26 října 2016

Závrty: průlomová pravda


[Překlad textu ve videu]


Otevírající se Země: dokument o závrtech


Rabbit Hole Productions

ve spojení se ...

Sott.net

Otevírající se Země

Závrty: průlomová pravda

Něco se děje se zemí pod našima nohama

Země se doslova otevírá

Před rokem 2010 byly závrty poměrně neobvyklým jevem

Nyní se objevují téměř každý den

Ale proč je tolik závrtů a proč teď?

Jedním slovem ... elektřina

Může to znít podivně

Teorie elektrického vesmíru, nebo-li plazmová kosmologie, může objasnit tento bezprecedentní jev

Plazmová kosmologie nahlíží na vesmír jako na obří elektromotor, který je poháněn výměnou nabitých částic

„Gravitační systémy jsou popel z dřívějších elektrických systémů“ - Hannes Alfven

Což vysvětluje mechanické a elektromagnetické síly odpovědné za tvorbu závrtů

Závrty jsou obvykle vysvětleny jako prasklé podzemní vodovodní potrubí nebo postupná eroze půdy

Dokonce i v místech, kde žádné takové potrubí neexistuje

Zatímco standardní vědecké teorie mohou mít odpověď v několika případech

Nevysvětlí třeba tyto

Stejně tak nemohou odpovědět na obrovské množství nových závrtů vznikajících po celém světě

Zde je jednoduchá ilustrace elektromagnetických a mechanických sil podílejících se na vzniku závrtů

Aktivita Slunce má přímý vztah k rychlosti otáčení Země

Čím více energie je produkováno Sluncem, tím rychleji se Země otáčí

Jako u elektrického motoru, existuje rozdíl v potenciálu náboje, který pohání rotaci naší planety

Slunce se nyní nachází v období podobnému Maunderovu minimu, s velmi nízkou sluneční aktivitou

Nízká sluneční radiace znamená, že méně kladně nabitých protonů dosáhne horní vrstvy atmosféry Země

Rozdíl potenciálu mezi kladně nabitou horní vrstvou atmosféry a negativně nabitou zemí poklesne

Výsledkem je zpomalení zemské rotace

Pomalejší rotace způsobí, že se Země stane méně podlouhlá jako ovál a více kruhová jako koule

Vyvolané mechanické namáhání způsobuje deformace

Což má za následek trhliny, dutiny a praskliny

Také je rozdíl potenciálu mezi zemskou kůrou a jádrem

A protože horní atmosféra je nyní méně pozitivní

Tak také přitahuje méně elektronů zevnitř země na její povrch

Čímž se snižuje rozdíl potenciálu mezi povrchem a jádrem

Tento rozdíl potenciálu působí jako pojivo planety, stahuje povrch a jádro dohromady

Když dojde k poklesu rozdílu potenciálu, zemská kůra se uvolní a pod povrchem se vytvoří mezery

Namáhání kůry vytvořené kombinací těchto dvou mechanických a elektrických sil má za následek nárůst četnosti zemětřesení

Toto uvolnění zemské kůry vytváří trhliny a otvory, jejichž výsledkem je nárůst sopečné činnosti

A konečně, podzemní prostor vytvořený tímto uvolněním vede k nárůstu vzniku závrtů

Závrty nejsou ojedinělým jevem

Jsou také spojeny se zemětřesením, sopkami, tsunami, podivnými zvuky a extrémním počasím

Toto je jen začátek

Pro více informací...

EarthChanges and the Human-Cosmic Connection
[ Změny Země a lidsko-vesmírné spojení]

Vydalo - redpillpress.com

Hudba: Devi Prayer od Craig Pruess
Animace Michael Rasmussen

Žádné komentáře: