27 listopadu 2009

Cesta uzavřena


Alexandra Monro a Sheila Menon


Jaké by to bylo, kdyby se s Brity nebo Američany nebo Francouzi a nebo Němci zacházelo stejným způsobem, jakým izraelská vláda zachází s Palestinci?

Tento krátký film (7 minut) nazvaný „Cesta uzavřena“ jasně ukazuje náledky omezení pohybu, které na Palestince žijící na Západním břehu uvalil Izrael a jeho vojáci. Tato omezení limitují přístup Palestinců ke zdravotnictví, což porušuje jejich základní lidská práva.
Žádné komentáře: