22 prosince 2008

Co přitahuje psychopata? Zranitelnost


Newswise


Jakým způsobem najdou psychopati své oběti? Nová studie od badatelů z kanadské univerzity Dalhousie naznačuje, že psychopati jsou velmi citlivě naladěni na zranitelné lidi.

„Je to podobné tomu co vidíte na Animal Planet - lev se zaměří na nejzranitelnější kus, u kterého má největší šanci chycení,“ řekl Kevin Wilson, vědecký student čtvrtého ročníku, který vedl výzkum na oborné práci pojmenované „A pawn by any other name? Social information processing as a function of psychopathic traits,“ [Pěšák pod jiným jménem? Zpracovávání společenských informací jako funkce psychopatických vlastností] publikované v Journal of Research in Personality.

„Na tento druh agresivity se odkazuje jako na predátorskou ... je to vjemový systém zaměřený na získání nejsnažší kořisti.“

Výzkumníci, ve spolupráci s psychologickou laboratoří profesora Stephena Portera na Dalhousie, pro potvrzení hypotézy ukazovali skupině mladých mužů diapozitivy různých obličejů. Obličeje byly buď veselé nebo smutné, mužů nebo žen, s vysokým nebo nízkým platem.

U mužů, kteří měli vysoké skóre na dotazníku psychopatické osobnosti (soubor 187 otázek zkoumajících emoční reakce a vznětlivost) pan Wilson zjistil, že měli neobvyklou schopnost si zapamatovat ženy s nízkým platem. Ve stejnou dobu byli nezvykle neschopní zapamatovat si ženy, které byly šťastné nebo měly vysoký plat, a také nebyli dobří v přiřazování jmen k obličejům.

„Došli jsme k závěru, že psychopatie je spojena s jistou „pamětí predátora,“ řekl pan Wilson, 22, který pochází z Monctonu, Nový Brunšvik. „Jsou schopni tímto způsobem aktivně vybrat svoji oběť.“

Pan Wilson plánuje další výzkum s pomocí diagnostikovaných delikventů v komunitě odsouzených.

Zájem o psychopaty u p. Wilsona vzbudily v druhém ročníku přednášky Dr. Portera nazvané Abnormální psychologie. Živě si vybavuje jak v učebnici četl odstavec o psychopatii a to jej zaujalo.

„Není to jako úzkost nebo deprese, což jsou stavy kterým rozumíme,“ řekl. „Ale divat se na svět bez emocí je tak vzdálené ... proto je to tak zajímavé.“


Zdroj: What Attracts the Psychopath? Vulnerability

Žádné komentáře: