30 listopadu 2016

SOTT Proměny Země - říjen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory
SOTT Proměny Země - říjen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory

Zatímco všechny oči byly minulý měsíc upřeny na zcela mimořádné vyvrcholení amerických voleb, proměny Země pokračovaly rychlým tempem.

Předehrou pro říjen 2016 byl hurikán Matthew, který za sebou zanechal pás zkázy napříč Kolumbií, Karibikem a východním pobřežím Spojených států. Jako nejsilnější severoatlantická bouře za posledních deset let, Matthew byl také nejsilnější bouří, která kdy byla zaznamenána tak blízko rovníku, shodil tolik vody, že padaly rekordy všude tam, kde prošel, a jím způsobené škody dosáhly více než $10 miliard. Haiti, kde zemřelo více než 1 600 osob, neslo hlavní nápor.

Extrémní počasí je teď tak ‚normální‘, že Jižní Karolína minulý měsíc zaznamenala, během pouhých šesti let, svou sedmou ‚1 za 1000 let‘ povodeň, která překonala srážkové rekordy z ... září 2016. Zatímco na většině území USA byly v říjnu rekordně vysoké teploty, velké množství sněhu v Rusku znamenalo, že rozsah sněhové pokrývky na severní polokouli na konci října byl druhý největší vůbec - vyšší hodnoty byly naměřeny pouze v roce 1976.

Ve videu pro tento měsíc dále máme desítky ohromujících meteorických událostí, odraz toho, co považujeme za další nárůst vyskytu ‚vermírných návštěvníků‘ na konci roku. Jak jsme již informovali na začátku roku, výskyt jasných meteorů se v posledním desetiletí výrazně zvýšil a obloha je zejména ‚osvícena‘ během druhé poloviny každého roku.

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...

Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b... 


------------------------------------------------------------------------

Na  téma globálních změn Vás mohou zajímat články ze Seriálu o kometách a katastrofách:

1. Zapomeňte na globální oteplování: jsme na pokraji vyhynutí!

2. Podvodníci klimatických změn a politická agenda

3. Kampaň na probuzení světa

4. Oheň a Led: Den poté

5. Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení

03 listopadu 2016

Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení


Laura Knight-Jadczyk
Sott.net


Peklo na Zemi, noční můra vyobrazena vlámským malířem Pieterem Bruegelem na obrazu z poloviny 16. století Triumf smrti, který odráží společenský rozvrat a teror, který následoval epidemii jež zdevastovala středověkou Evropu. Byla tu spojitost s vesmírem?


Recenze knihy – Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení [New Light on the Black Death: The Cosmic Connection] od dendrochronologa Mikea Baillie z Queen’s University, Belfast, Irsko

Právě jsem ji dočetla a jediné co mohu říci je: páni! To byla ale silná kniha! Není ani dlouhá  - pouhých 208 stran včetně příloh. Je výstižná, neplýtvá slovy nebo zbytečným natahováním. Každý příklad a každé krátkodobé odbočení má zásadní význam pro ústřední argument, který jak uvádí - připravte se – Mike Baillie (jo, je to skutečný vědec a ne blázen), černá smrt, jedna z nejsmrtelnějších pandemií v lidské historii, která udajně zabila až dvě třetiny veškerého obyvatelstva Evropy, nemluvě o milionech po celé planetě, zřejmě nebyla dýmějový mor, ale smrt kometou(ami)!

Přesně tak! Je to ujeté, že?

Možná ne. Baillie má vědecké důkazy, které podporují jeho teorii a jeho důkazy ve skutečnosti podporují - a jsou podpořeny – tím, co lidé v té době říkali: zemětřesení, komety, dešť smrti a ohně, otrávená atmosféra a smrt v rozsahu, který je téměř nepředstavitelný. Většina lidí si v dnešní době není ve skutečnosti vědoma toho, co se stalo před pouhými 660 lety. (Hmmm ... zvídavá mysl se okamžitě zeptá, co se může stát, když se dostaneme na 666 let poté?! To by byl r. 2012 ...)

Nicméně Čína, kde měla mít černá smrt svůj počátek, ztratila asi polovinu celé své populace (snížila se ze zhruba 123 milionů na přibližně 65 milionů).

Nedávný výzkum o evropském počtu obětí také naznačuje údaj, kdy během čtyřletého období zemřelo 45% až 50% z celkové evropské populace, ačkoli se číslo měnilo v závislosti na poloze (což, jak uvidíme, je problematické).

Ve středozemní Evropě a Itálii, jižní Francii a Španělsku, kde mor trval asi čtyři roky po sobě, to bylo pravděpodobně blíže k 70% až 75% z celkového počtu obyvatel. (V dnešních USA by to odpovídalo snížení populace z aktuálních celkem 300 milionů na 75 milionů během necelých čtyř let. To by rovněž znamenalo nutnost zakopat, nebo zlikvidovat okolo 225 milionů mrtvol!)

V Německu a Anglii bylo procento úmrtí pravděpodobně blíže k 20%. Oblasti severovýchodního Německa, Čech, Polska a Maďarska z nějakého důvodu trpěly méně (a existuje několik teorií, které nejsou zcela uspokojivé).

Nejsou k dispozici žádné odhady pro Rusko nebo Balkán, takže to vypadá že trpěli málo, pokud vůbec. Afrika ztratila přibližně 1/8 obyvatelstva (snížení ze zhruba 80 milionů na 70). (Tato čísla ve skutečnosti upozorňují na jeden z problémů, který Baillie vyzdvihuje: variabilita úmrtnosti v závislosti na poloze.)

Ať už byla úmrtnost v daném místě jakákoli, faktem zůstává že černá smrt způsobila největší počet obětí ze všech známých pandemií v zaznamenané historii, a jak Baillie poukazuje, nikdo v podstatě neví co to bylo! Ano, samozřejmě, velmi dlouhou dobu každý jednoduše „věděl“, že to byl dýmějový mor, takže jak je potom možné, že Baillie pochybuje o tomto obecně uznávaném faktu? Není jediný.

Graham Twigg v roce 1984 publikoval
Černá smrt: biologické přehodnocení [The Black Death: A Biological Reappraisal] kde argumentoval, že díky evropskému klimatu a ekologii, zejména v Anglii, bylo téměř nemožné, aby krysy a blechy přenášely dýmějový mor a že by bylo téměř nemožné, aby Yersinia pestis byla původcem moru, natož aby stála za jeho rychlým šířením po celé Evropě v průběhu 14. století. Twigg dále rozvrátil obvyklou teorii o šíření čistě plicní cestou. Na základě přezkoumání důkazů a symptomů navrhuje, že černá smrt ve skutečnosti mohla být epidemií plicního antraxu, kterou způsobil Bacillus anthracis.

Další nespokojený táborník ve standardním modelu je Gunnar Karlsson, který v roce 2000 poukázal na to, že černá smrt zabila polovinu, až dvě třetiny obyvatel Islandu, ačkoli na Islandu v té době krysy nebyly. (
Historie Islandu [History of Iceland]
autor Gunnar Karlsson)

Baillie shrnuje problém následovně:

Černá smrt v roce 1347 byla považována za třetí velkou epidemii dýmějového moru; mor který se tradičně šíří prostřednictvím krys a blech. Mezi předchozí případy patří mor v Aténách v r. 430 př.n.l [odkaz na strojový překlad článku z Wikipedie, pozn. překl.],  a mor v době Justiniána který dorazil do Konstantinopole v r. 542 n.l.. Mor v Aténách popsal Thúkydidés, zatímco Justiniánský mor byl mimo jiné popsán Prokopiem. [...]

Mor se údajně rozšířil ze Střední Asie, nebo odněkud z Afriky, kde je mor endemický u některých populací hlodavců. Předpokládá se, že nějaký stimul v životním prostředí způsobil, aby infikovaní hlodavci opustili svůj obvyklý habitat a nakazili populaci krys, a nakonec lidskou populaci, v oblastech kde nebyla žádná přirozená imunita. Za mechanizmus přenosu se považují infikované blechy, které opoustily mrtvá těla krys a pokračovaly dál na lidské hostitele, kteří byli infikováni samotnými krmícími se blechami. Předpokládá se, že ke konci roku 1347 se obchodními cestami nemoc přenesla do černomořského regionu a odtud do středního Středomoří. Poté byl přes severní Itálii a jižní Francii
přenesen do Evropy. Okamžitě začal hromadně zabíjet lidi a šířit se po pevnině rychlostí asi 1,5 km za den. V období od ledna do léta až podzimu roku 1348, se rozšířil až na Britské ostrovy, a v r. 1350 do Skandinávie a nakonec i na Island. Šíření podle všeho vedlo přes Francii, napříč Belgií do Německa a dál do střední jižní Evropy. Tato první vlna se vyčerpala v roce 1351,  i když v roce 1361 proběhla druhá vlna.

Obecně se věří, že mor v Evropě zasáhl již oslabenou populaci. [...]

V samotném základu je problém s těmi krysami a blechami. Aby obvyklá moudrost měla pravdu, musely by existovat spousty infikovaných krys, které by musely postupovat znepokojivě rychle –  skoro si musíte představit infikované krysy uhánějící kupředu (většinou na sever), jak roznášejí, v momentě smrti, spoustu infikovaných blech. Potíží s tímto scénářem je bezpočet. Například nejsou žádné popisy, že by všude ležely mrtvé krysy (to je  vysvětleno tím, že krysy buď byly uvnitř budov, nebo lidé byli
na mrtvé krysy tak zvyklí, že jim nestály za zmínku, i když pokud byly uvnitř, jak se jim potom dařilo pohybovat se tak rychle?). Podle všeho bylo jedno, zda jste byli venkovský pastýř, nebo kněz, nebo obyvatel města, každý byl nakažen. Přesto překvapivě byla, u této velmi infekční choroby, některá města napříč Evropou ušetřena. Navíc tyto krysy musely být spokojené přesunout se do chladných, severních oblastí, i když dýmějový mor je onemocnění, které vyžaduje relativně vyšší teploty. Poté co narazily na vodní překážky, se krysy nalodí aby mohly pokračovat v postupu. (Baillie)

Benedictow,  zastánce scénáře s krysami a blechami kterého cituje Baillie, nám přibližuje tyto úžasné tvory:

26 října 2016

Závrty: průlomová pravda


[Překlad textu ve videu]

Otevírající se Země: dokument o závrtech


Rabbit Hole Productions

ve spojení se ...

sott.net

Otevírající se Země

Závrty: průlomová pravda

Něco se děje se zemí pod našima nohama

Země se doslova otevírá

Před rokem 2010 byly závrty poměrně neobvyklým jevem

Nyní se objevují téměř každý den

Ale proč je tolik závrtů a proč teď?

Jedním slovem ... elektřina

Může to znít podivně

Teorie elektrického vesmíru, nebo-li plazmová kosmologie, může objasnit tento bezprecedentní jev

Plazmová kosmologie nahlíží na vesmír jako na obří elektromotor, který je poháněn výměnou nabitých částic

„Gravitační systémy jsou popel z dřívějších elektrických systémů“ - Hannes Alfven

Což vysvětluje mechanické a elektromagnetické síly odpovědné za tvorbu závrtů

Závrty jsou obvykle vysvětleny jako prasklé podzemní vodovodní potrubí nebo postupná eroze půdy

Dokonce i v místech, kde žádné takové potrubí neexistuje

Zatímco standardní vědecké teorie mohou mít odpověď v několika případech

Nevysvětlí třeba tyto

Stejně tak nemohou odpovědět na obrovské množství nových závrtů vznikajících po celém světě

Zde je jednoduchá ilustrace elektromagnetických a mechanických sil podílejících se na vzniku závrtů

Aktivita Slunce má přímý vztah k rychlosti otáčení Země

Čím více energie je produkováno Sluncem, tím rychleji se Země otáčí

Jako u elektrického motoru, existuje rozdíl v potenciálu náboje, který pohání rotaci naší planety

Slunce se nyní nachází v období podobnému Maunderovu minimu, s velmi nízkou sluneční aktivitou

Nízká sluneční radiace znamená, že méně kladně nabitých protonů dosáhne horní vrstvy atmosféry Země

Rozdíl potenciálu mezi kladně nabitou horní vrstvou atmosféry a negativně nabitou zemí poklesne

Výsledkem je zpomalení zemské rotace

Pomalejší rotace způsobí, že se Země stane méně podlouhlá jako ovál a více kruhová jako koule

Vyvolané mechanické namáhání způsobuje deformace

Což má za následek trhliny, dutiny a praskliny

Také je rozdíl potenciálu mezi zemskou kůrou a jádrem

A protože horní atmosféra je nyní méně pozitivní

Tak také přitahuje méně elektronů zevnitř země na její povrch

Čímž se snižuje rozdíl potenciálu mezi povrchem a jádrem

Tento rozdíl potenciálu působí jako pojivo planety, stahuje povrch a jádro dohromady

Když dojde k poklesu rozdílu potenciálu, zemská kůra se uvolní a pod povrchem se vytvoří mezery

Namáhání kůry vytvořené kombinací těchto dvou mechanických a elektrických sil má za následek nárůst četnosti zemětřesení

Toto uvolnění zemské kůry vytváří trhliny a otvory, jejichž výsledkem je nárůst sopečné činnosti

A konečně, podzemní prostor vytvořený tímto uvolněním vede k nárůstu vzniku závrtů

Závrty nejsou ojedinělým jevem

Jsou také spojeny se zemětřesením, sopkami, tsunami, podivnými zvuky a extrémním počasím

Toto je jen začátek

Pro více informací...

Změny Země a lidsko-vesmírné spojení [Earth Changes and the Human-Cosmic Connection]

Vydalo - redpillpress.com

Hudba: Devi Prayer od Craig Pruess

Animace Michael Rasmussen

20 října 2016

SOTT Proměny Země - září 2016: Extrémní počasí, planetární změny, jasné meteory
SOTT ‚Proměny Země‘ video přehled pro září 2016: extrémní počasí, přírodní ukazatele ‚planetárních změn‘ (seizmické, vulkanické, atd.) a blízkozemní objekty v podobě jasných meteorů

Jak se Říše hroutí pod svou vlastní arogancí a jak se plameny nespokojenosti šíří mezi zvěstmi o válkách, tak dramatické planetární změny pokračují v nezmenšené míře. Na hurikán Matthew v tomto měsíci se bude zřejmě vzpomínat jako na nejhorší bouři roku v USA (i jinde), ale během září další dvě bouře, Hermine a Julia - jedna z nich byla prvním hurikánem Floridy od r. 2005, a druhá první podobná bouře která se vytvořila přímo nad tzv. slunečním státem - zaplavily pobřeží jihovýchodu USA.

Řada cyklonů také přinesla do jihovýchodní Austrálie jednu povodňovou vlnu za druhou, při kterých padly rekordy dešťových srážek sahající až do doby založení země v 19. století, a které přinesly třetí nejdeštivější zimu v záznamech. Mezitím, tajfuny opakovaně udeřily v severozápadním Pacifiku na Filipínách, Tchaj-wanu, v Číně, Korei a Japonsku. Dnes o 50% silnější než před 40 lety, nejsilnější z těchto cyklónových bouří - Meranti kategorie 5 - byla v tomto roce zatím nejsilnější na celém světě a celkově je v rekordních záznamech na druhém místě za tajfunem Haiyan z roku 2013.

Kromě enormního množství vody které tyto velké bouře přinesly, místní silné poryvy přinesly rekordní srážky, způsobily ničivé přívalové záplavy, které odnášely auta, domy a lidi v oblastech USA, Mexika, Tuniska, Řecka, Turecka, na Ukrajině, Indie, Indonésie a Číny. Oklahoma, která až do nedávna nikdy nezažila zemětřesení, minulý měsíc zažila zatím nejsilnější. Rekordně silné zemětřesení také zasáhlo Jižní Koreu, zatímco silné zemětřesení ve Skopje, Makedonie, poškodilo budovy a u obyvatel vyvolalo paniku.

Četné erupce sopek, hromadné úhyny ryb, uvízlé velryby na plážích a jasné meteory zakončují další událostmi nabitý měsíc proměn Země...

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!Navštivte naše stránky: http://sott.net

Lajkujte na: http://facebook.com/SOTT.NET

Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...

Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b...

04 října 2016

Transmarginální inhibice


Laura Knight-Jadczyk
Sott.netPáni! Už to jsou skoro tři týdny, co jsem něco napsala na mém blogu nebo SOTTu! Jak ten čas letí! Ale to neznamená, že jsem nic nepsala, právě naopak. Nejenže pracuji na výzkumu pro moji další knihu, „Mojžíšovy rohy“, ale zároveň jsem pracovala na našem projektu Cassiopedia. Po dokončení posledního hesla o Transmarginální inhibici, kterou zkoumal Ivan Pavlov, jsem došla k závěru, že je to dostatečně důležité téma, abych mu věnovala větší pozornost.


Pavlov prokázal, že když transmarginální inhibice začala převládat, projevil se stav podobný hysterii. Ve stavech strachu a vzrušení běžně rozumní lidé přijmou ty nejnepravděpodobnější návrhy.

Myslím si, že až si přečtete tyto informace, budete se mnou souhlasit, že se jedná o proces, který je již velmi dlouho používán na světovou veřejnost, s vrcholem vyvolávání stresu během 11. září 2001. Dále pochopíte, proč bylo možné oklamat takový velký počet lidí.  (Mimochodem podrobné informace tohoto druhu na podobná témata na Wikipedii nenajdete!)

Transmarginální inhibice

Transmarginální inhibice, nebo TMI, je reakce organismu na ohromující podněty. Je ironií, že populární zkratka TMI [too much information, pozn. překl.] znamená příliš mnoho informací, což může být častým prvkem transmarginální inhibice v dnešní kultuře.

Výzkum

Ivan Pavlov popsal podrobnosti TMI ve své práci o podmiňování zvířat prostřednictvím různých podnětů, včetně bolesti. (Není pravda, jak se často uvádí, že veškerá Pavlovova práce byla o vyvolávání reakcí na bolest.)

Pavlov zjistil, že se úroveň tolerance organizmu na různé podněty významně lišila a odvíjela se podle zásadních rozdílů v temperamentu. Poznamenal, „že nejzákladnější zděděný rozdíl mezi lidmi je, jak rychle dosáhli tohoto bodu kolapsu a že ti, kteří rychle kolabují, mají zásadně rozdílný typ nervové soustavy.“ [1] To ho vedlo k zaměření větší pozornosti na nutnost klasifikovat subjekty podle jejich zděděné konstituce předtím, než došlo k aplikování experimentálního podmiňování. Nejen že psi reagovali na podmiňování rozdílně na základě jejich temperamentu - když se pes
pod tlakem zhroutil, jeho léčba závisela na jeho konstitučním typu. Pavlov například potvrdil, že sedativa byla velmi užitečná při obnově stability nervů u psa, který byl zlomen, ale jeden typ může vyžadovat 5 až 8 krát více léků, než je třeba u jiného typu, i když tělesná hmotnost byla naprosto shodná.

Čtyři temperamenty


Pavlov byl přesvědčen, na základě empirických důkazů nashromážděných během více než třicetiletého výzkumu, o myšlence čtyř základních temperamentů. Poznamenal, že se tyto temperamenty značně přiblížují k typologii podle Hippokrata. I když se u Pavlovových psů objevovaly různé směsi základních temperamentních vzorců, mohly být takto rozlišeny namísto vytváření nové kategorie.

První typ odpovídal Hippocratově typu „cholerik“, který Pavlov nazval „silně vzrušivý.“ Druhý typ „sangvinik“, který Pavlov nazval „živý“, se vztahoval na psy s vyváženějším temperamentem. Normální reakce na navozené stresy nebo konfliktní situace u těchto dvou typů,  spočívaly ve zvýšeném vzrušení a agresivnějším chování, ale zde veškerá podobnost končila. „Silně vzrušivý“, nebo cholerický typ, byl tak divoký, že se zcela vymkl kontrole, na rozdíl od „sangvinického“ typu, který se nadále chovat účelně a s řízenými reakcemi.

Flegmatický typ Pavlov nazval „vyrovnaný, poklidný“, a melancholik byl nazýván „slabý inhibiční“ typ. U těchto dvou typů se navozené stresy a konfliktní situace setkaly s větší pasivitou, neboli „inhibicí“, spíše než s agresí. U „slabého inhibičního“ typu, neboli melancholika, bylo jeho konstituční tendencí reagovat na obavy a konflikty pasivitou a vyhýbání se napětí. Jakýkoliv silný experimentální stres, uvalený na nervový systém takového psa, měl za následek navození stavu mozkové inhibice a „ochrnutí strachem.“

Pavlov zjistil, že pokud jsou ostatní tři typy vystaveny většímu tlaku, který nejsou schopny zvládnout běžnými prostředky,
také se nakonec dostanou do stavu mozkové inhibice podobné stavu, do kterého se velmi rychle dostal melancholický/slabý inhibiční typ. Považoval to za ochranný mechanizmus, který je obvykle využívaný mozkem v případě, když je tlačen za hranici odolnosti. „Slabý inhibiční“ typ byl výjimkou mezi ostatními třemi typy: tento druh psa přešel do stavu inhibice chránící mozek mnohem rychleji a v průběhu reagování na menší stresy. Důležitým zjištěním bylo, samozřejmě, že čtyři základní povahy reagovaly odlišně na různé úrovně stresu a to jak před, během a po experimentech, kdy nejdůležitějším údajem je, že slabý inhibiční typ byl obzvlášť citlivý.

Pokud jde o slabý inhibiční typ, Pavlov vypozoroval že ačkoliv je základní temperamentní vzor dědičný, každý pes byl od narození podmíněn různorodými vlivy životního prostředí, které mohou vytvářet dlouhodobé inhibiční vzorce chování během určitých stresů. Z tohoto důvodu bude konečný vzorec chování jakéhokoliv daného psa záviset jak na jeho vlastní konstituci, stejně jako na specifických vzorcích chování, navozených předchozími stresy ze životního prostředí. [2]


Ultrahraniční reakce 
 
Později když Pavlov začal experimentálně uplatňoval své objevy o psech na lidskou psychologii, opatrně zaznamenával co se stalo, když byla vyšší nervová soustava psa zatížena nad hranici normální reakce a porovnával tyto stavy ke klinickým zprávám o různých druzích duševních zhroucení u lidí. Zjistil, že závažnější a delší stresy mohly být aplikovány na psy typu „živý“ nebo „vyrovnaný poklidný“, aniž by došlo k jejich zhroucení, než u typů „silně vzrušivý“ a slabý inhibiční“.

21 září 2016

SOTT Proměny Země - srpen 2016: Extrémní počasí, planetární změny, bolidy

[České titulky]

Zatímco televizní diváci byli upoutáni sledováním olympijských her v Riu a fraškovité prezidentské volební kampaně v USA, neutuchající nárůst změn klimatu pokračoval i v srpnu. Za zmínku stojí mimo jiné tyto události:

Rekordní počty tornád v USA

Další 'tisíciletá' povodeň, tentokrát v Louisianě

Ničivé zemětřesení v Itálii

Nejrychlejší doposud zaznamenaná kometa

Mnohem více úmrtí po úderu bleskem, včetně celého stáda sobů v Norsku

Tři velké propadliny se otevřely v Číně, umírali přitom lidé

Silné bouře zasáhly světová velkoměsta a přinesly rekordní srážky mj. v Makedonii a ruské Moskvě

Divoké požáry zuřily napříč západem Středomoří a USA
 

A to byly jen některá ze znamení měsíce srpna 2016  

Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!  

Navštivte naše stránky: http://sott.net   


Sledujte nás na: http://twitter.com/SOTT:NET  

Posílejte nám vaše fotky a videa na sott@sott.net  

Zvažte přispění na provoz SOTT: http://www.sott.net/page/3-Support-So...  

Použitá hudba: "Escape from the Temple", Petr Kiilstofte: https://machinimasound.com/music/esca...  
Licence v rámci Creative Commons Atribution 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/b...

20 září 2016

Připomenutí - Oheň a Led: Den Poté
Komentář: Pro lepší udání tónu nového pohledu který SOTT zaujímá, a při zvažování současného stavu naší planety, opět publikujeme tento předvídávý článek, napsaný Laurou Knight-Jadczyk v r. 2007. Doufáme, že si naši čtenáři uvědomí, že to co se děje na Zemi ve vesmírném smyslu, je mnohem důležitější než politika.

Politiku u nás i nadále dostanete, ale již to není naše hlavní zaměření. Jedna světová vláda vše řídí již řadu let, konflikty jsou jen „chléb a hry“, které využívají pro řízení mas.

K politické změně může stále dojít, ale již není nadále možné aby odvrátila výrazné a kataklyzmatické změny na zemi. Pokud jediné k čemu dojde je globální ochlazení, i to samo o sobě může přivodit smrt miliard lidí. Naproti tomu globální oteplování by bylo pro lidstvo přínosem. Ale to vše byl podvod, odvedení pozornosti, krutá hra kterou psychopati sehráli s vámi, lidstvem.
Takže čtěte dál, abyste viděli nad čím přemýšlíme: připravit vás na to co přijde – co již probíhá. 
 


Laura Knight-Jadczyk
Signs of the Times
SOTT.net
Vycházející měsíc nad ledovcem


Před několika měsíci publikoval jeden člen diskuzního fóra SOTT odkaz k následujícímu článku, který se týká výzkumu v oblasti změn klimatu. Nejdříve jsem si nebyla jistá, co má znamenat odporující si název „Tropická ledová vrtná jádra”, ale v článku je vše vysvětleno:Glaciologové poprvé spojili a porovnali sady pradávných klimatických záznamů, které jsou uvězněné v ledových jádrech původem z jihoamerických And a asijských Himalájí, aby nastínili jak se měnilo klima - a stále mění – v tropických oblastech.

Jejich závěry odhalily masivní klimatický posun směrem k chladnějšímu režimu, ke kterému došlo zhruba před 5000 lety, a daleko aktuálnější posun během posledních 50 let k mnohem teplejšímu světu.

Důkazy dále naznačují, že většina ledovců, položených vysoko v tropických oblastech planety, v blízké budoucnosti zmizí. Publikace se nachází v současném čísle vědeckého časopisu Proceedings of the National Academy of Science.


A nakonec, výzkum ukazuje, že na převážné většině míst, dochází u ledovců a ledovcových čapic k velmi rychlému ústupu, dokonce i na místech kde byl zaznamenán nárůst srážek. To znamená že nejpravděpodobněji jsou viníkem rostoucí teploty a ne menší počet srážek. [...]

„Zhruba 70 procent světové populace dnes žije v tropických oblastech, tudíž když zde dojde ke změnám klimatu, dopady budou pravděpodobně rozsáhlé,” vysvětluje profesor geologických věd Lonnie Thompson z Ohio State univerzity. [...]

„Máme záznam který zachycuje 2000 let a když si to zobrazíte na diagramu, můžete vidět Středověké klimatické optimum (SKO) a Malou dobu ledovou (MDL),” řekl Thompson. Během SKO před 700 až 1000 lety se klima na některých místech světa oteplilo. Po SKO přišla MDL, náhlý začátek nižších teplot, které v Evropě a severní Americe doprovázel postup ledovců.

Ledovce jsou nejničivější a nejsilnější věci na Zemi


„A v tom samém záznamu je jasně vidět 20. století, kde je jasně vidět – ať už se podívate na jednotlivá jádra nebo na kompozit všech sedmi – jak posledních 50. let bylo neobvykle teplých.

„V záznamech nic podobného nenajdete – ani během SKO,” řekl Thompson.

„Fakt, že hodnoty izotopů za posledních 50 let jsou tak neobvyklé, znamená že probíhá dramatická změna. To je ta skutečná zpráva.” [...]

Ohromný ledovec, 120 kilometrů dlouhý, patrně narazil na pevninu pouhé 4 kilometry od obrovského ledového jazyku, s kterým se měl srazit ©NASA


„Poučení které bychom si z toho měli vzít je, že světové podnebí se může rychle změnit a s 6.5 miliardami lidí na Zemi, to je opravdu vážné.”