22 července 2007

Bio paliva, cena potravin aneb jak se cítít dobře při genocidě

Poslední dobou se objevují články ohledně rostoucích cen jídla.

Éra levného jídla skončila, tedy alespoň pro ty co mají co jíst. Cena kukuřice se
během posledního roku zdvojnásobila. Letošní lednové nepokoje v Mexiku, byly odpovědí na čtyřnásobné zvýšení ceny kukuřičné mouky, ze které se vyrábí tortilla - základní jídlo .

Ve Spojených Státech se cena mléka tento měsíc vyšplhala na téměř rekordní úroveň, opět díky zdražení krmné kukuřice pro dobytek.

A to vše kvůli přechodu na agropaliva” v zemích jako např. USA, Brazílie, Evropa a Čína, které se zaměřují na etanol za účelem snižení své závislosti na fosilních palivech. Minulý rok byla více než třetina úrody kukuřice přeměněna na etanol. Jedná se o 48% nárůst od roku 2005.

Šestina veškeré letošní produkce obilí ve Spojených Státech bude průmyslová kukuřice”, která bude přeměněna na etanol a spálena v autech, zatímco Evropa, Brazílie a Čína jdou stejným směrem.”(zdroj)

Nejde jen o jídlo. Během 15 let zmizí z Malajsie a Indonésie 98% deštných pralesů. Palmový olej, který byl doposud vyráběn na jídlo a jež z 83% pochází z Malajsie a Indonésie, se díky závazku Evropské Unie, která chce snížit emise skleníkových plynů o 20% do roku 2020, a která dále chce aby 10% vozidel bylo poháněno biopalivy, zvýší poptávka po palmovém oleji.

Za rostoucí cenou jidla stojí další faktory. Za prvé jde jednoduše o poptávku. S rostoucím počtem lidí na planetě – jedno Turecko nebo Vietnam ročně - roste i poptávka po mase. Větší poptávka po mase žene nahoru spotřebu obilí na výkrm zvířat.

Dále může snižit rezervy obilí, a tedy zvenout ceny, například postupující urbanizace, která snižuje množství obdělávané půdy, ať už v Číně nebo Brazílii, kdy orná půda určená pro výrobu paliv není nahrazována novou ornou půdou pro výrobu jídla. Podíl má i nárůst blahobytu v některých zemích, např. v bývalém východním bloku.

S rostoucí cenou obilí zemře v rozvojových zemích” hlady mnoho lidí, neboť díky mánii po biopalivech, se čím dál více půdy určené pro pěstování jídla přesune do produkce paliv. Fidel Casto ve svém článku „Kam se poděly včely” píše o “zmezinárodnění genocidy”.

Atraktivita pro politiky je jasná. Mohou tvrdit, že dělají něco s globálním oteplováním”, aniž by se omezili voliči nebo obchod.

Díky rostoucím cenám ropy, např. kvůli ekonomickému růstu v Asii, půjde cena bio paliv nahoru, protože bude výnosnější pěstovat pro paliva.

Výsledkem toho všeho je rostoucí provázanost trhu s palivy a trhu s jídlem. Jak poznamenal Lester Brown z Institutu Earth Policy: Vše je nyní připraveno pro přímou soutěž o obilí, mezi 800 miliony lidí, kteří vlatní automobily, a mezi 2 miliardami nejchudších na světě.” Hádejte kdo vyhraje. (zdroj)

A na konec, vliv má i změna klimatu, která se podílí na poklesu úrodnosti. Jen nedávno se tento dopad začal opravdu zkoumat.

Na otázku jak velký dopad” byla odpověď publikována v Environmental Research Letters v březnu Christopherem Fieldem z Carnegie Institution ve Stanfordu, Californii, a Davidem Lobellem z Lawrence Livermore National Laboratory. Velmi jednoduše řečeno, nárůst teploty o každý 0,5 C stupně bude mít za následek pokles výnosu plodin o 3 až 5 procent. Nárůst teploty o 2 C, což je nejnižší předpoklad nárůstu teploty, by znamenal pokles o 15 až 20 procent. Ale jde o vědu, mohou se mýlit a může to být horší.

A jsou tu další témata s tímto spojená. Do otázky změny klimatu na zemi, možných vysvětlení co se vlastně děje, kdo/co za to může a jak je „globální oteplování“ další záminkou k omezování toho mála občanských svobod, se nebudu pouštět.

Co se týče rostoucích cen ropy, záleží na které straně barikády, tedy na které straně dvou protichůdných teorií o vzniku ropy, stojíte. Od toho se odvíjí věci další.

První teorie je součástí oficiální kultury”, tedy jedná se o běžně přijímanou pravdu a to že ropa je organického původu, v současné době začíná docháze a proto máme vysoké ceny ropy. Za vše může tzv. peak oil” neboli ropný vrchol. Wikipedia napsala:

Ropný vrchol nebo též zlom (anglicky peak oil) neboli Hubbertova teorie ropného vrcholu je kontroverzní teorie, zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv. Předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu a poté začne klesat., tedy udávaný bod za kterým produkce ropy pouze klesá.”
Na druhé straně od mrtvých dinosaurů stojí teorie anorganického původu ropy:

“Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru a také neustálý únik metanu ze zemského nitra v některých oblastech.”

Tedy v druhém případě průběžně vzniká nová ropa uvnitř země.

Podle toho na které straně stojíte, se potom tahanice o ropu jeví buď jako snažení silnějších států přežit, nebo snaha o zabezpečení kontroly nad dodávkami, za účele zvýšení cen ropy pomocí regulace výroby.

Hlavním důvodem proč píši tento článek je však širší kontext. Tedy že psychopatická elita – patokracie - se postupně zbavuje normálních lidí a vše je připravené k tomu, aby začalo hromadné Vybíjejí. Pár komentářů na závěr:

Komentář z SOTT:

Vypadá to že Vybíjení začalo. Psychopati u moci – patokracie – použijí výmluvy boje proti globálnímu oteplování k tomu, aby se masový konzument cítil dobře, že dělá něco pro životní prostředí”, následkem čehož zemřou hladem 2 miliardy lidí a to bez nejmenšího záchvěvu svědomí. To jsou ta skrytá vrátka. Možná, že geneticky specifický virus by byl moc očividný. Lidé se musí cítít dobře, když se páchá genocida.

(a když už jsme u těch geneticky specifických virů, zde je více: etnicky specifické zbraně)

Další komentář SOTT:

Nezáležím na tom, zda věříté v Peak Oil nebo ne. Konec levného oleje, ať už jde o přírodní nebo člověkem způsobený důvod, je nezvratným úspěchem Vyšších míst pro vyhnání ceny ropy, aby se vyrovnal jejich klesající zisk z jiných vyděračských tržních způsobů. Ale nebude to něco co bude vypadat, že do toho mohou mluvit běžní lidé. Ne, lidičky, oni použijí stejné časem osvědčené metody, aby to vypadalo jako že terorizmus” tlačí dolů výrobu ropy. S pomocí strachu se postarají, aby lidé moc dobře rozuměli, že Oni budou řídit způsob ekonomického kolapsu a Vybíjení.


A k tématu Vybíjení se vrátím někdy příště.

Žádné komentáře: