27 listopadu 2017

Zpochybňování proměnlivosti pohlaví se stalo novým rouhačstvím


Brendan O'Neill


Kapitulace establishmentu vůči politice transgenderismu je ohromující. Snažím se vzpomenout si na jiný příklad, kdy byla nová a sporná ideologie tak nekriticky přijata existujícími mocnostmi.

Máme konzervativní toryovskou vládu, která prosazuje zákon o uznání pohlaví, který by každému umožnil změnit jeho nebo její pohlaví, aniž by dostali jedinou hormonální pilulku. Etablovaná církev, která včera vydala pokyny svým školám, ve kterých je povzbuzuje, aby nechala děti  ,zkoumat rodovou identituʻ. Policejní síly vyměňují přilby za čepice, protože ,pokrývka hlavy založená na roduʻ je neuctivá vůči translidem. A samozřejmě univerzitní systém - živitel budoucích vůdců - ve kterém se ženské vysoké školy překotně otevírají lidem, kteří se narodili jako muži, žáci by měli používat rodově neutrální zájmena a každý, kdo říká, že ,muži se nemohou stát ženamiʻ, může očekávat, že bude hnán z akademické půdy. 

Od staromódních konzervativních toryů přes ozbrojené křídlo státu až po skutečnou Anglikánskou církev, základní instituce národa jedna po druhé přijaly myšlenku, o které bychom opravdu měli více diskutovat, ne? Tedy že pohlaví je proměnné. A že by děti měly mít možnost rozhodnout se, zda jsou muž nebo žena. A že muži, kteří se přemění na ženy, jsou skutečnými ženami - plnohodnotnými, právně rozeznatelnými, které mohou do ženské kabiny typ ženy - spíše než transženy, jak byly s respektem mnoho let označovány. Každý, kdo tvrdí, že transpolitika je na hraně, si dělá blázny: je to jeden z nejzavedenějších, nejvíce chráněných způsobů myšlení naší doby.

Zkuste třeba jen kriticky pípnout o ideologii proměnlivosti pohlaví, nebo o moudrosti stahování hrudníku dospívajících dívek, které si myslí že jsou chlapci, nebo zda by základní školy opravdu měly nechat malé kluky nosit šaty do školy, a budete sestřelen s obviněními z ,transfobieʻ. Dokonce i naznačit, že existují dvě pohlaví a že se člověk skutečně nemůže stát tím druhým, tedy uvést to, co mnozí lidé považují za biologickou skutečnost, riskujete, že budete označen nálepkou fobie.


Dogma transgenderizmu je chráněno do té míry, že se nyní účinně těší svému vlastnímu zákonu o rouhání. Tvrdit, že lidé, kteří se narodili jako muži, by neměli používat šatny pro ženy v obchodech s oblečením, je v 21. století ekvivalentem dřívějšího prohlášení, že ,Bible je nesmyslʻ, jak tento víkend zjistila Janice Turnerová, když byla vystavena metaforické potupě od Twitterátů [v originále 'Twitteratti - novotvar označující nejspíše tzv. bojovníky za sociální spravedlnost v prostředí této platformy; pozn.překl.] za její kritiku transmyšlení. V podstatě za to, že byla tím, s čím etablované a netolerantní způsoby myšlení vždycky měly problém: ženou, která pochybuje, ženou, která uvažuje. Transaktivisté by si měli položit otázku, jak to že se jejich kampaň tolik podobá starým, neodpouštějícím náboženstvím. 

Díky institucionalizaci transmyšlení se nyní kritická diskuse rovná kacířství. Elitní, excentrická myšlenka, která má své původy v exkluzivní oblasti katedry genderových studií, jejíž jazyk - cis, ze, rodová proměnlivost - je jazykem akademických klik, spíše než hospod, autobusových zastávek nebo kadeřníků, tato myšlenka je nyní vnucována národu náboženskými a politickými institucemi, které jsou nyní více ochotné přizpůsobit se drobným skupinám vlivných aktivistů, než se zaobírat obavami obyčejných lidí. A to je špatné. Jednostranná reorganizace základních kategorií společenského života nečitelnými institucemi je nedemokratická a znepokojující. A toto prohlásit není transfobické.

Nikde to není více znepokojující než ve školách. Transpohled má stále větší vliv ve vzdělání. Pokyny anglikánské církve instruují učitele, aby umožnily dětem zkoumat genderovou identitu  ,bez ... komentářeʻ. To znamená, nic neříkejte, nedělejte žádné soudy, neuplatňujte žádný rozum: jen s odstupem a pokyvováním sledujte, jak vám chlapec říká, že je dívka. Učitelé, kteří si chtějí udržet svou práci, nemají moc jiný výběr, než přijmout tuto radu. Křesťanský učitel v Oxfordu v současné době čelí disciplinárnímu řízení údajně kvůli tomu, že ,označil nesprávným rodemʻ studentku, která se identifikuje jako chlapec. A co je horší, učitel je přesvědčen, že biologický sex je definován při narození. Tohle je nyní považováno za kacířství. Nezáleží na tom, že tomu většina lidí věří, nebo že společnost je po celá staletí organizována na tomto základě: přes noc se to stalo velkou zapovězenou.

Musíme klást otázky ohledně importu transmyšlení do škol, protože to ukazuje, jak dalece naše společnost spadla do králičí nory relativizmu. Bojím se o naší budoucnost, pokud nebudeme chlapcům ani říkat, že jsou to chlapci, a děvčatům, že jsou to dívky. Pokud učitelé postrádají pravomoc dokonce říkat: ,Jsi chlapec a měl by si nosit chlapeckou uniformuʻ, kultivujeme novou generaci, která bude očekávat, že každý jejich instinkt bude okamžitě respektován, a co je ještě horší, že společenská infrastruktura, od toalet po pravidla týkající se nošení uniform, by se měla formovat kolem jejich instinktů. Je to zcela bizarní: nedůvěřujeme dětem, aby chodili do obchodů s velmi levným rychlým občerstvením, nebo četly náročnou literaturu, ale myslíme si, že je pro ně skvělé vybrat si své pohlaví.

Ačkoliv, ne ,myʻ, ale ,oniʻ, noví trans-přátelští vládci společnosti a policisté veřejné diskuze. Co nejvíce z nás se musí rouhat proti těmto excentrickým omezením. Dovolte mi, abych to řekl co nejjasněji: transdospělí by měli mít stejná práva jako všichni ostatní dospělí, a stejným způsobem by jejich myšlenky, jejich přesvědčení a jejich víra měly být předmětem stejných úrovní kritiky a dokonce zesměšňování jako u všech ostatních. Lidé mají práva; ne jejich ideologie.
Komentář: Viz také


Komentář Na Severu:  První vlaštovky tohoto hnutí v ČR
  
Další články na blogu:

Žádné komentáře: