08 října 2010

Video zobrazující objevy asteroidů v letech 1980 - 2010Pohled na sluneční soustavu s vyznačeným umístěním všech asteroidů se začátkem v roce 1980, jak jsou asteroidy objeveny, jsou přidány do mapy a zvýrazněny bíle, takže je možné vidět nové. Konečná barva asteroidu ukazuje, jak blízko se přiblíží k vnitřní sluneční soustavě. Ty co křižují Zemi jsou červený. Ty co se co přibližují k Zemi (perihélium méně než 1.3AU) jsou žluté.Všechny ostatní jsou zelený.

Všimněte si jak vzor objevů kopíruje putování Země po své oběžné dráze, nejvíce objevů je učiněno v oblasti přímo naproti Slunci. Rovněž si všimnete skupin objevů mezi Zemí a Jupiterem, ty jsou výsledkem průzkumů hledajících Jupiterovy měsíce. Podobné shluky objevů mohou být spojeny s dalšími planetami, ale ty nejsou vidět v tomto videu.

Jak se video posune do poloviny 90. let, vidíme mnohem větší počet objevů, kdy byly zprovozněny automatizované vyhledávací systémy. Většina průzkumů zobrazuje oblohu přímo naproti Slunci a proto uvidíte oblast s vysokou mírou objevů uspořádanou tímto způsobem.

Na začátku roku 2010 se stává zřejmým nový vzor objevů, kdy jsou objevené zóny v linii kolmo na vektor Slunce-Země. Tato nová pozorování jsou výsledkem WISE (Widefield Infrared Survey Explorer), vesmírná mise která je pověřena zachytit celou oblohu v infračerveném spektru.

V současné době bylo pozorováno více než půl milionu planetek a podle rychlosti objevů nic nenaznačuje tomu, že nám docházejí neobjevené objekty.

Oběžné elementy byly převzaty z 'Astorb.dat', data vytvořená Ted Bowellem a spolupracovníky na NAIC.edu


07 října 2010

Narušení Golského proudu – video

Záměrem tohoto videa je ukázat podle satelitních záznamů narušení proudu v Mexickém zálivu, ke kterému došlo v červenci-srpnu, a postupný propad Golfského proudu směrem na jih během posledních dvou let.
Oslabení Golfského proudu je doprovázeno znatelným poklesem teploty.

20.08.2008

18.08.2009

20.08.2010

Zde jsou zobrazeny teploty z období konce srpna v letech 2008-2010, na kterých se zdá být jasný postupný trend odklonu teplejších vod od Evropy (malý ale pozorovatelný ústup teplejších barev). Je možné že se jedná o sezónní výkyv, na druhou stranu jsou to další důkazy, že tento proces již probíhá nějakou dobu a únik ropy v Mexickém zálivu to jednoduše urychlil.

Proto nejen na základě těchoto údajů, ale například z výzkumu Gianluigi Zangariho, vzato v širších souvislostech s dalšími událostmi jako např. založení tzv. banky semen soudného dne na Špicberkách, historicky doložené pravidelné kometární dopady, probíhající agenda Nového světového pořádku, je velice pravděpodobné, že doba ledová je v dohledné době možností.


Zdroj: NOAA.gov