26 října 2016

Závrty: průlomová pravda


[Překlad textu ve videu]


Otevírající se Země: dokument o závrtech


Rabbit Hole Productions

ve spojení se ...

Sott.net

Otevírající se Země

Závrty: průlomová pravda

Něco se děje se zemí pod našima nohama

Země se doslova otevírá

Před rokem 2010 byly závrty poměrně neobvyklým jevem

Nyní se objevují téměř každý den

Ale proč je tolik závrtů a proč teď?

Jedním slovem ... elektřina

Může to znít podivně

Teorie elektrického vesmíru, nebo-li plazmová kosmologie, může objasnit tento bezprecedentní jev

Plazmová kosmologie nahlíží na vesmír jako na obří elektromotor, který je poháněn výměnou nabitých částic

„Gravitační systémy jsou popel z dřívějších elektrických systémů“ - Hannes Alfven

Což vysvětluje mechanické a elektromagnetické síly odpovědné za tvorbu závrtů

Závrty jsou obvykle vysvětleny jako prasklé podzemní vodovodní potrubí nebo postupná eroze půdy

Dokonce i v místech, kde žádné takové potrubí neexistuje

Zatímco standardní vědecké teorie mohou mít odpověď v několika případech

Nevysvětlí třeba tyto

Stejně tak nemohou odpovědět na obrovské množství nových závrtů vznikajících po celém světě

Zde je jednoduchá ilustrace elektromagnetických a mechanických sil podílejících se na vzniku závrtů

Aktivita Slunce má přímý vztah k rychlosti otáčení Země

Čím více energie je produkováno Sluncem, tím rychleji se Země otáčí

Jako u elektrického motoru, existuje rozdíl v potenciálu náboje, který pohání rotaci naší planety

Slunce se nyní nachází v období podobnému Maunderovu minimu, s velmi nízkou sluneční aktivitou

Nízká sluneční radiace znamená, že méně kladně nabitých protonů dosáhne horní vrstvy atmosféry Země

Rozdíl potenciálu mezi kladně nabitou horní vrstvou atmosféry a negativně nabitou zemí poklesne

Výsledkem je zpomalení zemské rotace

Pomalejší rotace způsobí, že se Země stane méně podlouhlá jako ovál a více kruhová jako koule

Vyvolané mechanické namáhání způsobuje deformace

Což má za následek trhliny, dutiny a praskliny

Také je rozdíl potenciálu mezi zemskou kůrou a jádrem

A protože horní atmosféra je nyní méně pozitivní

Tak také přitahuje méně elektronů zevnitř země na její povrch

Čímž se snižuje rozdíl potenciálu mezi povrchem a jádrem

Tento rozdíl potenciálu působí jako pojivo planety, stahuje povrch a jádro dohromady

Když dojde k poklesu rozdílu potenciálu, zemská kůra se uvolní a pod povrchem se vytvoří mezery

Namáhání kůry vytvořené kombinací těchto dvou mechanických a elektrických sil má za následek nárůst četnosti zemětřesení

Toto uvolnění zemské kůry vytváří trhliny a otvory, jejichž výsledkem je nárůst sopečné činnosti

A konečně, podzemní prostor vytvořený tímto uvolněním vede k nárůstu vzniku závrtů

Závrty nejsou ojedinělým jevem

Jsou také spojeny se zemětřesením, sopkami, tsunami, podivnými zvuky a extrémním počasím

Toto je jen začátek

Pro více informací...

EarthChanges and the Human-Cosmic Connection
[ Změny Země a lidsko-vesmírné spojení]

Vydalo - redpillpress.com

Hudba: Devi Prayer od Craig Pruess
Animace Michael Rasmussen

20 října 2016

SOTT Proměny Země - září 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory
SOTT ‚Proměny Země‘ video přehled pro září 2016: extrémní počasí, přírodní ukazatele ‚planetárních změn‘ (seizmické, vulkanické, atd.) a blízkozemní objekty v podobě jasných meteorů

Jak se Říše hroutí pod svou vlastní arogancí a jak se plameny nespokojenosti šíří mezi zvěstmi o válkách, tak dramatické planetární změny pokračují v nezmenšené míře. Na hurikán Matthew v tomto měsíci se bude zřejmě vzpomínat jako na nejhorší bouři roku v USA (i jinde), ale během září další dvě bouře, Hermine a Julia - jedna z nich byla prvním hurikánem Floridy od r. 2005, a druhá první podobná bouře která se vytvořila přímo nad tzv. slunečním státem - zaplavily pobřeží jihovýchodu USA.

Řada cyklonů také přinesla do jihovýchodní Austrálie jednu povodňovou vlnu za druhou, při kterých padly rekordy dešťových srážek sahající až do doby založení země v 19. století, a které přinesly třetí nejdeštivější zimu v záznamech. Mezitím, tajfuny opakovaně udeřily v severozápadním Pacifiku na Filipínách, Tchaj-wanu, v Číně, Korei a Japonsku. Dnes o 50% silnější než před 40 lety, nejsilnější z těchto cyklónových bouří - Meranti kategorie 5 - byla v tomto roce zatím nejsilnější na celém světě a celkově je v rekordních záznamech na druhém místě za tajfunem Haiyan z roku 2013.

Kromě enormního množství vody které tyto velké bouře přinesly, místní silné poryvy přinesly rekordní srážky, způsobily ničivé přívalové záplavy, které odnášely auta, domy a lidi v oblastech USA, Mexika, Tuniska, Řecka, Turecka, na Ukrajině, Indie, Indonésie a Číny. Oklahoma, která až do nedávna nikdy nezažila zemětřesení, minulý měsíc zažila zatím nejsilnější. Rekordně silné zemětřesení také zasáhlo Jižní Koreu, zatímco silné zemětřesení ve Skopje, Makedonie, poškodilo budovy a u obyvatel vyvolalo paniku.

Četné erupce sopek, hromadné úhyny ryb, uvízlé velryby na plážích a jasné meteory zakončují další událostmi nabitý měsíc proměn Země...

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...

Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b...

04 října 2016

Transmarginální inhibice


Laura Knight-Jadczyk
Sott.netPáni! Už to jsou skoro tři týdny, co jsem něco napsala na mém blogu nebo SOTTu! Jak ten čas letí! Ale to neznamená, že jsem nic nepsala, právě naopak. Nejenže pracuji na výzkumu pro moji další knihu, „Mojžíšovy rohy“, ale zároveň jsem pracovala na našem projektu Cassiopedia. Po dokončení posledního hesla o Transmarginální inhibici, kterou zkoumal Ivan Pavlov, jsem došla k závěru, že je to dostatečně důležité téma, abych mu věnovala větší pozornost.


Pavlov prokázal, že když transmarginální inhibice začala převládat, projevil se stav podobný hysterii. Ve stavech strachu a vzrušení běžně rozumní lidé přijmou ty nejnepravděpodobnější návrhy.

Myslím si, že až si přečtete tyto informace, budete se mnou souhlasit, že se jedná o proces, který je již velmi dlouho používán na světovou veřejnost, s vrcholem vyvolávání stresu během 11. září 2001. Dále pochopíte, proč bylo možné oklamat takový velký počet lidí.  (Mimochodem podrobné informace tohoto druhu na podobná témata na Wikipedii nenajdete!)

Transmarginální inhibice

Transmarginální inhibice, nebo TMI, je reakce organismu na ohromující podněty. Je ironií, že populární zkratka TMI [too much information, pozn. překl.] znamená příliš mnoho informací, což může být častým prvkem transmarginální inhibice v dnešní kultuře.

Výzkum

Ivan Pavlov popsal podrobnosti TMI ve své práci o podmiňování zvířat prostřednictvím různých podnětů, včetně bolesti. (Není pravda, jak se často uvádí, že veškerá Pavlovova práce byla o vyvolávání reakcí na bolest.)

Pavlov zjistil, že se úroveň tolerance organizmu na různé podněty významně lišila a odvíjela se podle zásadních rozdílů v temperamentu. Poznamenal, „že nejzákladnější zděděný rozdíl mezi lidmi je, jak rychle dosáhli tohoto bodu kolapsu a že ti, kteří rychle kolabují, mají zásadně rozdílný typ nervové soustavy.“ [1] To ho vedlo k zaměření větší pozornosti na nutnost klasifikovat subjekty podle jejich zděděné konstituce předtím, než došlo k aplikování experimentálního podmiňování. Nejen že psi reagovali na podmiňování rozdílně na základě jejich temperamentu - když se pes
pod tlakem zhroutil, jeho léčba závisela na jeho konstitučním typu. Pavlov například potvrdil, že sedativa byla velmi užitečná při obnově stability nervů u psa, který byl zlomen, ale jeden typ může vyžadovat 5 až 8 krát více léků, než je třeba u jiného typu, i když tělesná hmotnost byla naprosto shodná.

Čtyři temperamenty


Pavlov byl přesvědčen, na základě empirických důkazů nashromážděných během více než třicetiletého výzkumu, o myšlence čtyř základních temperamentů. Poznamenal, že se tyto temperamenty značně přiblížují k typologii podle Hippokrata. I když se u Pavlovových psů objevovaly různé směsi základních temperamentních vzorců, mohly být takto rozlišeny namísto vytváření nové kategorie.

První typ odpovídal Hippocratově typu „cholerik“, který Pavlov nazval „silně vzrušivý.“ Druhý typ „sangvinik“, který Pavlov nazval „živý“, se vztahoval na psy s vyváženějším temperamentem. Normální reakce na navozené stresy nebo konfliktní situace u těchto dvou typů,  spočívaly ve zvýšeném vzrušení a agresivnějším chování, ale zde veškerá podobnost končila. „Silně vzrušivý“, nebo cholerický typ, byl tak divoký, že se zcela vymkl kontrole, na rozdíl od „sangvinického“ typu, který se nadále chovat účelně a s řízenými reakcemi.

Flegmatický typ Pavlov nazval „vyrovnaný, poklidný“, a melancholik byl nazýván „slabý inhibiční“ typ. U těchto dvou typů se navozené stresy a konfliktní situace setkaly s větší pasivitou, neboli „inhibicí“, spíše než s agresí. U „slabého inhibičního“ typu, neboli melancholika, bylo jeho konstituční tendencí reagovat na obavy a konflikty pasivitou a vyhýbání se napětí. Jakýkoliv silný experimentální stres, uvalený na nervový systém takového psa, měl za následek navození stavu mozkové inhibice a „ochrnutí strachem.“

Pavlov zjistil, že pokud jsou ostatní tři typy vystaveny většímu tlaku, který nejsou schopny zvládnout běžnými prostředky,
také se nakonec dostanou do stavu mozkové inhibice podobné stavu, do kterého se velmi rychle dostal melancholický/slabý inhibiční typ. Považoval to za ochranný mechanizmus, který je obvykle využívaný mozkem v případě, když je tlačen za hranici odolnosti. „Slabý inhibiční“ typ byl výjimkou mezi ostatními třemi typy: tento druh psa přešel do stavu inhibice chránící mozek mnohem rychleji a v průběhu reagování na menší stresy. Důležitým zjištěním bylo, samozřejmě, že čtyři základní povahy reagovaly odlišně na různé úrovně stresu a to jak před, během a po experimentech, kdy nejdůležitějším údajem je, že slabý inhibiční typ byl obzvlášť citlivý.

Pokud jde o slabý inhibiční typ, Pavlov vypozoroval že ačkoliv je základní temperamentní vzor dědičný, každý pes byl od narození podmíněn různorodými vlivy životního prostředí, které mohou vytvářet dlouhodobé inhibiční vzorce chování během určitých stresů. Z tohoto důvodu bude konečný vzorec chování jakéhokoliv daného psa záviset jak na jeho vlastní konstituci, stejně jako na specifických vzorcích chování, navozených předchozími stresy ze životního prostředí. [2]


Ultrahraniční reakce 
 
Později když Pavlov začal experimentálně uplatňoval své objevy o psech na lidskou psychologii, opatrně zaznamenával co se stalo, když byla vyšší nervová soustava psa zatížena nad hranici normální reakce a porovnával tyto stavy ke klinickým zprávám o různých druzích duševních zhroucení u lidí. Zjistil, že závažnější a delší stresy mohly být aplikovány na psy typu „živý“ nebo „vyrovnaný poklidný“, aniž by došlo k jejich zhroucení, než u typů „silně vzrušivý“ a slabý inhibiční“.