27 listopadu 2017

Zpochybňování proměnlivosti pohlaví se stalo novým rouhačstvím


Brendan O'Neill


Kapitulace establishmentu vůči politice transgenderismu je ohromující. Snažím se vzpomenout si na jiný příklad, kdy byla nová a sporná ideologie tak nekriticky přijata existujícími mocnostmi.

Máme konzervativní toryovskou vládu, která prosazuje zákon o uznání pohlaví, který by každému umožnil změnit jeho nebo její pohlaví, aniž by dostali jedinou hormonální pilulku. Etablovaná církev, která včera vydala pokyny svým školám, ve kterých je povzbuzuje, aby nechala děti  ,zkoumat rodovou identituʻ. Policejní síly vyměňují přilby za čepice, protože ,pokrývka hlavy založená na roduʻ je neuctivá vůči translidem. A samozřejmě univerzitní systém - živitel budoucích vůdců - ve kterém se ženské vysoké školy překotně otevírají lidem, kteří se narodili jako muži, žáci by měli používat rodově neutrální zájmena a každý, kdo říká, že ,muži se nemohou stát ženamiʻ, může očekávat, že bude hnán z akademické půdy. 

Od staromódních konzervativních toryů přes ozbrojené křídlo státu až po skutečnou Anglikánskou církev, základní instituce národa jedna po druhé přijaly myšlenku, o které bychom opravdu měli více diskutovat, ne? Tedy že pohlaví je proměnné. A že by děti měly mít možnost rozhodnout se, zda jsou muž nebo žena. A že muži, kteří se přemění na ženy, jsou skutečnými ženami - plnohodnotnými, právně rozeznatelnými, které mohou do ženské kabiny typ ženy - spíše než transženy, jak byly s respektem mnoho let označovány. Každý, kdo tvrdí, že transpolitika je na hraně, si dělá blázny: je to jeden z nejzavedenějších, nejvíce chráněných způsobů myšlení naší doby.

Zkuste třeba jen kriticky pípnout o ideologii proměnlivosti pohlaví, nebo o moudrosti stahování hrudníku dospívajících dívek, které si myslí že jsou chlapci, nebo zda by základní školy opravdu měly nechat malé kluky nosit šaty do školy, a budete sestřelen s obviněními z ,transfobieʻ. Dokonce i naznačit, že existují dvě pohlaví a že se člověk skutečně nemůže stát tím druhým, tedy uvést to, co mnozí lidé považují za biologickou skutečnost, riskujete, že budete označen nálepkou fobie.

17 listopadu 2017

SOTT Proměny Země - říjen 2017: extrémní počasí


V říjnu jsme byli svědky pokračujícího trendu smrtících a rekordních divokých požárů, extrémně silných dešťů, nevídaného krubobití a záplav, a náhlých a silných průtrží, které napáchaly spoušť po celé planetě. 

Předčasné říjnové sněžení překvapilo mnoho lidí od USA až po Čínu, zatímco mnozí další byli svědky padajících bolidů, kdy jeden z těchto vesmírných kamenů pravděpodobně zažehl lesní požár! Jeden nebo dva lidé téměř pocítili tento chaos na vlastní kůži po jejich opravdu blízkém setkání s bleskem!Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net 08 listopadu 2017

Recenze: „Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení“© SOTT.net / Red Pill Press
 


Pokud jste někdy chtěli číst pojednání o tom, jak je důležité vidět realitu místo iluze, hledat pravdu místo lží, pak si musíte přečíst tuto knihu. Klikatící se tryskové proudění, zpomalení Golfského proudu, hurikány, zemětřesení, sopečné výbuchy, bolidy, tornáda, potopy, noční svítící oblaka, to vše se od začátku tohoto století děje ve stále větší míře. Znamená to, že zastánci lidmi způsobeného globálního oteplování měli pravdu, nebo se na naší planetě děje něco jiného, ​​něco mnohem většího? Zatímco věda hlavního proudu popisuje tyto proměny Země jako vzájemně nesouvisející, Pierre Lescaudron používá poznatky z paradigmatu elektrického vesmíru a fyziky plazmatu pro podporu tvrzení, že tyto jevy by mohly být ve skutečnosti úzce příbuzné a vycházející z jediné společné příčiny: blízké přiblížení ,dvojčeteʻ našeho Slunce a doprovodného kometárního roje. Autor s odkazováním na historické záznamy odhaluje silnou souvztažnost mezi dobami autoritářského útlaku a katastrofickými a kosmicky vyvolanými přírodními katastrofami. 

S odkazem na metafyzický výzkum a teorii informace, Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení je průlomový pokus znovu propojit moderní vědu se starodávným pochopením, že lidská mysl a stavy kolektivní lidské zkušenosti mohou ovlivnit kosmické a pozemské jevy. Kniha Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení zahrnuje širokou škálu vědeckých oborů a je bohatě ilustrována s více než 250 ilustracemi a čerpá z 1000 pramenů, a je prezentována v přístupném formátu pro každého, kdo se snaží porozumět znamením naší doby.


03 listopadu 2017

Zánik západní civilizace: „genderová proměnlivost“ jako předzvěst postmodernistického pekla


Zoya Klebanova
Sott.net

TRADIČNÍ HODNOTY
Respekt, Důvěra, Rovnost, Čestnost, Laskavost, Věrnost, Soucítění, Přijímání, Odvaha, Spravedlnost, Štědrost, Odpuštění, Sdílení

 
Tradiční hodnoty se týkají těch přesvědčení, morálních kódů a společenských mravů, které jsou předávány z generace na generaci v rámci kultury, subkultury nebo komunity. Jejich předmět obvykle zahrnuje rodinu, komunitu, náboženství a umění. A ačkoliv každá kultura má vlastní definici tradičních hodnot, tak podle všeho existují univerzální principy, které byly vytvořeny za účelem zachování celistvosti společností, které jsou tvořeny širokým spektrem lidí s různými osobnostmi a zájmy, aby se zabránilo propadu do společenského chaosu.

Vezmeme-li to dále, toto hluboce zakořeněné vědění je, alespoň částečně, formováno evolucí. Je také formováno různými psychologickými a psychopatologickými jevy, prostřednictvím interakce mezi naším subjektivním vědomím - individuálně a jako druh - a ,skutečným světemʻ napříč v čase.

V podstatě od samotného počátku člověka lidé chápali, že lidské chování může přitahovat nebo odpuzovat „hněv bohů“.

„Člověk v dřívějších dobách podle všeho chápal, že má určitou kontrolu nad vlastním osudem a osudem společnosti prostřednictvím svého počestného chování. Teoxenie [téma v řecké mytologii, kdy lidské bytosti demonstrují svoji počestnost nebo zbožnost poskytnutím pohoštění prostému cizinci (xenos), který je ve skutečnosti přestrojený bůh (teos), se schopností věnovat dary, pozn. překl.] byl morální standard. Na každého člověka se pohlíželo tak, že má potenciál buď napomáhat nebo brzdit prosperitu a zdraví pro všechny. Přestože někdo mohl dát víc než jiní, všichni měli výsadu a povinnost přispívat jak nejlépe mohli. Jednání každého člověka se počítalo a podle jejich činů následovala spravedlivá odezva prostřednictvím jiných lidí a vesmíru.

Ale došlo k zakořenění patologie a ačkoliv nedokázala úplně změnit povahu člověka nebo vzít mu možnost volby, ovlivnila společnost a změnila směr lidstva, protože jsme ji přijali. Jak postupně klesalo povědomí, dobré úmysly byly podkopány a naše integrita jako živočišného druhu se vytrácela. Lidé se stali živočichem naladěným do entropie a to, co si vybereme a vyjádříme, se stane našim osudem. Vzdali jsme se naší osobní odpovědnosti vůči sobě navzájem jako hostitelé a hosté, a tudíž budeme naší vlastní zkázou.“

Dne 17. května 2016 představila kanadskému parlamentu liberální vláda premiéra Justina Trudeaua „zákon o změně kanadského zákona o lidských právech a trestnho zákoníku (zákon C-16)“: