnou realitu typu Kaluza-Klein? O: Optické spektrum.

O: Ano. D: (A) Ano jako že s tím souvisí?

O: Ne, ano že není. V těchto teoríích jsou chyby, souvisejí se spektrem. Co ti to říká?

D: (A) Se spektrem?! Optickým spektrem? Nevím, co mi to říká. Nikdy jsem se nesetkal se vztahem ke spektru. Ale co je ten 4. rozměr? Je to rozměr navíc za třemi prostorovými dimenzemi, nebo je to časový rozměř?

O: Neni to “čas”, týka se: Einstein. Je to prostorový bod-odkaz navíc. Pojem “dimenze” lze použít jednoduše pro přístup k všeobecným vztahům, spojenými se třemi rozměry. “Dimenze” která navíc umožňuje jedinci zobrazit vnějšek i vnitřek najednout.

D: (A) Když mluvíte o tomto 4. rozměru, co je nejblíž v současném chápaní fyziky, co odpovídá tomotu pojmu? Nevím o ničem co by odpovídalo. Není to v teorii relativity, neni to v Einsteinovi, není to u Kaluzi-Kleina …

O: Přesně, protože neexistuje odpovídající hypotéza. […]

Čtenáři je doporučeno, aby si prostudoval
materiály Cassiopaea i Ra  pro další stopy. U obou zdrojů se pojednává o hustotách v rozsahu celého textu. V rámci tohoto článku můžeme pouze říci, že máme co do činění se zásadně odlišným světem. Alenka za zrcadlem, jak řekl zdroj Cassiopaea.

Zdá se, například, že bytosti 3. hustoty mohou navštívit úroveň 4. hustoty v rámci UFO únosů. Tím nedojde k proměně jedince v bytost 4. hustoty. Hustota, ve které jsme doma, záleží na stupni vývoje vědomí.

5. Hustota

Tímto pojmem Cassiopaeané označují nehmotný stav bytí, kde inkarnující se bytosti mezi 1. až 4. hustotou žijí v době mezi inkarnacemi. Také se jí říká recyklační zóna.

Ra ji popisuje jako první nehmotnou hustotu nebo jako hustotu moudrosti a první, ve které myšlenky mohou vytvářet realitu bez omezení hmoty.

Při čtení přepisů Cassiopaea se zdá, že musíme rozlišovat mezi bytím v 5. hustotě jako etapou mezi životy a mezi duší z 5. hustoty. U druhého případu se jedná o duši, která ukončila studium ve 4. hustotě a už se zde neinkarnuje.

Toto téma je mimo naši schopnost přímého poznání. Přesto můžeme učinit některé obecné závěry o povaze této hustoty a porovnat je s jiným materiálem o reinkarnaci a posmrtném životě.

Inkarnace do hustoty, která odpovídá obecné úrovni vývoje duše, je potřebným prostředkem pro posun. Pouze reinkarnace může naučit určité nezbytné lekce. Na tuto myšleku narážíme na různých místech, od Cassiopaeai ke Šteinerovi.

Podle vysvětlení od Ra, je zkušenost rozdělená rovným dílem mezi bytím v prostoru/času a času/prostoru. Prostor/čas odpovídá inkarnovanému životu, který obnáší pohyb v hmotě, bez vlivu na tok času. Čas/prostor představuje rozjímání mezi životy, s volným pohybem v čase, ale bez možnosti ovlivnit prostor, nebo alespoň u duší 3. hustoty.

Podle Steinerova vysvětlení, stav mezi životem, nebo astrální svět, stojí na myšlenkách stejným způsobem, jako hmotný svět stojí na hmotě. Pro inkarnované bytosti jde čas dopředu, zatímco pro bytosti mezi životy jde čas opačným směrem. Obecně, podle Steinera duše navádí přítomnost z budoucnosti, zatímco hmota se přibližuje budoucnosti z minulosti. Každý moment vědomí je proto setkáním těchto dvou proudů. Steiner do detailu vysvětluje, že dochází k jakémusi zrcadlení minulého života v atrálním světě, kde jedinec vidí své já z vnějšku, z pohledu všeho s čím přišel do kontaktu.

Cassiopaeané popisují 5. hustotu jako bezčasovou, proto každý stav mezi inkarnacemi je souběžný-shodný s každým podobným stavem. Rozjímání může být okamžité nebo věčné, záleží na úhlu pohledu. Pátá hustota může být jakousi výstvaní síní všeho, co může být uskutečněné, ale uskutečnění možností pro osobní poučení se musí být vykonáno z hustoty, která odpovídá lekci.

Vzdálenost mezi bytostmi, nebo zážitky bytostí, je otázkou čisté myšlenky, kde podobnost měří vzdálenost. Tudíž bytost která je značně rozpolcená nebo rozporuplná, to jest neodpovídá sama soně, nemusí proto ani být vnímána jako ta samá bytost. Můžeme tedy mluvit o časové ose inkarnací, jednoduše změřením podobnosti mezi každým stavem mezi-inkarnacemi tak, že po sobě jdoucí jsou blíže k sobě než ty, které jsou oddělené velkou změnou duše.

Máme k dispozici poměrně nezávislé popisy zkušeností blízko smrti, z nichž mnoho obnáší zastavení mozkových funcí, které můžeme porovnat s popisy stavu mezi životy. Co se zdá být stejným rysem je, že stavy blízko smrti odpovídají způsobu myšlení-víry u téměř zesnulého člověka. Je tu například mnoho zpráv o setkání s Ježíšem. Existují společné rysy jako vstoupení do světla nebo průchod tunelem.

Může být, že mysl poskládá zážitek okolo známých pojmů. Dále může být, že tento stav jak jej popisuje Steiner, tedy vědět o něčem nás přiblíží k tomu, co je známo, to jest měření vzdálenosti odpovídá informační podobnosti. Tudiž jedinec skončí ve společnosti těch, s kterými žil, což je často popisováno v událostech blízko smrti a zároveň by vysvětlilo často navrhovanou myšlenku, že se lidé opakovaně reinkarnují v týmu. Úroveň duchovní soudržnosti jedince 'po' každé reinkarnaci bude mít vliv na množství práce, nebo učení, nebo plánování ke kterému může dojít mezi životy. Tudíž v některých případech se může jednat o zcela mechanický zákon karny a v jiných případech jde o více méně záměrné plánz života.

6. Hustota

Tento pojem používají channeligové zdroje Cassiopaea a Ra pro označení jejich 'přirozeného' stavu bytí. Také inspirace pro knihu Bringers of Dawn (Poslové rozbřesku) pochází, podle zmíněných zdrojů, ze 6. hustoty. Podle Kasiopei je většina kruhů v polích od bytostí 6. hustoty. Mnoho z tzv. poutníků jsou duše, jejichž domácí hustota je šestá, ale kteří vstoupili do inkarnace v lidské podobě kvůli určitému poslání.

O tomto předmětu nelze říci mnoho, co by bylo pevné nebo ověřitelné. Přesto a proto, protože téma šesté hustoty souvisí ve velké míře s inspirací pro naši současnou práci, se musíme pokusit umístit toto téma do nějakého kontextu. Archandělé, nebo solární svět Gurdjieffovy kosmologie, se můžou vztahovat k šesté hustotě. Dhyanické bytosti, nebo též solární bytosti Steinerovi kosmologie, se mohou vztahovat k šesté hustotě. Absolutní II u Mouravieffa, tedy svět vešerých hvězd a Kristus, se mohou být spojené s šestou hustotou. Porovnání jsou předběžná a těžko můžeme vytvořit neodporující si nebo definitivní popis této úrovně.

Šestá hustota, nebo 6D, je úroveň nehmotného bytí kde sídlí duše, které překonali nutnost reinkarnovat se v jakékoliv hustotě. Duše mezi 1.a 4. hustotou se reinkarnují, dále je tu rozjímací období bytí v nehmotné podobě mezi inkarnacemi páté hustoty. 6D je posledním stupněm před spojením s Jednotou, tedy sedmou hustotou. Sedmá hustota odpovídá jedinému zdroji všeho ve stvoření, Bůh Otec u Mouravieffa nebo Slunce Absolutní u Gurdjieffa.

Jako v případě 4D, přetrvává koncept jednotlivých bytostí, které tvoří společenský paměťový komplex, tedy společenství, ve kterém veškeré bytosti sdílejí stejnou databázi zkušeností a porozumění. Ezoterická úroveň lidského vývoje, kde je porozumění sjednoceno v praxi objektivity, a kde integrita nepřipustí neshodu konání a porozumění, je předzvěst společenských paměťových celků 4-6 D.

Bytosti na této úrovni jsou orientované na službu druhým jako následek přírodních vlivů. Jde o složitý pojem a přesné porozumění není možné na naší úrovni. Jde o to, že myšlenka sloužit druhým je znázorněná v 6D jako pojem, ne jako celé bytosti. Z pohledu 6D stále trvá rozdíl mezi pojmem a skutečností. Myšlenka a realita se již nerozlišují v 7D, ale to je ještě dále od naší schopnosti popisu. Čistá služba sobě, v podobě fungující bytosti, neexistuje za 4D, patrně tomu zabraňuje vrozená zaujatost směrem k materialitě a subjektivitě. Velmi pokročilá bytost SS dosáhne jistého druhu duchovní masy, která u ní zapříčiní zhroucení do sebe, trochu jako u černé díra v hmotném světě. Jestliže tato bytost upustí od charakteristického předsudku ovládat, může se stát objektivní, ale potom přestává být bytostí SS.

6D bytost žije pouze ve světě myšlenek, nebo světla, jako světelná bytost bez stálého těla. Kasiopeané jednou prohlásili, že kdyby se mohli napojit dvě bytosti na vše co je, potom by se ve skutečnosti stali jedním, nerozeznatelným od sebe. V tomto smyslu můžeme říci, že z pohledu 6D je vše celek, přesto stále existuje myšlenka bytosti. Vidíme, že myšlenka objektivity je neodmyslitelně spjata s pojmem života v jednotě všepřítomnosti. Bytost, která by viděla pouze to co chce, by se v tomto stavu v podstatě zhroutila sama do sebe a ve skutečnosti by nesdílela nic, pouze svou iluzi se sebou, což může být důvod, proč neexistuje funkční SS na této úrovni. Aby jsme mohli být jeden se vším, nemůžeme mít předsudky. A znovu, nemít předsudky neznamená nemít možnost přiřadit hodnotu věcem nebo zvolit čeho se zúčastnit, právě naopak. Mohli bychom dokonce říci, že objektivita a nedostatek předsudků, jsou nezbytným předpokladem metafyzické svobodné vůle. Nemůžeme si vybrat dokud nepoznáme. Nemůžeme poznat v tomto smyslu, pokud máme plané naděje-zbožná přání.

Velmi málo může být řečeno o vnímání času nebo prostoru. Můžeme dedukovat, že události hmotných hustot se jeví jakoby z ptačí perspektivy, mnoho možných minulosti a budoucností vedle sebe, jakási spleť vláken různých pravděpodobností. Podle Gurdjieffa a jeho kosmologie můžeme říci, že 6D bytost vidí alespoň dimenze lineárního času a věčnosti, vidí rovinu, která obsahuje veškeré možné časové linie jakoby z výšky při z pohledu třetí hustoty. Slovo věčnost ve smyslu 4. Cesty pojednává o protoru, který je kolmý k lineárnímu času, tedy o sadě všech možných časový os. V jistém smyslu můžeme říci, že zkušenost v 6. hustotě zahrnuje šest dimenzí. A znovu se jedná pouze o přibližné znázornění. Obecně řečeno, zdroj ze 6D mluví jakoby minulost v 3D byla otevřená kniha a budoucnost rozvětvující se spleť možností.

Cassiopaeané opakovaně používají pojem “vy v budoucnosti” když mluví o sobě. Můžeme tomu rozumět tak, že odkazjí na alespoň jednu možnou budoucnost, kde Laura Knight-Jadczyk, kanál spojení, a možná někteří spolucestující, se stali Kasiopeany. Nicméně, mohou zde být budoucnosti, kde k tomu nedošlo, právě tak jako možné minulosti, kde k channelingu vůbec nedošlo. Proces navázání spojení je tedy spoj, který táhne jisté osy minulosti směrem k jistým osám budoucnosti. Zkušenost 6D může být podobná navádění tohoto procesu z ptačí perspektivy. Nicméně, v jistém smyslu Kasiopeané vytvářejí sami sebe tím, že navádějí své “minulé” já. Přesto zůstávají podobné metafory neúplné, protože jejich jazyk předpokládá lineární kauzalitu, což se pravděpodobně nevztahuje na pohled z 6D.

Pro dokončení tohoto přehledu budeme citovat Ra:

Ra: 'Ve vztahu k hustotám, sluneční těleso, jak byste řekli, může být viděno jako velké těleso plynných prvků, které procházejí procesem fúze a radiace tepla a světla. Metafyzicky, slunce dosáhne významu pro čtvrtou až šestou hustotu, na základě rostoucích schopností bytostí v těchto hustotách pochopit živé stvoření a zároveň spolubytostní, neboli druhé já, podstatu tělesa slunce. Tudiž slunce může být v šesté hustotě navštěvováno a obýváno těmi, kteří žijí v času/prostoru a může dokonce dojít k častečnému zrodu, od okamžiku k okamžiku, skrz procesy bytostí šesté hustoty a jejich vývoje. […] V této hustotě mohou některé bytosti, jejichž způsob rozmnožování je fúze, si vybrat vykonávat vykonat tento druh zkušenosti, jako součást bytí tělesa slunce. Proto můžete nahlížet na části světla, které přijímáte, jako na potomky plodícího výrazu lásky šesté hustoty. '