19 března 2008

Bagdád, město bariér

(Poznámka: Přidána citace)

Krátká reportáž o tom, jaká je realita života v Bagdádu po tzv. „nárůstu“ („surge”) počtu vojáků v Iráku. Tomuto iráckému reportérovi, jednomu z mála který může navštívit všechny frakce, trvalo celý měsíc aby si zajistil bezpečný průchod městem, které je doma, aby natočil pro zahraniční reportéry nemožnou reportáž. To co odhalil odporuje veškerým oficiálním zprávám. V Bagdádu válčí jedna ulice s druhou, lidé trpí víc než kdy předtím, v městě bariér.

V Bagdádu je přes 30km zdí, které město rozdělují na ší'itská a sunnitská ghetta. Zdi jsou hlavní důvodem, proč klesl počet mrtvých. Lidé jsou uvězněni ve svých čtvrtích, město se proměnilo v jedno velké vězení.

Představte si, že žijete tímto způsobem. Pět let trvající válka, výbuchy aut, ulice proměněné ve stoky, přes 54 000 lidí bez domova. Tisíce dětí žijích na ulici. Množí se zprávy o obchodování s dětmi. Kde hřbitov otevřený před dvěma lety je již přeplněný. Na okraji města nouzový hřbitov pro ty oběti, ke kterým se nikdo nepřihlásí a kde kusy železa označuje hrob. Během tří týdnů natáčení této reportáže zemřelo 179 lidí.

I přesto že video je v angličtině, hlavní je vidět záběry utrpení obyvatel tohoto města.

Andzrej Lobaczewski napsal:

Normální člověk, kterému nebylo dáno privilegií či vysokých postavení, si najde nějakou práci, která mu zajistí živobytí; ale [patologičtí devianti u moci] nikdy nedisponovali jakýmkoliv solidním praktickým talentem a doba, která uběhla během jejich vládnutí, eliminovala jakékoliv zbytky možností pro adaptaci vůči nárokům normální práce. Jestliže by opětovně došlo ke znovuzavedení zákona normálního člověka, oni, a jejich zákon, by mohli být vystaveni soudu… byli by ohroženi ztrátou svobody a života, nejen pouhou ztrátou postavení a privilegií. Protože nejsou schopni takového druhu obětování, přežití [jejich vládnutí nad lidstvem] se stane morální ideou. Takovéto ohrožení [jejich odhalení a svržení] je třeba bránit prostřednictvím psychologické a politické rafinovanosti a s jejich neexistujícími mravními zábranami vůči těm odlišným lidem podřadné kvality.”

[...]

[Skutečná vláda většiny] je pro [patologické elity] noční můrou.

Biologická, psychologická, morální a ekonomická zkáza této většiny je tudíž biologickou” nezbytností. Mnohé prostředky slouží k docílení tohoto konce, koncentračními tábory začínaje a včetně válčení s úporným, dobře vyzbrojeným nepřítelem, který zdevastuje a oslabí lidskou sílu, která je na něj vržena, totiž tu samou sílu která ohrožuje patokratickou vládu. Jakmile jsou vojáci bezpečně mrtví, následuje vyhlášení jejich hrdinství, které bude ctěno v oslavných dílech, užitečné pro vychování nové generace věrné patokracii.

[ Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes - Ponerologie v Politice: Věda o povaze zla přizpůsobená politickým účelům]


Bagdád: Město Zdí (1. část)Bagdád: Město Zdí (2. část)


Žádné komentáře: