20 března 2017

Ponerizované Spojené státy americké: jak byla americká republika ovládnuta politickými klikami šílených zločineckých psychopatů
Je vůbec možné změnit ponerologický stát ve státě? [tzv. Deep state, pozn. překl.]
Ponerizace (od starořeckého poneros - zlo), je ponerologický termín, který vymyslel Dr. Andrzej M. Lobaczewski. Ponerizace je vliv patologických lidí na jednotlivce i skupiny, u kterých dojde k přijetí patologického uvažování a hodnot. [1]
 
Je nejvyšší čas, aby se americký lid postavil čelem proti tvrdé realitě.
 
Americký lid je pod ponerologickým vlivem nepřerušené řady politických klik, jejichž ústředním organizačním principem je nekonečná válečná ekonomika.
 
Protože Spojené státy americké byly nepozorovaně transformovány do vojenské odnože Nového světového řádu, která již více než sto let vede četné nevyprovokované agresivní války. Tyto vysoce destruktivní a smrt rozsévající války byly vedeny ve jménu amerického lidu a za jejich daňové dolary. Tudíž Američané jsou na základě jejich nečinnosti a lhostejnosti spoluviníky v těchto neštěstích.
 
Ve světle tohoto kritického pochopení si obyvatelstvo USA nese hlubokou karmickou odpovědnost za tak velké množství  bezohledné smrti a ničení po celé planetě. Přesto není nikdy pozdě zvrátit průběh „psychopatokracie“, díky které se americká federální vláda stala nástrojem státu ve státě.
 
Tudíž otázka za $64.000 pro rok 2017 zní: zastaví prezident Trump války? Ukončí nekonečnou válečnou ekonomiku tak, jak slíbil během své předvolební kampaně?
 
 
Trumpův nejdůležitější volební slib

Během volebního cyklu 2016 učinil kandidát Trump mnoho významných slibů, ale jedním z nejdůležitějších byl jeho závazek vůči světovému míru a mezinárodní spolupráci. Uzavření míru s Ruskem bylo základním stavebním kamenem Trumpovské zahraniční politiky.

Avšak skutečnou překážkou k provedení tohoto populárního a ušlechtilého záměru je míra, do které byla samotná politická jednotka - na obou stranách politického kolbiště -  nenávratně ponerizována. Nicméně mnohem důležitější je fakt, že drtivá většina agentů státu ve státě byla záměrně ponerizována.


To, že bylo něco nebo někdo „ponerizováno“, znamená v užším slova smyslu, že osoba nebo skupina již nejsou schopni rozlišovat mezi zdravými a patologickými myšlenkovými procesy a logikou. Jednotlivec již není schopen rozlišovat mezi správným myšlením a deviantním myšlením.[1]


19 března 2017

KNIHA: Martha Stoutová - Sociopat odvedle

Knihu je možné objedna na stránkách Dům Harfa. 


„O sociopatech jsme zvyklí přemýšlet jako o násilnících, ale v Sociopatovi odvedle nám Martha Stoutová, psycholožka z Harvardu, odhaluje, že šokující čtyři procenta běžné populace – tedy jeden člověk z pětadvaceti – má nerozpoznanou duševní poruchou, jejíž hlavní symptom je absence svědomí. Jsou to lidé, kteří vůbec nedokážou cítit stud, vinu nebo výčitky. Jeden z pětadvaceti lidí je tedy skrytý sociopat. Můžou to být vaši kolegové, sousedi i rodina. A dokážou doslova cokoli, aniž pocítí jakoukoli vinu.“

Na stránkách knihy Sociopat odvedle se dozvíte, že váš exmanžel nebyl jen nepochopená duše, nýbrž sociopat. A váš šéf, tělocvikář nebo kolegyně?

Ti možná také. Sociopaty si obvykle představujeme jako sadistické zločince. Autorka této knihy, harvardská psycholožka Martha Stoutová, ale prozradí, že touto duševní poruchou, která často zůstává neodhalená a jejímž hlavním příznakem je absence svědomí, trpí neuvěřitelná čtyři procenta populace – tedy jeden člověk z pětadvaceti. Dotyční nedokážou prožívat stud, vinu ani výčit‑ ky svědomí. Jeden z pětadvaceti obyčejných Američanů je tedy v skrytu duše sociopat. Mohou mezi nimi být vaši kolegové či sousedé, a dokonce ti nejbližší. A jsou bez výčitek schopni čehokoliv.

Jak je poznat? Jedním z jejich hlavních rysů je jakási aura či charisma, díky němuž oplývají mimořádným kouzlem osobnosti a jsou zajímavější než ostatní. Jsou spontánnější, vášnivější, komplikovanější, ba dokonce víc sexy než jiní lidé, takže jsou těžko odhalitelní a snadno nás omámí. Jsou jiní zejména proto, že nejsou schopni milovat. Záhy se naučí cit navenek předstírat, ale ve skutečnosti je jim utrpení druhých naprosto lhostejné. Žijí proto, aby ovládali, a vzrušuje je vítězství.

Každý z nás už v životě určitě nějakého sociopata poznal. Při čtení Sociopata odvedle – a v tom tkví naléhavost téhle knihy – přijde okamžik, kdy si náhle uvědomíte, že někdo, koho znáte, pro koho jste pracovali, s kým jste chodili nebo koho jste volili, je sociopat. Jak ale s tímhle zjištěním naložit? Autorka nás učí pochybovat o autoritách, nevěřit lichotkám a dávat si pozor na ty, kdo se snaží budit soucit. Vábí‑li vás sociopat, píše, hlavně na jeho hru nepřistupujte.

Tento boj svádějí bezohlední proti zbytku lidstva. A kniha Marthy Stoutové vám ukáže, jak zloduchy z řad vašich bližních odhalit a porazit. 

Poznámka NA SEVERU

A nezapomeňte na předchozí vydání českého překladu knihy o psychopatech od Roberta Harea Bez Svědomí 

 

12 března 2017

Skryti tam, kde jsou nejvíc vidět: řídí psychopati svět?


Nick Parkins


 
© America Out Loud


„Naše společnost je řízena šílenými lidmi, aby dosáhli šílených cílů. Myslím, že jsme řízeni maniaky pro maniakální cíle a myslím si, že mě můžou zavřít jako šílence, že to vyjadřuji. To je to, co je na tom šílené.“ ~ John Lennon (1940-1980), anglický zpěvák a skladatel

Lennon a jiní vyjadřují očividnou paranoiu, která v nás vyvěrá. „Svět se zbláznil!“ Velice často oddělujeme tento hlas, jsme spokojeni nahlížet na svět tak, jak druzí předepisují. Ale kdo jsou tito druzí, a co chtějí?

Termín psychopat je často trestuhodně podceňován, zejména díky nevýstižnému vyobrazení nemocných, pokroucených a násilnických psychoušských typů v populárních médiích. To vedlo k vytvoření běžné představy, cestou neznalosti na straně veřejnosti, že psychopat nemá žádnou funkci, roli nebo místo v otevřené společnosti. Rychlé odlehčení, které nám, zdánlivě přičetné většině, umožňuje obejít naše nejhorší obavy.

Jakákoliv představa, že psychopat není schopný fungovat v otevřené společnosti, je podle M. E. Thomasové 1 – doznané sociopatce - chybná. Otázkou není schopnost fungovat, ale spíše jaký rozsah nebo podobu bude tato funkce mít. Jak říká Thomasová, psychopati a sociopati sdílejí propletenou klinickou historii; každý může fungovat, jenom tak činí odlišně. A přestože jsme ponecháni se zamýšlet nad tím, jakou masku může tato funkce nabrat, pravdou zůstává, že v mnoha sociálních situacích vynikají.


Konkurence zvítězila

Jean-Baptiste de Lamarck byl francouzský biolog, který prosazoval teorii evoluce, která byla v té době vládnoucí třídou široce odmítnuta. Lamarckovo hlavní dílo bylo zveřejněno ve stejném roce, kdy se narodil Charles Darwin – jeho teorie měla vytlačit Lamarckovu o 50 let později. V Lamarckově světě to byla spolupráce, která jako hnací mechanismus evoluce převládala nad darwinovským soutěžením. 


08 března 2017

SOTT Proměny Země - leden 2017: Extrémní jevy počasí, planetární zvraty, jasné meteory
V tomto bodě našeho zaznamenávání divokého počasí, začínáme znít jako přeskakující deska. Ale není to naše vina! Naše klima prostě jde z jednoho extrému do druhého...

Mezi hlavní události minulého měsíce patří:

Rekordní požáry v Chile a Argentině (kde také byly rekordní dešťové srážky)

Rekordní srážky které ukončily rekordní sucho v Kalifornii

Rekordní jednodenní a měsíční sněžení v Japonsku a na západě USA

Rekordní výskyt tornád na jihu USA

Rekordní jednodenní srážky na jihu USA

Rekordní nízké teploty a sněžení ve východní a jižní Evropě
Rekordní sněžení na Sahaře

Rekordní teplo v Austrálii a rekordní chladné počasí na Novém Zélandu

To jsou jen některá ze "znamení" proměn životního prostředí na celém světě v lednu 2017:

05 března 2017

Pozorování UFO jsou podle výzkumníka na historickém maximu


Daniel Lang
Je dobře známo, že pozorování zvláštních jevů typu UFO probíhá již delší dobu. Lidé pozorovali tyto objekty již před mnoha desetiletími. Existuje dokonce důvod se domnívat, že neidentifikovatelné létající objekty byly zaznamenány před několika staletími. Nicméně ještě překvapivější než zprávy o samotných UFO, je výskyt těchto jevů v moderní době. Podle všeho jejich četnost v posledních letech narůstá.

Podle amerického doktoranda Sama Monforta, který shromáždil data z archívu Národního centra pro záznamy UFO, jsou tato pozorování v současnosti vůbec nejčetnější. Například v roce 1990 bylo oznámeno kolem 10 000 případů pozorování UFO, zatímco o 20 let později to bylo zhruba již 45 000 případů každý rok.

Monfort si také všiml, že druh objektů, o kterých lidé tvrdí, že je pozorovali, se v průběhu doby změnil. Většinu 20. století sestávala UFO pozorování zejména z létajících talířů a objektů doutníkového tvaru, ovšem dnes většina lidí popisuje svá pozorování jako podivná světla.


02 března 2017

Síla lží


Iben Thranholm
Katehon© nominalize / pixabay.com


Následující text pochází z přepisu rozhovoru.


Myslím si, že pokud dnes chcete dostat vaše poselství mezi lidi, je třeba točit videa. Potřebujete natáčet krátké filmy a dát je na sociální média. To je způsob, jak dnes šířit vaše slovo nebo vaši zprávu. To je velmi důležité.

Lidé již nemají čas číst, protože je tolik věcí, které se teď dávají na internet. Je tolik informací, které je třeba předat včas. Myslím si, že lidé ve skutečnosti nechtějí sledovat videa, která jsou delší než 2 až 3 minuty. Takže musí být velmi krátká, pokud chcete, aby se vaše zpráva dostala mezi lidi.

Ve skutečnosti je tady velký potenciál. Myslím tím, že můžete dostávat mnoho zpráv od lidí z celého světa, z Indie, Afriky, Brazílie. Bydlím ve Skandinávii a proto mám spoustu možností, jak se spojit s velkým počtem lidí prostřednictvím této nové formy krátkých videí a filmů. Myslím si, že to je pozitivní věc. 

25 února 2017

Válka proti cholesterolu byla vždy naprostým nesmyslem


Tactical InvestorMimořádně zdravé a výživné potraviny [pokud si je opatříte z domácích, ověřených chovů nebo alespoň v bio kvalitě, pozn.překl.]

Média, lékařský, potravinářský a farmaceutický průmysl se společně s dalšími odvětvími spojily, aby prodaly masám hromadu lží. A stejně jako laboratorní krysy, masy věří tomu, čím jsou uměle krmeny, místo aby si našly chvilku udělat jednu prostou věc, a raději spolknou tu modrou pilulku, která jim byla podána, než aby se nad vším zamýšlely a o všem pochybovaly. Jednoduchá otázka směřuje ke zkoumání a zkoumání přináší alternativní úhly pohledu. Mozek, který se necvičí, je bezcenný nástroj, a čím déle ho nepoužíváte, tím zbytečnějším se stává.

SOTT komentář: A cholesterol je nepostradatelný pro optimální fungování mozku.

V minulosti jsme mnohokrát konstatovali, že válka proti cholesterolu je naprostým nesmyslem. Ve skutečnosti je cholesterol potřebný; je to léčivý prvek a když je jeho hladina vysoká, znamená to snahu ochránit organismus před alergeny nebo zanětlivými látkami. Stejně jako farmaceutický průmysl kdysi lživě přesvědčil společnost, že vejce jsou nezdravá, tak jeho lidé pokračují nadále v propagaci nesmyslu, že cholesterol je špatný, přičemž neexistují skutečně přesvědčivé důkazy, které by toto tvrzení podpořily. Když čtete výzkumné studie které citují, zjistíte, že přinejlepším pracují s tím, čemu se říká chybná logika, případně přímo lžou, aby podpořily svá divoká tvrzení.


23 února 2017

Libyjský kmenový vůdce: Trumpovo cestovní omezení je oprávněné, teroristé používají falešné libyjské pasy pro vstup do USA [a Evropy]


Harrison Koehli
Sott.net


Pasy syrských žoldáků, kteří přicházejí do Libye, aby dostali nové identity.


Prezident Trump podepsal během prvního týdne v úřadu nařízení, které dočasně zastavuje imigraci ze sedmi zemí Středního východu a severní Afriky, včetně Libye. Podle Trumpa je účelem nařízení „udržet Ameriku v bezpečí“ tím, že zastaví skupiny lidí které nelze řádně prověřit. Trumpovi kritici označili nařízení jako „muslimský zákaz“, který považují za nespravedlivý, zlý a rasistický. Jeden nedávný úvodník dokonce kritizoval Trumpa za to, že zneužívá „smyšlenou teroristickou hrozbu“ z dotčených zemí.

Poté, co americký odvolací soud potvrdil dočasný soudní zákaz, vydaný proti výkonnému nařízení soudcem federálního soudu Robartem, to vypadá. že Trump plánuje podepsat nové výkonné nařízení před, nebo jako alternativu k, odvoláním k nejvyššímu soudu. Ale otázka zůstává: je výkonné nařízení nerozumné? A je teroristická hrozba „fiktivní“? 


20 února 2017

Západní média se očividně nestarají o ruské ženy


Paul Kaiser
Russia Insider


Přestaňte využívat ženy k tomu, abyste sbírali laciné politické body

Nechceme se tímto tématem zabývat příliš dlouho, protože upřímně, pomalu dosahujeme takové úrovně absurdity, která by se dala nazvat „psaní proti zdi”.

Rusko nedávno přehodnotilo trest za týrání partnerek a dětí pro dříve netrestané z trestného činu na přestupek. To znamená, že v případech, kdy dojde k ublížení bez ohrožení života, byl trest změněn na pokutu. Když to býval trestný čin, násilník mohl jít do vězení.

Ruští zákonodárci pochopili, že lidé neradi vidí členy svých rodin uvězněné a že policie, která v mnoha částech Ruska není příliš zdvořilá a vstřícná, neměla motivaci vyšetřovat, jestli Vladimír uhodil svého syna nebo ne, pokud to vůbec bylo oznámeno, čímž se vracíme k prvnímu bodu. [Nově stanovená] Pokuta vytváří pobídku pro policii, aby zareagovala, a navíc vybízí k většímu počtu ohlášek. Vznikla oboustranně výhodná sitace.


17 února 2017

Kulturní válka v Kanadě: „Učíme studenty vysokých škol lži“ - rozhovor s Dr. Jordanem Petersonem

(Image: Marta Iwanek)


NA SEVERU komentář: Úvod a pozadí tohoto článku
Jordan Peterson je kanadský klinický psycholog a profesor psychologie na Torontské univerzitě. Mezi oblasti jeho výzkumu patří sebeklam, mytologie, náboženství, příběhy, neurologie, osobnost, klam, tvořivost, inteligence a motivace.

V září 2016 Peterson publikoval první video z třídílného přednáškového seriálu o politické korektnosti. Ve videu se ohrazuje proti zákonu Bill C-16, který schválila kanadská vláda, a který navrhuje zakázat obtěžování a diskriminaci na základě genderové identity a genderového projevu podle kanadského zákona o lidských právech a trestního zákoníku. Jeho námitky proti návrhu zákona se netýkaly právní debaty diskriminace LGBT, nýbrž dopadů na svobodu projevu na základě pozměňovacích návrhů v C-16 ..., pokud jde o povinnost vyhovět osobě ohledně  formy zvoleného oslovení. Dále argumentoval, že nové změny umožní, aby „zaměstnavatelé a organizace mohly podléhat trestu, pokud některý zaměstnanec nebo spolupracovník řekne něco, co lze vykládat jako ,přímo nebo nepřímoʻ urážlivé.“ Peterson dále tvrdí, že je nezbytné, aby lidé uznali důležitost svobody projevu a především svobodu projevu na univerzitách. [Zdroj]


Peterson veřejně prohlásil, že nebude používat genderově neutrální zájmena, jako je „ze“ nebo „zher“ vynucované některými transsexuály, protože je považuje za „předvoj post-moderní, radikální levicové ideologie.“ Bill C-16  je podle něho „útok na biologii a implicitní útok na myšlenku objektivního světa.