Thursday, October 20, 2016

SOTT Proměny Země - září 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory
SOTT ‚Proměny Země‘ video přehled pro září 2016: extrémní počasí, přírodní ukazatele ‚planetárních změn‘ (seizmické, vulkanické, atd.) a blízkozemní objekty v podobě jasných meteorů

Jak se Říše hroutí pod svou vlastní arogancí a jak se plameny nespokojenosti šíří mezi zvěstmi o válkách, tak dramatické planetární změny pokračují v nezmenšené míře. Na hurikán Matthew v tomto měsíci se bude zřejmě vzpomínat jako na nejhorší bouři roku v USA (i jinde), ale během září další dvě bouře, Hermine a Julia - jedna z nich byla prvním hurikánem Floridy od r. 2005, a druhá první podobná bouře která se vytvořila přímo nad tzv. slunečním státem - zaplavily pobřeží jihovýchodu USA.

Řada cyklonů také přinesla do jihovýchodní Austrálie jednu povodňovou vlnu za druhou, při kterých padly rekordy dešťových srážek sahající až do doby založení země v 19. století, a které přinesly třetí nejdeštivější zimu v záznamech. Mezitím, tajfuny opakovaně udeřily v severozápadním Pacifiku na Filipínách, Tchaj-wanu, v Číně, Korei a Japonsku. Dnes o 50% silnější než před 40 lety, nejsilnější z těchto cyklónových bouří - Meranti kategorie 5 - byla v tomto roce zatím nejsilnější na celém světě a celkově je v rekordních záznamech na druhém místě za tajfunem Haiyan z roku 2013.

Kromě enormního množství vody které tyto velké bouře přinesly, místní silné poryvy přinesly rekordní srážky, způsobily ničivé přívalové záplavy, které odnášely auta, domy a lidi v oblastech USA, Mexika, Tuniska, Řecka, Turecka, na Ukrajině, Indie, Indonésie a Číny. Oklahoma, která až do nedávna nikdy nezažila zemětřesení, minulý měsíc zažila zatím nejsilnější. Rekordně silné zemětřesení také zasáhlo Jižní Koreu, zatímco silné zemětřesení ve Skopje, Makedonie, poškodilo budovy a u obyvatel vyvolalo paniku.

Četné erupce sopek, hromadné úhyny ryb, uvízlé velryby na plážích a jasné meteory zakončují další událostmi nabitý měsíc proměn Země...

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...

Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b...

Tuesday, October 4, 2016

Transmarginální inhibice


Laura Knight-Jadczyk
Sott.netPáni! Už to jsou skoro tři týdny, co jsem něco napsala na mém blogu nebo SOTTu! Jak ten čas letí! Ale to neznamená, že jsem nic nepsala, právě naopak. Nejenže pracuji na výzkumu pro moji další knihu, „Mojžíšovy rohy“, ale zároveň jsem pracovala na našem projektu Cassiopedia. Po dokončení posledního hesla o Transmarginální inhibici, kterou zkoumal Ivan Pavlov, jsem došla k závěru, že je to dostatečně důležité téma, abych mu věnovala větší pozornost.


Pavlov prokázal, že když transmarginální inhibice začala převládat, projevil se stav podobný hysterii. Ve stavech strachu a vzrušení běžně rozumní lidé přijmou ty nejnepravděpodobnější návrhy.

Myslím si, že až si přečtete tyto informace, budete se mnou souhlasit, že se jedná o proces, který je již velmi dlouho používán na světovou veřejnost, s vrcholem vyvolávání stresu během 11. září 2001. Dále pochopíte, proč bylo možné oklamat takový velký počet lidí.  (Mimochodem podrobné informace tohoto druhu na podobná témata na Wikipedii nenajdete!)

Transmarginální inhibice

Transmarginální inhibice, nebo TMI, je reakce organismu na ohromující podněty. Je ironií, že populární zkratka TMI [too much information, pozn. překl.] znamená příliš mnoho informací, což může být častým prvkem transmarginální inhibice v dnešní kultuře.

Výzkum

Ivan Pavlov popsal podrobnosti TMI ve své práci o podmiňování zvířat prostřednictvím různých podnětů, včetně bolesti. (Není pravda, jak se často uvádí, že veškerá Pavlovova práce byla o vyvolávání reakcí na bolest.)

Pavlov zjistil, že se úroveň tolerance organizmu na různé podněty významně lišila a odvíjela se podle zásadních rozdílů v temperamentu. Poznamenal, „že nejzákladnější zděděný rozdíl mezi lidmi je, jak rychle dosáhli tohoto bodu kolapsu a že ti, kteří rychle kolabují, mají zásadně rozdílný typ nervové soustavy.“ [1] To ho vedlo k zaměření větší pozornosti na nutnost klasifikovat subjekty podle jejich zděděné konstituce předtím, než došlo k aplikování experimentálního podmiňování. Nejen že psi reagovali na podmiňování rozdílně na základě jejich temperamentu - když se pes
pod tlakem zhroutil, jeho léčba závisela na jeho konstitučním typu. Pavlov například potvrdil, že sedativa byla velmi užitečná při obnově stability nervů u psa, který byl zlomen, ale jeden typ může vyžadovat 5 až 8 krát více léků, než je třeba u jiného typu, i když tělesná hmotnost byla naprosto shodná.

Čtyři temperamenty


Pavlov byl přesvědčen, na základě empirických důkazů nashromážděných během více než třicetiletého výzkumu, o myšlence čtyř základních temperamentů. Poznamenal, že se tyto temperamenty značně přiblížují k typologii podle Hippokrata. I když se u Pavlovových psů objevovaly různé směsi základních temperamentních vzorců, mohly být takto rozlišeny namísto vytváření nové kategorie.

První typ odpovídal Hippocratově typu „cholerik“, který Pavlov nazval „silně vzrušivý.“ Druhý typ „sangvinik“, který Pavlov nazval „živý“, se vztahoval na psy s vyváženějším temperamentem. Normální reakce na navozené stresy nebo konfliktní situace u těchto dvou typů,  spočívaly ve zvýšeném vzrušení a agresivnějším chování, ale zde veškerá podobnost končila. „Silně vzrušivý“, nebo cholerický typ, byl tak divoký, že se zcela vymkl kontrole, na rozdíl od „sangvinického“ typu, který se nadále chovat účelně a s řízenými reakcemi.

Flegmatický typ Pavlov nazval „vyrovnaný, poklidný“, a melancholik byl nazýván „slabý inhibiční“ typ. U těchto dvou typů se navozené stresy a konfliktní situace setkaly s větší pasivitou, neboli „inhibicí“, spíše než s agresí. U „slabého inhibičního“ typu, neboli melancholika, bylo jeho konstituční tendencí reagovat na obavy a konflikty pasivitou a vyhýbání se napětí. Jakýkoliv silný experimentální stres, uvalený na nervový systém takového psa, měl za následek navození stavu mozkové inhibice a „ochrnutí strachem.“

Pavlov zjistil, že pokud jsou ostatní tři typy vystaveny většímu tlaku, který nejsou schopny zvládnout běžnými prostředky,
také se nakonec dostanou do stavu mozkové inhibice podobné stavu, do kterého se velmi rychle dostal melancholický/slabý inhibiční typ. Považoval to za ochranný mechanizmus, který je obvykle využívaný mozkem v případě, když je tlačen za hranici odolnosti. „Slabý inhibiční“ typ byl výjimkou mezi ostatními třemi typy: tento druh psa přešel do stavu inhibice chránící mozek mnohem rychleji a v průběhu reagování na menší stresy. Důležitým zjištěním bylo, samozřejmě, že čtyři základní povahy reagovaly odlišně na různé úrovně stresu a to jak před, během a po experimentech, kdy nejdůležitějším údajem je, že slabý inhibiční typ byl obzvlášť citlivý.

Pokud jde o slabý inhibiční typ, Pavlov vypozoroval že ačkoliv je základní temperamentní vzor dědičný, každý pes byl od narození podmíněn různorodými vlivy životního prostředí, které mohou vytvářet dlouhodobé inhibiční vzorce chování během určitých stresů. Z tohoto důvodu bude konečný vzorec chování jakéhokoliv daného psa záviset jak na jeho vlastní konstituci, stejně jako na specifických vzorcích chování, navozených předchozími stresy ze životního prostředí. [2]


Ultrahraniční reakce 
 
Později když Pavlov začal experimentálně uplatňoval své objevy o psech na lidskou psychologii, opatrně zaznamenával co se stalo, když byla vyšší nervová soustava psa zatížena nad hranici normální reakce a porovnával tyto stavy ke klinickým zprávám o různých druzích duševních zhroucení u lidí. Zjistil, že závažnější a delší stresy mohly být aplikovány na psy typu „živý“ nebo „vyrovnaný poklidný“, aniž by došlo k jejich zhroucení, než u typů „silně vzrušivý“ a slabý inhibiční“.

Wednesday, September 21, 2016

SOTT Proměny Země - srpen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, bolidy

[České titulky]

Zatímco televizní diváci byli upoutáni sledováním olympijských her v Riu a fraškovité prezidentské volební kampaně v USA, neutuchající nárůst změn klimatu pokračoval i v srpnu. Za zmínku stojí mimo jiné tyto události:

Rekordní počty tornád v USA

Další 'tisíciletá' povodeň, tentokrát v Louisianě

Ničivé zemětřesení v Itálii

Nejrychlejší doposud zaznamenaná kometa

Mnohem více úmrtí po úderu bleskem, včetně celého stáda sobů v Norsku

Tři velké propadliny se otevřely v Číně, umírali přitom lidé

Silné bouře zasáhly světová velkoměsta a přinesly rekordní srážky mj. v Makedonii a ruské Moskvě

Divoké požáry zuřily napříč západem Středomoří a USA
 

A to byly jen některá ze znamení měsíce srpna 2016  

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!  

Navštivte naše stránky: http://sott.net   


Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET  

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net  

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...  

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...  
Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b...

Tuesday, September 20, 2016

Připomenutí - Oheň a Led: Den Poté
Komentář: Pro lepší udání tónu nového pohledu který SOTT zaujímá, a při zvažování současného stavu naší planety, opět publikujeme tento předvídávý článek, napsaný Laurou Knight-Jadczyk v r. 2007. Doufáme, že si naši čtenáři uvědomí, že to co se děje na Zemi ve vesmírném smyslu, je mnohem důležitější než politika.

Politiku u nás i nadále dostanete, ale již to není naše hlavní zaměření. Jedna světová vláda vše řídí již řadu let, konflikty jsou jen „chléb a hry“, které využívají pro řízení mas.

K politické změně může stále dojít, ale již není nadále možné aby odvrátila výrazné a kataklyzmatické změny na zemi. Pokud jediné k čemu dojde je globální ochlazení, i to samo o sobě může přivodit smrt miliard lidí. Naproti tomu globální oteplování by bylo pro lidstvo přínosem. Ale to vše byl podvod, odvedení pozornosti, krutá hra kterou psychopati sehráli s vámi, lidstvem.
Takže čtěte dál, abyste viděli nad čím přemýšlíme: připravit vás na to co přijde – co již probíhá. 
 


Laura Knight-Jadczyk
Signs of the Times
SOTT.net
Vycházející měsíc nad ledovcem


Před několika měsíci publikoval jeden člen diskuzního fóra SOTT odkaz k následujícímu článku, který se týká výzkumu v oblasti změn klimatu. Nejdříve jsem si nebyla jistá, co má znamenat odporující si název „Tropická ledová vrtná jádra”, ale v článku je vše vysvětleno:Glaciologové poprvé spojili a porovnali sady pradávných klimatických záznamů, které jsou uvězněné v ledových jádrech původem z jihoamerických And a asijských Himalájí, aby nastínili jak se měnilo klima - a stále mění – v tropických oblastech.

Jejich závěry odhalily masivní klimatický posun směrem k chladnějšímu režimu, ke kterému došlo zhruba před 5000 lety, a daleko aktuálnější posun během posledních 50 let k mnohem teplejšímu světu.

Důkazy dále naznačují, že většina ledovců, položených vysoko v tropických oblastech planety, v blízké budoucnosti zmizí. Publikace se nachází v současném čísle vědeckého časopisu Proceedings of the National Academy of Science.


A nakonec, výzkum ukazuje, že na převážné většině míst, dochází u ledovců a ledovcových čapic k velmi rychlému ústupu, dokonce i na místech kde byl zaznamenán nárůst srážek. To znamená že nejpravděpodobněji jsou viníkem rostoucí teploty a ne menší počet srážek. [...]

„Zhruba 70 procent světové populace dnes žije v tropických oblastech, tudíž když zde dojde ke změnám klimatu, dopady budou pravděpodobně rozsáhlé,” vysvětluje profesor geologických věd Lonnie Thompson z Ohio State univerzity. [...]

„Máme záznam který zachycuje 2000 let a když si to zobrazíte na diagramu, můžete vidět Středověké klimatické optimum (SKO) a Malou dobu ledovou (MDL),” řekl Thompson. Během SKO před 700 až 1000 lety se klima na některých místech světa oteplilo. Po SKO přišla MDL, náhlý začátek nižších teplot, které v Evropě a severní Americe doprovázel postup ledovců.

Ledovce jsou nejničivější a nejsilnější věci na Zemi


„A v tom samém záznamu je jasně vidět 20. století, kde je jasně vidět – ať už se podívate na jednotlivá jádra nebo na kompozit všech sedmi – jak posledních 50. let bylo neobvykle teplých.

„V záznamech nic podobného nenajdete – ani během SKO,” řekl Thompson.

„Fakt, že hodnoty izotopů za posledních 50 let jsou tak neobvyklé, znamená že probíhá dramatická změna. To je ta skutečná zpráva.” [...]

Ohromný ledovec, 120 kilometrů dlouhý, patrně narazil na pevninu pouhé 4 kilometry od obrovského ledového jazyku, s kterým se měl srazit ©NASA


„Poučení které bychom si z toho měli vzít je, že světové podnebí se může rychle změnit a s 6.5 miliardami lidí na Zemi, to je opravdu vážné.”

Monday, August 8, 2016

Limbické válčení a „Paranoidní spínač" Marthy Stout
Harrison Koehli
Sott.net  


© AP / Reuters
 Události 11. září traumatizovaly americkou veřejnost. Bushova administrativa využila tento strach a Obamova administrativa v tom dnes nadále pokračuje.

Nejnovější kniha Marthy Stout, Paranoidní spínač [The Paranoia Switch, vydáno v roce 2007, pozn. překl.], je vítaným přírůstkem do nové a rostoucí vědy Ponerologie: výzkum hlavních příčin a původu zla, jak na společenské, tak i mezilidské úrovni. Stout využívá svých dlouholetých zkušeností terapeuta traumat, aby klinicky diagnostikovala nemoc naší „teroristické kultury“ a těch, kteří toto trauma manipulují ve svém vlastním zájmu. 


Paranoidní spínač

Traumatické události vedou k přetížení našeho limbického systému. Zvýšená odezva naší amygdaly, která zaznamenává emocionální význam události, vede k nižší odezvě v hipokampu, který obvykle určuje prioritu informací a umožňuje tak vyšším mozkovým centrům, na základě jejich emocionálního významu, vytvořit souvislé vzpomínky. To znamená, že traumatické události nejsou integrovány vyššími mozkovými centry jako skutečné vzpomínky, ale místo toho v nás zanechají neintegrované fragmenty vzpomínek: izolované obrazy a pocity. Tyto vzpomínky pak mohou být „spuštěny“ podobnými výjevy. Právě proto  může auto s prskajícím výfukem vyvolat u válečného veterána stav paranoie. Jeho „paranoidní spínač“ sepnul.Nejvíc ohromující traumatické zážitky nejsou způsobené nehodou (nečekané výbuchy nebo automobilového nehody), nebo „vyšší mocí“ (zemětřesení, sopky, atd), ale spíše záměrnými činy ostatních lidí, činy jako například napadení, násilný únos, znásilnění. - nebo terorismus. Z nějakého důvodu máme, podle všeho, pevně zakořeněno se nejvíce obávat újmy, která hrozí v důsledku zlého úmyslu, rukou jiných lidí, a tento speciální druh strachu je ze všech nejnakažlivější.“ (62)Jak Stout později vysvětluje ve své knize, agenti strachu si udržují svou moc zneužíváním lidských slabostí. Paradoxně se často jedná o ty samé osoby, kterých jsme geneticky „naprogramováni“ se bát (tj. psychopatické osoby), které využívají tento strach tak, že jej zaměří na libovolnou a vhodnou skupinu. Hitler použil anarchisty, komunisty a Židy. Naši vůdci používají „teroristy“, Muslimy a kritiky jejich politiky.

Stout definuje terorismus jako „násilí páchané s hlavním cílem zmanipulovat mysl přeživšího obyvatelstva“ (27). V naších myslích tak vznikne paranoidní spínač, nebo se zapne již existující. Jeho „nejcenější ambicí je, aby nás ovlivnil psychicky, vštípil do myslí jednotlivých občanů pocit bezmoci, a krást ve velkém z naší kolektivní zásoby nadějí“ (24).

Tímto způsobem jsou teroristé (ať už loutkaři rozvědek západních zemí, nebo zahraniční „terorističtí“ obětní beránci) schopni vést otlučenou veřejnost směrem dle jejich výběru. Nicméně můžeme zajistit, aby terorismus neměl  vliv na naši mysl tím, že si budeme uvědomovat jeho účinky a jeho účel, včetně taktik těch kteří jej využívají.

Limbická Rezonance

I přesto, že se teroristický útok bezprostředně dotkne pouze velmi malé části populace, může celá země pocítit jeho účinky. Tento jev má své kořeny v našem limbickém systému. „[L]imbický systém hraje dominantní roli v regulaci našich pocitů, dostupnosti našich vzpomínek, naší motivaci jednat, naší schopnosti přiřadit našim zkušenostem význam, a dokonce i našeho svědomí“ (77). „[S]vědomí je závažný pocit závazku, který vždy vychází z našeho sklonu vytvářet svazky s ostatními... je to právě naše schopnost tvořit citové vazby, která vede ke vzniku morálního charakteru ...“ (75).

„[S] informacemi z některých, nebo veškerých našich smyslů, zpracovaných prostřednictvím limbického systému, můžeme vnímat vnitřní stav jiné lidské bytostí – její nebo jeho fyziologický a emocionální stav - k němuž bychom jinak byli „slepí.“ ... Nejen že nám limbický systém umožňuje vnímat emoce druhých ... ,funguje také ke slaďování našich emocí s  lidmi kolem nás, a naopak.“ (78)Takto je trauma teroristické události nakažlivé. Každý z nás je ovlivněn emocionálním stavem osob okolo nás; všichni budeme traumatizováni. „[L]imbická rezonance je jedním z mnoha důvodů, proč by osobnost, a zejména charakter, měly být hlavním kritériem při výběru našich čelních představitelů. Ať už pro dobrý nebo zlý záměr, významný vůdce může mít vyzařující emocionální vliv na velký počet lidí“ (83).

Machiavelističtí vůdcové, protože jsou psychopati, jsou schopni velmi dobře využít této skutečnosti. Nepociťují žádné výčitky svědomí, žádnou bolest při pohledu na zohavené tělo. Nic nenarušuje jejich chladnou, bezohlednou a emoce postrádající podstatu.

Limbická válka

Když se vůdce rozhodne zneužít tuto nákazu, místo aby ji uklidnil a léčil, zapojuje se do něčeho, co Stout nazývá „limbické válčení.“ „Když se vůdce rozhodne zaměřit pozornost skupiny na ty děsivé „jiné“ - pokud on nebo ona buší do spínače paranoii nainstalovaného traumatem - je pravděpodobné, že úroveň strachu skupiny zůstane dlouhodobě nad mezní hranicí, a ať už je či není
vůdce kompetentní, vnímanou autoritu si udrží... [P]oté, co dojde ke skupinovému traumatu, je možné zavést rozsáhlé společenské změny, ať už úmyslně nebo neúmyslné, hrstkou rozsévačů poplašných zpráv, kteří hrají na hněv a paranoiu zranitelné populace“ (92-3, 95). Právě v těchto klíčových bodech historie jsou země zralé pro patokracii, tedy makrospolečenskou nemoc, která může trvat desítky let - dokonce i staletí.

Stout identifikuje šest etap limbické války:

Wednesday, May 11, 2016

Psychopati u moci: parazit na lidském superorganizmuNiall Bradley
Sott.net

  

Pomáhat a chránit – Vládnoucí třídu

Četl jsem další zničující komentář amerického autora Chrise Hedgese o arogantní tyranii státu, a to mě přimělo zamyslet se nad touto populární představou „povstat proti“ utlačovatelům. Hedgesova analýza míří správně, ale mám pocit že jeho závěru, že je třeba to vše „strhnout", abychom mohli uniknout, chybí něco důležitého.

,Povstat proti našim utlačovatelůmʻ, ,vzít si zpět ze
miʻ a ,svrhnout vládnoucí tříduʻ vychází z předpokladu, že oni se nacházejí ,tam nahořeʻ. Ano, v mnoha ohledech tam jsou. Díky jejich nadvládě nad průmyslem, státní správou, médii, školstvím a tak dále trvale ovlivňují - v podstatě kontrolují - téměř vše, co je v našem světě materiální; drží většinu bohatství, pracují ve výškových budovách, žijí ve vyvýšených předměstích a obecně shlížejí ze svého exkluzivního výhledu dolů na chudinské masy.

Ale pokud jde o důležité věci – morální charakter, světské zkušenosti, tvůrčí schopnosti a základní inteligenci - co skutečně mají? Málo, pokud vůbec něco z těchto věcí. Ve skutečnosti si myslím že můžeme argumentovat, že psychologicky vzato jsou vlastně v měřítku majetných a nemajetných docela daleko ,tam doleʻ.

Dobře, takže určitě nepředstavují žádný morální příklad k následování. No, k čemu tedy potom potřebujeme stát? Standardní politická teorie učí, že stát je konečným arbitrem smluv mezi lidmi, bez nichž by převládal nezákonný chaos. Pokud by lidi byli ponecháni sami sobě, podle tvrzení schizoidů jako Thomas Hobbes, život by pro ně byl „osamělý, chudý, ošklivý, zvířecí a krátký.“ Nejsem si tím tak jistý. Ve skutečnosti si začínám myslet, že je to přesně naopak: život je pro většinu brutální díky státu.

Přestože vychází z výzkumu, který je kolem 80 let starý, Politická ponerologie Andrewa Lobaczewského je klasický text pro pochopení, jak psychopati a další rozmanitě charakterově narušení lidé nakazí společnost od ,shoraʻ dolů, v neposlední řadě prostřednictvím svých poblázněných teorií, které odhalují stěží maskované pohrdání lidskou přirozeností. Studie prokázaly, že ,intelektuálovéʻ jsou ve skutečnosti mnohem méně inteligentní, než průměrný občan kterého ,vedouʻ.

Jedna studie citovaná ve výborné knize Roberta Kirkconnella, Americké srdce temnoty, jež je revizí historie USA optikou Ponerologie, zjistila, že 58% Američanů je inteligentnější než průměrný americký prezident. A pokud jde o morálního charakter, u většiny prezidentů bylo zjištěno, že v porovnání s celostátním průměrem nemají téměř žádnou. Není pochyb o tom, že
v čase a prostoru existují rozdíly a výjimky z tohoto pravidla, ale myslím si, že to podporuje tvrzení, že ve skutečnosti stát nepotřebujeme a už vůbec ne v jeho Leviathanské podobě, která začíná s předpokladem, že člověk je ve své podstatě zlý a proto musí spoléhat na stát, aby na něj zvenčí uvalil objektivní morálku.

[Mimochodem, můžete si poslechnout náš nedávný rozhovor s Kirkconnellem na SOTT Talk Radio zde.]Uznávám, že paušální zobecňování jsou obecně příliš zjednodušující; svět a lidská psychologie jsou složité a proto ,jednoducháʻ, ,konečnáʻ řešení dopomohla dostat nás do této šlamastyky. Samozřejmě že někteří jednotlivci, držitelé doktorátu, jsou ve skutečnosti odborníky ve svém zvoleném oboru; někteří jednotliví úředníci jsou opravdu dobří správci; někteří jednotliví vojáci jsou přirozenými bojovníky; dokonce někteří jednotliví bankéři jsou vynikající účetní.

Všechny tyto povolání mohou mít, a také mají, produktivní místo ve společnosti. Ale mám podezření, že, obecně, význam vládnoucí třídy pro danou společnost – a zde zahrnuji zhruba ,vrchníchʻ 10-20%, i když procento se nepochybně liší od místa k místu a jejich negativní dopad se pravděpodobně zmenšuje tím, čím níže se posunete na stupnici moc/bohatství - je silně nadhodnocený, v podstatě stejným způsobem, jakým akciový trh kasín nepřidává nic produktivního do reálné ekonomiky práce a kapitálu – jenom vše narušuje a překáží efektivní distribuci.

Podívejte se na toto video

Monday, May 2, 2016

Bizarní svět


Laura Knight-JadczykAbyste poznali kdo vám vládne, jednoduše zjistěte koho nemůžete kritizovat" - Voltaire
 
V našem domě probíhají nejzajímavější rozhovory u stolu během snídaně, předtím než začneme náš pracovní den. Témata se pohybují od podivného chování zvířat k politice a vše mezi tím. (Hmmm ... ve skutečnosti „podivné chování zvířat“ a „politika“ mohou mít víc společného, než je na první pohled zřejmé!) No, v každém případě, rozhovor z dnešního rána vedl k postřehu jednoho člena rodiny, že všechno je tak, jak jsem popisovala v jedné kapitole Vlny před 16 roky [zde je odkaz na článek na blogu s krátkým úvodem tématu Vlny, pozn. překl.], že se můžeme podívat z okna a uvidíme projíždějící auta, kolem poskakující ptáky, lidi kteří si jdou po svém jakoby vše bylo pořád stejné, ale ono není; a vědomí, že to není stejné, může mít na člověka hluboký, niterní vliv.

Ve Vlně jsem se zabývala věcí mého postupného uvědomování, prostřednictvím shromažďování důkazů a spojování jednotlivých bodů, že naše realita může být / musí být usazena v nějaké podivné „hyperdimenzionální realitě“, a že žijeme naše životy podobně, jako v příkladu Platónova příběhu jeskyně. Číst o podobných věcech, v rovině platónské sféry myšlenek, je zajímavé intelektuální cvičení, ale pro mě, a mnoho dalších, to je niterní zážitek. Každopádně dotyčný úryvek jde takto:

„Po mnoho staletí, dokonce tisíciletí, dominovaly většinu světa zjednodušující náboženství a sociální dynamiky. Bylo to tak možné proto, že i když došlo k proniknutí jedné z těchto hyperdimenzionálních bytostí do naší reality, řekněme když se zastavili na večeři, bylo snadné to zakrýt díky nedostatku komunikace mezi kmeny a národy.

Když sedíme v našich pohodlných domovech a podíváme se na naší realitu, včetně toho co je za našimi okny, vidíme stabilní fasádu. Auta, která vozí lidi mezi jejich domovy během jejich různých aktivit, projíždějí po ulici; slunce svítí; procházející děti se baví a smějí. Každý je zapojen do svého života bezprostředním a identifikovatelným způsobem kdy věří, že tento život, do kterého jsou zapojeni, je to co je.

Ale čas od času se někomu stane něco podivného a oni se snaží vypořádat s touto anomálií v časoprostorovém kontinuu. Obvykle se jedná o dostatečně malou záležitost, tudíž jsou schopni ji utlumit a zapomenout na to, což musí, protože jde o něco, co je příliš abnormální v rámci normálně uznávaného průběhu událostí. Je třeba to zamést pod koberec.

Jednou za čas se v realitě stanou větší věci - vetře se důkaz o hyperdimenzionálním řídicím systému, nebo se obrazovka nějakým způsobem porouchá - a stane se z toho zpráva, o které se informuje. Charles Fort strávil mnoho let shromažďováním podobných věcí v novinách a časopisech z celého světa.

Když k tomu dojde tak přijatý systém víry přispěchá, aby záležitost utlumil tak, aby každý mohl pokračovat ve své vlastní i kolektivní iluzi. Vzhledem k tomu, že jsou události omezeny na jedno místo, je snadné to zakrýt. A v minulosti to bylo mnohem jednodušší než je tomu dnes.

Když čtete nasbírané informace Charlese Forta tak uvidíte, že mimozemská realita o které je dnes tolik zpráv, byla stejně aktivní v minulosti jako v současnosti. Ve skutečnosti zjistíte, že k tomu může docházet v cyklech. Stejně tak jako máme cykly produkce potravin, výsadby, pěstování a sklizně, tak nás mohou  hyperdimenzionální bytosti stejným způsobem sklízet podle určitého „sezónního“ pravidla.

V každém případě předtím, než lidé začali být gramotní, bylo mnohem snazší udržet celou věc pod pokličkou. Později byly
publikovány a distribuovány knihy, noviny a časopisy. Cestování se stalo snadnější a informace z celého světa, o těchto podivných zásazích do naší reality, mohly být shromažďovány a poskytnout tak celkový obraz o tom, ​​že něco není v pořádku.

Před Charlesem Fortem existovalo jen málo lidí, kteří tušili něco nekalého, ale pan Fort nám to laskavě strčil přímo pod naše nosy a reakce byla docela zajímavá. Stroj na zametání stop začal pracovat na plné obrátky, skrz nejúčinnější vektory věda hlavního proudu a náboženství.

Ale zápach podrazu už byl vycítěný a některí lidé to prostě nemohli zamést zpátky pod koberec. Zápach se
otevřeným oknem neustále linul dovnitř.  A tak někteří lidé začali hledat zdroj tohoto zápachu. Začali shromažďovat vědomosti a informace.

Můžeme si dokonce poznamenat, jakým způsobem stroj na zametání stop začal provádět odstraňování následků. Když budete studovat historii společenského a náboženského pohybu a změn, můžete vidět jak se řídicí systém proměňuje s každým objevem, nebo uvědoměním učiněným na straně lidských bytostí. Jak přerůstali stará náboženství a zjednodušující vysvětlení, byla zavedena nová náboženství. Přesně v ten správný čas - v období vědecké expanze a růstu vědomostí o povaze reality, která vážně zpochybnila staré náboženské názory - začalo celé hnutí spiritismu, což vedlo k channelingovým informacím, které byly navrženy za účelem zalátat díry v ovládací síti. Novější a komplikovanější vysvětlení
přišly do naší reality z vyšších sfér. Pro každou novou otázku měl řídicí systém připravenou novou odpověď, aby všem pomohl se uklidnit, zrelaxovat a přestat klást otázky.

V současné době to je překvapivěji ještě mnohem očividnější. Před několika lety, když jsme poprvé začali se sdílením Cassiopaea informací, nebyly mnohé otázky kterými jsme se zabývali, těmito zdroji ani zmiňovány. Ale jako se vším co vydáme, si druhá strana přivede nějakého nového kandidáta, který předloží nová vysvětlení na zalátání díry, které prorážíme do struktury jejich reality.“ [
Zdroj ]

Později, po 11. září, kdy jsem pokračovala v sérii spisů pod názvem „Adventures With Cassiopaea“ [Dobrodružství s Cassiopaeaou] (celé je to nyní spojeno do svazků pod názvem The Wave v knižní podobě ), jsem v podstatě psala ve stejných souvislostech:

„Jak si většina z nás uvědomuje, status quo planety byl přiškrcen ve velkém stylu 11. září 2001. Jednalo se o zlomovou událost a naše životy už nikdy nebudou jako dřív. Jednotky národní gardy hlídkují v letištních terminálech a náš Kapitol, kancelářská budova Senátu je uzavřena kvůli antraxové hrozbě. Barikády blokují ulice vedoucí k Bílému domu. FBI zadržuje stovky podezřelých, nedávno schválený „návrh vlasteneckého zákona“ (HR 3108) pozastaví důležitá ustanovení listny základních práv a svobod, vzniklo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, a zákon o vzoru naléhavých státních zdravotnických kompetencí se brzy stane zákonem země. Většina lidí přijímá to co se děje, protože jim bylo řečeno, že musíme změnit náš způsob života a přijmout rozsáhlejší sledování vládou pro zachování naší svobody. Nic nemůže být dále od pravdy. Nová opatření jsou navržena tak, aby omezovala naši svobodu, podkopala naši ústavu a uvedla Nový světový řád.“ [ Zdroj ]

Samozřejmě, že jsem v tomto období stále žila ve Spojených státech. Jak jsem vylíčila jinde, z různých důvodů, kdy hlavním z nich byla naše schopnost odhadnout budoucí vývoj v USA, a protože Francie se projevovala tak, že není nakloněna vyhovět požadavkům Říše zla, odmítajic podílet se na nezákonné, preventivní válce proti Afghánistánu a Iráku (nebudu se pouštět do toho, proč takový názor byl blbě a blbější), jsme se sbalili a se vším všudy přestěhovali do Francie. Poměrně rychle jsem pochopila, že „svoboda projevu“ má velmi odlišnou definici, než tomu bylo v USA, ale protože jsem stále mohla psát o podivném chování zvířat a politice, a o všem mezi tím, tak zbytek nebyl problém.

Nyní mi dovolte, abych změnila směr.

Bizarní svět

Vyrůstala jsem s komiksy Supermana. Burton L. Mack poukazuje na to, že naše sekulární mytologie, jako komiksoví hrdinové, mají „svou přitažlivost díky jejich tajemné podobnosti k obsahu biblického eposu“, jako u vzoru Ježíše v Markově evangeliu, který„přichází do světa, který není schopen řešit své problémy“ a slouží jako jakýsi putovní divutvorný pracovník.1 Superman byl podle všeho vytvořen dvěma židovskými chlapci v době, kdy Židé zoufale potřebovali hrdinskou postavu a Superman vykazuje všechny znaky mesiáše nebo vykupitele. Kal-El, Supermanovo pravé jméno, evokuje Emmanu-El, „Bůh s námi,“ a překlad z hebrejštiny je něco jako „Vše, co je Bůh.“ 


Nicméně co mě zajímá je ʻBizarní světʼ [Bizarro World, pozn. překl.], který byl v 60. letech zaveden do vesmíru DC Comics. Bizarní svět byl také známý jako „Ěmez“ nebo „Země“ napsaná obráceně. Byla to planeta ve tvaru krychle, která byla domovem Bizarra a jeho veselých mužů, kde všichni byli bizarní verzí Supermana a jeho družiny. V bizarním světě je společnost řízena bizarním zákoníkem, který říká: „My dělat pravý opak všech pozemských věcí! My nenávidět krásu! My mít rádi ošklivost! Je velký zločin, aby perfektní něco bylo v bizarním světě!“ V jednom díle prodavač svižně obchoduje a prodává bizarní dluhopisy: „Zaručeně přijdete o vaše peníze“. Později starosta jmenuje Bizarra č.1 jako vyšetřovatele zločinu, „Protože jsi hloupější než celé bizarní policejní oddělení dohromady“. To bylo myšleno a bráno jako velká poklona. [viz: Wikipedia] Tudíž Bizarní svět představuje místo nebo události, které byly podivně převrácené, nebo opačné, oproti očekáváním.

Dvojité myšlení, Dvojí řeč, Dvojí mluva
[z angl. Doublethink, Doublespeak, Doubletalk, pozn.překl.]

Je zřejmé, že pokud se lidé, kteří nejsou „bizarní“, probudí a ocitnou v Bizarním světě, nebo pokud by obyvatelé Bizarního světa přistáli na Zemi a převzali nad ní nadvládu, mohlo by to pro mnoho lidí znamenat nutnost určitého přizpůsobení. Samozřejmě si všímáme, že velký počet lidí se nemupřízpůsobovat bez ohledu na to, co řídící orgány hlásají nebo dělají. To je docela dobře vysvětleno v práci psychologa Boba Altemeyera o autoritářské osobnosti. Na svých internetových stránkách Altemeyer vysvětluje o čem je jeho práce:

„Je to o tom, co se v poslední době stalo s americkou vládou. Je to o katastrofálních rozhodnutích, která vláda učinila. Je to o korupci, která prohnila Kongres. Je to o tom, jak autoritářství téměř zničilo tradiční konzervatismus. Je to o tom, jak se „náboženská pravice“ spojila s amorálními autoritářskými vůdci, aby přinutila zemi přijmout jejich nedemokratickou agendu. ...

Vezměte
například následující prohlášení: „Jakmile naši vládní představitelé a řídící orgány odsoudí nebezpečné prvky v naší společnosti, bude povinností každého vlasteneckého občana pomoci vyhnat hnilobu, která ničí naši zemi zevnitř.“ Zní to jako něco, co by řekl Hitler, že? Chcete hádat kolik politiků, kolik zákonodárců ve Spojených státech s tím souhlasí? Chcete hádat, co mají společného?

Nebo co třeba vládní program, který pronásleduje politické strany, nebo menšiny, nebo novináře jež úřady nemají rády, tím že je uvězní, nebo dokonce budou mučit a zabíjet. Nikdo by něco takového neschvaloval, že ano? Hádejte znovu.

Ani na chvíli
si nemyslete, že se vás to osobně netýká. Zeptám se vás, zatímco zde trávíte svůj čas, kolika obyčejným lidem bude podle vás muset zlý řídící orgán nařídit, aby vás zabíli, než by našel někoho, kdo by to neprávem, z čiré poslušnosti, udělal jen proto, že jim to orgán nařídil? Jaký typ člověka bude s největší pravděpodobností následovat takový příkaz? Jaký druh úředníka s největší pravděpodobností dá takový rozkaz, pokud by to vyhovovalo jeho záměrům? Podívejte se na to, co nám říkají pokusy, tak jak jsem to sám udělal. ...

Studie toho
o těchto lidech vysvětlují mnoho. Ano, výzkum ukazuje, že jsou velmi agresivní, ale proč jsou tak nepřátelští? Ano, experimenty ukazují, že na ně nemají téměř žádný vliv argumenty a důkazy, ale proč jsou tak dogmatičtí? Ano, studie ukazují, že náboženská pravice obsahuje víc než dost pokrytců, odshora až dolů; ale proč se přetvařují a jak to, že jedna tvář si nikdy nevšimne té druhé? Ano, jejich vůdcové mohou podat chabou výmluvu a dokonce přímo lhát o věcech, které udělali špatně, ale proč jim řadoví lidé věří? Co se stane, když autoritářští následovníci najdou ty autoritářské vůdce, po kterých touží a začnou společně pochodovat? 2

Problém autoritářských následovníků, kteří jsou často v podstatě slušní lidé, nás vede k otázce dvojitého myšlení [double think, pozn. překl.]. George Orwell vymyslel slovo dvojité myšlení ve svém románu 1984. 3 V románu je původ dvojitého myšlení uvnitř typického občana nejasný, ačkoli Altemeyer toho v tomto směru hodně vysvětluje; Orwell jednoznačně ukazuje lidi, jak se učí dvojité myšlení a novouřeč [newspeak, pozn.překl.] v důsledku tlaku ze strany vrstevníků a touhy „zapadnout“, nebo získat status uvnitř strany - být viděn jako loajální člen strany.

Tuesday, March 22, 2016

Kdo útočí bombami na evropské civilisty?Sott.net


© vesti24 / Instagram


Když naposledy došlo k vlně bombových útoků na evropské civilní cíle, byly obviněny ‚levicovéʼ nebo ‚komunistickéʼ skupiny. Nakonec vyšla najevo pravda, že to bylo záměrně hozeno na tyto skupiny a skutečnými pachateli byli skupiny typu ‚komando‘, pracující přímo pod záštitou NATO, jinými slovy USA, jejich agentů a ideologických sympatizantů v Evropě.Smyslem této vlny bombových útoků a střelby bylo rozdělit, zmanipulovat a ovládnout veřejné mínění pomocí strachu, propagandy, dezinformace, psychologickou válkou, agenty provokatéry a teroristickými operacemi pod falešnou vlajkou, pro dosažení strategických cílů západních vlád, zejména vlády USA. Tyto strategické cíle byly zakotveny v ideologii ‚studené války‘, kde šlo o to zabránit levicovým, socialistickým nebo komunistických stranám dosáhnout výkonné moci v Evropě, čímž by se snížil vliv USA na úkor bývalého Sovětského svazu.


V loňském roce předseda amerického Spojeného výboru náčelníků [Joint Chiefs of Staff, pozn. překl.], generál Martin Dempsey uvedl, že americká vláda a armáda ‚oprášily své scénáře ze studené válkyʼ, s cílem vypořádat se s Ruskem a jeho hrozbou možného získání vlivu nad evropskými zeměmi. Pentagon nedávno označil Rusko jako hrozbu číslo jedna, které dnes USA čelí. Člověk se potom musí divit, jak úzce se dnes Pentagon řídí strategií z dob studené války, a jestli obsahuje podobné teroristické útoky pod falešnou vlajkou na civilní obyvatelstvo Evropy, s cílem vytvořit atmosféru nejistoty, ve které mohou být na veřejnost uvalena další autoritářská opatření. Otazníky vyvolává podivná náhoda, kdy turecký premiér Erdogan jen před pár dny varoval, že „neexistuje žádný důvod, proč by bomba, která explodovala v Ankaře [12. března] nemohla vybuchnout v Bruselu."  
 

Ale jak do této šablony zapadá islámský terorismus? 
 
Možná jste si všimli, že vždy když dojde k podobnému útoku, je automaticky zařazen do dobře zavedeného ‚probíhajícího příběhuʼ o ‚islámském terorismuʼ. Proto není potřeba, aby byly dodány skutečné důkazy, aby potrvrdily tvrzení ze strany západních úřadů, které svalují vinu na ‚muslimského sebevražedného atentátníkaʼ, protože 14 let surové a záměrné proti-muslimské propagandy znamená, že všechni ‚prostě víʼ, že to byli „Muslimáci.“ Ale pro účely tohoto argumentu zůstaneme prozatím u předpokladu, že šlo o sebevražedného atentátníka.

  
To, co ​​ 95 procent všech údajných sebevražedných útoků společného od roku 1980 není náboženství, ale konkrétní strategická reakce na západní(nebo se Západem spojený) vojenský zásah a/nebo vojenskou okupaci území, které teroristé považují za svoji vlast, nebo si jej velmi cení. Od Libanonu a Západního břehu Jordánu v 80. a 90. letech, po Irák a Afghánistán až po dnešní bombové útoky v Bruselu, je to vojenská intervence Západu, konkrétně západní vojenská okupace cizích zemí, která vyprovokuje sebevražedný terorismus víc než cokoli jiného.
 

Ale mi tento argument stále nebereme. Odstraňte obraz teroristy - osamělého vlka, s divokým pohledem, a je jasné, že máme co do činění s jednoznačně velmi účinnou vojenskou organizací, která je schopna naplánovat a provést složité a ničivé útoky v centru vyspělé západní společnosti, která se přetéká bezpečnostním aparátem, personálem a zpravodajskými sítěmi.

Útoky v Bruselu byly sofistikovanou operací na více místech, které nějakým způsobem obešly veškeré digitální a fyzické zabezpečení ve městě, které je v podstatě Washington DC Evropy a který byl ve stavu vysoké pohotovosti po loňských listopadových útocích v Paříži, včetně zřejmě nyní trvalé přítomnosti vojenských hlídek na ulicích. Útočníci si pak zvolili dva cíle, které jsou v těsné blízkosti toho, co by určitě mělo být lákavějšími cíly pro džihádisty, usilující o to pomstít smrt svých kolegů mučedníků.

Podívejte se na následující mapu Bruselu:Brusel

Všimněte si, že letiště je jen pár kilometrů od velitelství NATO. Ale džihádisté zřejmě neměli zájem...

Všimněte si také, že do 200 metrů od stanice metra Maalbeek, měli džihádisté na výběr zacílit ambasádu USA, Evropský parlament, budovu Evropské rady a libovolný počet budov Evropské komise. Ale opět, džihádisté zřejmě neměli zájem a raději zaútočili na civilisty, mezi kterými byli (bezpochyby) muslimové. Nezapomeňte, mluvíme tu o velitelství NATO a EU, dvě organizace kvůli kterým došlo k bombardování Iráku, Afghánistánu, Libye a Sýrie.

Je tu ještě něco, co nám nejde na rozum; proč jsou ‚islámské tororistickéʼ útoky vždy spojeny se ‚sebevražednými atentátníkyʼ? Pokud má někdo vědomosti na to, aby vyrobil bomby a naplánoval operaci, proč se taky vyhazují do vzduchu? Nenapadla tyto lidi nikdy myšlenka, že by se dostali k cíli a pak tam bombu nechali a odešli? Přesněji řečeno, jak uvedeme v soulad předpoklad ‚sebevražedný atentátníkʼ v případě bomb v Bruselu, když očití svědci uvedli, že k oběma výbuchům došlo za odbavovacími přepážkami a kdy převaha poranění nohou od kolena dolů u obětí silně naznačuje, že bomba ležela na zemi?


Samozřejmě že jsme teď trochu zdrženliví. Protože myšlenka ‚islámského sebevražedného atentátníkaʼ je skutečným požehnáním pro každého, kdo chce démonizovat muslimy. Kromě aktu zabíjení civilistů, má akt ‚sebevražedného atentátuʼ - a úplný nedostatek jakéhokoliv pudu sebezáchovy který to vyjadřuje – za příčinu okamžité znehodnocení vás a vašeho cíle (pokud existuje) v očích běžných lidí a místo toho vás vykreslí jako iracionálního, poblázněného, fanatického cvoka.Tato kampaň ‚islámského terorismu‘ v Evropě, se tedy zdá být ohromně kontraproduktivní proti jekémukoliv záměru osvobodit Blízký východ od agrese NATO. Ve skutečnosti přímo usnadňuje další západní vojenské vměšování na Středním východě, na základě ‚vypořádání se s teroristickou hrozbou‘ a, jak bylo uvedeno, odůvodňuje zavedení opatření policejního státu v evropské společnosti a ‚uzamčení‘ pohybu obyčejných lidí.
 

Co se snažíme říct, pokud jste si nevšimli, je to, že ‚islámské teroristické útoky‘ jsou s největší pravděpodobností forma zástupné války vedená USA (a dalšími západními vládními agenty), jejíž cílem je udržet si kontrolu nad svými ‚zájmy‘. Tyto zájmy jsou (a vždy byly) kontrola nad politickým osudem co největší části zbytku světa, jak je jen možné, a samozřejmě stále jemnější nadvláda nad nejcennějším zdrojem na této planetě: lidské populaci.
 

Takže tato myšlenka o ‚zástupné válce‘, vedená vládami jako způsob, jak zakrýt jejich skutečné úmysly, může být novinkou pro vás, ale není to nic nového pro vaše politické a vojenské vůdce. Ředitel ukrajinské rozvědky, v reakci na dnešní útoky v Bruselu, řekl, že „by nebyl překvapen, pokud se ukáže, že útoky v Bruselu byly součástí hybridní války vedené Ruskem.“ Samozřejmě představa, že Rusko stojí za útoky je směšná, a plně v souladu s probíhající propagandistické kampaní proti Rusku pod taktovkou USA, ve které vrchní válečný štváč NATO v Evropě generál Breedlove, nedávno obvinil Rusko z vytváření uprchlické krize, aby „přemohla a zlomila Evropu“. Ano, skutečně, Rusko, země, která strávila posledních 6 měsíců ničením teroristických armád v Sýrii, které vytvořily uprchlickou krizi, je zodpovědná za vznik uprchlické krize jako forma ‚hybridní války‘ proti Evropě! Opravdu musíte být plnohodnotným psychopatem, nebo klinicky šílení (není v tom velký rozdíl), abyste dospěli k tomuto závěru.
 
Takže hybridní válka je to samé, jako válka v zastoupení. Je to válka vedená nepřímými prostředky, kde si jeden účastník klade za cíl vytvořit na svém soupeři stejný účinek, jako při přímém útoku, aniž by na něho přímo zaútočil, zatímco obviněna je třetí strana. Takže vzhledem k tomu, že přímými výsledky takzvaného ‚islámského terorismus‘, je obnova ospravedlnění pro západní vlády držet si nadvládu nad Středním východem, a ospravedlnění stále přísnější nadvlády policejního státu nad evropským obyvatelstvem, kdo bude podle vašeho závěru těžit z těchto útoků? Rusko? Středovýchodní nebo další muslimové bojující za ‚svobodu‘? Nebo jisté západní politické a korporátní kliky?
Původní zdroj: Who is Bombing European Civilians?