01 ledna 2008

Nový rok, podvody ve volbách a Ron Paul


Malé zamyšlení o tom, že časy se mění a přitom vše zůstává stejné.

V tomto článku, The Post-Bush Regime: A Prognosis (Režim po Bushovi: Prognóza) se píše o tom, jak se v Americe připravuje nová show”, která nahradí tu současnou Bushovu show. Tato nová show bude o daních a kreditech na uhlík, nových zdrojích energie, úspornějších automobilech, biopalivech a veškerých dalších záležitostech, které se údajně vztahují ke změně klimatu a ropnému vrcholu.” Tedy vše zůstane při starém, jenom se genocida imperialismu bude prezentovat pod novou maskou. Pravděpodobně půjde o přechod ze stavu současné viditelné genocidy, kterou vidíme každý den v Afghánistánu, Iráku a jinde na skrytou genocidu. Jedním příkladem této nové strategie jsou biopaliva. Politika kolem biopaliv způsobuje růst světových cen jídla, což dále povede k zásadnímu růstu hladovění a umírání z hladu, tedy převážně v nejchudších oblastech světa.

V tomto kontextu bude celkový dopad agendy biopaliva záměrnou genocidou. Za účelem dodání zanedbatelně více paliva pro nadkonzumující industrializované země, bude mnoho milionů lidí v rozvojovém světě hladovět, kromě těch mnoha milionů které již hladovějí. Tento v porovnání zanedbatelný energetický nárůst je tak malý, že je třeba přijmout za pravdu, že agenda s biopalivy je primárně o genocidě. Nicméně až začneme číst o propuknutí nových hladomorů, třeba v Brazílii kde biopaliva jdou v současné době do masové produkce, budou novinové titulky svalovat vinu na sucha, nebo neúrodu, nebo přijdou s jinou výmluvou, jak je ostatně vždy jejich zvykem. Mezitím pokaždé když budeme tankovat biopalivo do našeho Priuse, budeme pociťovat 'zelené uspokojení', netušíc jaké škody způsobujeme. A pak třeba obdarujeme charitu, nebo adoptujeme nějaké dítě z rozvojové země, kterému budeme posílat dopisy.”
Ale zpět k tématu voleb a to že současné smečka u kormidla v Bílém domě končí. Jak jistě všichni již dávno víme, USA vlastní a řídí malá klika mocných. Rockefellerové jsou jasným příkladem, jsou tu ale další méně známí hráči, ne všichni jsou Američané. A také jsou tu ti, kteří nám zůstávají utajeni. Každopádně Neocons a Bush se této klice hodili do krámu jako vhodný nástroj, který může dál posunout jejich agendu, i když je tu vždy plán B pro případ, že by se jejich nástroj rozhodl vydat vlastním směrem, nebo pokud by se omrzel a ztratil účinnost.

Malé ohlednutí zpět k Bushově zvolení:

„...Vše bylo připraveno k odstartování odvážného imperialistického podniku, přípravy na 9/11 byly v plném proudu a nic na světě nemohlo zastavit Bushovu show. Samozřejmě že Hloupý Bush byl na cestě vyhrát volby, bez ohledu na to, jak moc se budou muset falšovat volby a lhát v médiích, nebo kolik soudců nejvyššího soudu bude potřeba pro dosažení tohoto úkolu. Jako východisko z nouze by se ani nerozpakovali odstranit Gora, který je jedním z nich, taktika kterou využili již dříve v případě Bobbyho Kennedyho, pokud by šlo o jediný způsob, jak otevřít cestu jejich současnému muži. Samozřejmě že dnes, když žijeme v době elektronických volicích přístrojů značky Diebold, se dá vše provést jedinou příkazovou zprávou z jediného počítače, ve kterém se určí kolik procent hlasů má každý z kandidátů v daném volebním okrsku dostat. Exit polls [anonymní dotazovaní respondentů systematicky vybíraných bezprostředně po odchodu z volební místnosti] jsou věcí minulosti, neboť šlo o zdroj skutečného statistického důkazu neustálého falšování voleb.

A nyní přeskočíme do současnosti z článku o ekonomickém pohledu na současné dění v Americe.

... „Řízení ekonomiky elitním managementem v průběhu roku degenerovalo natolik, že se zdá že politické scéna ve Spojených státech je v procesu kreativního rozpadu, kdy se objevuje více populistických hnutí běžných lidí, které jdou napříč tračními ideologickými předěly. Prvním bylo ústavní, nativistické hnutí obklopující prezidentského kandidáta Rona Paula. Druhým je evangelické, ekonomicko-populistické hnutí, které jde s kandidátem Mikem Huckabeem. Kampaň Rona Paula přilákala značnou podporu ze strany libertariánů, jak pravičáků tak i levičáků, a to díky Paulově důrazu na obnovení Listiny práv a rozmontování americké říše. Kampaň Mikea Huckabeeho rozsekla republikánskou koalici přímo veprostřed tím, jak usiluje o protikorporační, protiekonomicko-elitní kampaň, která přitahuje náboženské konzervativce. Zdá se, že každý z těchto kandidátů zneklidnil elity a u obou dvou byly některé z jejich rozdělujících návrhů představeny v masových, korporačních médiích se záměrem ztupit jejich nástroje…

Tato politická hnutí značí, že si lidé ve Spojených státech možná opravdu začínají dávat jedna a jedna dohromady a začínají vidět spojení mezi biliony dolarů utrácených na dobytí světa a rozpadající se domácí infrastrukturu, mezi obrovskou sumou peněz v rukou menšiny a ožebračování střední třídy. Problémem je, že náboženství je mnohem větší problém… . A zdá se, že pro případ pokud nezabere náboženství, se elity nebudou zdráhat pro udržení svých poziczařídit globální válku, spolu s globálním omezením pohybu.

Řešení nemůže vzejít z běžného politického procesu. Korporační elita určuje výsledky hlasování, sčítá hlasy a dává zprávy o volbách. Již mnohokrát dokázali, že pokud budou muset zfalšovat volby, tak volby zfalšují. Během poslední ekonomické krize, nebyla v případě Franklina Roosevelta elita spokojena a nevypadá to, že by v dnešní době chtěli dalšího. Možná si teď myslí, že fašismus v 30. letech byl předčasný, že technologie nebyla dostatečně vyvinutá.

V jednom článku se objevil názor, že kvůli jeho stoupající oblibě, bude na Rona Paula spáchán atentát. Ale podobná myšlenka ignoruje fakt, že politický proces je plně v jejich” rukou a že oni nemusí Paula zabít. Vždyť přeci řídí volební přístroje, spolu s těmi kteří počítají hlasy. Oni” ovládají média a v případě, že bude mít Ron Paul příliš mnoho vlivu, jej můžou pomlouvat a očerňovat jak se jim zachce. Což už mimochodem začalo. (více zde) Ron Paul slouží jenom pro odvrácení pozornosti, i přesto že může být upřímný. Je mu dovoleno jít si svou cestou proto, aby mohla pokračovat iluze demokracie, svobodných voleb a tak podobně. Nemyslete si, že se něco změní. Jediné co může platit na patokraty a vyhnat je od moci je jejich odhalení, vyrazit do ulic a domoci se spravedlnosti.