28 července 2008

Kam se poděly všechny sluneční skvrny - blíží se doba ledová?

V probíhající debatě zaměřené na oteplování Země, nebyly zváženy možné dopady mrazivé budoucnosti.

Pravděpodobně jste toho moc neslyšeli o slunečním cyklu 24, což je současný cyklus do kterého vstoupilo naše Slunce, a já jen doufám že o něm nebudete muset slyšet. Protože pokud se sluneční cyklus 24 stane všeobecně známým pojmem, může to znamenat zásadní změnu k horšímu pro váš životní styl. Někteří vědci tvrdí, že budoucnost vašich dětí a jejich dětí, může být daleko horší, protože solární cyklus 24 může značit začátek zásadní dlouhobé klimatické změny. Jak se vyjádřil geofyzik Philip Chapman, bývalý NASA astronaut-vědec a zároveň bývalý prezident National Space Society, „Je načase zbavit se dogma globálního oteplování a alespoň začít plánovat pro něčekané události, tedy co dělat pokud se blížíme k další době ledové.

Naše Slunce je poslední dobou pozoruhodně bez erupcí. Ztratilo své skvrny. V tomto bodě jeho solárního cyklu, by se sluneční skvrny měly objevovat v hojném počtu. Jeho současná neposkvrněnost – která znepokojuje jak Dr. Chapmana a ostatní – může být jistým druhem anomálie, ze které se Slunce brzy vrátí zpět do normálního stavu. Ale pokud se tak nestane – a s postupně ubíhajícím časem začíná uvnitř vědecké komunity přibývat spekulací že se tak nestane – je možně že nyní vstupujeme do nové epochy, kterou uvítá jen malý počet lidí.

Sluneční skvrny byly napříč lidskou historií dobře dokumentovány, počínaje 4. století před. n. l. písemnými popisy od čínského astronoma Gana De. V roce 1128 se anglický mnich, John of Worceter, stal vůbec prvním člověkem, který nakreslil sluneční skvrny a po příchodu teleskopu na začátku 17. století, byla pozorování a kresby běžné, například včetně osobnostní jako byl Galileo Galilei. Poté však, k úžasu astronomů, se skvrny začaly vytrácet až zcela vymizely.

K tomu došlo během Malé doby ledové, což bylo období které začalo v 15. nebo 16. století, a trvalo, podle NASA Goddard Space centra, které navíc spojuje absenci slunečních skvrn s chladem který sestoupil na Zemi, několik století. Během nejchladnějšího období Malé doby ledové, období známé jako Maunderovo minimum (pojmenováno po anglickém astronomovi Edwardu Maunderovi), pozorovali astronomové pouze zhruba 50 slunečních skvrn v rozmezí 30. let, což je méně než polovina 1% očekávaného počtu slunečních skvrn. Další minima, tedy období s nizkou aktivitou slunečních skvrn, také odpovídala obdobím s nezvyklým chladem.

Protože k Malé doby ledové došlo relativně nedávno, její následky k nám doputovaly prostřednictvím literatury a umění, a dále od historiků a vědců a z vládních a obchodních záznamů. Když Shakespear psal o „lawn as white as driven show“, měl zkušenosti z první ruky, neboť během jeho života byla Evropa krutě studená, což byl prudký opak teplého počasí, které panovalo před jeho narozením. Během Malé doby ledové zamrzla řeka Temže, Holaňdané vymysleli brusle a velcí mistři této doby se naučili milovat nový žánr: zimní krajinu.

V Evropě, která dříve bývala teplá, nebylo přizpůsobování jednoduché. Období růstu v Anglii a pevninské Evropě se obecně zkrátily nebo byly nespolehlivé, což mělo z následek nedostatek potravin a hladomor. Toto strádání nebylo ničím v porovnání se severskými zeměmi: ledovce v Grónsku, Islandu, Skandinávii a severní Americe rychle postupovaly, čímž se rozsáhlé plochy staly neobyvatelnými. Arktické ledovce zasahovaly tak daleko na jih, že několik zpráv popisuje Eskymáky, jak přistávají se svými kajaky ve Skotsku. Obyvatelstvo Finska se zmenšilo o jednu třeti, vikingské kolonie v Grónsku byly zcela opuštěny, spolu s mnohými inuitskými komunitami. V severní Americe zásahoval chlad tak daleko na jih, že v zimě roku 1780 zamrzl New Yorkský přístav, což lidem umožnilo přecházet mezi Manhattanem a ostrovem Staten.

Stejně tak jako se Země třásla zimou po vytracení slunečních skvrn, došlo po zvýšení aktivity slunečních skvrn k oteplení Země. Teplé období trvající před zhruba 1000 lety, známe jako Středověké teplé období, čas hojnosti ve kterém se v Anglii pěstovala vinná réva a kdy došlo ke kolonizaci Grónska, bylo obdobím vysoké aktivity slunečních skvrn nazývaném Středověké maximum. Od roku 1900 procházela Země tím, co astronomové nazývají „Novodobé maximum“, neboť 20. století bylo opět obdobím vysoké sluneční aktivity.

Ale začátek 20. století je, spolu s vysokými teplotami, které jej doprovázely, pryč. Během posledních 10 let nedošlo k žádnému růstu teploty a právě naopak po dosažení určitě úrovně na ní teploty setrvaly, a navíc během posledního roku došlo ke strmému pádu. Kam až a jak dlouho budou teploty klesat, pokud vůbec, zatím nikdo neví, neboť věda je daleko od shody na tom co řídí podnebí.

Ale mnozí sledují Slunce v naději, že nám poskytne odpovědi a to z dobrého důvodu. Někteří známí vědci již nějakou dobu předpovídají, že svět zhruba v dnešní době vstupuje do období ochlazení, které může mít hrůzné následky. „Příští malá doba ledová by mohla být mnohem horší než předchozí a mnohem nebezpečnější, než cokoliv co by nás mohlo ovlivnit při oteplování,“ domnívá se Dr. Chapman. „V dnešní době žijem mnohem větší počet lidí, kteří se stali závislými na menším počtu zemědělských oblastí, která se nacházejí v mírném podnebí, převážně v USA a Kanadě. Globální oteplování by mohlo navýšit zemědělské výstupy, ale globální ochlazování by je snížilo.“

Nyní se nacházíme na začátku Slunečního cyklu 24, který tak byl pojmenovaný proto, protože jde o 24. po sobě jdoucí cyklus, který astronomové určili a kdy začátek sahá k prvnímu cyklu, jež začal v březnu roku 1755 a skončil v červnu roku 1766. Každý cyklus trvá v průměru zhruba 11 let a každý začíná výskytem slunečních skvrn, které vyrážejí ve středních pásmech Slunce a které potom v průběhu 11 let postupně vyrážejí směrem k rovníku Slunce, a každý cyklus se vyznačuje změnou polarity slunečních hemisfér, a kdy každý z cyklů mění teplotu Země způsobem, kterým lidstvo zcela nerozumí, ale které upřímně nemůže popřít.

Více na toto téma: Sluneční skvrny a změny klimatu

A malá poznámka na konec. V dohledné době odstartuje série článků o klimatických změnách a vlivech, převážně vesmírných, a o tom co může lidstvo v budoucnosti očekávat.


Zdroj: Where did all the sunspots go - an ice age cometh?23 července 2008

Skládání dílků mozaiky: Osa zla v pohybu pod podivným vesmírným počasím


Předchozí články:

Skládání dílků mozaiky - potravinová krize
Skládání dílků mozaiky, č. 2: války, Orwellova noční můra a ohnivé koule


*********


Aktualizace: Skládání dílků mozaiky: Osa zla v pohybu pod podivným vesmírným počasím

redaktoři SOTT
SOTT.net

Lidé musí věřit, že nejsou manipulování proto, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat


***

Zajímavá řada událostí se odvíjí napříč Osou zla:

- Na vyšších úrovních moci se objevují známky eskalace agendy, zatímco hlavy států se nenápadně přesunují po světě a radí se, doprovázeni 'náhodnou' střelbou a záhadnými střelami.

- Velký bratr podniká rázná opatření v kyberprostoru – i SOTT se dostalo do hledáčku záhadných hakerů.

- Potravinová krize pokračuje a další druhy zeleniny jsou ohroženy (banány, pšenice, rajčata).

- Technika se zjančila, spolu se sérií kolabujících jeřábů a záhadným zmrtvýchvstání bomb z druhé světové války

- Je mnoho záplav a sucha

- Slunce ztratilo své skrvrny a ohnivé koule, které jsou spojené s meteorickým rojem Taurid, nejsou nikde vidět.

Zatímco pozornost veřejnosti je po celou dobu odvedena rostoucím mediálním cirkusem Obama vs. McCain.

Posloupnost rozkazů vydává své rozkazy

Izraelský premiér Ehud Olmert se doma potýká s politickými problémy, které souvisejí s obviněním z korupce. Možná vyžaduje podporu z venčí, nebo potřebuje odvrátit pozornost veřejnosti, ale faktem je že jeho trable jej neodkloní od důležitějších plánů sionistické agendy. Olmert proto na oplátku návštivil Bushe, který byl v zemi během nedávného izraelského výročí. Nebylo ani tak tajemstvím, že diskutovali o útoku na Írán. Není třeba být géniem aby bylo zřejmé, že často používaná fráze o „zastavní Íránu všemi možnými prostředky“ je eufemismus pro válku. Ale jaké další detaily je možné se dozvědět ohledně témat, které zaneprazdňují schůzkami a soukromými rozhovory nejprominentnější členy Osy zla? Je možné něco vydedukovat z kontextu a sledu událostí.

Krok, který je ozvěnou rezignace generála Fallona (muže který by nedovolil útok na Írán dokud měl nastarosti vojenské operace na Středním východě), rezignovalo vedení US Air Force. [článek v češtině: Velitel US Air Force dostal padáka] Ministr zahraničí Robert Gates vybral na pozici nejvyššího velitele letectva gen. Nortona Schwartze. Jak Les Visible správně komentuje:

Teď posadili člena CFR (Coucil on Foreign Relations), gen. Nortona Schwarze, do čela letectva. Protože je prvním nepilotem, který byl po dlouhé době dosazen do této pozice, nutí to se zamyslet nad rozkolem ve vojenských řadách, který souvisí s pokračujícím světovým neo-konzervativním vraždícím řáděním. Možná se v důsledku toho zamyslíte nad těmi zmizelými jadernými hlavicemi a vraždou Tonyho Carnabyho Houstonskou policií. Samozřejmě můžete dále zavzpomínat na další výměny v armádě, například ta která vedla ke gen. Petraeusovi.

Zdá se, že tyto změny stimulovaly vývoj v plánech Osy zla, zatímco americký výbor náčelníků štábu (Joint Chiefs of Staff) se rozhodl ke konci měsíce uskutečnit nečekanou návštěvu Izraele (doufáme že počítate kolik veřejných osobností bylo na „kontrole“ u sionistů, během posledních zhruba dvou měsíců – další jsou uvedeny níže!).

Jakmile Olmert opět stanul na půdě Izraele, ohlásil že „kyvadlo“ je „mnohem blíže k tvrdému vojenskému postupu“ v Gaze a že zamýšlí zahájit „operace, které budou mnohem tvrdší a agresivnější“. To nás vede k zamyšlení, zda Olmert neobdržel požehnání od Bushe, nebo zda to bylo právě naopak, tedy že Olmert jel předat rozkazy Bushovi předtím, než bude pokračovat se svými genocidními plány u sebe doma.

V každém prípadě se dalo očekávat, že se situace v Palestině přiostří – ne že by situace v této oblasti nebyla již dostatečně vyostřená, když je v okupovaném území na denním pořádku kriminalita a zneužívání. Několik dní po Olmertově prohlášení, byl při výbuchu zničen dům velitele Hamásu. Izraelské ofenzivní síly popřely jakoukoliv spoluúčast a CNN dokonce svalila vinu na oběť s tím, že šlo o „pracovní nehodu“. Hamás na druhou stranu potvrdil, že výbuch byl způsoben izraelským letadlem F-16, které dům bombardovalo. Ať už bylo příčinou výbuchu cokoliv, fakterm je že zemřelo dvanáct lidí– včetně nemluvněte – a jediný kdo z toho má jako vždy prospěch, je Izrael.

Jak to většinou bývá v tomto konfliktu, protože probíhala zdánlivá politika ústupků, je nutné jakýmkovli způsobem udržovat fantazii, že Izrael má jako demockracie zájem o mír. Mnoho bylo řečeno o „naději“ kterou představuje příměří s Hamásem, ale nic pozitivního by se nemělo očekávat, neboť Izreal několik dní po příměří uzavřel hranice Gázy s tvrzením, že reaguje na raketové útoky. A je to opět Izrael, kdo profituje.

Setkání pokračovala. Jen několik týdnů po Olmertově návratu navštívila Riceová Tel Aviv. Zdánlivým předmětem rozhovorů byly izraelské osady na Západním břehu. Nicméně se můžeme domnívat, že šlo spíš o odvrácení pozornosti. Riceová označila osady za „problém“ (velmi ostrá slova vůči Izraeli od americké ministryně zahraničí) a Izrael reagoval tím, že na Západním břehu urychlil výstavbu židovských domů. Je jasné, že navzdory komentářům od Riceové, diskuze na toto téma nebyla „na stole“. O čem tedy byla skutečná diskuze?


Gáza, Bejrút, Damašek, Teherán! Chceme válku v plném rozsahu!


Poté byla řada na Bushovi, aby navštívil Evropu a opět lze vidět vzor, kdy si posloupnost rozkazů předává rozkazy napříč celým světem. Oznámeným důvodem Bushovy „cesty na rozloučenou“ bylo nadiktovat Evropě jeho postoj vůči Iránu – a vynutit si jej u Británie. Podle toho jak horlivě se premiér Gordon Brown snažil uspokojit Bushe, nepotřebovala vláda VB žádné povzbuzování.

Dalším výsledkem Bushovy „přátelské“ cesty na rozloučenou byl slib, jak od Německa tak i od VB, že navýší počty mladých mužů a žen, kteří budou do Afghánistánu posláni na smrt. Tento požadavek byl následek podezřelého útěku 700 vězněných 'bojovníků'– je podivné, že američtí vojáci byli na severovýchodě rozmístěni nedaleko vězení a rozhodli se nezasahovat, zatímco afghánské bezpečnostní složky a bojovníci bojovali celé hodiny. Tento incident tímto zatáhl Pákistán hlouběji do konfliktu, protože vyvinul tlak na jejich hranice a dále umožní pokračovat v zabíjení civilistů v Kandaháru pomocí 'vakuových' bomb. To musí velmi těšit velká zvířata v ropném průmyslu, neboť nejenom že se dohodli na tom, jak si mezi sebou rozdělit iráckou ropu, ale dokonce teď mají více pěšáků na střežení jejich nového ropovodu. Na mou duši – vůbec nám nejde o ropu!

Mezitím přibývá jako vždy propadandy proti Íránu, neboť o válce se nyní mluví jako o „nevyhnutelné“. Tato zpráva byla vyslána jasně a hlasitě, když Izrael nacvičoval útok na Írán. Hlavní neo-cons John Bolton a Bill Kristol mluví o tom, že útok na Írán proběhne buť přímo před, nebo po amerických prezidentských volbách. Obzvášť Bolton předpovídal útok po listopadu, ale předtím než Bush odejde z Bílého domu. Přestože jde z jejich strany jako vždy o propagandu, je možné že plán byl vypuštěn přes Boltona, protože dává smysl že by raději nenarušovali volební divadlo, avšak nechtějí propást příležitost, kterou představuje zbývající čas Bushovy administrativy. Neplánujte si však dovolenou podle těchto dat, i když u psychopatů si nikdo nemůže být jistý, každopádně v následujících měsících očekávejte nárůst propagandy proti Íránu.

Na pozadí došlo tento měsíc k sérii podivných incidentů, které nasvědčují tomu, že mohlo jít o pokus nebo přípravu na teroristické útoky (a teď nemáme na namysli Al Kajdu™). Před měsícem nahlásil pilot letecké společnosti Continetal Airlines, že viděl jak před letadlem proletěl „objekt s hořící zadní částí a pruhem kouře“, což viděli i další cestující. Podle oficiálně 'věrohodného' vysvětlení šlo o model rakety (tedy hračku), nicméně nás to nutí vzpomenout na záplavu propagandy o teroristech, kteří se na území USA pokoušejí sestřelit dopravní letadla pomocí ručního raketometu. O několik dní později byl v odcizeném autě, poblíž letecké základny Andrews v Marylandě, nalezen výbušný materiál – který zahrnoval vojenské výbušniny. O týden později došlo ve Washingtonu k rozsáhlému výpadku proudu a požáru v metru, což téměr na tři hodiny ponořilo centrum města do temnoty. Nezdá se, že by mezi požárem a výpadkem bylo spojení, a ovlivněno bylo jak ministerstvo financí, tak i Bílý dům. To vše se událo v kontextu, kdy ve stejnou dobu je veřejnost manipulována prostřednictvím protiteroristických a válečných cvičení probíhajícívh v Denveru a státu Washington, a u druhého případu ve spolupráci s Kanadou.

Rovněž nazapomínejme, že v Exeteru, Británii došlo v květnu k neúspěšnému bombovému útoku, a tento měsíc si britská vláda vypěstovala ošklivý zvyk 'ztrácet' tajné dokumenty a laptopy, které média jen tak objevují a které zázračně obsahují informace o teroristech a Íránu.

Zdá se že tyto úniky byly úmyslné, aby v médiích stimulovaly 'šokující zprávy' v přípravě na návštěvu Bushe. Ale britské laptopy na útěku jsou téměř epidemií a jeden obsahující údaje o 20 000 britských zdravotních pacientech byl též mezi ztracenými.

Mnohem zajímavější byla nedávná návštěva francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho v Izraeli. Před Knessetem se snažil seč mohl, aby bylo jasné že on stojí na straně sionistů a sliboval „zablokovat“ Írán ve vývoji jaderných zbraní a dokonce nabídl francouzské vojáky a prostředky při pomoci Izraeli. Během ceremoniálu na letišti Ben Gurion, zemřela na zranění hlavy, způsobenému pistolí, muž z hlídky pověřené zabezpečením plochy. Oficiální vysvětlením je že muž se rozhodl na místě spáchat sebevraždu (asi si máme myslet, že tento muž neměl moc v oblibě loučení). Jde o dostatečně podivnou událost na to, aby vyvolala silné podezření – stál na střeše pouhých 100 metrů od Sarkozyho, Olmerta a Šimona Peréze – obzvlášť pokud se jeho rodina domnívá, že neměl žádný důvod proč spáchat sebevraždu, a mluvčí policie nejprve prohlásil, že se vyšetřuje zda nedošlo k „náhodnému výstřelu z jeho zbraně“, což je nepravděpodobný scénář vzhledem k tomu, že byl střelen do hlavy.

Raeed Ghanem. Sebevražda, neúspěšný pokus o atentát, nebo něco jiného?

Téměř to vypadá jako neúspěšný pokus o atentát. Samozřejmě nemáme dostatek informací, abychom mohli potvrdit tuto hypotézu, ani nemůžeme tvrdit že terčem byl sám Sarkozy, neboť na přistávací ploše byl dostatek důležitých osob, které by mohly sloužit jako možný cíl. Možná jde o pouhou náhodu, ale den a půl po 'sebevraždě' proběhl na letišti Ben Gurion nácvik havárie, který měl prověřit přípravenost vypořádat se s rozsáhlou nehodou, tedy cvičení které se může hodit ke zničení důkazů a zamést stopy nad možným pochybením.

Dalším možným vysvětlením je, že nešlo o neúspěšný pokus ale o zprávu, která měla Sarkozymu nahnat strach. Pokud tomu tak je, připomíná to událost ke které došlo před měsíce, kdy bylo Tony Blairovi, v době kdy letěl nad Izraelem, vyhrožováno izraelskými vojenskými letadly.

Tolik tedy USA a západní Evropa, které stojí na straně sionistického plánu „vyhladit“ Írán, jak slavně pronesla Hillary. Na rozdíl od Ruska, které se přiblížilo k Íránu podepsáním $2.5 miliardové dohody o výrobě letadel. Kromě toho ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během konference poznamenal, že Rusko a USA si více věřily, a měly pro sebe více respektu, během studené války než v současnosti. Vyhlídky pro mír na světě nevypadají príliš nadějně, že?

Hry …

Jen kolik času a energie věnovala mainstreamová média závodu o demokratickou kandidaturu v USA – např. otázky typu kolik nyní utratí za kampaně - a jak moc ignorovala fakt, že pokud Obama vyhraje nic nezmění? Jakým způsobem dodá toto pozvižení okolo Baracka Obamy průměrného američana sílu? Od našeho zpravodaje nám přišel dopis, který je ve svém důsledku znepokojující:

Blízce spolupracuji s kolegyní, která je afro-američanka. Během souboje mezi Clintonovou a Obamou jsme vedli docela ostré debaty. Ona se nemohla rozhodnout, zda je důležitější být ženou nebo černoškou. Já jsem si jenom myslela, že volit nemá význam, když každý kandidát je zcela v moci Council on Foreign Relations (Výbor pro zahraniční vztahy), AIPACu a korporátních lobbystů.

S nadšením se mě ptala, zda bych „volila Hilary nebo Obamu?“ A já jí na to řekla, že to je celý jenom cirkus, který má záměrně udržet američany v tranzu a k odvedení pozornosti od opravdových záležitostí, o které by se měli starat. Jako například biliony dolarů utracených za nezákonné války; potravinoví GMO (geneticky modifikované organizmy) giganti, kteří decimují potravinový průmysl s pomocí toxických plodin a biopaliv; ekonomický kolaps a nekontrolovatelná inflace.

Nepřekvapivě to nebyla zrovna odpověť kterou očekávala.

Ke konci demokratického 'závodu', který tval 17 měsíců, začala přemýšlet o tom, že možná na tom co jsem řekla něco bude. Viděla jsem znamení, která signalizují že se někdo začíná pomalu probouzet ze spánku, začínají pochybovat o společenských lžích, které do nás byly od narození programovány naší rodinou, přáteli, politiky a taktéž vinnými médii.

Když bylo oznámeno, že Obama bude prezidentským kandidátem, veškeré otázky které si moje spolupracovnice začala téměř klást, se najednou zastavily. Přestala se ztotožňovat see svou ženskostí a místo toho byla zajedno se svými etnickými kořeny. Vypadalo to jako by jí zahalil hypnotický trans. Ten večer strávila vypravěním svým chlapcům, že i oni mohou dosáhnout cokoliv co budou chtít. Když může černoch kandidovat na prezidenta, potom i oni mohou dle libosti stoupat po libovolném korporátním žebříku.

Nevěděla jsem co na to říci. Ale pravda byla taková, že nebyla schopna slyšet nic co jsem řekla. Se strnulým pohledem směrem k nebesům, se ztrácela v naději a utopické změně kterou Obama světu přinese.

© Neznámý

Její výraz připomínající snění, mi připomněl událost, kdy jsem po dlouhé době narazila na známého, kterého jsem dlouhou dobu neviděla. V době kdy jsme se neviděli skoncoval se svou závislostí na drogách, alkoholu a flámování a stal se z něho 'znovuzrozený' křesťan. U sebe doma pustil nějakou oblíbenou křesťanskou hudbu. A v mžiku byl mimo. Na jeho obličeji se objevil strnulý a bezstarostný výraz, zatímco si při pohupování pobrukoval píseň 'ozařuj Ježíši ozařuj'. Byl hypnotizován svoji nově nalezenou vírou a zároveň ztracen jako list, který je ve větru unášen libovolným směrem, směrem kterým jej jeho 'církev' nasměruje.

Stejná míra hypnózy uchopila moji spoloupracovnici Uvědomila jsem si, že je jedna z milionů dalších lidí, kteří zažijí stejnou míru odtržení od reality. Spasitel Obama přinese změnu. Víra, že po tomto tyranském režimu neokonzervativců existuje naděje.

Vzhledem k tomu jak si Bush stojí v průzkumu veřejného mínění, se zdá být pravděpodobné, že tato situace je nyní v Americe pravidlem než výjimkou. Barack Obama se stal spasitelskou postavou, do které byly vloženy veškeré naděje zoufalé země – a v žádném případě nejde o náhodu. Po oznámení Obamovy kadidatury, začaly noviny a časopisy po celém světě rychle šířit a užívat zprávu o novém prezidentském mesiáši. Rupert Murdoch přirovnal Obamu k rockové hvězdě, která se stane prezidentem, a jeho bulvární plátky v Británii použily titulek „Obama má sen“ – čímž Obamu spojily s vůdcem za lidská práva Martinem Lutherem Kingem. A dále tu byla 'ta' obálka časopisu Rolling Stone, na které byl slogan „Nová naděje“ – odkaz na hrdinu Luka Skywalkera z filmů Hvězdné války.

Nová naděje ©Rollingstone magazine

Stroj public relations rozhodně efektivně vykonal svou práci. Amerika, spolu s celým světem, je zhypnotizována a zbavena smyslů a myslí si, že tento nový prezidentský mesiáš je návratem Martina Luthera Kiinga a JFK. Ale v zákulisí byl Obama víc než adekvátně 'připraven' na roli, kterou mu vyšší místa moci možná dovolí hrát.

Zaměstnanci Obamovy kampaně nedávno nápalili tisk, [Spekuluje se o tom, že Obama a Clintonová si odskočili na setkání skupiny Bilderberg, které probíhalo jan několik mil od letiště Dulles International, ze kterého měl Obama spolu s novináři odletět, v Chantilly, Virgínii. Jinak Bilderberg je utajovaná skupina mocných a známých politiků, podnikatelů a lidí, kteří se pohybují v mezinárodních záležitostech. Scházejí se již od roku 1954 v téměř absolutním utajení, tedy až do nedávné doby. V minulosti by nikdo ze zúčastněných nepřiznal, že byl na tomto setkání, ani když byly k dispozici jejich fotografie nebo seznamy účastníků. Tato konference má být údajně místem, kde všichni tito veledůležití lidé mají možnost volně rozmlouvat o svých názorech na politiku a světových událostech. Tento rok, dle jejich tiskového prohlášení, se diskutovalo o kyber terorizmu, Středním východě, o světě bez jaderných zbraní, Africe, Rusku a dalších věcech. Tato setkání jsou do krajnosti chráněna a střežena. To co znepokojuje lidi je fakt, že média věnují Bilderbergům nulovou pozornost. Když ale probíhá setkání G8 nebo zásadní konference OSN, média je sledují ze všech stran. Nyní tedy každý ví, že se scházejí, o to víc že tento rok bylo vydáno prohlášení se seznamem účastníků a přesto nemají média zájem? Každopádně jedním z účastníků byl i náš ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Další informace v tomto článku na Zvědavci.],aby se mohl zúčastnit 'soukromého setkání', kdy můžeme jen spekulovat o jeho povaze. Obama může být pohledný a charizmatický, ale ani trochu se natají svou oddaností korporátnímu státu. Dle jeho slov: „Podívejte se, já jsem chlapík, kerý je pro růst a volný trh. Miluju trh“. Ani se nedistancoval od své role jestřába. Na každoroční konferenci AIPACu, kdy na sobě měl jak odznak s americkou vlajkou tak s izraelskou, Obama deklaroval že Jeruzalém je nedělitelný [Izrael nelegálně okupuje východní Jeruzalém v rozporu s rezolucí OSN. USA opakovaně vetovaly jakýkoliv pokus ze strany OSN o pouhou kritiku Izraele v tomto směru]– a není těžké vidět, která strana v 'konfliktu' (čtěte okupace) by podle pohledu tohoto kandidáta měla dostat celý dort. Hillary Clintonová v tomto směru učinila jednoznačnou poznámku:

„Řeknu to zcela jasně. Vím, že senátor Obama bude dobrým přítelem Izraele.“

Abychom byli féroví, žádný z kandidátů by nemělo žádnou šanci být zvolen, pokud by neabsolvoval tyto groteskní rituály, kdy na prvním místě prodávají elitě svoji duši (pokud nějakou mají). Struktura moci je taková, že by to nedovolila a proto je nejrozumější se dívat na 'naději jménem Obama' jako na plané naděje. Denni Loo píše:

Pokud je Obama opravdovým řešením, proč bychom potom měli očekávat, že se probudí po nástupudo funkce, pokud celá ta dlouhá léta podřimoval jak morálně tak i právně?

Pokud je Obama opravdovým řešením a v Bílém domě by u něj došlo k probuzení, proč by ten samý systém a ti samí lidé, kteří celá dlouhá léta spolupracují s nestvůrami, které řídí naši zemi, mu dovolili učinit obrat o stoosmdesát stupňů? [...]

Samozřejmě tu je mizivá možnost, že Obama pouze chytře hraje hru proto, aby se dostal do Bílého domu, a doufá že až tam bude, že bude schopen něco změnit stejným způsobem jako to bylo v případě Kennedyho. Pokud budeme pokračovat se spekulací tímto směrem, někteří dost spekulovali o scénáři, kdy s Obamou naloží stejně jako s Kennedyovými. I Kaddáfí má podezření, že na Obamu může čekat kulka od Mossadu, pokud nebude dostatečně podporovat Izrael (a kdo by mu to mohl mít za zlé? Mossad si nepotrpí na férovou hru, jak se možná mohl přesvědčit Sarkozy na letišti Ben Gurion).

Ale pokud má Obama jakékoliv opravdové úmysly měco změnit, bude se muset tento demokratický kandidát prokázat lidu a prozatím jsme nic takového neviděli. Právě naopak, mimo jeho neradostných prohlášení, která byla citována výše, je fakt že osobnosti jako Rupert Murdoch si myslí, že Obama je rocková hvězda zneklidňujícím znamením, že status quo nemusí mít z Obamy strach – ve skutečnosti jej vítají. Proto je jeho kampaň redukována na vedlejší pouťovou atrakci – ať už je tato rocková hvězda šachovou figurkou mocných, nebo ani nebude záležet na výsledku voleb, protože nějaká šokující událost (jako teroristický útok nebo válka s Íránem) přeruší tento proces.

…Ale žádný chléb

Je stále jasnější, že falešná naděje je to jediné, co lidé budou moci v budoucnosti jíst. K současné světové potravinové krizi, ekonomické krizi (pocítili jste již růst nákladů na bydlení? my ano!) a vymírání klíčových živočišných druhů, jako například netopýři a včely [nebo tento článek], je navíc počet ohrožených druhů ovoce a zeleniny takový, že můžeme začít sepisovat seznam:

- Banány vymírají kvůli panamské nemoci.

- Jedna čtvrtina světové pšenice je ohrožena novou plísní.

- V USA byla objevena rajčata, která byla nakažena salmonelou. I když to nemá vliv na samotný druh, faktem je že plodina je zničena kvůli obavě z nákazy.

Tento seznam ani nebere v úvahu sklizně ovlivněné záplavami a suchem (více dále).

Oprátka kolem internetu se utahuje

Mezitím se utahuje oprátka kolem internetu, tedy na jednom z posledních míst, kde stále existuje jakési zdání svobody projevu. Pod záminkou ochrany materiálů chráněných autorským právem, začaly mnohé země zakročovat proti 'ilegálním' stahovačům, s postihy od zamezení přístupu k širokopásmovému internetu až k tvrdým pokutám. Je ironické, že umělci a tedy lidé, které tato Orwellovská opatření mají chránit, rychle kritizovali tato Orwellowská opatření. U dalšího extrémního, ne-li rovnou absurdního případu, začala agentura AP jít po málo známe bloggerovi za to, že publikoval útržky jejich zpravodajských článků a reportáží. Vypadá to, že jejich lži a propaganda jsou tak často odhaleny armádou bloggerů, že se nyní rozhodli uchýlit se k donebevolajícímu zastrašování –co vše udělá lhář, aby ochránil své lži.

Vedle samotného zastrašování někteří hlavní poskytovatelé internetového připojeni (ISPs) přiškrcují uživatele s vysokým objemem dat. Někteří ISPs si dokonce najmou společnost, aby monitorovala a napadala stránky, které tito uživatelé navštěvují. Všechna tato opatření slouží jedinému účelu: odradit uživatele od přístupu na internet. A kam se potom obrátí, když budou chtít zprávy, když ne na síť? Samozřejmě na televizi a její 'poctivé a vyvážené' zpravodajství!

V pozadí pokračuje uzákoňování odposlouchávacích opatření. Americký Kongres nedávno schválil nový návrh zákona, který slučuje to nejhorší že všech alternativních zákonů. Dovoluje jak retrospektivní imunitu telekomům, dává tak ameridcké vládě i rozsáhlé pravomoce pro sledování. Dokonce i Švédsko, země ve které sídlí kontroverzní stránky jako jsou Wikileaks a The Pirate Bay, schválilo zákon který umožňuje sledovat veškeré telefonní a internetové komunikace.

Počasí a věčný svit neposkvrněného Slunce

Naše poznámky o klimatických a geologických událostech a katastrofách během zhruba minulého měsíce zahrnují něco od odkaždého:

- Tropické bouře: Alma a Artur udeřily na střední Ameriku; Alma byla první tropickou bouří, která kdy vznikla nad Kostarikou. Tajfun Fengshen v jižní Číne usmrtil více než tucet lidí.

- Záplavy: středozápad USA, Indie, Čína a Mexico.

- Sucha: Texas a Californie. Austrálie utrpěla najsušší květen od začátku záznamů.

- Sopky které se probouzejí nebo se již probudily: Cerro Azul na Galapágách, Etna na Sicílii, Llaima v jižním Chile, Semeru v Indonésii.

- Zemětřesení: Silné zemětřesení v Japonsku. Středně silné zemětřesení v Panamě a Kostarice. Dvě zemětřesení v Řecku a o několik dní později další tři. Izrael a Libanon.

Al Gore a jeho následovníci by argumentovali, že bouře, záplavy a sucha jsou vinou lidmi zapříčeněného globálního oteplování a že bychom měli ignorovat geologii. My nicméně rádi myslíme nezávisle (outside the box) – nebo spíš mimo planetu. Možná je načase se podívat na zemské počasí a otřesy v kontextu vesmírného počasí – a výslovně na počasí sluneční soustavy?

Možná jste slyšeli, že cyklus slunečních skvrn, který je většinou velmi pravidelný, se nyní zpomalil neboť Slunce odmítá již několik let (s několika výjimkami mezi dubnem-březnem) produkovat své obvyklé erupce. Solární fyzici jsou zmateni, neboť na začátku tohoto roku očekávali nárůst aktivity. Je možné, že se Slunce může každou chvíli rozhodne, že je čas jít zpět do práce, ale pokud k tomu nedojde, potom okamžitým následkem, na základě historických záznamů, bude doba ledová – tedy efekt, který by dramaticky vyzdvihl důležitost spojení mezi počasím ve sluneční soustavě a naší malou modrou koulí.

A právě jeden americký armádní vědec tvrdí, že vinu na tom, že dochází ke změně klimatu, má Slunce a ne člověk. Existuje spojení mezi Jupiterem a jeho nedávnými bouřemi, spolu s jeho vlastními klimatickými změnami? A co Mars?

Vesmírné plavidlo Odyseus ukončilo svou misi průzkumu Slunce se zajímavými výsledky:

Odyseus končí svoje působení s odhalením, že magnetické pole které vychází ze slunečních pólů, je mnohem slabší než bylo dříve pozorováno. To může znamenat, že blížící se období solárního maxima, bude méně intenzivní než v nedávné historii.

Nám se to zdá být o něco závažnější, neboť se zdá že Slunce je na dlouhé dovolené. Mnohem závažnější je toto:

Odyseus dále studoval prach, který do naší sluneční soustavy proudí z vesmírného prostoru, a ukázalo se, že toto množství je o 30 procent vyšší než astronomové očekávali.

Víte, s prachem přijdou kaménky, kameny, balvany, fragmenty komet a komety – a ty mají tu nezdravou tendenci, podle historických cyklů, že jednou za čas narážejí do naší planety.

Meteorický roj Tauridů který se nekonal

Jak asi víte, SOTT již několik let pozorně sleduje zpravodajství na výskyt zpráv o meteritech nebo pozorování ohnivých koulí. Není to jednoduchý úkol, ozvlášť pokud hlavní zpravodajské agentury nemají zájem se jimi zabývat. Ve skutečnosti náš rozsáhlý vyzkum nasvědčuje, že existuje faktor 'záměřného vyhýbání se' podobným zprávám, což hraje velkou roli v tomto poměrně podivném mlčení médií.

Přesto jsou tu období, kdy mnoho vědeckých časopisů, spolu s publikacemi masových médií, představují čtenářům pestré a detailní články o těchto nezvaných a ohnivých návštěvnících z vesmíru. A tyto momenty publicity se většinou shodují s dobu, kdy přichází významní meteorické roje. Dále je to čas, kdy mnohé fascinované zraky hledí upřeně směrem k nebesům, v očekávání že zahlédnou 'padající hvězdy'.

Když chybí širší souvislosti


A který roj metorů je slavnější, než tauridský roj, tedy ten samý roj, který nám přinesl Tunguzku a který ročně tvoří dva meteorické roje – od 5. června do 18. července, a od října do listopadu?

S tímto napaměti a dále spolu s údaji, která naznačují nárůst počtu pozorování, záhadných třesků, výbuchů na obloze, atd., se horlivý personál z SOTT vydal pátral po internetu, v očekávání záplavy hlášení.

Ale žádná nebyla.

Ano, je dobře známo, že roj Beta Taurid je viditelný pouze během dne, proto se vše zdá být v pořádku? Bohužel, tentokrát žádné padající hvězdy lidičky... Toto vysvětlení je problematické z toho důvodu, že až do začátku tohoto měsíce, a během období kdy nebyly žádné roje meteorů, se nám na toto téma podařilo shromáždit značný počet zpráv. Ne však během tohoto měsíce. Jak již bylo samozřejmě zmíněno, všemožné časopisy a stránky se zpravodajstvím byly plné publikací o tunguzské záhadě a názorných scénářích zkázy. Ale přímé setkání s těmito posly zkázy nebyla nikde k nalezení.

Proto nás to nutí se zeptat – co se to děje? A co se situací, kdy to vypadá že jsme se dostali do bodu, kdy dochází k ještě hlubšímu potlačování zpráv něčeho 'zlého', co se sem k nám blíží. Odpověď se možná skrývá na zaprášených stránkách historie – tedy ve svědectví těch, kteří zažili ohromné neštěstí způsobené ohněm a morem.

Léto roku 1871 bylo velmi suché, vlhkost jako by se vypařila ze vzduchu a během již zmiňované neděle vládly napříč celým severozápadem velmi podivné atmosférické podmínky... Bylo to podivné a nepřirozené. Nikdy předtím, ani nikdy potom, jsem nic takového nezažil(a). Ti kteří to zažili potvrdí moje tvrzení.

Podle všeho v čase půl desáté večer nvypukly v jednom okamžiku, na místech která byla od sebe vzdálena stovky mil, ve třech různých státech, Wisconsin, Michigan a Illinois, ty nejpodivnější a nejničivější požáry, a pokud víme došlo k nim samovznícením.

Suché počasí, požáry, samovznícení? Ve skutečnosti tu bylo jedno hlášení, při kterém byla – v Kalifornii – zahlédnuta ohnivá koule.

Klíčem možná bude hledat něco, co se vymyká zjevným znamením, jako například popisy neobyčejných srážek nebo 'přírodní úkazy', a zkusit zda je nelze interpretovat v odlišném kontextu. A díky zaujatosti médií s Tunguzskou, se nám naskytla alespoň jedna vhodná stopa.

Mezinárodní badatelé, kteří zkoumají tunguzskou příhodu, tedy výbuch ke kterému došlo přesně před 100 lety ve střední Sibiři, tvrdí že stopy kyselého deště v této oblasti podporují teorii, že výbuch způsobil meteorit...

„Když meteorit vstoupil do atmosféry, vyvolalo to extrémně vysoké teploty a kyslik v atmosféře reagoval s dusíkem, což způsobilo nárůst oxidů dusíku,“ řekla RIA Novosti Natalia Kolesnikova, jedna z autorů společného výzkumu.

To nám připomnělo další zajímavou událost, ke které došlo na začátku roku 2007 na Sibiři.

Na sněhu v městech a nekonečných lesích Sibiře není nic neobvyklého. Ale když se ve středu ráno obyvatelé malé vesnice Pudinskoye probudili, ihned si všimli něčeho velmi podivného: sníh který padal z nebe byl oranžový...

Ruská agentura, která sleduje životníh prostředí prohlásila, že sníh obsahoval čtyřikrát vyšší koncentrace železa spolu s kyselinami a dusičnany.

Kupodivu dva týdny předtím, než došlo k události s oranžovým sněhem, byl v sousední oblasti pozorován meteorit o velikosti volejbalového míče. A pokud došlo vysoko v atmosféře k výbuchu, potom velmi jemné částice mohly jednoduše dva týdny nebo i déle cestovat v atmosféře. Na druhou stranu, díky práci Victora Clubea, víme, že meteority jsou často doprovázeny fenoménem, kdy jejich prach zůstává v atmosféře, tudíž aby došlo k těmto podivným srážkám, není nutné aby došlo k výbuchu nad zemí.

Dohromady jde o různé stopy, které ukazují jak se dívat na zprávy z jiného úhlu. A my povzbuzujeme naše čtenáře, aby nám pomohli sbírat stopy a posilali nám podobné zajímavé články, na které narazíte během brouzdání po internetu.

Mezitím několik příkladů 'záhadných' událostí, ke kterým došlo tento měsíc a u kterých je velmi pravděpodobné, že se jedná o přesný důkaz, že stopy aktivity Tauridů byly přece jenom nalezeny.

Záhadné výbuchy v Číně způsobily zemětřesení

Bangladéš: záhadné dunění otřáslo městem

UFO zasáhlo rumunské letadlo

Austrálie: letadlo, meteor nebo pouhé UFO?

Výbuch ale „žádná bomba“ v pákistánských městech

Strašidelná nebesa: Směrem k odhalení

Dalo by se říci, že záhadná světla a plavidla, které straší na našem nebi, jsou také součástí 'vesmírného počasí'. Ať už jsou cokoliv, již nějaká čas tu jsou s nám a v tomto smyslu již nejsou opravdovými zprávami. Co ale stojí za zmínění je, že pomalu ale jistě se jim začíná v hlavních médiích věnovat více prostoru. Tato hlášení nejsou již tak často zesměšňována. Muž tvrdí, že natočil domácí video, na kterém je údajně mimozemšťan, který se kouká oknem dovnitř a média dokonce poslouchají. Kromě toho se některé vlády podílejí na odhalování tohoto tajemství. Například si připomeňme, jak britské ministerstvo obrany, jako tiché přiznání, že se děje něco podivného co je třeba úřady zaznamenat, nedávno otevřelo své archivy UFO případů. Naznačuje tento vývoj, že nás připravují na odhalení?

Haló, pan Preston? Mluví k vám MIMOZEMŠŤAN. Přistáli jsme ve vaší ohradě. Zabili jsme vaše krávy. Vyluzujeme hlasité řinčící zvuky a na vaší terase jsme tacovali kankán. Sakra co je teda tak moc zajímavého na vaší televizi?!?


UFO se objevují po celém světě. Ale my jsme s všimli, že poslední dobou je přitahuje Wales. Tamní policie přiznala, že v Cardiffu zapojila vrtulník do honičky za UFO, zatímco v jiném případě místní nahlásili, že viděli kruhové oranžové předměty. Podobné předměty byly později spatřeny nad Balou.

Protože jsme zvídaví lidé, nutí nás to zamyslet se nad tím, co UFO nad Walesem asi dělají. Jaké další zprávy týkající se této oblasti Británii byly nedávno ve zprávách? Může tu být spojení mezi podivnými sebevraždami v Brigdendu a dvojitou vraždou a sebevraždou na den otců, kdy ke všemu došlo ve Walesu? Možná. Možná ne, ale každopádně to stojí alespoň za krátké zamyšlení.

V Království Colorado něco smrdí, návrat druhé světové a jeřáby které se pokoušejí létat

V našem posledním článku jsme se zmínili o myšlence věnovat pozornost vynořujícím se vzorům, které mohou signalizovat něco o povaze událostí, ke kterým pravděpodobně brzo dojde. A jak jsme se přesvědčili, veškerá znamení ukazovala směrem na blížící se kolaps nebo hroucení reality tak jak ji známe. Bohužel i tento měsíc jsme svědky podobného nepopiratelného vývoje, s důrazem na opakování historie.

Ale nejdříve se vydáme na dolů do králičí nory, přímo do velitelství NORADu v Colorado Springs, USA.

Někteří z vás možná vědí, že NORAD (řídící centrum jehož úkolem je zjistit útoky na severní Ameriku) bylo v květnu přemístěno ze svého dlouhodobého místa v Cheyenne Mountain, na nové a nablískané místo na letecké základně Peterson. Tento přesun byl označen jako nutný krok pro lepší a rychlejší reakci na krize nebo útoky. Ale jak se ukázalo, výsledek právě tohoto přemístění bude zcela opačný.

„Dne 3. března oznámili vojenští představitelé Kongresu, že při hodnocení budovy na letecké základně, která slouží jako nervové centrum vnitřní bezpečnosti, „bylo objeveno několik stavebních bezpečnostní rizik.“

Ale noviny The Gazette z Colorado Springs napsaly, že obdržely utajovaný dokument, který byl mnohem kritičtější. Podle tohoto dokumentu se při hodnocení zjistilo, že „současné bezpečnostní zabezpečení na letecké základně Peterson ... by selhalo i v případě pouhého slabého ohrožení.“[...]

Letecká základná Peterson sousedí s letištěm Colorado Springs. Jeden bezpečnostní expert, Christopher Hellman z Center for Arms Control and Non-proliferation (Ústředí pro kontrolu zbrojení a nerozmisťování zbraní hromadného ničení) ve Washingtonu prohlásil, že je znepokojen selháním vyhodnotit nebezpečí, které představuje blízkost civilního letiště.

„Bude tu hodně letecké dopravy a to ztíží identifikaci výskytu nepřátelských letadel, což bude možné až v poslední chvíli, pokud vůbec,“ řekl novinám Hellman poté, co byl seznámen s obsahem zhodnocení. „Nebude možné zjistit jejich úmysly dokud nebude pozdě.“

Musíme příznat, že by bylo ostudné pochybovat o mentálních schopnostech těch, jejichž povinností je v prvním sledu chránit americký lid a počítat s každým z možných scénářů. Proto nemáme na vybranou a musíme dojít k závěru, že výše popisovaná zásadní bezpečnostní nedbalost byla záměrná. A pokud tomu tak je, k jakému účelu? Je možné že existuje spojení mezi tímto a nedávnými 'teroristickými cvičeními' v Denveru, nebo mezi poznámkou McCainova sekrotáře, že teroristický útok na Spojené státy by republikánskému kandidátovi politicky prospěl?

A pokud to není dost, bylo tu další 'žhavé téma', které zaměstnávalo mysli obyvatel Colorad Springs:

Žádný oheň, přesto byla země v parku v Colorado Springs natolik horká, aby propálila boty osmiletého chlapce a způsobila na nohou popáleniny alespoň druhého stupně. Chlapec byl převezen do nemocnice. Jeho gumové pantofle, které zůstaly na místě, mají velké propálené díry s ohořelými okraji.

Poté co byl chlapec ošetřen a odvezen do nemocnice, hasiči změřili údaje z povrchu, které ukázaly těžko uvěřitelnou teplotu. Podle náčelníka Matthewse: „Nejvyšší teplotu, včetně slunečního záření, kterou jsme naměřili na povrchu půdy, bylo 426 stupňů, což je zatraceně závažné. Zářivá energie ze Slunce to může dostat na zhruba 65, 70, ale nikdy na takovou úroveň.“

A zjevně šlo pouze o začátek. O tři dny později museli hasiči ke všemu zápasit s požárem nedaleko NORADu, který byl údajně zažehnutý bleskem.

Je zajímavé, že Golden Hills Park je nedaleko letecké akademie a na stejné úrovni jako Cheyenne Mountain, nyní druhý domov NORADu.

Skutečně to zavání Akty X a stejně tak zajímavé je následující sled událostí. Údajně dvě staré bomby z druhé světové války byly nalezeny ve stený den, poblíž dvou letišť v Londýně a Amsterdamu. Po nálezu následovalo uzavření obou letišť.

I když se pokusíme být co nejracionálnější, nelze upřít podivnost této shody okolností a ptát se na důvody uzavření ve stejnou dobu obou značně vytížených letišť. Vstkutku je tu mnoho možností, jako například nepozorované převezení něčeho z jednoho místa na druhé, naistalování různých systémů nebo provedení zkoušky. Cokoliv je možné, tak zapojte svou představivost!

A právě s pomocí představivosti budeme spekulovat o tom co to znamená, když munice z druhé světové, začne během posledních dvou měsíců vyskakovat po celém světě. V Maďarsku, Japonsku, Malajsii, Německu, Islandu, Rakousku a Francii.

Existuje dobře známe rčení. Ti, kteří se nepoučí z historie, jsou odsouzeni ke stejné chybě. A my si myslíme, že je nyní zcela zřejmé, že lidstvo stojí na pokrají velkého pádu a že vstoupí do smyčky událostí podobné druhé světové valce. Znamená to, že je již pozdě se pokoušet a vyskočit z tohoto kolotoče?

A co se týče seskakování zdá se, že během minulého měsíce nabral trend kolapsu rychlý směř dolů, což vedlo sérii zřícených jeřábů, ke kterým došlo celosvětově a obzvlášť v USA. Protože u jeřábů nemá jednoduše docházet k rozlomení, ohýbání nebo kolabování, nutí nás to zamyslet se nad tím, zda ve vzduchu není něco, co by na ně mohlo mít vliv. Nebo možná, jak lze usuzovat v době těchto šílených okolností, to je také kvůli panující 'atmosféře' úplného kolapsu. Vesmír pokračuje ve vysílání zpráv, aby dostal naši pozornost. Bohužel pouze hrstka lidí je schopna zprávu dešifrovat a křičet ji ze střech směrem ke spícím masám, které dole chodí ulicemi.

Začalo to minulý měsíc s třema postupnými kolapsy v New Yorku, Iowě and Kansasu. V červnu to dále pokračovalo kolapsem jeřábů v Marylandu, Coloradu, Texasu, Miami, a opět v New Yorku

Poslední zpravodajská položka je obzvlášť zajímavá – v této události nešlo ignorovat několik zajímavých detailů:

Hasiči tvrdí, že nákladní auto s plochým dnem (flatbed truck), které ve středu vezlo čtvrtí Flatbush jeřáb, zapadlo několik desítek centimetrů do odtokové prohlubně.

Tedy nakladní auto s plochým dnem (flatbed truck) vezlo jeřáb čtvrtí 'Flat-Bush' (ploché křoví)! Občas se stane, že vesmír už nemůže být jednoznačnější

Naděje, když je smělá, je síla!

Tento měsíc nám, stejně jako nespočet předchozích měsíců, ukázal náznak chaosu, který se skrývá za sebejistotou našich světových politiků. Jejich jistota, ať už v jejich často směšných výkladech světových událostí, nebo 'věda' která pouze slouží k zakrytí opravdové vědy, mnohým nabízí pocit úlevy. Obracíme se na druhé pro pohodlí jistoty. A přesto jediné hlasy jistoty, ke kterým se můžeme obrátit, jsou patologické imitace – sebevědomá jistota, i přesto že nás dovede k zapomenutí, psychopata.

Jsme plní pochybností o sobě samých, proto než raději důvěřovat vlastnímu hlasu svědomí a promlouvat s jistotou pravdy a objektivnosti svědomí, se spoléháme na druhé, abychom nalezli vyjádření tohoto impulzu. Bez tohoto 'společenského důkazu', bez externího ideálu s kterým by se dalo ztotožnit, bez tohoto magnetického 'pólu', který působí proti přitažlivosti strhujícího řečníka, není morální impulz nikdy vyjádřen. Potlačujeme své svědomí a proto jediný hlas, který lze slyšet je ten, který signalizuje naši vlastní zkázu. Je to právě tato až příliš skutečná zbabělost, která se podílí na ponerogenezi, která se rovná psychopatii. Jako nota která není nikdy zazpívána, a tudíž nikdy slyšet, nebude zvuk svědomí rezonovat v srdcích druhých, pokud někdo nebude schopen vytvořit jeho tón.

Co to tedy znamená? Znamená to, že my se musíme stát hlasy svědomí. My musíme být tím hlasem rozumu a svědomí, hlasem který mluví za ty, kteří nejsou schopni mluvit. Musíme představovat pevný pohled na svět a tato pevnost musí odrážet vnitřní pevnost. Tento svět 'tak jak je' není tou jedinou možností jak lze žít. Je tu další možnost. Ale předtím než jí lidé uvidí, je třeba odsoudit současný svět proto co je. Nedostatek svědomí je třeba vyvolávat na veřejnost a zvuk svědomí musí být tvořen pro každého, kdo je schopen slyšet. SOTT je tu právě proto.

Když to neuděláme my, potom je na této planetě málo těch, pokud vůbec někdo, kteří to udělají. Je jednoduché ztratit naději. Jak můžeme na této planetě vykonat nějaké dobro, pokud strana, která pouze usiluje o dosažení vlastních cílů, poskytuje obraz absolutní jistoty, kterou navíc podporují média? Ve světě, ve kterém se s psychopaty jedná bez jakéhokoliv kritického odstupu, svět který z nich dokonce činí idoly, je snadné potlačit hlas svého svědomí. Musíme ujít velmi dlouhou cestu předtím, než se vůbec dostaneme na potřebného stavu, ze kterého budeme moci být póly svědomí pro tuto planetu. Ale jediná další možnost kterou máme, je se vzdát a upadnout zpět do spánku. A my v SOTT budeme raději pracovat celý život, i navzdory zdánlivě nepřekonatelným pravděpodobnostem, než podrobit sebe a svět tomuto osudu.

Dívat se na události za celý uplynulý měsíc na této ustarané planetě a kam až můžou dojít, je ohromující úkol jak intelektuálně tak i emocionálně. Každá z těchto různých nití nás zdá se stahuje dolů. Ale kvůli čemu? Jaký je význam našich životů v tomto složitém vesmírném dramatu? Dělá si z nás někdo jenom velkou srandu?

My v SOTT si nemyslíme, že žijeme v moři existenciální nesmyslnosti. Dáváme přednost přijmout pozvánku vesmíru, abychom vypátrali za co stojí bojovat a bojovat za to. Protože jsme se narodili ve světě který je plný lží, věříme že stojí za to hledat a bránit Pravdu, což je jediná možnost jak něco tvůrčího bude mít šanci přežít. Španělský autor Miguel de Unamuno napsal něco, co nám dává naději v době, kdy naděje se zdá být ztracena:

Jaké je tedy nové poslání Dona Quijota, dnes, v tomto světě? Hlasitě křičet, hlasitě křičet v divočině. Ale i přesto že lidé neslyší, divočina slyší a jednoho dne se promění v rezonující les, a ten osamělý hlas, který je rozptýlen v divočině jako semeno, vyklíčí do podoby obrovského cedru, který se svými stovkami tisící jazyků, bude zpívat věčnou Hosanu pro pána života a smrti.

Co je ze začátku stydlivě zpívaná nota, téměř neslyšitelná, vyroste do symfonie. I když si našeho hlasu nikdo nevšimne, samotný vesmír slyší a my bychom byli pošetilí, kdybychom, jak to podala Hannah Arendt, z neprecedentní dedukovali precedenty

Špetka úžasu: Začíná sezona kruhů v polích!

Ve skutečnosti navdory pocitu, že jsme na této planetě drceni každodenními špatnými zprávami, se snažíme udžet pocit údivu a radosti při práci kdy se snažíme pochopit tento záhadný svět. V tomto duchu naděje oslavujeme, že opět začala sezona kruhů v polích! Kruhy v polích jsou báječnou záhadou, které se žádná jiná nevyrovná. Jak stimulující myšlenka, když nebudeme kruhy v polích považovat za výsledek dospívající mládeže s kusy prken, ani za výsledek 'létajících talířů' ... možná že vesmír nejen slyší naše volání, ale třeba i odpovídá? Hlas pravdy a krásy v divočině lidstva, které je tak ztracené a zaostalé, avšak plné potenciálu.

Proto skončíme s dvěma překrásnýma ukázkami těchto záhad.

Pí v kruhu obilí


Kruh znázorňuje kódované znázornění Pí (Ludolfovo číslo) na 10 míst platných číslic ©Alex Pictures

A ohromný kruh v jižní Koreji, první zdokumentovaný v této zemi.

98papa

Aktualizace: Suché počasí, požáry a samovznícení? Roj tauridských meteorů nakonce nebyl úplným krachem, spiše vznícení:

1. června 2008 – Očití svědkové napříč jižní Kaliforníí tvrdí, že viděli předmět který se 'pohyboval velmi rychle napříč severní oblohou' a dopadl nedaleko hor San Bernardino. Oficiálně nejsou žádné konečné odpovědí na to co to bylo.

Dnes ráno lidé v oblasti od Hollywood Hills až k hranice státu Nevada hlásili, že viděli ohnivou kouli, která proletěla přes oblohu a dopadla nedaleko hor San Bernardino. Ale vysvětlení, která by objasnila co tento záhadnýý objekt byl, není mnoho.

Požární Dispečink v San Bernardino County nahlásil, že obdrželi tucel telefonátů, které souvisely s objektem popsáným jako ohnivá koule, která se pohybovala vysokou rycholostí a dopadla na severozápad okolo 10:40.

„Odbrželi jsme docela dost hlášení. První bylo od pána z Lake Arrowhead, který nahlásil ohnivou kouli v obasti Meadow Bay a poté začaly přicházet telefonáty ze všech stran,“ řekl dozorčí Tom Barnes z dispečinku San Bernardino County. „Jednotky hasičů z Barstow a na I-15 nedaleko hranice státu, hlásily po rádiu předmět na obloze, který se pohyboval velmi rychle napříč serverní oblohou a popsaly jej jako žluto-zelený s pruhy úlomků. Vypadalo to, že shořel předtím, než dopadl na zem.“

Kalifornie byla „shodou okolností“ pohlcena, při svém maximu, 1 783 požáry, které propukly po celém státě a spálily přes 527 000 akrů, včetně hor San Bernardino . Hasiči nadále bojují s více než 300 požáry. Přesto se vina svaluje na ze „začátku léta nezvyklé bouřky s blesky“.

Zdroj: UPDATE: Connecting the Dots: The Axis of Evil in Motion Under Peculiar Cosmic Weather