07 února 2008

Fašismus je tu - psychopatie a hysterizace národů


Další pokračování na téma psychopatů u moci a jejich vlivu na zbytek populace. Toto téma je úzce spjaté s knihou A. Lobaczewského Political Ponerology (Ponerologie v Politice). 
Dnes tedy dojede na řádné definování několika zásadních pojmů v této knize.
Úryvek je z článku Fascism is HERE! NOW! Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007 (Fašismus je TU!TEĎ! Zákon pro boj s násilným radikalismem a domácím terorismem 2007)
Náš přítel, během nedávné cesty do zahraničí, rozmlouval s pouličním prodavačem.„Odkud jste?“, zeptal se prodavač. „Z Ameriky“, odpověděl náš přítel. Prodavač se zašklebil způsobem, který naznačoval jak lítost tak i odpor. „Za Bushe nejsem zodpovědný!“ protestoval náš přítel. Stánkař shrnul své pocity do jednoho slova, „fašisti“. Náš přítel nemohl nesouhlasit, „fašistická prasata!“ vykřikl.
Zatímco mnoho cizinců je schopno vidět v současné době probíhající odmaskování zjevně fašistické formy vlády v USA, na druhou stranu mnoho domácích američanů tuto schopnost nemá. Přes více než šest let trvání neustálé „teroristické hrozby“, která je propagandována americkou vládou spolu s masovými médii, vyhysterizovalo americkou mysl do bodu, kdy běžný občan již není nadále schopen jasně myslet a rozlišovat mezi lží a pravdou, mezi fašismem a demokracií.
Abychom přesně vysvětlili co tím máme na mysli, věnujte několik minut na prostudování následujících termínů a definic, které vymyslel Andrew M. Lobaczewski, autor Political Ponerology - The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes. [Ponerologie v politice - vědecká studie zla přizpůsobená politickým účelům] 
Ponerogeneze: Jde o utváření a vývoj zla. Několik faktorů přispívá k ponerozenezi, prvním je atrofie schopnosti normálních lidí rozeznat patologické osoby (tj. berou patologické chování jako normální). To je jeden z příznaků hysterizace společnosti. Toto spolu s dalšími slabými stránkami lidí vytvoří průchod, kterým patologické osoby (psychopati a charakteropati) v procesu „ponerizace“ nakazí skupinu převážně normálních lidí.
Ponerizace: Jde o nakažení dané skupiny patologickými jednotlivci, což má za následek ponerogenický svazek (to jest, skupinu která přispívá k utváření zla). Primární ponerizace (která dá vzniknout primárně ponerogenickým svazkům) vytvoří skupiny, které jsou jasně deviantní, jako jsou například zločinecké party nebo gangy, a které jsou obecně zavrženy společností normálních lidí. Sekundární ponerizace (která dá vzniknout sekundárně ponerogenickým svazkům) je metoda, kterou patologičtí jednotlivci proniknou do, a rozvrátí, ideologii skupiny normálních lidí. Oni, stejně tak jako trojský kůň, pracují „pod radarem“ normálních členů skupiny. K úspěšnému uskutečnění ponerizace dojde během období, ve kterých je společnost hysterizována.
Hysterizace: Toto je proces, ve kterém se společnost stane egoističtější/hedonističtější (zahleděná na svůj vlastní prospěch a sobecká), egotistická (přehnaně sebevědomá), egocentrická (narcisistická), falešná (opovrhující pravdou), teatrální (nadmíru dramatická a emocionální), mravokárná (odsuzující), náchylná k vlivu schizoidních publikací (naivní v interpretaci lidských činů), a myšlení se stává stále více konverzivnější [** konverzivní myšlení znamená používání termínů, kterým je ale připisován odporující si nebo pokroucený význam. Příklady: mírový - usmiřování; svoboda - oprávnění; iniciativa - svévolnost; tradiční – zaostalý; shromáždění - dav; efektivita – uzavřenost. Příklad: slova „mírový“ a „usmiřování“ ozanačují to samé – usilování o vybudování míru, ale každé slovo má zcela odlišný pojmový obsah, který odráží postoj který řečník zaujímá vůči usilí o mír odkaz] (nelogické). Tento proces může být, a je, manipulován ponerogenickými elementy a to prostřednictvím masového trauma a neustálého psychologického teroru. Protože hysterie je nakažlivá, společnost se proto stává stále více arogantnější, amorálnější, strnulejší. Užívání paramoralizmů se šíří podobným způsobem. Nejvyšší bod v procesu hysterizace společnosti má za následek přeprogramování společnosti, které skryje genezi „patokracie.“
Patokracie: Jde o výsledek hysterizace a ponerizace a jakmile je jednou dosažena, může trvat tisíciletí. Její hlavní charakteristikou je vrozená psychopatie. V podobných systémech se vyskytuje 100% vrozených psychopatů ve vedoucích pozicích, ze kterých udržují většinu lidí v neustálém strachu. Po několika letech patokratického vedení se normálním lidem podaří, i přes to že jsou postiženi patologickým materiálem a umrtvujícím efektem psychopatických osobností, vytvořit síť normálních lidí, ve které lze fungovat jako lidská bytost. Normální společnost je tudíž takto odhysterizována a docílí značnou mezilidskou solidaritu a znalost lidskosti sebe sama a ostatních.
V našem dnešním světě lze utváření a vývoj zla snadno vidět v neustále rychlejším tempu, jakým západní demokracie využívají taktiky, které byly většinou rezervovány pro totalitní režimy, tedy režimy ve kterých stát reguluje téměř každou stánku veřejného a soukromého chování a kde uplatňuje svoji autoritu prostřednictvím síly a/nebo donucení. Co stovky respektovaných komentátorů současných událostí již přes 6 let označují za „plíživý fašismus v západních demokraciích“, je dnes v procesu odhalení do podoby očividné totality, s USA v čele tohoto stáda.

03 února 2008

Irák: Operace Pouštní Masakr – Zamyšlení na Den holokaustu

27. ledna byl Den holokaustu. Tento den připomíná, že není třeba pracovních táborů, nucených transportů nebo Cyklonu B k tomu, aby byl vytvořen holokaust. Až se počet mrtvých v Iráku, Afgánistánu a Gáze přehoupne přes šest milionů, zatímco svět nadále nečinně přihlíží, budou mít i oni svůj vlatní Den holokaustu?

Uplynulo sedmnáct let od doby, kdy Amerika spolu s Británií rozjely své konečné řešení Iráckého obyvatelstva. Čtyřicet dva dní kobercového bombardování ve spolupráci s dvaatřiceti dalšími zeměmi, proti zemi s dvacetipěti miliony duší, kde zhruba polovina populace byla mladší šestnácti let, bez letectva. Jednalo se pouze o začátek globálního obležení, podobnému středověké zuřivosti. Této zemi nebylo dopřáno normálnosti: byla bez obchodu, pomoci, telekomunikací, energie, hygienických zařízení, oprav vodních rozvodů, osiva, jídla, farmaceutik, zdravotnického vybavení.

Před sedmnácti lety by byl Irák na začátku druhého týdne, naplněného téměř dvacetičtyř hodinových kobercových náletů, které ignorovaly Protokol 1, dodatek k ženevské dohodě z roku 1977: „Je zakázáno zaútočit, zničit, odstranit nebo učinit zbytečným předměty, které jsou nezbytné pro přežití civilního obyvatelstva, jako například potraviny, zemědělské oblasti určené k produkci potravin, úrody, skotu, infrastruktura pitné vody a zásoby pro zavlažování (upřít je) civilnímu obyvatelstvu nebo straně protivníka ... na základě jakéhokoliv odůvodnění“.

Blitzkrieg na Irák se záměrně zaměřil na vše, co bylo nezbytné k přežití. Během čtyřiadvaceti hodin byla většina nezbytného pryč. Elektřina vypadla během dvou hodin, lidé na přístrojích, děti v inkubátorech, nebo ti na kyslíku zemřeli. Ledničky rozmrzly, veškeré léky vyžadující chlazení, krevní banky a další roztoky nezbytné pro zraněné byly zničeny.

Vodní infrastruktura byla záměrně zničena, část byla odepřena Komisí pro Sankce, řízená USA a VB. Vše bylo naplánováno dopředu americkým centrálním velitelstvím. (Jak USA záměrně zničily vodu v Iráku od Thomase J Nagyho). Nagý a Stephanie Millerovou popsaly tento čin jako „zpomalený holokaust“.

Telekomunikace byly zničeny. Rádio a televizní stanice napříč Irákem byly zničeny, aby nebylo možné varovat obyvatelstvo. Nemocnice, zdravotní střediska, školy a školky byly bombardovány, vzdělaní bylo zcela vymýceno třeba tak , že i sklady vzdělávacích materiálů byly vyhozeny do povětří.

Zemědělství ve všech podobách bylo záměřně cíleno. Farmy, stáda, úrody, továrny na zpracování potravin byly srovnány se zemí. Farmaceutické továrny byly bombardovány.

Díky použití defoliantů a napalmu uhynula polovina stromů v Iráku. Ti co přežili, shodně popisovaly „výpary“ unikající z letadel. Došlo k potratům jak u žen, tak i u zvířat, úmrtí byla častá. V této zkáze z nebe, kdy bylo denně shozeno více výbušnin než bylo denně během druhé světové války, s výbušnou silou pětkrát vyšší než ta v Hirošimě. Zbraň použitá v tom všem byl ochuzený uran, který bude tento region, lidi, flóru a faunu ozařovat další čtyři a půl miliardy let (pro ty co vládnou angličtinou, zde je video Doktor, Ochuzený Uran a Umírající Děti)

Nelidské činy, které byly spáchány proti Iráčanům nejen v roce 1991, představují válečné zločiny. Masakr na silnici do Basry, ke kterému došlo po příměří, kde byli prchající civilisti a ustupující jednotky roztrháni na kousky nebo spáleni na popel.

Válka v Iráku samozřejmě nikdy neskončila. Třináct let trvající embargo stálo zhruba milion a čtvrt životů. USA a VB navíc ilegálně bombardovaly Irák až do ilegální invaze v roce 2003. V roce 2002 přitvrdili v zabíjení lidí, když začali například zazaměřovali sídliště.

Nedávná studie z Centre for Public Integrity (Centrum pro veřejnou integritu) spočítala počet lží politiků před invazí. Tato studie napočítala 935 lžívých prohlášení během dvouletého odbodí ze strany Bushovy administrativy. Bush vede s 259 lživými prohlášeními, 231 o zbraních hromadného ničení v Iráku a 28 o napojení Al Kajdy na Irák. (odkaz)

Počet mrtvých v Iráku po invazi (2003-2007) byl odhadnut na více než milion. V Afghánistánu, po invazi, 1.9 milionů (2001-2007). V případě okupace Palestiny Izraelem (červen 2007 a nadále pokračuje) je těžké zjistit celkový počet mrtvých. Ale počet úmrtí novorozenců je, podle údajů CIA z roku 2004, 23.54 novorozenců na tisíc porodů. Ve Švédsku (2007) jde o pouhých 2.76 novorozenců na tisíc porodů. Poté co Izrael odstřihl dodávku elektřiny a obecně vše, co je třeba k udržení se naživu od minulého června, se situace zhoršila.

Nebylo už koho zabíjet”, prohlásil generál Norman Schwartzkopf po masakru na silnici do Basry, kde byli zlikvidováni i zranění s bílými vlajkami, spolu s doktory kteří je doprovázeli.

Z mravního hlediska jsme vyhráli, řekl mi Irácký doktor krátce poté. Vskutku. Jsme noví Židé” je dnes často slyšený arabský refrén.

Zdroj: Operation Desert Slaughter - Thoughts on Holocaust Memorial Day