25 července 2010

Silný mořský proud v Mexickém zálivu narušen! Riziko globální změny klimatu (nejen) díky BP úniku ropy!


Socio-Economics History Blog
21 červenec 2010


Faktické satelitní snímky během posledních několika týdnů ukazují, že silný mořský proud (tzv. Loop Current) v Mexickém zálivu je narušen a může se stát, že přestane fungovat úplně! To by mělo za následek dalekosáhlou změnu klimatu a možná dobu ledovou pro Evropu! Čekají nás velké problémy? Čeká nás mnohem více šíleného počasí?


Abstrakt: BP únik ropy může způsobit nenapravitelné škody v Golfském proudu a jeho funkce globální termoregulace klimatu.

Důležitost Golfského proudu v termoregulačních procesech globálního klimatu je dobře známa. Nejnovější satelitní ... datové mapy v reálném čase z května-července 2010, zpracované CCAR (Colorado Center for Astrodynamics Research), překontrolované v Frascati laboratořích metodou SHT congruent calculus a porovnané s údaji z minulých let, poprvné ukazují přímý důkaz rychlého rozpadu silného mořského proudu, teplého proudu, který je nezbytnou součástí Golfského proudu. Jak je zobrazeno na mapách ukazujících rychlost toku na hladině a výšku mořské hladiny, silný proud se poprvé rozpadl okolo 18. května a vytvořil pravotočivý vír, který je stále aktivní (viz Obr. 1).


Obrázek 1 Satelitní datové mapy v reálném čase. Mapy zobrazující v reálném čase výšku mořské hladiny (nahoře) a rychlost toku na hladině (dole) od 22.dubna do 9.června zpracovány CCAR1, 2 a zkontrolovány na LNF (Frascati) pomocí SHT calculus3. Hvězda označuje polohu plošiny BP Deepwater Horizon. Žlutá šipka ukazuje místo rozpadu proudu.Od dnešního dne se situace zhoršila do bodu, kdy se vír úplně oddělil od hlavního proudu, čímž úplně zničit silný proud, jak lze vidět na obrázku 2, ze dne 12.6.2010.

Obrázek 2: Aktualizované satelitní datové mapy v reálném čase. Výška mořské hladiny v reálném čase (vlevo) a mapy rychlosti toku na hladině (vpravo) aktualizované 12. června zpracovány CCAR1, 2 a zkontrolovány na LNF (Frascati) pomocí SHT calculus3. Hvězda označuje polohu plošiny BP Deepwater Horizon. Žlutá šipka ukazuje rozpad silného proudu.


Vzhledem k tomu, že komparativní analýza s minulými satelitními údaji až do května 2010 neukázala relevantní anomálie, je možné spojit narušení silného proudu s biochemickým a fyzikálním dopadem na Golfský proud. způsobeným BP únikem ropy. Je opodstatněné předpokládat nebezpečí, vzniklé rozpadem kritického teplé proudu jako silný proud, kdy může dojít k řetězové reakci nepředvídatelných kritických jevů a nestability v důsledku silných nelinearit, která mohou mít vážné důsledky na dynamiku termoregulační aktivity Golfského proudu v rámci globálního klimatu.

Komentář: Jak můžete vidět z níže uvedených ilustrací, Golfský proud se podle všeho rozpadá. Jsou zde animace na které se můžete podívat, které sahají daleko do minulosti a poskytují dobrou perspektivu na poslední snímek. Pokud naše předchozí pozorování mohou být použity k odhadu dalšího vývoje, čeká severní polokouli divoké počasí.


Současný stav Golfského proudu:

Relativní pole průtokové rychlosti Golfského proudu jsou odvozeny od údajů v téměř realném čase z radarových altimetrů satelitů Envisat , Jason-1 , a Jason-2 .

Tato stránka představuje čtyři mapy aktuálních rychlostí Golfského proudu v blízkosti východního pobřeží Severní Ameriky.

Rychlosti jsou zobrazeny v metrech za sekundu. Chcete-li získat přibližnou rychlost v uzlech, je třeba vynásobit 2 (přesně 1.9438445). Mapy představují stav během čtyř různých dnů, mezi každým z nich je týdenní předěl.

© rads.tudelft.nl © rads.tudelft.nl

rychlosti Golfského proud před čtyřmi týdny: středa 23.června 2010


© rads.tudelft.nl © rads.tudelft.nl

rychlosti Golfského proudu před třemi týdny: středa 30.června 2010


© rads.tudelft.nl © rads.tudelft.nl

rychlosti Golfského proudu před dvěma týdny: středa 7. července 2010


© rads.tudelft.nl © rads.tudelft.nl

rychlosti Golfského proudu před týdnem: středa 14.července 2010Zdroj:
Gulf of Mexico Loop Current Broken!! Risk of Global Climate Change By BP Oil Spill!


Poznámka: když naposledy došlo k pozorovanému prerušení Golfského proudu v roce 2007 zasáhla Evropu ničivá bouře Kyrill.