25 dubna 2007

Ponerologie, psychopati, Gurdžijev (Gurdjieff), obsah blogu

Kromě dlouhých článků-překladů dojde častěji na sledování „znamení časů", hledání souvislosti a možných lekcí, neboť dle mého mínění jsme tu právě proto, abychom objektivně sledovali co se ve světě děje a snažit se pochopit lekce které nám jsou k dispozici.

Někteří lidé si myslí, že svět je tu od toho, aby byl překonáván, měněn a vůbec přetvářen podle obrazu daného člověka. Tedy aby odpovídal jejich představě. Já spíš zastávám názor, že svět je takový jaký je a my jsme tu od toho, abychom se rozhodli na které straně budeme stát. Takové rozhodnutí je možné učinit jen při vědomém rozhodnutí, které není možné uskutečnit bez objektivního pohledu na svět a na sebe samého. Až poté jsme schopni konat. Pro ilustraci je tu příběh z knihy In Search of the Miraculous (Hledání zázračného) od Ouspenského, samotná historka je připisována Gurdžijevovi, přeloženo z Cassiopaea.org The Wave Series


"V jedné historce z východu se pojednává o velmi bohatém kouzelníkovi, který měl velké množství ovcí. Kouzelník byl ale současně velmi zlý. Něchtěl najímat ovčáky, ani postavit plot kolem pastvy kde se jeho ovce pásly. Následkem toho se ovce často zatoulaly do lesa, spadly do strží, a tak dále, ale nadevše utíkaly, neboť věděly, že kouzelník chce jejich maso a kůže a to se jim nelíbilo.

"Kouzelník nakonec našel řešení. Zhypnotizoval své ovce a vnuknul jim, že jsou za prvé nesmrtelné a že se jim neděje nic zlého, když jsou stahované z kůže, že, právě naopak, to pro ně bude velmi dobré a dokonce příjemné; zadruhé jim vnuknul, že kouzelník je dobrý pán, který miluje své stádo tak moc, že je ochoten pro ně udělat cokoliv na světě; a po třetí jim vnuknul, že jestliže se jim vůbec něco stane, nebude to teď, v každém případě ne v ten samý den, a proto není třeba aby o tom přemýšlely. Dále kouzelník vnuknul svým ovcím, že ve skutečnosti nejsou žádné ovce; některým z nich vnuknul, že jsou lvi, jiným že jsou orli, jiným že jsou muži a jiným že jsou kouzelníci.

"A po tomto jeho veškeré starosti a obavy s ovcemi skončily. Již nikdy neutekly, ale tiše čekaly na dobu, kdy kouzelík bude potřebovat jejich maso a kůže."


Postupně se propracovávám k tématům, která mají zásadní vliv náš život a na život na zemi. Téma psychopatů je jedním z nich. Začal jsem s velmi krátkým úvodem o psychopatech a postupně budu pokračovat hlavně s vlivem psychopatů v dnešním světě jak ve vysokých pozicích tak i v každodenním životě.

Jedna ze zásadních knih na téma 'makro-sociálního zla' je kniha Andrew M. Lobaczewského Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposess (Ponerologie v Politice: Vědecká studie zla přizpůsobená pro politické účely). Slovo ponerologie pochází z řeského poneros - zlo, ponerologie je tedy věda o zlu, a přímo o vlivu psychopatů a psychopatického myšlení na společnost, její mravy, zákony či myšlení obecně. Ale to hodně zjednodušuji a předbíhám. Rozhodně jde o jednu z knih která vám může zachránit život. Kniha je jen v angličtině (možná někdy dojde i na český překlad) a pokud vládnete anglickým jazykem, můžete si stáhnout ukázku zde nebo celou knihu zde, nebo objednat papírovou verzi zde.

Stručné shrnutí na zadní straně knihy:


„První rukopis této knihy skončil v ohni pět minut před tím, než dorazila tajná bezpečnost v komunistickém Polsku. Druhá kopie, úmorně poskládaná vědci kteří pracovali v nemožnými podmínkách represe, byla poslána kurýrem do Vatikánu. Její příjem nebyl nikdy potrvrzen a nikdo nikdy neslyšel od kurýra - rukopis a veškerá jeho cenná data byl ztracen. Třetí kopie vznikla poté, co jeden z vědců pracujících na tomto projektu utekl v 80 letech do Ameriky. Zbigniew Brzezinski zabránil jejímu vydání.

Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes byla kována v ohni toho samého předmětu který studovala. Vědci žijící pod represivním režimem se jej rozhodnou klinicky studovat, jeho zakladatele a příznivce režimu zla, aby určili společný jmenovatel stojící za vzestupem a šířením nelidskosti muže proti muži."

Šokující v klinicky strohém popisu pravé povahy zla, pronikavý v pasážích literárnější povahy a kde autor odhaluje utrpení zažité výzkumníky, kteří byli zamoření nebo zničeni tou samou nemocí kterou zkoumali, proto by tato kniha měla být povinným čtením pro každého občana v každé zemi, která si nárokuje morální nebo humanistické základy. Protože je jisté, že mravní zásady a humanismus nemohou dlouho odolávat útokům Zla. Znalost jeho povahy, jak vytváří své sítě a jak se šíří, jak zákeřný je jeho lstivý přístup, je jediná protilátka."


Mezi další hlavní témata, o kterých budu později psát, patří globální změna počasí. Že se něco děje je jasné každému. Šílené počasí je na denním pořádku. Co přesně se děje a co je příčinou, na to už je těžší odpověď. I když tradiční média se nás snaží přesvědčit, že je to jen naše vina a že si za vše můžeme sami díky našemu chování. Samozřejmě, vypouštění tun skleníkových plynů má svůj vliv, ale ve stejnou dobu je tu mnohem více událostí a informací, které se k nám skrz cenzurovaná masová média nedostávají.
Jde tu o to, že globální změny počasí mohou být spojené s jistými cyklickými událostmi, ke kterým opakovaně dochází na této planetě a jejichž existenci potvzují jak současný vědecký výzkum, tak i starodávné historie, mýty a i tzv. inspirační zdroje které jsem již zmiňoval. A my právě stojíme na prahu podobné kataklyzmatické události. Pár článků na začátek, které bych osobně doporučil (a které doufám v budoucnu přeložím) jsou:


Fire and Ice: The Day After Tomorrow,

Climate Change Swindlers and the Political Agenda,

Forget About Global Warming: We're One Step From Extinction! a

The Hope.


Edit: Přeložené výše uvedené články:


Oheň a Led: Den poté

Podvodníci klimatických změn a politická agenda

Zapomeňte na globální oteplování: jsme na pokraji vyhynutí!


na článku Naděje se zatím pracuje