08 ledna 2009

Petice pro ukončení Dohody o přidružení mezi Evropskou Unií a Izraelem


Thepetitionsite.com


Vyzýváme EU aby pozastavila Dohodu o přidružení mezi EU a Izraelem, dokud Izrael nebude respektovat lidská práva a mezinárodní právo.


EU je největším dovozcem zboží do Izraele, zatímco EU je pro Izrael druhým největším odbytištěm vývozu. V roce 2006 činil celkový obchod mezi EU a Izraelem 23.5 miliard eur.


Dohoda o přidružení mezi EU a Izraelem tvoří právní základ tohoto vztahu, která Izraeli dává preferenční podmínky obchodu se zeměmi EU.


Článek 2 Dohody stanoví, že vztah je založen na respektování lidských práv a demokratických principů, kterými se musí řídit vnitřní a mezinárodní politika signatářů.


EU je tudíž povina pozastavit Dohodu o přidružení mezi EU a Izraelem po dobu kdy Izrael porušuje lidská práva.

Komentář: Petici je možné podepsat ZDE.

Zdroj

Žádné komentáře: