24 března 2008

Hyperdimenzionální realita

Před dalším pokračováním ezoterického slovníku, jsem chtěl zmínit další velké téma, kterým se chci do budoucna hlouběji zabývat (tedy až za nějaký ten měsíc, dva dopíšu diplomovou práci a budu mít mnohem více času). Historické studie prostřednictvím různých vědeckých metod dokazují, že relativně dlouhá období „evoluce“ bývají ukončena náhlými a rapidními změnami. Pro tyto období máme onačení kataklyzmata. Velký počet vědců si všiml periodicity u těchto předělových období. Otázkou je, jaký mechanizmus stojí za těmito katastrofami. Dojde tedy na prozkoumání přijatého pohledu na vesmír, na který se obecně nahlíží jako na ne moc divoký, kde naše Země bezpečně proplouvá. Při nejhorším jednou za pár desítek milionů let hrozí např. srážka s větším tělesem, které způsobí globální katastrofu, jako v případě vyhynutí dinosarů. V současné době probíhá mnoho vědeckých výzkumů na podobné téma, zajímavý je hlavně výzkum možnosti, zda v blízké budoucnosti nehrozí globální nebezpečí v podobě komet a asteroidů. Takže zatímco je naše pozornost upřena na dění „tady dole“, na války, „globální oteplování“, „teroristy“ a tak podobně, daleko závažnější nebezpečí může číhat „tam nahoře“.
Hyperdimenzionální realita
Tento název je používán v kontextu materiálu Cassiopaea a studií QFS, tedy studií které pojednávají o širším pohledu na realitu. Jedná se o větší realitu, uvnitř které je usazena realita třech dimenzí prostoru a lineárního času. Tuto hyperdimenzionální realitu nelze přímo pozorovat uvnitř jí samotné. Nicméně je možné sledovat stíny hyperdimenzionálního obsahu a principů prostřednictvím jejich účinků, podobné případu diváků z Platónova podobenství o jeskyni.
Úplný popis není možný, ale na základě materiálu, který QFS shromáždila z ezoterické tradice, přímé zkušenosti a různých vědních disciplín, je možné shrnout pravděpodobné atributy teté širší reality: 
Mnohonásobné úrovně – Jak se zdá, realita je složena ze světů uvnitř světů, kde každý svět zahrnuje mnohem obsáhlejší pohled na jevy a bytosti než ten předchozí. Tato myšleka odpovídá paprsku stvoření v učení 4. Cesty a stupnici hustot v materiálech Cassiopaea/Ra. Lidská úroveň vnímání je pouhým průřezem v mnohem složitějším světě. Dá se mluvit o archetypických formách, které mají konkrétní existenci v hyperdimenzionálním kontextu, ze kterého jsou promítnuty na úroveň lidské zkušenosti. 
Cyklický čas – Z hyperdimenzionálního pohledu je čas pravděpodně vnímán jako nelineární a skládající se z cyklů uvnitř cyklů. Kauzalita není přísně daným jednosměným vztahem mezi minulostmi a budoucnosmi, ale spíše jde o interaktivní pravděpodobnostní spojení možných minulostí a budoucností do rozšířené přítomnosti. To však neznamená že čas neexistuje, spíš že není omezen do jednoho rozměru.
Vědomí a Energie jako nerostné bohatství– Vědomí se zdá být stavebním materiálem, stejně jako druhem potravy nebo surovinou pro jisté bytosti. Z hyperdimenzionálního pohledu obsahují emoce, myšlení a zkušenosti jistou pevnou podstatu, stejně tak je tomu u vědění. Jedná se o předměty, které jsou buď hromaděny nabo sdíleny, záleží zda je zeměření na SD nebo SS.
Proměnlivá Fyzikalita a Nefyzická Existence – Například legendy a fenomén UFO se vyznačují velkou škálou různorodě éterických a fyzických bytostí. Projev vědomí není omezen jen skrz hmotné fyzické tělo. 
Název hyperdimenzionální realita je velmi obecný. Pro další podrobnosti o tom, jakým způsobem může být postavena, podívejte se na Hustoty a Světy.

19 března 2008

Bagdád, město bariér

(Poznámka: Přidána citace)

Krátká reportáž o tom, jaká je realita života v Bagdádu po tzv. „nárůstu“ („surge”) počtu vojáků v Iráku. Tomuto iráckému reportérovi, jednomu z mála který může navštívit všechny frakce, trvalo celý měsíc aby si zajistil bezpečný průchod městem, které je doma, aby natočil pro zahraniční reportéry nemožnou reportáž. To co odhalil odporuje veškerým oficiálním zprávám. V Bagdádu válčí jedna ulice s druhou, lidé trpí víc než kdy předtím, v městě bariér.

V Bagdádu je přes 30km zdí, které město rozdělují na ší'itská a sunnitská ghetta. Zdi jsou hlavní důvodem, proč klesl počet mrtvých. Lidé jsou uvězněni ve svých čtvrtích, město se proměnilo v jedno velké vězení.

Představte si, že žijete tímto způsobem. Pět let trvající válka, výbuchy aut, ulice proměněné ve stoky, přes 54 000 lidí bez domova. Tisíce dětí žijích na ulici. Množí se zprávy o obchodování s dětmi. Kde hřbitov otevřený před dvěma lety je již přeplněný. Na okraji města nouzový hřbitov pro ty oběti, ke kterým se nikdo nepřihlásí a kde kusy železa označuje hrob. Během tří týdnů natáčení této reportáže zemřelo 179 lidí.

I přesto že video je v angličtině, hlavní je vidět záběry utrpení obyvatel tohoto města.

Andzrej Lobaczewski napsal:

Normální člověk, kterému nebylo dáno privilegií či vysokých postavení, si najde nějakou práci, která mu zajistí živobytí; ale [patologičtí devianti u moci] nikdy nedisponovali jakýmkoliv solidním praktickým talentem a doba, která uběhla během jejich vládnutí, eliminovala jakékoliv zbytky možností pro adaptaci vůči nárokům normální práce. Jestliže by opětovně došlo ke znovuzavedení zákona normálního člověka, oni, a jejich zákon, by mohli být vystaveni soudu… byli by ohroženi ztrátou svobody a života, nejen pouhou ztrátou postavení a privilegií. Protože nejsou schopni takového druhu obětování, přežití [jejich vládnutí nad lidstvem] se stane morální ideou. Takovéto ohrožení [jejich odhalení a svržení] je třeba bránit prostřednictvím psychologické a politické rafinovanosti a s jejich neexistujícími mravními zábranami vůči těm odlišným lidem podřadné kvality.”

[...]

[Skutečná vláda většiny] je pro [patologické elity] noční můrou.

Biologická, psychologická, morální a ekonomická zkáza této většiny je tudíž biologickou” nezbytností. Mnohé prostředky slouží k docílení tohoto konce, koncentračními tábory začínaje a včetně válčení s úporným, dobře vyzbrojeným nepřítelem, který zdevastuje a oslabí lidskou sílu, která je na něj vržena, totiž tu samou sílu která ohrožuje patokratickou vládu. Jakmile jsou vojáci bezpečně mrtví, následuje vyhlášení jejich hrdinství, které bude ctěno v oslavných dílech, užitečné pro vychování nové generace věrné patokracii.

[ Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes - Ponerologie v Politice: Věda o povaze zla přizpůsobená politickým účelům]


Bagdád: Město Zdí (1. část)Bagdád: Město Zdí (2. část)


18 března 2008

19. březen

19. březen se blíží. Každý z nás může na jeden den vystoupit z toho koloběhu systému, nejít tento den do práce, nic nekupovat, nechat televizi a rádio vypnuté. Uvidíte jaký z toho budete mít pocit, z toho jednoho dne. Je to něco k čemu se každý může přidat. Představte si jaké by to bylo, kdyby to trvalo týden nebo měsíc. Uvidíte jak na to budete pohlížet po jednom dni. Zamyslete se nad tím, jaké by to bylo být součástí světového úsilí zastavit tu svinskou mašinu, aby páni Farmy Zvířat kvičely.

Svět byl naprogramován, aby sloužil zájmu vládnoucí třídy upírů. Jestliže kolektivně vystoupíme z kancelářských kójí a od strojů, potom nebude průmysl který by plnil jejich truhly. Je to tak jednoduché. Naší hlavní zbraní, nás, příčetných, se zdá být internet a naše početní převaha. Pokud nebudou informace proudit a naše početní převaha nebude spolupracovat k zastavení stroje, pak budeme roztrhání jeho rotujícími zuby. Ustupte tedy od toho šílenství a udělejte jedinou možnou věc kterou lze udělat. Spojte se a rozpohybujte naší ohromnou moc vyhladovět stroj. Je v naší moci tento stroj zastavit. Nějdříve jeden den, potom týden, poté měsíc. Je to ve vašich rukou.

Každopádně 19. březen příjde a zase odejde. Mnozí z nás se přidají a pokusí se udělat něco smysluplného. Zeptejte se vašich přátel a rodiny, aby zůstali doma a nic nedělali. A přestože nás zatím nemusí být mnoho, jenom to že něco uděláte vyšle vesmíru signál že tu jsou ti, kterým na tom záleží. A kdo ví, možná příjde odpověď.

(21.5.08: Upřesnění. 19. března 2008 uběhlo 5 let od začátku vylhané války v Iráku. Celá ta myšlenka nejít do práce a nic nekonzumovat je založená na tom, že žijeme v systému, kde masy svou prací podporují psychopatický systém naších vůdců. Mnoho těch co vidí každodenní lži, například ty které vedly k válce v Iráku, si myslí že s tím nelze moc co dělat. Volby nic neřeší, politika je ostatně jenom přetvářka, umělé škaulkování a rozdělování lidí. Možnost něco ovlivnit se smrskla na naši roli konzumenta. Pokud tedy budeme nakupovat jen základní nezbytnosti, dále přestaneme naší prací a energií podporuovat tento současný systém,když lidé přestanou válčit, doktoři přestanou ošetřovat členy elit, prostě když poodstoupíme a řekneme dost, stroj se zastaví. Úmyslem bylo ukázat, že jsme to my kdo rozhoduje a máme vždy možnost volby, tedy pokud se probudí dostatek lidí. Výročí války v Iráku bylo vybráno jako zkouška, aby si lidé zkusili co lze udělat, nebo alespoň uvědomili možnost jiné volby.)06 března 2008

Co neuvidíte v televizních reportážích


V Gaze není nikde bezpečno. Izrael útočí a ničí domovy, zabíjí a zraňuje civilisty, mezi nimiž je velký počet dětí. Toto jsou záběry některých z těchto obětí. Podle zdravotních zdrojů je mezi nimi nejméně třetina dětí, nejmladším z nich bylo dva dny staré novorozeně. Nemocnice se nestačí vypořádat se zraněnými, převážně kvůli izraelské blokádě Gazy, která zahrnuje léky a paliva. Zatímco záchranáři riskují své životy, paramedici obviňují Izrael z toho, že cíleně zaměřuje ambulance. Ambulance mají být chráněny, ale záchranáři uvádějí, že nemůžou zachraňovat lidské životy, protože se na ně střílí a terčem se staly i záchránné stanice, což Izrael popírá. Izrael útočí na Gazu jak ze vzduchu, tak i po zemi. Věří ještě někdo, že Izrael je obětí?


05 března 2008

Holokaust v Gaze ve 'svobodných' médiích

Z článku Gaza Holocaust in ‘Free’ Media

Je to nechutné. Témě žádné zprávy ve "svobodném tisku" demokratického západa. Ve skutečnosti se rozsah pokrytí v některých případech rovná spoluúčasti na zločinu.

Zde je několik příkladů (klikněte pro zvětšení, zvýrazněné části modře)

Média v USA - noviny

New York Times: Ani slovo!

LA Times - Ani slovo!

Média v USA - online zprávy:

New York Times: V sekci "Další zprávy" krátká věta: "Izrael přitvrdil během dalšího dne útoků na Gazu"


The Washington Post:
Stěží jedna věta, "60 obyvatel Gazy zabito během útoku izraelských sil"CNN:
"Nálet Izraele zasáhl kancelář premiéra Hamasu." A nezmiňují zničené civilní domy a smrt batolat, dětí a civilistů. Záměrně klamou veřejnost, aby si myslela že Izrael útočí pouze na Hamas. Nic nového!LA Times: Stěží pět slov (označené modře), "Izrael zahájil útok na Gazu"Fox news: "54 mrtvých během utoku na ozbrojence"

V tomto článku podhodnocují počet mrtvých. V době vydání byl počet mrtvých 78.Alespoň 20 palestinských civilistů, včetně jednoho kojence, bylo mezi mrtvými, a podle ozbrojenců bylo zabito 25 bojovníků. Zdravotnický personál hlásil že asi 200 lidí bylo zraněno, 14 z nich kriticky.

Přestože více než 1/3 ze 78 zabitých byly kojenci a děti, Fox uvádí že bylo zabito pouze JEDNO dítě!!!

Média v Británii- online:

Internetové stránky BBC:

Druhý titulek z leva (označen modře): "Šéf OSN odsoudil násilí v Gaze"

Opět pouhé násilí, žádná zmíky o mrtvých nemluvňatech, dětech a civilistech!!!

Británie - Noviny

The Daily Telegraph: Ani slovo!

The Guardian: Ani slovo!

The Herald: Ani slovo!

IHT: Velmi krátký paragraf na levé straně první stránky.

Německo - online zprávy:

Spiegel: Sotva viditelná věta na konci stránek.03 března 2008

Tvůj svět a syndrom zhroucení kolonie

Před nějakým časem tu byl článek o vymírání včel Tento jev byl mezitím pojmenován jako syndrom zhroucení kolonie (z anglického Colony Collapse Disorder, jeden článek v češtině např. ZDE)

Dnešní článek je o podobnosti včelího syndromu zhroucení kolonie a možném budoucím syndromu zhroucení té naší lidské kolonie.

Tvůj svět a syndrom zhroucení kolonie

Les Visible
Smoking Mirrors

Minulý rok opustila téměř třetina amerických včel své úly a … někam zmizely. Mluví se o tom, že i tento rok budou nadále mizet. Třetina tvojí zásoby jídla závisí na těchto včelách. Ovoce, zelenina a ořechy jsou proto v ohrožení. Když se podíváme na zprávy tak uvídíme, že pro celý svět jsou na cestě mnohem vyšší ceny jídla.

Můžeš si lámat hlavu nad kalamitou rizikovějších hypoték a zahraničními válkami. Můžes spekulovat o 11. září, o rozsahu dosahu chapadel neokonzervativců. Můžeš se třást před vidinou globálního oteplování nebo globálniho ochlazení, ať to bude to či onp. Můžeš si myslet, že je toto téma je plné nesmyslů a je tu pádný argument že to tak bude. Ale včely… lidičky … včely jsou velmi důležité. Včely a deštné pralesy jsou vážná věc.

Někteří lidé říkají, že je to kvůli geneticky modifikovaným semenům. Že se s nimi včely nemůžou srovnat. Lidé prohlašují mnoho různých věcí, ale nikdo neví jistě proč to tak je. Já ale jednu věc vím. Nezahrávejme si s přírodou.

Nebudu se pouštět do diskuze o různých teoriích. Nejsem ani analytik ani vědec. Nejsem expert v ničem. Mojí nejsilnější stránkou je, že poznám když se mi lže. Pokouším se zde načrtnou obraz širších souvislostí a doufám, že to přídá k dalším hlasům… hlasy které sílí od hodiny k hodině, k souboru hlasů které se se staví vzdorovat lžím. Ale ne vše jsou lži… část z toho je tvrdá, politováníhodná pravda.

A nejsou to jenom včely, kdo zažívá syndrom zhroucení kolonie. Děje se to na mnho úrovních a nikdo neví, kde se ocitneme až se dosáhne stavu kritického množství. Nacházíme se ve velmi nejistém stavu.

Turecká armáda vstoupila do Iráku. Izrael se připravuje na ještě hrůznější činy v Ghaze a vůbec kdekoliv, kde přebývají ti nežádoucí palestinci. Plánují všelijaké věci pro Libanon, Sýrii a Iránu. Západ udělal z Kosova záležitost v jejich snažení potlačit a obklíčit Rusko. Každý z nás je náhodnou hrací figurkou ve hře Risku. Nejsme ničím jiným než pouhými čísly, zatímco psychopatičtí bankéři, průmyslníci, nadnárodní korporace, obchodníci se zbraněmi a zkorumpovaní politici a náboženští vůdci plánují strategie a osnují, předstírají a vyrážejí v jejich boji ovládnout svět ve svůj prospěch.

Této sebranca kriminálníků na vrcholu potravinového řetězce nezáleží na tom jak se ti daří nebo co se ti může stát. Pro ně jsi měně než nic. V mnoha případech jsi v jejich cestě a je tě… příliš. I když jsou tak bohatí, že je nemožné aby vše utratily, přesto chtějí víc. Jsou zhoubnou rakovinou, která hrozí vytvořením války a holokaustem, který bude mnohem hoří než co kdy bylo zažito. Oni vidí stránky s čisly a ty jsi to jedno číslo. Jsi přičítán nebo odečítán jakoby jsi ve skutčnosti neměl žádnou opravdovou existenci.

Každý z těchto mužů a žen má zásoby jídla a bezpečné domy, kde mohou přečkat jakokoliv katastrofu kterou jsou schopni si představit. Nejsou příčetní. Můžou být bohatí a inteligentní a mocní, ale nejsou příčetní, a nehledě na to jak moc si myslí že vědí o světě a o směru kterým mají v úmyslu směřovat, nevědí kterým směrem se svět vydá. Jejich pocit osobní moci a přílišného sebevědomí je důvodem pro jejich přesvědčení, že vědí co se děje, ale přesto to nevědí a nejsou příčetní. Oni nejsou příčetní. Jsou tak blízko zrůdám v tom smyslu, že větší zrůdy neuvidíme. Co s tím uděláme?

Na povrchu se nic nejeví být kritickým. Denně jsme krmeni dávkou života celebrit a bezvýznamných ocenění pro bezcené umělecké výtvory. Jsme zasypáni komedianty, kteří zcela určitě vtipkují o včelách a deštných pralesech a válkách. Nic z toho nevidí z oken svých limuzín. Vidí sami sebe a svou slávu, a hostí a vzdávají čest sobě navzájem ve svých exluzivních životech. Mezitím čas a okokolnosti rázují dál.

Včely nepracují pod drobnohledem. Tvoří kritický spoj v systému, ve kterém se spoj nachází v každém bodě. Včely neodejdou samy, další věci budou následovat. Přírodní systém je založen na vzájemné závislosti. Existuje v něm rovnováha. Jakmile se do této rovnováhy začne šťourat, celý systém je ohrožen. Podivné neduhy se začnou vynořovat a uhánět napříč krajinou. Zatímco na hladině se zdá být vše v pořádku.

Nezdá se že by fakt, že je třetina zásob jídla v ohrožení bylo moc velkou záležitostí. Nahé, opilé hloupé holky se nabízejí být předmětem naší pozornosti. Genocida je kreslená pohádka před hlavním představením. Veškeré politické hrátky a mezinárodní oblasti konflitu jsou jako bezdomovi, kteří prohrabují kontejnery tam venku za okny černé limuzíny. Jsou pouhými obrazy bez obsahu. Jsou abstrakcí. Nejsou opravdoví.

Je tu nějaká rozumná osoba která si snad myslí, že ti co dirigují celý tento chaos, si uprostřed položí otázku, Ale ale vždyť jdeme špatným směrem, vrátťme se a najděme další cestu”? Promění se z ničeho nic šílenec v přičetného? Obrátí se sobecký oportunista k náboženství během jednoho osvíceného rána? Ne… budou tvrdošíjně pokračovat ve svém úsilí do té doby, než budou zastaveni. Pokud vůbec prozřou, tak v momentě kdy začnou padat ze srázu.

Je tu několik možností, které mohou zkrotit tu sílu šílenství, která drtí vše co jí stojí v cestě předtím, než samotný svět spadne ze srázu. Moudří mimozemšťané z vesmíru, kteří disponují nepředstavitelnými silami, se mohou zjevit na nebi. Ježíš se může zjevit na nebi nebo… se lidé Země spojí a společně budou vzdorovat. Nechám to na vás si popřemýšlet nad tím, která z těchto možností je nejpravděpodobnější. Svět se začíná opravdu rozpadat. Řekněme, že se zdá že se svět rozpadá, ale je nám opakováno, abychom si s tím nedělali starost. Většinu času nám o tom ani není nic řečeno.

Vždy ale existuje ta jedna moc, kterou kolektivně vlastníme. Ustoupíme. Přestaneme se účastnit. Odejdeme. Možná si myslíš, že se nakonec vše samo vyřeší a možná máš pravdu. Věříš v příjezd nějaké prozatím neviditelnou kavalérie. Myslíš si, že jde jenom o fázi. Nemůžeš riskovat ztrátu toho co máš, zatímco to co máš ztrácíš postupně.

Víš, že korupce je na nejvyšších úrovních na denním pořádku. Víš, že tito vůdci slepých jsou zločinci nejhoršího kalibru. To vše moc dobře víš a také víš že jsi bezmocný, tedy kromě této jedné cesty. Můžeš svým vlastním způsobem být jako včely a nic nebude uděláno nebo vyrobeno během toho jednoho dne.

Již dlouhou dobu to zmiňuji a teď se několik organizací spojilo a vytvořilo den, kdy by nikdo neměl jít do práce a ani nic kupovat. Tímto dnem je 19. březen. Jeden den nedokáže nic víc, než že ti ukáže co můžeš dokázat. Přesto jde o velkou věc. Je to hodně velká věc. Jeden den se může proměnit v jeden týden, jeden týden se může proměnit v jeden měsíc. Ty to můžeš zastavit a já se obávám, že to budeš muset zastavit předtím, než to zastaví tebe. V sázce je tvé přežití.

Pro ty v Palestině a Iráku a v každém místě útlaku života; pro ty co jsou bez domova a bez kořenů, pro ty co trpí hladem a ty kteři jsou mučeni a uvězněni, pro ty zákonné vlády které hnijí ve vězení, pro to co zbývá z tvé vlastní cti a integrity musíš konat. Musíš konat před tím, než se staneš jedním z nich tím, že pouze dovoliš aby to vše pokračovalo. Musíš konat nebo bude konáno proti tobě. Pokud ti to není jasné, potom je možná tvým osudem klesnout pod okovanou botou historie. Pouze ty můžeš vědět, jak moc ti na tom záleží. Využij své síly nebo propásneš příležitost. Dříve nebo později si přijdou pro každého.