27 února 2009

Boj proti iluzi - náš svět jako velkolepá hra šachu


USA a Izrael - realita
Simon Davies
SOTT.netMůže se zdát, že se jedná o zcela samozřejmou věc, přesto to řeknu, protože se zdá že často zapomínáme, jak zásadní je jasné dorozumívání pro vzájemné porozumění. Bez obecného porozumění co jeden druhému sdělujeme, se ztratíme ve zmatku světa Bábelu. Nebezpečí pro každého z nás, v důsledku nedostatku obecného porozumění, nelze zveličit.

Uprostřed záplavy finanční pomoci, zachraňování a stimulačních balíčků neexistuje jasná komunikace ohledně toho, proč jsou uplaťňována zrovna tato opatření a jakým způsobem mají vylepšit životy běžných lidí. Je víc než jasné, že se jedná o záměr. Pokud bychom my, normální lidé na této planetě, získali obecné porozumění o tom, co se ve skutečnosti děje, došli bysme k závěru že nesouhlasíme, shodli bychom se na tom proč přesně nesouhlasíme a pravděpodobně bychom se shodli na tom, co bychom rádi aby se stalo. Ti kteří řídí svět to moc dobře vědí, proto se starají o tom, aby žádného porozumění nebylo dosaženo, neboť oni zmatek potřebují. Oni vlastně zmatek vytvářejí.

Dělají to proto, protože pokud by dostatek lidí skutečně pochopil realitu toho, co se na této planetě děje, mohlo by to vést k dosažení dostatečného kritického počtu, abychom se kolektivně rozhodli již nadále netolerovat svět takový jaký je, a co je důležitější, našli bychom společný směr jak se dostat z vážné situace.

Aby bylo zaručeno že nenajdeme společný směr, dozorci, nebo Manažeři jak je nazval Douglas Reed, průběžně zajišťují abychom žili ve zmatku. Nezbytným předpokladem pro dosažení tohoto stavu je, že jsme drženi ve stavu neustálého vzájemného strachu, kdy vidíme „ostatní“ jako hrozbu ať už pro náš majetek, naše společenské postavení, naše pracovní postavení, naše postavní v komunitě, naše ekonomické postavení a nebo dokonce hrozbu našeho přežití.

Naše společnost byla navržena tak, aby se bohatí báli chudých: střední třída se bojí dělníků v odborech, jedna rasa má strach z druhé, jedna náboženská víra má strach z druhé a tak dále a tak dále až téměř ad infinitum. Namísto spolupráce soutěžíme, místo lásky a empatie máme strach a nenávidíme. Všechna naše náboženství, veškeré politické strany, veškerá naše přesvědčení byla vytvořena proto, abychom byli drženi v neustálém strachu. V každé společnosti se ve strachu jejího lidu odráží nerovnost a nespravedlnost její společenské struktury, včetně politických a společenských záměrů její vládnoucí elity.

Pro převážnou většinu nás lidí v tak zvaných „svobodných“ zemích západního světa, je typický strach mezi sebou nazvájem a z cizinců, ať už imigrantů nebo „teroristů“, ale to se postupně mění s tím, jak si stále více uvědomujeme ohromnou státní moc tím, jak projevuje svoji brutalitu proti našim protestům, při omezování našich „svobod“ a zaplétá naše národy do zločinných, nemorálních válek a rozkrádání. Stát, aby si zajistil větší množství moci, zmanipuloval strach lidí pod rouškou „války proti teroru“, „války proti drogám“, imigrace a ekonomické nejistoty. Nad strachem se rozprostírá neustálý příval odporujících si informací, misinformací a dezinformací které jsou uspořádané způsobem, který zajišťuje aby nebylo možné vidět jasný obraz reality. Jednoduše řečeno: stát využil techniky hromadné transmarginální inhibice [zde je odkaz na původní článek na SOTTu v angličtině], aby většina lidí byla pasivní, apatická, poslušná a zmatená.

Lidé kteří jsou ustavičně zmatení jsou impotentní a neschopni souvislé kolektivní činnosti. Taktika vždy byla o tom rozdělit a panovat.

V současné době probíhá boj, který určí budoucnost naší planety a lidí kteří ji obývají. Proti normálním lidem stojí patologický systém, kterému vládnout psychopati všech ras, vyznání a barev. Tito psychopati nemají žádný záměr, kterému by normální lidé mohli řádně porozumět, neboť jejich záměrem je moc, moc sama o sobě. Psychopati neusilují o žádný strategický, politický, nebo ekonomický cíl, žádný určitý kus země po kterém by toužili, nebo úroveň bohatství které se snaží dosáhnout, neboť pro ně neexistuje dostatek země nebo bohatství, které by je uspokojilo. Neexistuje ani hranice utrpení kterou psychopati způsobují, neboť se vyžívají v krveprolévání, týrání a vyhladovění. Usilují o nekonečnou moc a žádný ústupek, nebo navýšení odměny je nemůže uspokojit, není dohody která by zastavila jejich dravý postup, či zákon který by je omezil.

Všechny instituce našeho světa, naše vlády, korporace a náboženství odrážení patologii psychopata. Vyrostli jsme a vychováváme děti ve světě, který je ovládaný touto patologií a těmito bytostmi.

Nicméně psychopat, jako každý lovící predátor, má zásadní slabost, tedy aby se mohl nakrmit, je třeba aby se skrýval: psychopati mají velký strach z odhalení. Vrozený strach z odhalení ovládá většinu jejich činnosti a vysvětluje ohromný strach a zmatek ve kterém jsme udržováni. Strach a zmatek ve světě je úmyslná taktika psychopatů zabránit odhalení.

Proti psychopatům a jimi vytvořenému chorobnému systému nelze bojovat s pomocí válečných zbraní, protože psychopati řídí největší válečné stroje světa které kdy existovaly, neuspějeme jinak než prostřednictvím jednoduché a všemocné revoluce, revoluce pravdy. Neboť pravda odkrývá lež a psychopat uvadá ve světle pravdy.

Pravda, jak slavně pronesl sv. Pavel, osvobozuje. Pravda nás osvobodí od strachu a zmatku, protože pravda není závislá na žádné politické straně, náboženství nebo něčem jiném, pravda stojí na vlastních nohou. Nelezení pravdy však není v žádném případě jednoduché, protože pravda se skrývá pod mnoha závoji. Naším úkolem je tudíž bez soucitu odhrnout každý závoj, obzvlášť bez soucitu pro nás samotné, spolu s hřejivou a útulnou náboženskou a filozofickou lží, kterou jsme použili k věšení bulíků na nos.

Objevíme hrůzy o světě a o nás samotných, které změní vše co jsme považovali za samozřejmé, ale pokud nebudeme mít odvahu postavit se těmto hrůzám, těmto pravdám o nás a našem světě, prohrajeme a svět se ponoří do tmy, do tmy ze které se již nikdy nemusí vzpamatovat. Psychopati ovládají náš svět již celá tisíciletí, ale v dnešní době mají moc zničit náš svět a nemají schopnost ani pochopit co to opravdu znamená. Jak prohlásil Andrew M. Lobaczewski v Politické ponerologii [Political Ponerology], „Viry si neuvědomují, že budou spáleny zaživa, nebo zakopány hluboko pod zem, spolu s lidským tělem, jehož smrt zapřičinily.“

Když odkryjeme všechny lží zjistíme, že systém ve kterém jsme uvězněni, nevypadá jako svět ve kterém jsme si mysleli že žijeme. Veškeré meze a definující rysy světa, ve které jsme podmíněni věřit, jsou falešné iluze vytvořené jednoduše jako rámec pro ovládání. Pro ty, kteří ve skutečnosti řídí svět, neexistují žádné hranice, pro ně neexistují žádné národní státy, žádné zákony, žádná morálka, pro ně existuje pouze moc.
 
Peníze a ekonomika jsou pouhé nástroje, které slouží k dosažení moci, proto vše co vidíme v oboru ekonomie a peněz je jednoduše součást nekončícího hromadění moci. Přesto je třeba pochopit, že tento systém, Matrix, není něco, co jednoho dne z ničeho nic objevíme a na co budeme schopni ukázat a prohlásit, „vidíš, tady to je“, neboť tento systém nás obklopuje: vše co vidíme, je v nejlepším případě pouhým odrazem toho, co se děje na úrovních do kterých nemůžeme proniknout.
 
S touto myšlenkou se vraťme k tématu zmatku. Podle všeho je velký zmatek, který je součástí ekonomické krize, klíčem k uvědomění si Matrixu. Podle všeho se Manažeři řídící svět spoléhají na tento zmatek, který má zajistit že se vydáme určenou cestou která je ku jejich prospěchu. Podle všeho směr na který nás vyslali, je cesta směrem k téměř úplnému ekonomickému kolapsu, který povede k rozpadu současného společenského řádu a k nastolení neskrývané vojenské diktatury. To je jasný výsledek jejich činnosti a tudíž jejich záměr.

Jedná se přesně o scénář, který byl popsán v monografii od Strategic Studies Institute (Institut strategických studií), která vyšla v listopadu 2008 pod názvem „Known Unknowns: Unconventional Strategic Shocks in Defense Strategy Development” [Známé neznámé: nekonvenční strategické šoky pro budování obranné strategie] ve které se píše:

„Rozsáhlé občanské nepokoje by ve Spojených státech mohly donutit vojenské instituce, aby in extremis přeorientovaly priority na obranu vnitřního pořádku a bezpečnosti obyvatel. Záměrné použití zbraní hromadného ničení, nebo zbraní s jiným druhem ničivých vlastností, nepředvídatelný ekonomický kolaps, ztráta funkčního politického a soudního pořádku, cílený celostátní odpor nebo povstání, mnohočetná a rozsáhlé stavy nouze ve zdraví veřejnosti a přírodní nebo člověkem zapříčiněné katastrofické pohromy, to vše jsou cesty které vedou k ničivému šoku uvnitř státu.”

To je důvod, proč britská Metropolitní policie odstartovala propagandistickou válku proti vlastním lidem, proto v Guardianu vyšel tento článek:

Náčelník David Hartshorn, ředitel útvaru Metropolitní policie zopovědného za veřejný pořádek, řekl Guardianu, že lidé ze střední třídy, kteří by dříve ani nepomysleli na to zapojit se do demonstrací, budou v tomto roce chtít ventilovat svůj hněv prostřednictvím prostestů.

Dále řekl, že banky, obzvlášť ty které nadále vyplácejí velké prémie navzdory tomu, že obdržely miliardy státních peněz, se staly „možným cílem“. Do této skupiny spadají i nadnárodní společnosti a jiné finanční instituce v londýnsksé čtvrti City, které jsou obviňovány ze zapříčinění finanční krize.

Hartshorn, který má pravidelný přístup ke zpravodajským informacím o potencionálních příčinách občanského nepokoje, řekl, že se nálada na některých demonstracích nedávno změnila, neboť aktivisté jsou stále více „odhodlání vydat se do ulic a vyvolat veřejné nepokoje“.

Varování přichází těsně po často násilných protestech proti postupu, kterým se řeší stav evropské ekonomiky. Řečtí zemědělci před několika týdny zablokovali silnice kvůli poklesu cen zemědělských výrobků, milion francouzských pracujících se vydal demonstrovat s požadavkem větší ochrany pracovních míst a platů, a protestující na Islandu se v Reykjavíku střetli s policií.

Stovky zaměstnanců ropných rafinérií ve Velké Británii minulý týden uspořádali neoprávněné stávky proti zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Zpravodajské informace naznačují, že se „známí aktivisté“ taktéž vracejí do ulic, policie tvrdí že budou usilovat o vyvolání nepokojů. Hartshorn řekl, že „podobní lidé mají potencionáně schopnost motivovat lidi, ale zatím neměli k dispozici 'pěšáky' kteří by uskutečnili [prostesty]“. „Samozřejmě že ekonomický propad, růst nezaměstnanosti a exekucí tuto skutečnost mění. Najednou je tu důvod, aby se lidé účastnili hromadných protestů.“

Je zřejmé, že ti kteří v USA a VB řídí vojenský, policejní a zpravodajský aparát chtějí vyvolat rozsáhlý konflikt. Jednoduše v současností připravují mysl běžného občana na násilí, které plánují rozpoutat proti nám. Násilí bude použito k ospravedlnění diktatury, společenské represe, hromadného zatýkání a věznění bez soudu.

Douglas Reed v knize From Smoke to Smother (1948) přepověděl stejný scénář, když psal o Světové diktatuře, která podle něho vznikne pod maskou OSN, uskutečněná prostřednictvím ‚výjimečných pravomocí‘, ‚nasměrování prácujících‘, a ‚dávek chleba‘.

‚Výjimečné pravomoci‘ již existují: v USA se jedná o tzv. Patriot Act, Military Commissions Act atd., ve VB se jedná o Terrorism Acts (pouze pár příkladů). Brzo nás čeká ‚nasměrování pracujících, jak se postupně bude rozpad ekonomik a kdy až se práce pro stát, nebo jeho prostřednictvím pro světové korporace, stane tváří v tvář smrti hladem nezbytností. Ve vhodnou dobu, po přerušení světového obchodu a společenské struktury, zajisté dojde na určitý druh ‚dávkování chleba‘. Zda se bude skutečně jednat o příděl potravin, nebo spíš jednodušší prostředek jak vyhladovět ty, kteří se neskloní před mocí amerického a izraelského impéria.

Nyní však vidíme, že OSN mohlo být celou dobu záměrně špatná stopa. Křesťanští konzervativci a konspirační teoretici v USA, i v jiných zemích, po celých 50 let neustále vykřikovali o Novém světovém pořádku pod vedením OSN, zatímco USA byly popisovány jako bašta svobody a jediná mocnost, která by se mohla postavit OSN a světu. U mnohých, kteří jsou schopni vidět více než je běžné, to způsobilo neschopnost určit místo skutečného nebezpečí.

I Douglas Reed viděl OSN jako nadnárodní útvar, který zavede první Světovou diktaturu a jak moc se mýlil je patrné, když se podíváme na invazi v Iráku, odůvodněnou zcela vymyšlenými zbraněmi, zastrašování Íránu za to že stojí v cestě světové hegemonii USA a Izraele, zatímco ničím nezakrývaná izraelská genocida pokračuje bez povšimnutí, natož aby se jí bezmocná OSN zabývala?

I my budeme čelit jednomu nebo více nadnárodním útvarům založených, stejně jako OSN, na opravedlnění „nikdy více“. Tentokrát „nikdy více“ bude ekonomické, ale v důsledku společenských nepokojů a státního násilí se promění ve vojenské. Budou ukazovány stejné lži, které ospravedlní tyto instituce stejně tak, jako tomu bylo ve 40. letech 20. století a které budou opět sloužit jako zástěrky, za kterými se budou skrývat skuteční panovníci světa, USA a Izrael.

Manažeři vytvořili tuto krizi, její podobu, její rozsah a závažnost tak, aby naše státy nebyly schopny udělat nic, tedy v mezích která na ně byla uvalena, i kdyby měly potřebnou vizi a porozumění nutné k rozeznání pasti do které jsme chyceni.

Bankovní krize byla mistrně vytvořena prostřednictvím proměny bank ve vysoce rizikové, chamtivostí řízená kasína, podporována zmanipulovaným nedostatkem regulace a nadbytkem zásoby peněz. Povaha bankovního systému je taková, že musela nevyhnutelně vést k bublině cen majetku poháněné zadlužením, díky které jsou z milionů dluhoví vězni a z miliard otroci. Roky dalších a dalších bankovních fúzí vedla k malému skupině bank které vládnou světu a spolu s nevyhnutelným důsledkem, že samotná existence celého systému přetrvává jen díky nim.

Přesto bylo těmto bankám záměrně dovoleno, aby byly provozovány velkopanským a nemorálním způsobem, s nicotným skutečným dohledem. Stejným způsobem vládne světu malý počet světových korporací, které rozhodují o našem přístupu k energii, potravinám a dalším nezbytným a zbytným věcem pro náš život. Naše politické systémy se staly rukojmím pro zájmy těchto bankovních a korporátních impérií, naše vlády jsou jimi ovládány v takové míře, že americká vláda byla označena za „vládu Sachs“, což je narážka na počet postů v americké vládě, které zastávají lídé ze společnosti Goldman Sachs.

Naše vlády jsou dnes jednoduše loutkami bank a korporací, které dominují svět, které jsou na oplátku loutkami skrytých Manažerů, jejich moc prosazována vojenskou silou a policejním státem.

Celé to byla past která byla nastražena, aby vyústila přímo do současné situace, situace ze které zdánlivě nelze uniknout. Naši političtí vůdci, naši státní úředníci, naši vrcholní bankéři a korporátní manažeři jsou produkty systému, který jim poskytl falešný rámec reality, limitovaný a vybudováný způsobem, aby psychopati dosáhli vrcholu a aby u nepsychopatů došlo k takové míře nakažení psychopatickým myšlením, že se v podstatě stanou psychopaty. Jejich pohled na svět je tak pokroucený, že si sami pro sebe ospravedlňují znásilnění a ničení celých skupin a národů, dokonce i ospravedlní represe a zničení jejich vlastního lidu. Ale právě tyto lidi, jak je nám řečeno, musíme poslouchat, aby nás vyvedli z vážné situace kterou oni sami vytvořili.

Převážná většina podobných lidí se na vzniku současné situace nepodílela vědomě, jednoduše se účastnili, protože taková je jejich povaha, jež odráží jejich přirozenost, oni nemohou být jiní a nemohou dělat nic jiného.

Ale za nimi stojí ti, kteří si velmi dobře uvědomují následky svých činů a kteří mají velmi jasný a daný program. Způsob, kterým Manažeři pracují je jednoduchý: rozumějí podstatě psychopatů, neboť je to jejich podstata, a slabým stránkám normálních lidí, se kterými si hrají. Manažeři zakládají prostředí, ve kterých se bude psychopatům dařit a ve kterých se slabé stránky normálních lidí, např. chamtivost a lakota, stanou dominantními. Kapitalismus volných trhů je právě takovým prostředím, které Manažeři mohou jednoduše manipulovat pro vznik libovolného požadovaného výsledku.

Výsledek který chtěli a který vykrystalizoval je kolaps systému, přesně tak jak jej vidíme: nevyhnutelná horečná aktivita jejich nohsledů, kteří jsou sami součástí plánu, hledajících ‚řešení‘, včetně vzniku probíhajícího rabování státních pokladen po celém světě způsobem, který má vytěžit co nejvíc bohatství, exponenciálně prohloubit zadlužení a vytvořit z bank a bankéřů nenáviděné postavy, na které budou masy soustředit svůj vztek.

Každý kámen na šachovnici má svůj význam. Političtí vůdci byli vybrání pro své povahové rysy, ať už se jedná o Obamovo očividné charizma v porovnání s Bushem, Brownova mrzutost nebo Sarkozyho bezbřehá arogance. Banky byly nastaveny aby selhaly a následně vyžadovaly peníze daňových poplatníků, což vyústí ve zhechucení a hněvu mas. Armády byly zoceleny v bitvách, vojenský a policejní pesonál byl naočkován myšlením ve stylu „válka proti teroru a za každým rohem se skrývá terorista“, lid je bojácný a zmatený. Masy lidí byly zredukovány na ignorantskou a zmatenou chátru, kterou lze jednoduše směrovat, zmanipulovanou k násilí nebo poddajná podle toho jak si Manažeři přejí. Každopádně v žádném bodě nelze Manažery odhalit, protože se na šachovnici nikdy neobjeví.

Představa, že náš svět je ohromnou šachovnicí, je pro mnohé příliš. Tito lidé se uchylují k iluzím Matrixu, neustále hledají pohodlnější a uklidňuící vysvětlení. Jak řek Douglas Reed, „Lidé se rychle chvějí před domnělým nebezpečím, ale velmi pomalu rozpoznávají to skutečné.“

Je to jednoduché: jsme vedeni do ekonomické apokalypsy, společenského kolapsu a totalitní diktatury. Popírání povede k obětem, ale postavení se realitě dá vzniknout lidem budoucnosti.
3 komentáře:

Martin řekl(a)...

cituji z článku: Nezbytyným předpokladem pro dosažení tohoto stavu je, že jsme drženi ve stavu neustálého vzájemného strachu, kdy vidíme „ostatní“ jako hrozbu ať už pro náš majetek, naše společenské postavení, naše pracovní postavení, naše postavní v komunitě, naše ekonomické postavení a nebo dokonce hrozbu našeho přežití.

To se však dá říci i o vás, protože vaše články často upozorňují na nebezpečí od psychopatů, kteří jsou všude kolem nás...

DR řekl(a)...

Je rozdíl mezi strašením a snahou získat co nejvíc objektivních informací o našem životním prostředí.

Zeptám se takto: šel byste na výpravu do divočiny bez pořádného oblečení a vybavení? Pokud by vám někdo řekl o všech těch nepříjemných věcech které vás mohou potkat, zastavilo by vást to?

Jaký postup zvolíte abyste snížil šance že se vám něco stane? Budete investovat čas i peníze, abyste se předem řádně informoval o možných nebezpečích, které vás mohou potkat, vybavíte se kvalitní výstrojí.

Psaní o psychopatech je něco podobného. Snaha získat co nejvíce objektivních informací o našem světě, ve kterém na nás číhá mnoho nástrah, je způsob přípravy a obrany. Čím víc se naučíme, tím menší pravděpodobnost že nás někde po cestě něco sežere nebo uštkne, nebo že náš život zničí psychopat.

Problém je v tom, že my už v té divočině jsme, s vybavením o kterém se domníváme že nám pomůže i když opak je pravdou.

Když se vrátím k vašemu citátu, tak ten naráží pravě na schopnost a taktiku psychopatů, kteří využívají znalostí psychologie normálních lidí proti nim (např. manipulace normálních lidí překrucováním porvchních rozdílů mezi nimi - rasa, náboženská víra, politická příslušnost, společenská třída, atd. - které využívají k rozdmýchání zmatku, hněvu a válek proti těm ”jiným” lidem). Nehledě na to že obecný pohled lidí na svět je od začátku patologický, nebo byl patolgicky překroucen, protože celý systém ve kterém žijeme je patologický. Vědomosti o existenci psychopatů, jejich postatě a taktice lidem umožní rozpoznat patologický vliv, jak v unitř sebe, osobním životě tak i v širších souvislostech. Samozřejmě psychopatie je jen jedním z mnoha problémů kterým lidstvo čelí, ať už si to uvědomujeme nebo ne, ale troufám si tvrdit že je tím hlavním, zodpovědný za současný žalostný stav našeho světa.

Anonymní řekl(a)...

docela výstižný text, no uvidíme jak se to vybarví, i když to možná bude náš konec...