10 května 2009

Přední UFO historik: lidstvo může být cílem mimozemských predátorských ještěrů


Alfred Lambremont
Seattle Exopolitics Examiner


Přední UFO historik Richard M. Dolan, jehož série knih na téma UFO a národněbezpečnostní stát, vyznačující se pečlivým empirickým a historickým výzkumem, potvrdil možnost pravdivosti hypotézy badatelky Laury Knight-Jadczyk, podle které si nefyzický druh mimozemských predátorských ještěrů vybral lidstvo za svůj cíl. Dolan v předmluvě nové knihy od Laury Knight-Jadczyk High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction [Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu] uvádí: „Musí to být opravdu ojedinělá kniha, která je skutečně schopna změnit náš způsob nazírání na svět. Nejvzácnější ze všech jsou skvosty, která mají schopnost změnit život jedince. High Strangeness se řadí mezi takové knihy.... High Strangeness je kniha, která provokativně a vášnivě vystavuje skryté otroctví lidské rasy.” Dolan pokračuje s popisem teorie pole, která je v knize vyjádřena: Lidská rasa, jak na úrovni tělesné tak i duchovní, je manipulována rasou bytostí, které známe pod označením ještěři.... Mohou snadno manipulovat čas, ovládají „šediváky” (Greys) a žijí v tzv. čtvrté hustotě. Dolan pokračuje s popisem této teorie pole: „Ještěři mají schopnost nás manipulovat a ovládat stejně tak, jako my můžeme ovládat dobytek. Ale jenom proto, že ještěři žijí na úrovni vědomí, která je výš než ta naše, však neznamená to že jsou morální. Ve skutečnosti jsou to co bysme popsali jako dost zlí. Jejich způsob existence se nazývá „služba sobě” (SS).

Komentář: Všímáme si že náš autor mluví o myšlenkách Laury Knight-Jadczyk jako o „hypotéze”, což je pravdivé. Ale hypotéza se zázračně promění v „teorii pole”. Samozřejmě že „teorie pole” může být považována za obecný způsob, jak vyjádřit hyperdimenzionální realitu pokud cílovým publikem nejsou vědci, což přitáhne pozornost dalších čtenářů narozdíl kdyby se jednalo o pouhou „teorii” (nezáleží na tom o jak silnou hypotézu se jedná), nicméně přesně takový nedostatek přesnosti může vést k chybným dojmům. Pointou by nemělo být přitahování čtenářů, ale co nejpřesnější popis pravdy. Toto „teoretické pole” překroucení se opakuje v celém článku.


Důležitá fáze plánu negativních ještěrů, týkající se lidstva, může být zaměřena na přechod planety Země ze třetí do čtvrté hustoty, ke kterému může dojít během solárního maxima slunečního cyklu 24 mezi lety 2012-13.


Teorie pole pro výzkum únosů mimozemšťany

Historik Dolan uvedl během telefonního rozhovoru s autorem článku, který jej kontaktoval ohledně zjištění důležitosti teorie pole o mimozemských únosech badatelky Knight-Jadczyk: „Její [Knight-Jadczyk] údajné spojení s ‚Cassiopaeans‘ se vyznačuje detailní soudržností, která se v jiných channeligových spojeních nevyskytuje. Pokud se skutečně jedná o pravdu, potom bude nutné přehodnotit únosy mimozemšťanů a přítomnost jiných bytostí v našem světě. Jedná se o zadostiučinění úvahám Charlese Forta, podle kterého ‚jsme majetek‘. Lauřina [Knight-Jadczyk] práce podle všeho podporuje myšlenku, že existují bytosti které nakládají s lidstvem jako s majetkem. Tato kniha se pokouší vyburcovat lidi, aby se otázkou zabývali.“


Dolan dále v telefonním rozhovoru uvedl: „Pokud přijmeme data za pravdivá, potom vše nasvědčuje tomu, že události spojené [s ještěry] obsahují nefyzickou stránku. Lauru [Knight-Jadczyk] znám a věřím jí a domnívám se, že její data jsou představována pravdivě.


Jedná se o platnou pracovní teorii pro data, která se týkají únosů mimozemšťanů. „V knize Knight-Jadczyk jsou zmiňovaní „Cassiopaeans“ údajnou inteligencí, která Knight-Jadczyk a jejím spolupracovníkům komunikuje teorii pole o mimozemských únosech, prostřednictvím procesu nazvaného „kritický channeling“, který, stejně jako opakovaně provedené tzv. dálkové pozorování (remote viewing), je navržen jako vědecký experiment. Dále je možné, že se za zjevnou inteligencí může skrývat nevědomí samotné Knight-Jadczyk, které integruje velmi komplexní a podivná data mimozemských únosů do pracovní teorie neboli teorie pole.


Komentář: A opět se objevuje „teorie pole“. Dále jsou použity termíny jako „opakovaně uskutečněný“ a „vědecký experiment“. Za prvé, dálkové pozorování je stěží možné opakovat způsobem, kterým jsou fyzikální experimenty opakovány, ledaže budeme počítat neúspěchy jako opakovatelné neúspěchy. Za druhé existují různé vědní obory s odlišnými metodologiemi. Aplikování metodologie používané v astronomii pro channeling by nebylo vhodné, stejně jako by to nebylo vhodné u citlivých jevů kvantové interference: dodatečná měřící zařízení mění, zásadním způsobem, pozorované kvantové jevy. To samé platí v oblasti paranormálních jevů, které je mimochodem méně probádané než kvantová teorie, o které Richard Feyman jednou prohlásil že „jí nikdo nerozumí.“


Velký počet mimozemských únosů ve Spojených státech

Jedna zpráva, která interpretuje studii od The Roper Organization zabývající se tématem mimozemských únosů, došla k závěru, že 33 milionů Američanů bylo předmětem únosu mimozemšťanů, a kdy vysoké procentu unesených patří do kategorie osob s vyšším vzděláním a příjmem a osoby které mají vliv na směr vývoje společnosti.

Ve zprávě se píše: „Reprezentativní vzorek Američanů u Roperu obsahující zhruba 6000 osob (s odhadovanou odchylkou 1.4 procent) ukázal, že jeden člověk z 50 odpovídá profilu uneseného. Tento údaj naznačuje, že zhruba 33 000 000 osob (z celkového počtu 330 milionů obyvatel) bylo v Americe uneseno. Bližší pohled na tyto specifické profily ukázal, že tito lidé nebyli v žádném případě „průměrní“.


Komentář: S jejich počty není něco v pořádku. Pokud „jeden z 50 lidí odpovídá profilu uneseného“ a celkový počet obyvatel je 330 000 000, potom 330 000 000/50 = 6 600 000 a ne 33 000 000. V dalším odstavci je uvedeno správné číslo, ale přesto je zmatek v počtech zajímavý. Odkud pochází údaj 33 000 000?


„Alternativní interpretace dat Roperu naznačují, že 2% amerického obyvatelstva, nebo 6.6 milionů Američanů, byla unesena. Údaj 6.6 milionů unesených Američanů sám o sobě naznačuje scénář značného nebezpečí pro naši lidskou společnosti.


Kdo je unášen?

Zpráva zabývající se studií od Roperu pokračuje: „Předchozí statistiky od Roper Organization ukázaly, že zhruba jedno procento všech dospělých Američanů, může být zařazeno do kategorie nazvané „vlivní“. Vlivní jsou dospělí mezi 35 a 45 lety, s nadprůměrným příjmem a zastávající politicky nebo společensky významné funkce. Ovlivňují směr společenského vývoje, tzv. trend setters“, určují mravní zásady a veřejnou politiku. Jsou spíš vůdci než následovníky. Průzkumy Roperu se pravidelně zaměřovaly na tuto skupinu pro různé klienty, kteří si cení jejich názorů. Výsledky nového průzkumu ukázaly, že překvapivě vysoký počet těchto „trend setters“ mohli být uneseni.“


Kdo unáší a proč?

Podle teorie pole od Knight-Jadczyk, je valná většina únosů mimozemšťany prováděna robotickými sondami, šediváky, pro negativní ještěry. Ještěří navrhli a vytvořili šediváky jako umělé roboty, kteří mohou fungovat ve třetí hustotě (ve které my lidé existujeme), protože sami ještěři zatím nemohou obývat třetí hustotu.

Záměrem ještěrů je „celková výměna“ lidské rasy, „přemístit se a zabrat prostor.... To je již nějakou dobu jejich záměrem. Kvůli tomu cestují tam a zpět v čase tak jak jej znáte, připravují vše tak, aby mohli pohltit maximální množství energie, spojené s přesunem ze třetí úrovně do čtvrté, kterou tato planeta projde, v naději že vás budou schopni lapit na čtvrté úrovni [čtvrté hustotě], čímž dosáhnout několika věcí najednou.“


1. uchovají svoji rasu jako životaschopný druh

2. navýší svůj počet

3. zvýší svoji moc

4. rozšíří svoji rasu napříč sférou čtvrté hustoty


Podle teorie pole, ještěři, díky schopnosti pohybovat se časem ve čtvrté hustotě dopředu i dozadu, a kteří se živí lidským strachem a utrpením, již dlouhou dobu manipulují záležitosti lidstva a vytvořili záměrné války a konflikty v oblastech lidského náboženství, politiky, ekonomiky, společenské organizace a v územních, etnických a národních záležitostech. Lidský strach je pro ještěry potravou.


Podle teorie pole je hlavním důvodem, proč dochází k mimozemským únosům, „nahrazení“ či „vytvoření rasy, která nahradí lidské bytosti. Vždyť když usilujete o vytvoření nové rasy, potom nejlepší cesta je hromadná hybridizace a poté hromadná reinkarnace. Obzvlášť když je cílový druh [lidé] tak ignorantský, manipulovaný a antropocentrický.... Zkušenost s nacisty [za kterou stáli ještěři] byla ‚zkouškou‘....“


Podle teorie pole chtějí ještěři při dovršení svého plánu nahradit až 94% žijících lidí a to prostřednictvím „úplného spotřebování“ jejich částí – lidských fyzických těl a tekutin jako krev a dále lidských emocionálních těl.


V teorie pole od Knight-Jadczyk se uvádí, že velký počet v současné době probíhajících mimozemských únosů, ve kterých jsou unešení teleportováni buď na úrovni fyzického těla nebo na úrovni duše do šediváckých/ještěřích vesmírných stanic, ve skutečnosti maskuje určitý počet lidí, kteří jsou „trvale uneseni“, nebo jejichž těla, krev a emocionální těla ještěři úplně spotřebují. Velká část mrzačení dobytka (tzv. cattle mutilations), při kterých je laserem pečlivě odstraněna rektální oblast, zahrnuje umístění silných pump, které z rektální oblasti vypumpují krev dobytka, která je určená pro pozdější konzumaci ještěry. Přestože ještěři upřednostňují lidskou krev, využívají krev dobytka neboť velký počet „trvalých únosů“ lidí by vyvolal nevhodnou pozornost a odhalil tak tajný plán ještěrů. Ještěři podle teorie pole využívají děti, které jsou určené pro celkovou spotřebu a které ještěři brutálně vraždí během procesu spotřeby. Velký počet „nezvěstných“ dětí jsou ve skutečnosti „trvale unešení“, které ještěři zkonzumovali stejně tak, jako lidé činí s delikatesou jakou je např. jehněčí.


Naštěstí inteligence z šesté hustoty, která údajně vysílá teorii pole šířenou Knight-Jadczyk uvádí, že plán ještěrů „selže.... Jedná se o nejvyšší projev plané naděje. A plané naděje reprezentované na úrovni čtvrté hustoty se stanou realitou této úrovně...“


Ještěři a americká vláda

Převážná většina mimozemských únosů na světě probíhá ve Spojených státech, protože, jak uvádí teorie pole Knight-Jadczyk, „americká vláda je pustila dovnitř.“ Tato hypotéza se shoduje s informacemi, které poskytl dlouhodobě (šediváky) unášený Jim Sparks. Sparks, který byl vyšetřen zesnulým badatelem v oblasti únosů Dr. Johnem Mackem z Harvardské univerzity, uvádí, že v průběhu 18 let, během kterých byl vědomě unášen šediváky, byl teleporotván při hromadném únosu šediváků na americkou základnu, kde bylo jasné že se jedná o společnou operaci šediváků a americké armády. Podle předběžných důkazů došlo k tajným dohodám mezi šediváky a americkou vládou, kdy bylo šedivákům, v roli utajovaných zástupců ještěrů, dovoleno unášet Američany výměnou za pokročilé antigravitační a teleportační technologie určené pro americkou vládu. Navíc důkazy které byly shromážděny organizacemi zabývající se mimozemskými únosy naznačuje, že se tajné vojensko-zpravodajské jednotky podílejí na simulovaných mimozemských únosech nazývaných MILABS (zkratka pro „military abductions“ – vojenské únosy). Tudíž část hlášených únosů může být MILABS.


2012 & ještěři: Co mohou lidé dělat?

Primární motto pro lidstvo, podle teorie pole od Knight-Jadczyk, je: „vědění chrání, neznalost (nás) vystavuje nebezpečí.“ Což může znamenat, že publikování a sdílení tohoto vědění samo o sobě může zhatit plán ještěrů, který je závislí na klamání, utajování a tajných genocidních dohodách mezi ještěry/šediváky a americkou vládou a nevyhnutelně i vědomé účasti mezinárodní válečně-zločinné vyděračské elity.


V teorii pole se uvádí, že vědomé povědomí lidstva o ještěří hrozbě, včetně aktivní spoluúčasti na vytváření udržitelného a mírového světa v době kdy se planeta přesune ze třetí do čtvrté hustoty, je též klíčové.


Dalším krokem je ukončení tajných dohod mezi americkou vládou a šediváky/ještěry, včetně zkorumpovaných lidských organizací a elit.


Teorie pole od Knight-Jadczyk se zaměřuje na důležitost koletivní vize a mysli lidstva v době maxima solárního slunečního cyklu 24 (2012-13).


Služba druhým (SD)

Podle teorie pole od Knight-Jadczyk existuje několik klíčových faktorů, které jsou nutné k rozložení negativní nadvlády ještěrů nad lidstvem.


Jedním z klíčových faktorů je náš přesun, jak na úrovni osobní tak i kolektivní úrovni lidstva, od orientace služby sobě (SS) na způsob bytí orientace služby druhým (SD). Naše lidská třetí hustota je zasazena ve službě sobě (SS) a během našeho přechodu do čtvrté hustoty je kritické, aby se lidstvo rozhodlo zda bude druhem zaměřeným na službu druhým (SD), který se přemění. Negativní ještěři se, podle teorie pole od Knight-Jadczyk, rozhodli navždy zůstat druhem orientovaným na službu sobě (SS) ve čtvrté hustotě. Dokud lidstvo bude pokračovat v orientaci služby sobě (SS), budeme nadále „majetkem“ ještěrů.


Druhým klíčovým faktorem je schopnost lidstva vytvořit strategické spojení s etickými mimozemšťany v šesté hustotě, kteří jsou orientováni na službu druhým (SD) a kteří podpoří přechod lidstva na bytí v orientaci služba druhým (SD).


Komentář: Zatímco na téma šediváků, ještěrů a mimozemských únosů existují mnohé vážné a méně vážné publikace, jen málo z nich poukazuje na to, že se nemusí jednat o mimozemšťany, ale spíš „hyperdimenzionální bytosti“. Ve skutečnosti, z nějakého podivného důvodu, se média právě této myšlence neustále vyhýbají. Přesto se jedná o klíčovou hypotézu, která je rozvinuta v knize High Strangeness. Hyperdimenzionální faktor je nesmírně důležitý. Vlastně byl rozpoznán badatelem Jacquesem Valleem v jeho zprávě, napsané spolu s Ericem W. Davies: "Incommensurability, Orthodoxy and the Physics of High Strangeness: A 6-layer Model for Anomalous Phenomena". [Nesouměřitelnost, ortodoxie a fyzika krajní podivnosti: 6ti vrstvý model pro anomální jevy]. Zde přímo píše:


„Z pohledu autorů nejsou současné hypotézy dostatečně podivné, aby mohly vysvětlit fakta jevu, a rozprava trpí nedostatkem vědeckých informací. Vždyť z pohledu moderní fyziky může naše vesmírné sousedství obsahovat další (paralelní) vesmíry, další prostorové dimenze a další časoprostoru podobné dimenze za běžným námi uznávaným 4 rozměrným časoprostorem, a podobné aspekty by mohly vést k racionálním vysvětlením pro zdánlivě „nepochopitelné“ chování na straně bytostí, které vstupují do námi pozorovaného kontinua.“


Šestá hustota ctí princip jednoty stvoření. (Pátá hustota je podle teorie pole místo, kam se lidské duše přesunují po smrti a kde tráví dobu mezi životy).


UFO plavidla, která se v současnosti objevují v zemském prostředí, mohou patřit buďto civilizacím sloužícím sobě (SS) (včetně negativních ještěrů ze čtvrté hustoty), nebo etickým civilizacím ze šesté hustoty služícím druhým (SD). Lidstvo musí vyvinout schopnost rozlišovat mezi těmito zásadně odlišnými stavy bytí.


Rozlišování a láska jsou klíčovými faktory. Knight-Jadczyk uvádí: „Biologický život na Zemi slouží jako ‚vysílací stanice‘. V roli tohoto vysílače, v době přechodu [solární maximum 2012], jako je tomu v případě zhroucení kvantové vlny, to co je ‚vysíláno/pozorováno‘ určí ‚měřený‘ üdaj. Na planetě se v současné době přechodu nachází zhruba šest miliard lidských bytostí, většina z nich přispívá ke kvantitativnímu vysílání. Ale co chybí je odpovídající kvalitativní frekvenční vibrace, která vytvoří šablonu pro nový svět.“


Lidstvo má možnost se prosadit proti hrozbě ještěrů v době našeho přechodu ze třetí do čtvrté hustoty. „Mezi energie které jsou potřebné patří tři proudy objektivní lásky: duchovní, emocionální/mentální a fyzické lásky.... Hledající musí vytvořit magnetické centrum uvnitř [sebe].... Šamanský extatický vzestup, že se člověku naskýtá skutečná možnost, navrátit se do zlatého věku.”Reakce autora Alfreda Lambremonta na komentář ke článku:


Děkuji za váš komentář na můj článek na téma Krajní podivnost

od: exopolitics


Děkuji za vaše řízné poznámky na můj článek o Krajní podivnosti, kniha kterou jsme obrželi minulý týden na recenzi.


1. K našemu článku jsme přidali následující text:


„Teorie pole je definována jako „psychologická teorie, která zkoumá vzory interakce mezi jednotlivcem a celkovým polem, neboli prostředím. Tento pojem vyvinul Kurt Lewin, Gestalt psycholog, ve 40. a 50. letech 20. století.“

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Field_theory_(psychology)


„Teorie pole je odpovídající název k popisu hypotézy Knight-Jadczyk, neboť pojmy jako třetí hustota a čtvrtá hustota se zabývají celkovým prostředím lidské psychiky nebo duše.“


Reakce autorky Laury Knight-Jadczyk


Špatně

od: Laura


Mluvit o teorii pocházející od Cs (a jedná se o POUHOU teorii) jako o jakési psychologické teorii je úplně špatně. Zatímco způsob kterým organizmus naviguje svojí realitou může obsahovat psychologické aspekty, hlavní důraz materiálu od Cs je hyperdimenzionalita, která není o psychologii, ale o struktuře prostoru/času jak matematicky tak i fyzicky. Druh hypotézy jako takový je proto vědecký a je možné ji označit za nepravdivou. Všimla jsem si že jste nepřidal ten mnohem zajímavější komentář, který jsme vložli do článku a který se týká tohoto hlediska ve vašem vlastním textu, totiž:


Zatímco na téma šediváků, ještěrů a mimozemských únosů existují mnohé vážné a méně vážné publikace, jen málo z nich poukazuje na to že se nemusí jednat o mimozemšťany, ale spíš „hyperdimenzionální bytosti“. Ve skutečnosti, z nějakého podivného důvodu, se média právě této myšlence neustále vyhýbají. Přesto se jedná o klíčovou hypotézu vyvinutou v knize High Strangeness. Hyperdimenzionální faktor je nesmírně důležitý. Vlastně byl rozpoznán badatelem Jacquesem Vallee v jeho zprávě, napsané spolu s Ericem W. Davies: "Incommensurability, Orthodoxy and the Physics of High Strangeness: A 6-layer Model for Anomalous Phenomena". [Nesouměřitelnost, ortodoxie a fyzika krajní podivnosti . 6ti vrstvý model pro anomální jevy]. Zde přímo píše:


„Z pohledu autorů nejsou současné hypotézy dostatečně podivné, aby mohly vysvětlit fakta jevu, a rozprava trpí nedostatkem vědeckých informací. Vždyť z pohledu moderní fyziky může naše vesmírné sousedství obsahovat další (paralelní) vesmíry, další prostorové dimenze a další časoprostoru podobné dimenze za běžným námi uznávaným 4 rozměrným časoprostorem, a podobné aspekty by mohly vést k racionálním vysvětlením pro zdánlivě „nepochopitelné“ chování na straně bytostí, které vstupují do námi pozorovaného kontinua.“


Jak bylo zmíněno, z nějakého podivného důvodu se média této myšlence neustále vyhýbají... a které jste se vyhnul i vy.Související články:


Recenze knihy The High Strangeness of Dimensions,Densities and the Process of Alien Abduction [Krajní podivnost dimenzí,hustot a procesu mimozemského únosu]


Ezoterický slovník:


· Bytí a Nebytí

· Cassiopaea, Ra, Hustoty

· Hustoty (část 2)

· Služba druhým a Služba sobě

· Hyperdimenzionální realitaZdroj: Famed UFO historian: humanity may be targeted by predatory Reptilian extraterrestrial species


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Rád bych navázal emailový kontakt na autora blogu, články o psychopatiijsou dost na vysoké úrovni. Díky zabijsystem@gmail.com