30 listopadu 2016

SOTT Proměny Země - říjen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory
SOTT Proměny Země - říjen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory

Zatímco všechny oči byly minulý měsíc upřeny na zcela mimořádné vyvrcholení amerických voleb, proměny Země pokračovaly rychlým tempem.

Předehrou pro říjen 2016 byl hurikán Matthew, který za sebou zanechal pás zkázy napříč Kolumbií, Karibikem a východním pobřežím Spojených států. Jako nejsilnější severoatlantická bouře za posledních deset let, Matthew byl také nejsilnější bouří, která kdy byla zaznamenána tak blízko rovníku, shodil tolik vody, že padaly rekordy všude tam, kde prošel, a jím způsobené škody dosáhly více než $10 miliard. Haiti, kde zemřelo více než 1 600 osob, neslo hlavní nápor.

Extrémní počasí je teď tak ‚normální‘, že Jižní Karolína minulý měsíc zaznamenala, během pouhých šesti let, svou sedmou ‚1 za 1000 let‘ povodeň, která překonala srážkové rekordy z ... září 2016. Zatímco na většině území USA byly v říjnu rekordně vysoké teploty, velké množství sněhu v Rusku znamenalo, že rozsah sněhové pokrývky na severní polokouli na konci října byl druhý největší vůbec - vyšší hodnoty byly naměřeny pouze v roce 1976.

Ve videu pro tento měsíc dále máme desítky ohromujících meteorických událostí, odraz toho, co považujeme za další nárůst vyskytu ‚vermírných návštěvníků‘ na konci roku. Jak jsme již informovali na začátku roku, výskyt jasných meteorů se v posledním desetiletí výrazně zvýšil a obloha je zejména ‚osvícena‘ během druhé poloviny každého roku.

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...

Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b... 


------------------------------------------------------------------------


Na  téma globálních změn Vás mohou zajímat články ze Seriálu o kometách a katastrofách:


1. Zapomeňte na globální oteplování: jsme na pokraji vyhynutí!2. Podvodníci klimatických změn a politická agenda3. Kampaň na probuzení světa4. Oheň a Led: Den poté5. Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení
03 listopadu 2016

Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení


Laura Knight-Jadczyk
Sott.net


Peklo na Zemi, noční můra vyobrazena vlámským malířem Pieterem Bruegelem na obrazu z poloviny 16. století Triumf smrti, který odráží společenský rozvrat a teror, který následoval epidemii jež zdevastovala středověkou Evropu. Byla tu spojitost s vesmírem?


Recenze knihy – Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení [New Light on the Black Death: The Cosmic Connection] od dendrochronologa Mikea Baillie z Queen’s University, Belfast, Irsko

Právě jsem ji dočetla a jediné co mohu říci je: páni! To byla ale silná kniha! Není ani dlouhá  - pouhých 208 stran včetně příloh. Je výstižná, neplýtvá slovy nebo zbytečným natahováním. Každý příklad a každé krátkodobé odbočení má zásadní význam pro ústřední argument, který jak uvádí - připravte se – Mike Baillie (jo, je to skutečný vědec a ne blázen), černá smrt, jedna z nejsmrtelnějších pandemií v lidské historii, která udajně zabila až dvě třetiny veškerého obyvatelstva Evropy, nemluvě o milionech po celé planetě, zřejmě nebyla dýmějový mor, ale smrt kometou(ami)!

Přesně tak! Je to ujeté, že?

Možná ne. Baillie má vědecké důkazy, které podporují jeho teorii a jeho důkazy ve skutečnosti podporují - a jsou podpořeny – tím, co lidé v té době říkali: zemětřesení, komety, dešť smrti a ohně, otrávená atmosféra a smrt v rozsahu, který je téměř nepředstavitelný. Většina lidí si v dnešní době není ve skutečnosti vědoma toho, co se stalo před pouhými 660 lety. (Hmmm ... zvídavá mysl se okamžitě zeptá, co se může stát, když se dostaneme na 666 let poté?! To by byl r. 2012 ...)

Nicméně Čína, kde měla mít černá smrt svůj počátek, ztratila asi polovinu celé své populace (snížila se ze zhruba 123 milionů na přibližně 65 milionů).

Nedávný výzkum o evropském počtu obětí také naznačuje údaj, kdy během čtyřletého období zemřelo 45% až 50% z celkové evropské populace, ačkoli se číslo měnilo v závislosti na poloze (což, jak uvidíme, je problematické).

Ve středozemní Evropě a Itálii, jižní Francii a Španělsku, kde mor trval asi čtyři roky po sobě, to bylo pravděpodobně blíže k 70% až 75% z celkového počtu obyvatel. (V dnešních USA by to odpovídalo snížení populace z aktuálních celkem 300 milionů na 75 milionů během necelých čtyř let. To by rovněž znamenalo nutnost zakopat, nebo zlikvidovat okolo 225 milionů mrtvol!)

V Německu a Anglii bylo procento úmrtí pravděpodobně blíže k 20%. Oblasti severovýchodního Německa, Čech, Polska a Maďarska z nějakého důvodu trpěly méně (a existuje několik teorií, které nejsou zcela uspokojivé).

Nejsou k dispozici žádné odhady pro Rusko nebo Balkán, takže to vypadá že trpěli málo, pokud vůbec. Afrika ztratila přibližně 1/8 obyvatelstva (snížení ze zhruba 80 milionů na 70). (Tato čísla ve skutečnosti upozorňují na jeden z problémů, který Baillie vyzdvihuje: variabilita úmrtnosti v závislosti na poloze.)

Ať už byla úmrtnost v daném místě jakákoli, faktem zůstává že černá smrt způsobila největší počet obětí ze všech známých pandemií v zaznamenané historii, a jak Baillie poukazuje, nikdo v podstatě neví co to bylo! Ano, samozřejmě, velmi dlouhou dobu každý jednoduše „věděl“, že to byl dýmějový mor, takže jak je potom možné, že Baillie pochybuje o tomto obecně uznávaném faktu? Není jediný.

Graham Twigg v roce 1984 publikoval
Černá smrt: biologické přehodnocení [The Black Death: A Biological Reappraisal] kde argumentoval, že díky evropskému klimatu a ekologii, zejména v Anglii, bylo téměř nemožné, aby krysy a blechy přenášely dýmějový mor a že by bylo téměř nemožné, aby Yersinia pestis byla původcem moru, natož aby stála za jeho rychlým šířením po celé Evropě v průběhu 14. století. Twigg dále rozvrátil obvyklou teorii o šíření čistě plicní cestou. Na základě přezkoumání důkazů a symptomů navrhuje, že černá smrt ve skutečnosti mohla být epidemií plicního antraxu, kterou způsobil Bacillus anthracis.

Další nespokojený táborník ve standardním modelu je Gunnar Karlsson, který v roce 2000 poukázal na to, že černá smrt zabila polovinu, až dvě třetiny obyvatel Islandu, ačkoli na Islandu v té době krysy nebyly. (
Historie Islandu [History of Iceland]
autor Gunnar Karlsson)

Baillie shrnuje problém následovně:

Černá smrt v roce 1347 byla považována za třetí velkou epidemii dýmějového moru; mor který se tradičně šíří prostřednictvím krys a blech. Mezi předchozí případy patří mor v Aténách v r. 430 př.n.l [odkaz na strojový překlad článku z Wikipedie, pozn. překl.],  a mor v době Justiniána který dorazil do Konstantinopole v r. 542 n.l.. Mor v Aténách popsal Thúkydidés, zatímco Justiniánský mor byl mimo jiné popsán Prokopiem. [...]

Mor se údajně rozšířil ze Střední Asie, nebo odněkud z Afriky, kde je mor endemický u některých populací hlodavců. Předpokládá se, že nějaký stimul v životním prostředí způsobil, aby infikovaní hlodavci opustili svůj obvyklý habitat a nakazili populaci krys, a nakonec lidskou populaci, v oblastech kde nebyla žádná přirozená imunita. Za mechanizmus přenosu se považují infikované blechy, které opoustily mrtvá těla krys a pokračovaly dál na lidské hostitele, kteří byli infikováni samotnými krmícími se blechami. Předpokládá se, že ke konci roku 1347 se obchodními cestami nemoc přenesla do černomořského regionu a odtud do středního Středomoří. Poté byl přes severní Itálii a jižní Francii
přenesen do Evropy. Okamžitě začal hromadně zabíjet lidi a šířit se po pevnině rychlostí asi 1,5 km za den. V období od ledna do léta až podzimu roku 1348, se rozšířil až na Britské ostrovy, a v r. 1350 do Skandinávie a nakonec i na Island. Šíření podle všeho vedlo přes Francii, napříč Belgií do Německa a dál do střední jižní Evropy. Tato první vlna se vyčerpala v roce 1351,  i když v roce 1361 proběhla druhá vlna.

Obecně se věří, že mor v Evropě zasáhl již oslabenou populaci. [...]

V samotném základu je problém s těmi krysami a blechami. Aby obvyklá moudrost měla pravdu, musely by existovat spousty infikovaných krys, které by musely postupovat znepokojivě rychle –  skoro si musíte představit infikované krysy uhánějící kupředu (většinou na sever), jak roznášejí, v momentě smrti, spoustu infikovaných blech. Potíží s tímto scénářem je bezpočet. Například nejsou žádné popisy, že by všude ležely mrtvé krysy (to je  vysvětleno tím, že krysy buď byly uvnitř budov, nebo lidé byli
na mrtvé krysy tak zvyklí, že jim nestály za zmínku, i když pokud byly uvnitř, jak se jim potom dařilo pohybovat se tak rychle?). Podle všeho bylo jedno, zda jste byli venkovský pastýř, nebo kněz, nebo obyvatel města, každý byl nakažen. Přesto překvapivě byla, u této velmi infekční choroby, některá města napříč Evropou ušetřena. Navíc tyto krysy musely být spokojené přesunout se do chladných, severních oblastí, i když dýmějový mor je onemocnění, které vyžaduje relativně vyšší teploty. Poté co narazily na vodní překážky, se krysy nalodí aby mohly pokračovat v postupu. (Baillie)

Benedictow,  zastánce scénáře s krysami a blechami kterého cituje Baillie, nám přibližuje tyto úžasné tvory: