21 září 2009

Chřipková pandemie 11. září rybích hlavLes Visible

Vysílání psího básníka..........


11. září bylo zorganizováno „zevnitř“


Při tom všem pozdvižení okolo chřipky H1N1, je opomíjena mnohem rozsáhlejší epidemie a to epidemie 9/11 chřipky. Počet úmrtí, během posledních osmi let, v důsledku 9/11 chřipky, přesáhl milion lidí, zatímco H1N1 je v porovnání jen malá ryba.

Virus 9/11 je mutací sio-chřipkového viru, který v bývalých sovětských republikách zabil desítky milionů lidí a který je navíc v nedávné minulosti zodpovědný za více než milion mrtvých v Iráku a Afghánistánu. Další miliony lidí jsou bez domova a žijí v táborech. 9/11 chřipka napadá mozková centra západních politiků a nutí je k hrůznému masovému vraždění nevinných bytostí, které se jim v důsledku nakažení, díky falešným buněčným ukazatelům, jeví jako nebezpečné, radikální buňky. Zaprvé tato chřipka u západních politiků napadá centra uvažování, navíc symbiotický společník chřipky se dále zaměřuje na jejich centra řeči. Ten pohltí médium řeči a nahradí jej svým vlastním tělesem.

Když se původní 9/11 chřipka objevila, bylo to shodou okolností 11. září 2001, doprovázela ji podivná anomálie. Z ničeho nic, téměř přes noc, byla většina západních politiků nahrazena tvory podobající se rybám, ti vypadají jako lidé, ale chovají se přesně jako ryby. Začaly plavat ve školách. Projevuje se u nich sklon pohybovat se s otevřenými ústy, včetně polykání háčků. Jazykový replikant se objevil z ničeho nic poté, co byli západní politici nahrazeni rybami.

Následkem tohoto fenoménu kdykoli vládní činovník otevře pusu, parazit mluví za něj. V minulosti byli i ostatníviry doprovázeny nebezpečnými společníky, zejména virus HIV, ale 9/11 chřipka se zatím zdá být komplexnější a mnohem nebezpečnější.

V ránné fázi infekce virem 9/11 je napadeno centrum uvažování, následkem čehož se ty nejabsurdnější okolnosti a události zdají být normálními. Velké budovy se najednou mohou úhledně zhroutit rychlostí volného pádu a nic na tom není podivné. Stejně jako komunikační parazit nahradil původní orgány řeči, je realita nahrazena nemožnou fantazií, kdy tento přechod není v organizmu hosta odhalen. V jednom případě šlo o novináře, kteří hlásili kolaps mrakodrapu 20 minut předtím, než se tak skutečně stalo. Mrakodrap spadl i přesto, že nebyl ničím zasažen, což mu nezabránilo, aby se zřítil stejně jako budova, která je řízeně demolovaná. Podívejte se na toto video, kde jsou dokonce vidět okna, která jsou vyrážena zevnitř, k tomu si všimněte hladkého a nevysvětlitelného pádu. Osoby pod vlivem viru 9/11 vehementně tvrdí, že tato budova spadla následkem požárů které byly uhašeny.

Každá racionální nebo soudná mysl musí dojít k jedinému závěru: proběhla řízená demolice. Mnozí světoví vůdci to zajisté zaznamenali, ale když otevřeli ústa, parazit promluvil místo nich. Nemůžeme vědět, co se ve skutečnosti odehrávalo v myslích dvounohých ryb v době, kdy byly svědky této události a ke které se nevyjádřily. Je třeba mít na paměti, že ryby nejsou příliš chytré, a ledaže by budova byla červ visící na háčku, ani by si ničeho nevšimli. Mnozí je pozorovali jak stojí s otevřenou pusou.

Další nezvyklý vedlejší účinek je povlak, který pomalu zakryje rybí oči postižených. Vlastnosti povlaku nejsou v současné době známy, protože výzkum příčiny a symptomů 9/11 chřipky byl zastaven vládním příkazem.

Stejně jako u jiných nemocí, které napadají určitou část obyvatelstva, tak i 9/11 chřipka si podle všeho vybírá určité skupiny a jednotlivce. Politici, bankéři a korporátní šéfové se nacházejí v hlavní skupině s vysokým rizikem, včetně novinářů, moderátorů a akademiků. Dále byl objeven sklon infekce u zaměstnanců ozbrojených sil, vědců a techniků včetně představitelů policie. Kdekoli se virus 9/11 setká s virem Ježíš, tam vzniká obzvlášť hnusná mutace, která způsobuje různé formy blouznění a autoerotického sexuálního chování, kdy u infikovaných dochází k vizím jiného světa a bolestivým otokům, které mizí pouze prostřednictvím agresivního otírání těla o těla ostatních, za účelem docílení sexuálního uspokojení v místech uctívání.

Velká část veřejnosti, jejíž IQ je pod úrovní 100 bodů, se zdá být obzvlášť náchylná.

S postupem času a díky neúnavnému úsilí určitých badatelů, u kterých byla prokázána imunita proti viru, existují nezvratné důkazy, že 9/11 chřipka je spojena se sio-chřipkou, což je nyní považováno za nesporné. Jelikož je spojení mezi sio-chřipkou a 9/11 chřipkou nevyvratitelné, byly schváleny nové zákony, které jakékoli přezkoumávání této záležitosti proměnily ve zločin.

Ve vládních kancelářích a budovách médií po celé zemi se stalo rutinní procedurou, při které ozbrojené hlídky kontrolují ústní otvory zaměstnanců, aby zjistili zda je přítomen jazykový parazit. Jedincům bez parazita není dovoleno vkročit za kontrolní stanoviště.

Podzemní hnutí znepokojených občanů, kteří se neproměnili v ryby, se rozrůstá ve skutečných i virtuálních komunitách po celém světě a jejich výzkum odhalil nové a alarmující trendy. Studie odhalily, že to co je nazýváno 9/11 chřipka, zanedlouho zmutuje do nové a mnohem nakažlivější linie v hustě obydlených centrech, které prozatím nebyly odhaleny. Výzkumníci hledají známky náhlé migrace organizmů nakažených sio-chřipkou, sloužící jako ukazatel infekce v dané oblasti.

Oblasti ze kterých je hlášena přítomnost Bin Ládína a/nebo zatýkání Muslimů trpících laboratorně přivozenou schizofrenií, jsou další vysoko na seznamu možných problémových míst výskytu.

Nebojácní badatelé v poslední době objevili spojení mezi fiat měnovou chřipkou, sio-chřipkou a 9/11 chřipkou. Jak se vyjádřil jeden šprýmař, „Nechtěl bych být okolo až si to ty tři začnou rozdávat.“ Jeden vědec uvedl, že měnová chřipka je podle všeho genetický ovládací agent, který spouští popírací fázi ve skladbě komplexu 9/11. Měnová chřipka postupuje a ustupuje vysokou rychlostí a u nakažených 9/11 chřipkou způsobuje návaly paniky, které ovlivňují reakční soustavu ‚bojuj nebo uteč ‘.

Obtíž ve snaze vyléčit tuto pandemii je nejlépe ilustrována faktem, že sio-chřipka ohrozila veškeré důležité systémy v operačních centrech napadených. To u nakažených 9/11 chřipkou navozuje sebepoškozování, stejně jako nepředvídatelné výpady vůči jejich společníkům. Postižení začnou projevovat úplnou ztrátu sebeúcty a angažují se v projevech spontánního veřejného ponižování, aniž by si toho byli vědomi.

Zatím to vypadá, že neexistuje léčba proti těmto virům a tím že jsou přímo propojené znamená neradostnou prognózu do budoucna. Těm kteří jsou napadeni je doporučeno, aby se vyvarovali televize, rádia a novin a za žádných okolnosti nesledovali žádné filmy o holocaustu, neboť takto vycházejí vstříc hostiteli sio-chřipky, který okamžitě připraví organizmus na 9/11 chřipku.

Autor upřímně doufá, že bude brzy nalezen lék pro každý z těchto stavů, přesto jediná zatím úspěšná léčba sestává ze stálého vystavení alternativním zpravodajským stránkám a pravidelných návštěv blogů jako ten který nyní čtete. Ten největší problém může být nejjasněji vyjádřen v analogii. Během jednoho z volebních období prezident Reagan prohlásil, že většina osob umístěných v psychiatrických léčebnách v nich nemusí být a je pouze třeba, aby užívali své léky k tomu, aby mohli fungovat v normální společnosti. Bohužel lidé kteří jsou mentálně nemocní, nejsou naklonění užívat léky, takže to vůbec nefungovalo. To byl zrod současného bezdomovectví.

Zítra je 11. září. Pro ty z nás, kteří jsou bílými krvinkami v nebezpečně nemocném organizmu, dovolte mi abych vám popřál dostatek vůle a odvahy bojovat dobrý boj. Nejde o to, zda vyhrajeme nebo prohrajeme, to není to nejdůležitější (i když to je skutečně důležité). Nejdůležitější je, že jsme vůbec bojovali, i pro ty ryby.

Konec vysílání........

06 září 2009

Pravda k moci: psychopati vládnou našemu světu


Niall Bradley

SOTT.net


Při sledování evropské politické třídy, jak se kroutí po irském Ne v referendu o Lisabonské smlouvě, které proběhlo minulý rok, jsem si nemohl pomoci cítít, že někteří z nich vědí víc než my: existuje agenda která musí být dodržena. Nepodařilo se jim vystrašit irský lid natolik, aby zpečetil nEUvý úděl, ale fanatičtí eurokrati pokračují jako normálně a jsou skálopevně přesvědčeni, že se jim do cesty nic nepostaví. Nepřetržité přehánění médií předpovídá ekonomickou zkázu pokud Irsko nebude napodruhé na podzim volit ‚správně‘.

Pro ty s očima je jasné, že politické nesváry mezi soupeřícími kriminálními kartely, jsou určeny čistě pro spotřebu veřejností. Chléb a hry. Politika nevzniká v politických partajích. Rozhodnutí pocházejí od několika jedinců: zbytek se přizpůsobí nebo zemře hlady. Zbraně hromadného finančního ničení rozmístěné centrálními bankéři, spolu s tzv. disaster kapitalisty, kteří pod maskou ochrany trhů a vylepšování efektivity systému vysávají bohatství národů, práci kterou lidé vyprodukují, do stále menšího okruhu lidí.

Ačkoli sdílíme symbiotickou realitu, vzájemně svázanou pravidly a zásadami, ta jejich je zcela odlišná. Je stínem té naší, požírá skutečnou ekonomiku pomocí manipulace zásoby peněz, kterou kontrolují soukromé banky. ‚Zhroucení trhu‘ je zabudováno do systému. Pravidla vytvořená pro regulaci ekonomik a zabránění nestability jsou periodicky pozměňovány. V lidech je vyvolávána hysterie prostřednictvím opakované mediální sugesce, která předpovídá blížící se zkázu. V následující panice způsobenou šokem, se pro hrstku jednotlivců otevírají vhodné příležitosti, aby přepracovali pravidla ve svůj prospěch, prodloužili a prohloubili svoje sevření skutečné ekonomiky.

Veškeré vlády jsou jejich dlužníky a většina ani neví o jejich existenci, oni rozdmýchávají chaos podle libosti, podle potřeby dráždí nebo uspávají obyvatelstvo a vkládají vhodnou legislativu pro svou nenasytnou chamtivost – malá změna tady, postupné změny tam.... a nakonec dojde k radikální změně parametrů. V tomto ďábelském, a přesto metodicky vědeckém stylu, se posunují směrem k neutralizování veškerého odporu proti digitalizovanému globálnímu ‚kotci pro lidstvo‘.

Politici dobře vědí že se nevyplácí zle oplácet svým chlebodárcům, jinak o nich již nikdy neuslyšíte. Pouhé figurky – užiteční idioti pro mistry stratégy – které jsou najímány a propouštěny jako manažeři vnímání a pro styk s veřejností, aby byla zachována iluze svobody volby. Ve vedlejších rolích hrají vycvičení hrdlořezi s elektrickými obušky a tajné armády v záloze, politická show maňásků poskytuje tenkou vrstvu věrohodnosti a vítané odvrácení pozornosti od nepohodlné pravdy.


Jak má i své proč

Moc je závislost, kterou její uživatelé nejsou schopni chápat či zastavit. Jsou naprogramováni nemilosrdně a hegemonicky dominovat ‚ty jiné‘. Užitečná nápověda pro ty, kteří sludují pavučiny jimi tkané: pokud můžete jmenovat instituci, nebo přiřadit ke jménu obličej, potom se díváte na kulisu na jevišti. Původní podněcovatelé zůstávají nepostižitelní. Ale papírové stopy při rozplétání lží odhalují jednoduché klenoty: ‚svobodný trh‘ jednoduše znamená svobodu malé skupiny krást vše ostatním. Pravidla hry jsou záměrně nefér proto, aby lidé pokaždé prohráli.

„O něčem rozhodneme, vypustíme to ven, potom nějaký čas vyčkáme a sledujeme, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe co bylo schváleno, potom pokračujeme, krok za krokem, dokud nezmizí všechen odpor.“

Jean-Claude Juncker, prezident Rady Evropské unie v roce 2005, citován v Der Spiegel 52/1999

Dech beroucí, že ano. A machiavelistické. A nemorální. A silně dětinské. Jak můžou ti, kteří byli zvoleni aby reprezentovali vůli lidu, tak bezcitně pohrdat ostatními? Evropa, ze všech míst světa, zajisté dávno netoleruje podobnou nedomokratickou prolhanost!

Ale co kdyby bylo možné pochopit podivné chování těch, kteří nás zároveň otupují a zrazují? Mohou přírodní zákony pomoci odhalit důvod, proč lidé, kterým svěřujeme neustále se zvětšující vliv ve sférách společenského řízení, dosahují stále depresivnějších hlubin pokrytectví a nezodpovědnosti?


Svět má jen jeden problém – psychopaty

Ponerologie(*) je vědecké odvětví, které vychází z psychologie, biologie a společenských věd. Zrozená přímo v prostředí které studuje, Ponerologie v politice: věda o povaze zla přizpůsobená politickým účelům [Political Ponerology, A Science of Evil Adjusted for Political Purposes], byla napsána skvělým psychologem Andrejem Lobaczewskiým. Prostřednictvím utajeného sdílení informací mezi spolupracovníky v Polsku a zemích okupovanými nacisty a sověty během a po skončení druhé světové války, přinesl jejich výzkum neskutečně cenné výsledky, které ve stejnou dobu přetváří a posiluje naše chápání ‚kauzálních faktorů a procesů při genezi morálního a psychobiologického zla.‘

Ponerogeneze makrosociálního fenoménu, šíroce rozšířeného zla, který představuje nejdůležitější předmět této knihy, se zdá být subjektem stejných přírodních zákonů, které fungují v lidské oblasti na úrovni osobní nebo malé skupiny. Role osob s různými psychologickým defekty a anomáliemi klinicky nízké úrovně, se zdá být trvalou charakteristikou tohoto fenoménu.

Ponerologie v politice - str. 31

(*) podstatné jméno, obor teologie který se zabývá zlem, teologická doktrína špatnosti nebo zla, pochází z řeckého poneros což znamá ‚zlo‘

Tito průkopníci objevili slepé místo v našem vnímání světa, jehož studium bylo možné pouze v době, kdy historické události změnily jejich země z demokracií na totalitní systémy a kdy podloží patologických faktorů, které produkovalo vládu terorem, bylo odhaleno.

Ponerologie v politice zkoumá povahu zla – stav tradičně považován za teologickou záležitost – z pohledu vědomostí moderní medicíny o nemoci a psychopatii. Ubírá se směrem mapování ‚patodynamik psychopatologie‘ – jak patologický vliv psychopatů infikuje svědomí napříč společností, transformuje chování jednolivce a přetváří nejlepší úmysly do jejich zkorumpovaného opaku. Prezentujíc panoráma psychologické reality, vědecká pronikavost Ponerologie vede čtenáře skrz dříve nezmapované tmavé podsvětí našeho světa.

Lobaczewski & spol. přišli na to, že statisticky konstantních 6%, tedy relativně malá část polského obyvatelstva, tvoří různé typy deviantních osobností. Několik procent z tohoto procenta byli genetičtí psychopati. Ano, čtete správně. Lidé se rodí bez svědomí. Přestože se jedná o nejméně početnou skupinu osob s psychologickou poruchou, jejich role v ‚ponerogenezi‘, tedy infekci a šíření zla, je mimořádně velká. Jedná se o opravdové psychopaty, biologické stroje neschopné cítit empatii..

„Vše nasvědčuje tomu, že svědomí a city souvisejí s abstraktními pojmy ‚budoucnost‘ a ‚ostatní‘. Svědomí je ‚časo-prostorové.‘ Můžeme cítit strach, sympatii, empatii, smutek a tak dále, protože jsme schopni si PŘEDSTAVIT, abstraktně, budoucnost na základě našich minulých zkušeností. Můžeme ‚předpovídat‘ jak budou ostatní reagovat, protože jsme v nich schopni ‚vidět sebe‘ i přesto, že se nacházejí ‚tam venku‘. Jinými slovy jsme schopni se ztotožnit s ostatními prostorově, tak říkajíc, ale zároveň i časově – v čase. Psychopat podle všecho nemá podobnou kapacitu.“

The Psychopath: The Mask of Sanity – výzkumný projekt Quantum Future School

Z toho vyplývá že oni nerozumí co je myšleno tim, když se řekně ‚fakt‘. Kde my spoléháme na fakta, abychom jejich prostřednictvím interpretovali realitu, u níž upravujeme její parametry v souladu s každým novým faktem, pro psychopaty je realitou cokoli co prohlásí že je. To bylo skvěle předvedeno jedním členem Bushovy administrativy během rozhovoru s Ronem Suskindem:

V létě roku 2002, po napsání článku pro Esquire o tom, proč Bílý dům neměl rád bývalou ředitelku styku s veřejností Karen Hughes, jsem se sešel s vysoce postaveným poradcem Bushe. Nejdříve vyjádřil nevoli Bílého domu a poté mi řekl něco, co jsem v té době plně nepochopil – ale o čem se nyní domnívám, že vede k jádru Bushova prezidentství. Asistent řekl, že lidé jako já se nacházíme „v tom co my nazýváme komunitou vycházející z reality,“ což definoval jako osoby, které „věří tomu, že řešení vyplývají z rozvážného zkoumání rozpoznatelné reality.“ Přikývl jsem a zamumlal něco o principech osvícenství a empiricismu. Přerušil mě. „Svět takovým způsobem už nefunguje,“ pokračoval. „Nyní jsme impérium a když konáme vytváříme naši vlastní realitu. A zatímco vy studujete tuto realitu, rozvážně když chcete, my budeme znovu jednat, vytvoříme další nové reality, které můžete také zkoumat a tak se věci vytříbí. Jsme aktéři historie ... a vy, každý z vás, bude pouze zkoumat to co my děláme.“

Z Víra, jistota a prezidentsví George W. Bushe - New York Times magazine 17. říjen 2004

Přestože psychopati razantně prosazují určité ideologie, oni sami necítí žádnou vazbu ke slovům, které vycházejí z jejich úst. Místo toho kalkulují vhodné emocionální reakce pro každou situaci, což jim umožňuje manipulovat jednoho proti druhému, každá ‚strana‘ v jakémkoli konfliktu postkytuje potřebný úkryt pro jejich skrytou strategii. Takto kryti Maskou příčetnosti, převážná většina z nich uspěje do té míry, že jejich skrytá povaha je objevena až když je příliš pozdě.

Renomovaná autorita v oboru psychopatologie Dr. Robert Hare [česky], se nezdráhá když označuje tento odlišný druh člověka za „interdruhového predátora“. Jeho kniha Bez svědomí [Without Conscience] cituje případové studie, kdy psychopati pohltili veškeré pokusy ‚uzdravit‘ je psychoterapeutií, prostřednictvím které se naučili nové a lepší způsoby jak manipulovat. Dr. Hare jednou odevzdal práci do vědeckého žurnálu, která obsahovala i záznamy EEG několika skupin dospělých mužů v průběhu jazykového úkolu. Redaktor žurnálu vrátil práci se slovy, „Ty EEG záznamy nemohly pocházet od skutečných lidí.“ V jistém smyslu nepocházely. Jednalo se o EEG psychopatů:

„Stále větší množství dat směřuje k závěru, že psychopatie má biologický základ a mnoho vlastností nemoci.“

Sabine Herpertz, psychiatrička na RWTH-Aachen University, Německo

citace z V mysli vraha [Into the Mind of a Killer] magazín Nature, 15. březen 2001

Podvědomě předpokládáme univerzálnost svědomí, čímž se vystavujeme predátorovi, který nás může zneužít nesčetnými způsoby apelováním na naše svědomí. Psychopati, prostřednictvím pro ně charakteristického manévru se soucitem, dovádějí lidi otočit jeden určující faktor – svědomí – proti sobě! Jsme uvězněni v pavučině viny, studu a strachu, kterou si nakonec sami budujeme. Během kontaktu dvou lidí jsou psychopati jen málokdy nuceni sáhnout k násilí proto, aby dosáhli to co chtějí, ti nejúspěšnější ovládají své vražedné impulzy do doby, než se dostanou do pozice moci, kde se naskytnou možnosti páchat hromadné vraždění v zastoupení.

Přirozeně pro některé může být obtížně vzít toto na vědomí. Zoufale se držíme víry vrozeného dobra každého, čímž zůstáváme slepí vůči tomu co je. Ale existuje fundamentální rozkol, mezi naším a jejich světem, který nelze překlenout. Martha Stout, ve své zásadní knize Sociopat od sousedů [The Sociopath Next Door] dochází k závěru, že „Přítomnost nebo absence svědomí, tvoří hluboký předěl mezi lidmi, který je prokazatelně závažnější než inteligence, rasa nebo dokonce i pohlaví.“

Dlouhou dobu jsem tomu nechtěl věřit: není možné je vyléčit. Sami sebe se nevidí jako nemocní. Naopak, my jsme nemoc, která se léčí všemnožnými způsoby válčení, vedené ne proti domnělým nepřátelům ale proti nám.


Stačí jen hrstka

V makrospolečenském fenoménu, který budeme později nazývat ‚patokracie‘, jistá dědičná anomálie určená jako ‚vrozená psychopatie‘(*), je katalyticky a kauzálně nutná pro genezi a přežití rozsáhlého společenského zla.

(*) Rození psychopati

Political Ponerology – str. 31

Psychopati, prostřednictvím svojí schopnosti rozpoznat sobě rovné, rychle stoupají po společenských stupíncích a shlukují se okolo pák moci společnosti, kde jejich celospolečenský zlý vliv metastázuje. Následný ‚negativní výběr‘ znamená aktivní přípravu a dosazování dalších psychopatů a dalších patologických deviantů nižšího stupně, kteří jsou přístupní jejich záměrům a to do doby, dokud se nedosáhne kritického množství lidí s patologickými poruchami, čímž se zrodí Patokracie.

Patokracie přežívá díky pocitu ohrožení ze strany společnosti normálních lidí, včetně dalších zemí, kde přetrvávají různé formy systému normálního člověka. Zůstat na vrcholu je pro panovníky tudíž klasický problém „být či nebýt.“ Tudíž biologická, psychologická, morální a ekonomická zkáza většiny normálních lidí se pro patokraty stává ‚biologickou‘ nezbytností.

Mnohé prostředky slouží k tomuto cíli, počínaje koncentračními tábory, včetně válčení s neústupným, dobře vyzbrojeným protivníkem, který zdevastuje a oslabí lidskou sílu na něj vrženou, totiž tu samá moc, která ohrožuje vládu patokratů: synové normálního muže, vysláni bojovat za iluzorní „vznešenou věc“. Jakmile jsou vojáci bezpečně mrtví, jsou prohlášeni za hrdiny, kteří budou oslavováni v písních a stanou se tak užiteční pro vychování nové generace oddané patokracii a vždy ochotné zemřít pro její ochranu.

Political Ponerology – str. 146

Nakonec oni jsou vyděšení přirozeně tvůrčí podstatou lidstva. V jejich neúnavném úsilí zdolat tento teror, musí pozřít to co nemůžou mít prostřednictvím vyhlazení lidstva, jehož pouhá existence jim denně připomíná jejich deficit.

Sní o budoucnosti, ve které můžou holdovat podle své přirozenosti, bez obavy perzekuce ze strany těch ‚odlišných lidí‘. Vláda, média, korporace, vzdělání, tajné služby, ideologie, náboženství, společenská a politická hnutí – nic není imunní proti jejich vlivu a vše je využito pro jejich cíl světové nadvlády, ať už vědomě nebo nevědomě. Jediná protilátka proti infekci je znalost nemoci a její patodynamiky.

Zdá se že příroda zvolila rozmanitost druhů místo svědomí, nebo spíše vývojový potenciál směrem ke svědomí, kdy někteří byli obdařeni talentem sytit se slabostí ostatních. Kolektivní traumatická zkušenost soužití s naším přírodním predátorem, konečně dostrkala naše vědomí na pokraj uvědomění si, že ne všichni jsme člověkem. Jakmile se rozšíří vědomí o predátorovi, který je mezi námi, hra skončí. Psychopati u moci to vědí. Jejich taktiky šoku jsou troufalejší kvůli spěchu dokončit jejich agendu.


Pouze my může osvobodit naší mysl

Protože jejich trajektorii, poháněnou nenávistí, nepřekáží svědomí, je na nás vymotat se z pavučiny tím, že přijmeme zodpovědnost za naše činy. Tím že volíme věřit jejich lžím, které slibují úlevu od bolesti, se opakovaně vzdáváme zodpovědnosti a zahazujeme naši sílu. Tímto způsobem hrajeme naši roli při genezi zla. Abychom opět nabyli moc, musíme rozpoznat podstatu predátorů, jak pro sebe tak i ostatní.

Prozatím je historie na naší straně. Pokaždé jakmile vznikla patokracie, zbývá jediný směr: dolů. Plané naděje, které jsou Achillovou patou globální patokracie, nahnačují, že dojde k podobnému výsledku. Jediné co zbývá je jak dlouho ještě budeme tančit s ďáblem, dokud si nevzpomeneme, že naše utrpení skončí v momentě, kdy se obrátíme k pravdě.Zdroj: Truth to Power: Psychopaths Rule Our World